EESTI RAAMATUKOGUD 2006

RK-de arv Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatukogu-
hoidjaid
Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku aasta lõpul %raamatuid
Teadus- ja erialarmtk-d 60 164 425 1 537 292 2 270 881 63 763 493 16,0% 723
Rahvarmtk-d 568 411 349 6 306 382 10 717 075 11 321 902 97,9% 1 364
Koolirmtk-d 451 174 239 2 948 409 2 539 277 4 882 655 96,6% 587
KOKKU 1106 792 742 11 353 202 16 934 846 78 639 778 - 2886

* Teadus- ja erialaraamatukogudel esitatud teavikud füüsilisel kandjal

TEADUS –JA ERIALARAAMATUKOGUD 2006

RK-de arv Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatukogu-
hoidjaid
Lugejaid Külastusi Laenutusi Kogud paberkandjal Kogud füüsilisel
kandjal
EESTI KOKKU 60 164 425 1 537 292 2 270 881 15 533 055 63 763 493 723
Rahvusraamatukogu 1 23 604 185 854 111 562 3 087 688 3 160 935 309
Ülikoolirmtk-d 6 111 543 1 033 239 1 697 486 7 638 221 7 717 658 299
Teised kõrgharidusasut.rmtk-d 11 15 018 187 104 173 815 390 468 392 905 26
Erialaraamatukogud 42 14 260 131 095 288 018 4 416 678 52 491 995 89
sh ametiasutuse rmtk. 20 6 635 76 969 145 085 2 579 223 50 647 068 25
sh meditsiinirmtk-d 1 591 5 089 24 456 23 547 23 547 1
sh teadusasutuse rmtk-d 8 2 620 17 469 48 850 999 862 1 001 989 27
sh ettevõttermtk.-d 2 655 3 339 19 183 48 425 48 452 2
sh muuseumirmtk.-d 9 1 242 8 336 6 454 242 599 243 835 12
sh muu raamatukogu 2 2 517 19 893 43 990 523 022 527 104 41

Teadusraamatukogude statistika

RAHVARAAMATUKOGUD 2006

RK-de arv Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatukogu-
hoidjaid
Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku aasta lõpul %raamatuid
Keskraamatukogud 20 169 659 2 349 928 3 886 641 3 057 081 96,2% 507
Linnaraamatukogud 64 100 075 1 570 038 2 992 836 2 349 929 98,7% 241
Külaraamatukogud 475 135 997 2 328 596 3 746 012 5 839 876 98,5% 609
Üldkasutatavad rk-d 559 405 731 6 248 562 10 625 489 11 246 886 97,9% 1 364
Muud raamatukogud 9 5 618 57 820 91 586 75 016 93,4% 7
RAHVARMTK-d KOKKU 568 411 349 6 306 382 10 717 075 11 321 902 97,9% 1 364
s.h. maal 471 131 283 2 266 641 3 630 341 5 639 429 98,5% 591

Rahvaraamatukogude eesti koond 2006

KOOLIRAAMATUKOGUD 2006

Raamatukogude kasutamine Teavikuid Raamatukogu-
hoidjaid
RK-de arv Lugejaid Külastusi Laenutusi Kokku aasta lõpul %raamatuid
Algkooli raamatukogud 16 1 696 29 577 18 225 46 936 97,3% 12
Põhikooli raamatukogud 186 27 591 469 379 375 813 809 944 96,0% 186
Gümnaasiumi raamatukogud 218 127 338 2 201 151 1 953 614 3 471 096 96,6% 341
Õhtukooli raamatukogud 14 3 344 17 359 25 059 51 903 96,8% 14
Kutseõppeasutuse rk-d 23 13 658 227 312 162 950 470 195 97,5% 32
Huvikooli raamatukogud 2 612 3 631 3 616 32 581 94,8% 2
KOOLIRMTK-D KOKKU 451 174 239 2 948 409 2 539 277 4 882 655 96,6% 587
s.h. maal 221 46 028 862 921 686 999 1 532 167 96,7% 245

Kooliraamatukogude eesti koond 2005/2006