EESTI RAAMATUKOGUD 2004*
 

Rk-de
arv

Raamatukogude kasutamine

Teavikuid

Raamatukogu-
hoidjaid

Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku
aasta lõpul
%
raamatuid
Teadus- ja erialark-d 75 177 175 1 873 356 2 198 034 60 082 109 17,0 969
Rahvark-d 564 439 776 6 989 556 12 654 578 11 316 128 98,0 1 361
Koolirk-d 512 194 367 3 242 571 2 959 670 5 341 688 97,8 649
KOKKU 1151 811 318 12 105 483 17 812 282 78 739 925 34,3 2 979

* Teadus- ja eriala- ning rahvaraamatukogud seisuga 1. jaan. 2005, kooliraamatukogud seisuga 1. sept. 2004
**Esitatud põhikogu teavikute arv 2003/2004 õppeaasta lõpul

TEADUS- JA ERIALARAAMATUKOGUD 2004
 

Rk-de
arv

Raamatukogude kasutamine

Teavikuid

Raamatukogu-
hoidjaid

Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku
aasta lõpul
%
raamatuid
Rahvusraamatukogu 1

31 121

250 467

243 702

3 202 807

63,0

370

Universaalrk-d 1

1 312

3 226

17 600

820 799

81,2

16

Ülikoolirk-d 6

100 663

1 213 666

1 292 935

7 489 514

76,9

425

Teised
kõrgharidusasutuste rk-d
15 26 452 289 572 220 587 483 173 92,5 42
Erialark-d 52 17 627 116 425 423 210 50 085 816 2,8

116

Teadus- ja
arendusasutuste rk-d
13 2 143 33 131 96 834

255 118

60,4 15
Kultuuriasutuste rk-d

14

1 246

10 462

26 451

418 293

55,2

19

Meditsiiniasutuste rk-d 6

5 441

29 739

117 621

265 953

92,3

13

Tootmisasutuste rk-d 4

773

3 183

14 622

58 687

63,9

4

Riigiasutuste rk-d

11

1 517

14 171

98 752

48 451 833

0,5

27

Hoiuraamatukogu 1 347 1 251 14 966 458 052 93,9

18

Lastekirjanduse Teabekeskus

1

2 325 23 658 41 504 47 009 96,6

13

Muud rk-d 2 3 835 830 12 460 130 871 1,2

7

TEADUS – ja ERIALARK-d
KOKKU
75 177 175 1 873 356 2 198 034 62 082 109 17,0

969

TEADUSRAAMATUKOGUDE STATISTIKA (xls)

RAHVARAAMATUKOGUD 2004
 

Rk-de
arv

Raamatukogude kasutamine

Teavikuid

Raamatukogu-
hoidjaid

Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku
aasta lõpul
%
raamatuid
Keskrk-d 20 172 037 2 740 555 4 514 564 3 105 704 96,5 511
Linnark-d 63 117 340 1 809 633 3 534 298 2 424 950 98,8 242
Lasterk-d 1 708 9 779 22 616 11 168 97,3 2
Vallark-d 24 19 488 308 585 567 345 561 812 98,4 67
Külark-d 444 123 733 2 069 059 3 930 925 5 126 322 98,5 529
Üldkasutatavad rahvark-d 552 433 306 6 937 611 12 569 748 11 229 956 98,0 10
Muud rahvark-d 12 6 470 52 044 84 830 86 172 95,0 10
RAHVARK-d KOKKU 564 439 776 6 989 556 12 654 578 11 316 128 98,0 1361

Rahvaraamatukogud 2004. Koondtabelid (pdf)

KOOLIRAAMATUKOGUD 2003/2004
 

Rk-de
arv

Raamatukogude kasutamine

Teavikuid

Raamatukogu-
hoidjaid

Lugejaid

Külastusi

Laenutusi

Kokku õppeaasta lõpul

%
raamatuid *

Põhikogu Õpikukogu
Algkooli rk-d 26 3 191 61 299 38 744 68 155 61 121 96,7 22
Põhikooli rk-d 202 32 501 562 031 449 360 849 723 891 028 96,9 206
Gümnaasiumi rk-d 224 134 106 2 285 560 2 169 708 3 572 818 3 965 155 98,0 341
Õhtukooli rk-d 16 3 670 17 995 24 777 52 387 83 597 97,5 16
Kutseõppeasutuse rk-d 42 20 304 312 189 273 573 768 407 264 023 98,4 62
Huvikooli rk-d 2 595 3 497 3 508 30 198 0 94,4 2
KOOLIRAAMATUKOGUD
KOKKU

512

194 367 3 242 571 2 959 670 5 341 688

5 264 924

97,8 649

Kooliraamatukogud 2004. Koondtabelid (pdf)

* Esitatud raamatute % põhikogust