EESTI RAAMATUKOGUD 2005

RK-de arv Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatukogu-
hoidjaid
Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku aasta lõpul %raamatuid
Teadus- ja erialarmtk-d 70 165 113 1 704 408 2 700 529 62 207 412* 16,6% 923
Rahvarmtk-d 562 439 738 6 753 922 11 679 400 11 305 646 97,9% 1 358
Koolirmtk-d 474 187 502 2 888 497 2 552 871 5 126 720 97,0% 605
KOKKU 1106 792 742 11 353 202 16 934 846 78 639 778 2886

* Teadus- ja erialaraamatukogudel esitatud teavikud füüsilisel kandjal

TEADUS –JA ERIALARAAMATUKOGUD 2005

RK-de arv Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatukogu-
hoidjaid
Lugejaid Külastusi Laenutusi Kogud paberkandjal Kogud füüsilisel
kandjal
EESTI KOKKU 70 165 113 1 704 408 2 700 529 15 720 461 62 207 412 923
Rahvusraamatukogu 1 26 835 214 392 130 568 3 102 978 3 174 110 368
Ülikoolirmtk-d 6 103 905 1 161 660 1 913 010 7 416 395 7 486 997 380
Teised kõrgharidusasut.rmtk-d 17 17 984 219 342 228 019 530 709 539 837 40
Erialaraamatukogud 46 16 389 109 014 428 932 4 670 379 51 006 468 135
sh ametiasutuse rmtk. 12 2 256 23 260 162 097 2 517 495 48 846 466 20
sh meditsiinirmtk-d 6 7 372 26 776 103 000 259 368 259 372 18
sh teadusasutuse rmtk-d 9 1 186 20 100 70 556 207 436 208 768 20
sh ettevõttermtk.-d 1 295 1 989 16 233 31 600 31 627 1
sh muuseumirmtk.-d 14 2 264 10 757 30 381 1 131 763 1 133 068 35
sh muu raamatukogu 4 3 016 26 132 46 665 522 717 527 167 41

Teadusraamatukogude statistika

RAHVARAAMATUKOGUD 2005

RK-de arv Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatukogu-
hoidjaid
Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku aasta lõpul %raamatuid
Keskraamatukogud 20 168 185 2 535 352 4 216 867 3 073 709 96,3%

501

Linnaraamatukogud 64 121 555 1 753 524 3 260 245 2 365 894 98,7% 241
Külaraamatukogud 467 143 541 2 409 912 4 110 989 5 779 453 98,5% 606
Üldkasutatavad rk-d 551 433 281 6 698 788 11 588 101 11 219 056 97,9% 1 348
Muud raamatukogud 11 6 457 55 134 91 299 86 590 94,6% 10
RAHVARMTK-d KOKKU 562 439 738 6 753 922 11 679 400 11 305 646 97,9% 1 358
s.h. maal 474 145 614 2 443 110 4 139 738 5 826 189 98,5% 616

Rahvaraamatukogude eesti koond 2005

KOOLIRAAMATUKOGUD 2005

Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatukogu-
hoidjaid
RK-de arv Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku aasta lõpul %raamatuid
Algkooli raamatukogud 20 1 864 35 573 24 356 51 170 97,5% 16
Põhikooli raamatukogud 193 29 938 522 132 410 209 818 485 96,3% 199
Gümnaasiumi raamatukogud 214 125 786 2 025 850 1 855 748 3 449 465 97,0% 322
Õhtukooli raamatukogud 13 2 860 16 512 25 059 45 864 96,8% 13
Kutseõppeasutuse rk-d 32 26 448 285 014 233 958 731 487 97,9% 53
Huvikooli raamatukogud 2 606 3 416 3 541 30 249 94,4% 2
KOOLIRMTK-D KOKKU 474 187 502 2 888 497 2 552 871 5 126 720 97,0% 605
s.h. maal 242 50 096 948 996 656 612 1 619 845 97,0% 272

Kooliraamatukogude eesti koond 2004/2005