III INFOPOLIITIKA FOORUM
Infoühiskond - kelle jaoks?

26. mail 2005 Eesti Rahvusraamatukogus

Hea infotarbija!
Kutsume Teid neljapäeval, 15. veebruaril kell 11 Eesti Rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2, Tallinn) suurde konverentsisaali osalema IV INFOPOLIITIKA FOORUMIL: INFORUUMIS KAOTSI LÄINUD.

Infoajastul tugineme suures osas Interneti otsisüsteemides vahendatavale teabele. Foorumi keskseks teemaks on infootsingu olevik ja tulevik, osalejail on hea võimalus sel teemal kaasa mõelda, arvamust avaldada ning kasulikke näpunäiteid saada.

  • Peaesineja, rahvusvaheliselt tuntud tehnoloogiaekspert ja finantsanalüütik Stephen E. Arnold (USA) käsitleb ettekandes "Infootsingu taktika ja mitmetimõistetav relevantsus” maailma juhtivaid otsisüsteeme Google, Yahoo ja MSN, analüüsib otsitehnoloogiate arengusuundi ning nendega seonduvaid võimalusi ja ohtusid.
  • Neti arendusjuht Kain Kalju vaatleb infokasutajate käitumist Eesti tuntuimas otsisüsteemis Neti ning annab vihjeid, kuidas luua kodulehe struktuur, viited ja alamlehtede aadressid kasutaja- ja otsingumootorisõbralikul viisil.
  • Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi vanemteadur ja ettevõtte Quretec juht Jaak Vilo räägib sellest, et Eestis teeb otsimise keeruliseks sõnavormide rohkus ning annab kasulikke nõuandeid, kuidas otsisüsteemides jõuda just nende tulemusteni, mida kasutaja ise oluliseks peab.
  • Riigi infosüsteemide osakonna juhataja Margus Püüa tutvustab kodanikule vajaliku teabe otsimise ja leidmise võimalusi ning vastab küsimustele, mis on informatsioon ning kas rakendused luuakse selleks, et teavet koguda, süstematiseerida ja jagada, või selleks, et inimesed võimalikult kiiresti vajaliku teabe leiaksid.
  • Tallinna Ülikooli infoteaduste eriala doktorant Shvea Sogenbits jagab kogemusi, kuidas ja kust leida vajalikku informatsiooni spetsialisti, juhi, kodaniku ja õppijana ning millised mõtted, tunded ja tegevused valdavad infokasutajat infootsingul.
  • Foorumit juhib Linnar Viik.

Käesolev foorum jätkab 2003. aastal alustatud ürituste traditsiooni - I infopoliitika foorumil  "Infotehnoloogia versus informatsiooni sisutööstus” analüüsiti infoühiskonna arendamise riiklikku strateegiat ning informatsiooni sisutööstuse probleeme. II infopoliitika foorumi “Riiklik infopoliitika – müüt või tegelikkus?” märksõnadeks olid rahvusliku digitaalse inforessursi loomine, kogumine ja vahendamine ning selle seostamine Eesti teaduse, teadmistepõhise ühiskonna, riigi konkurentsivõime, demokraatia, avaliku ja erasektori tegevusega. 2005. aastal toimunud III infopoliitika foorumil “Infoühiskond – kelle jaoks?” otsiti vastust küsimusele, kas Eesti infoühiskond on tehnoloogia- või kasutajakeskne? 

Kohtumiseni foorumil!
Eesti Rahvusraamatukogu