<< EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU

Riiklik infopoliitika - müüt või tegelikkus

Eesti Rahvusraamatukogus
26. veebruaril 2004

-- Foorumi märksõnadeks on riiklik/rahvuslik infopoliitika, rahvuslik inforessurss, rahvusliku digitaalse inforessursi loomine/tootmine, kogumine, vahendamine ja pikaajaline säilitamine; rahvuslik digitaalne inforessurss seostatuna teadmusühiskonna ning Eesti teaduse, majanduse ja riigi konkurentsivõimega, demokraatia arendamisega; avaliku, era- ja kolmanda sektori tegevusega. --

tutvustus >>   programm >>

Ettekanded:

Raul Malmstein - Riigikantselei, Valitsuse arendusnõunik
Riiklik infopoliitika ja rahvuslik inforessurss

Anu Toots - Tallinna Pedagoogikaülikooli riigiteaduste osakonna juhataja
Eesti e-riik: kas võrgustik või hierarhia?

Jaak Aaviksoo - Tartu Ülikooli rektor
Riigi teadus- ja hariduspoliitika ning rahvuslik inforessurss

Peeter Tulviste - Eesti Teaduste Akadeemia liige, Riigikogu liige
Riigi ja rahvuse vajadus inforessursi järele

Tiiu Valm - Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
Mäluinstitutsioonide roll ja tulevikuväljavaated

Mart Kadastik - AS Eesti Meedia juhatuse esimees
Riigi ja meedia suhted – rohkem määrusi, vähem määramatust?

Andres Jõesaar - TELE2, meedia ja sisuteenuste juht
Kas Internet ja Uus Meedia vajavad regulatsiooni? Euroopalikud vastused


Eesti Rahvusraamatukogu
Tallinna Pedagoogikaülikool
EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tallinna Konverentsid