Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2010-1

25.07.2010

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organisations

| Üld/General | EBRD | ICAO | ILO | IMF |
| NATO | OECD | UN/ÜRO | UNESCO | WHO | WTO


 

  Üld 
General

Legitimacy in international law / Rüdiger Wolfrum, Volker Röben (eds.). - Berlin : Springer, 2008. - VI, 420 lk. - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; 194).
ISBN 9783540777632
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised organisatsioonid ; rahvusvahelised kohtud ; kohtulahendid ; legitiimsus ; konverentsikogumikud
 
 
EBRD 
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja 
Arengupank
European Bank for Reconstruction and Development
 
EBRD annual report 2008. - London : European Bank for Reconstruction and Development, 2009. - 120 lk.
Märksõnad: Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank ; arengupangad ; pangad (maj.) ; Euroopa ; aruanded ; aastaraamatud
 
EBRD donor report 2009. - London : European Bank for Reconstruction and Development, 2009. - 64 lk.
Märksõnad: Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank ; arengupangad ; rahvusvaheline abi ; pangad (maj.) ; Euroopa ; aruanded ; aastaraamatud
 
EBRD sustainability report 2008. - London : European Bank for Reconstruction and Development, 2009. - 100 lk.
Märksõnad: Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank ; investeeringud ; säästev areng ; rahvusvaheline abi ; arengumaad ; aastaraamatud
 
   
ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organisation

 
Schäffer, Heiko. Der Schutz des zivilen Luftverkehrs vor Terrorismus : der Beitrag der International Civil Aviation Organization (ICAO) / Heiko Schäffer. - Baden-Baden : Nomos, 2007. - 244 lk.
ISBN 9783832924355
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon ; terrorism ; ennetamine ; terrorismivastane võitlus ; lennundus ; tsiviillennundus ; turvameetmed ; õigusloome ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline õigus ; õhuruumiõigus ; dissertatsioonid
 
 
ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organisation
 
Hein, Catherine. Workplace solutions for childcare / Catherine Hein and Naomi Cassirer. – Geneva : International Labour Office, 2010. - xii, 462 lk.
ISBN 9789221220350
Märksõnad: tööandjad ; töötajad ; ametiühingud ; kohalikud omavalitsused ; riiklik poliitika ; koostöö ; lastepäevakodud ; lasteaiad ; töökohad ; töötingimused ; naised ; töötavad emad ; töösuhted ; Brasiilia ; Tšiili ; Prantsusmaa ; Ungari ; India ; Kenya ; Lõuna-Aafrika ; Tai ; Suurbritannia ; Ameerika Ühendriigid
 
Key indicators of the labour market 2009 / ILO. - Geneva : International Labour Office, 2010.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ; majandusstatistika ; tööturg ; tööhõive ; tööpuudus ; tööjõukulud ; indikaatorid (andmed) ; statistilised andmed ; jätkväljaanded ; CD-ROMid
 
 
IMF
Rahvusvaheline Valuutafond
International Monetary Fund
 
Balance of payments statistics yearbook 2009 / prepared by Balance of Payments and External Dept Divisions I and II, IMF Statistics Department. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2010.
ISSN 0252-3035
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond ; maksebilanss ; laenud ; majandusstatistika ; aastaraamatud ; statistilised andmed
 
Direction of trade statistics yearbook 2009 / IMF, Statistics Department. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009.
ISSN 0252-3019
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond ; rahvusvaheline kaubandus ; eksport ; import ; riigid ; statistilised andmed ; aastaraamatud
 
Poverty and social impact analysis by the IMF : review of methodology and selected evidence / Robert Gillingham, editor. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2008. - iv, 132 lk.
ISBN 9781589066625
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond ; majandusabi ; vaesus ; sotsiaalsed aspektid ; majandustingimused ; majanduspoliitika ; arengumaad ; teadusmetodoloogia
 
 
NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization
 
Agilolf, Kesselring. Die Nordatlantische Allianz und Finnland 1949-1961 : Perzeptionsmuster und Politik im Kalten Krieg / von Agilolf KeÇelring. - München : Oldenbourg, 2009. - 350, [1] lk. : ill. - (Entstehung und Probleme des Atlantischen Bündnisses ; Bd. 8).
ISBN 9783486588040
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon ; rahvusvahelised suhted ; rahvusvaheline poliitika ; rahvusvaheline koostöö ; külm sõda ; Soome ; Põhjamaad ; NSV Liit ; 1950-ndad ; 1960-ndad
 
Chang, Fu-Chang. Autonomie und Allianz : EU statt NATO für die Europäische Sicherheit? / Fu-Chang Chang. - Baden-Baden : Nomos, 2009. - 304 lk.
ISBN 9783832922573
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon ; Euroopa Liit ; rahvusvahelised suhted ; rahvusvaheline koostöö ; rahvusvahelised organisatsioonid ; ühine välis- ja julgeolekupoliitika ; kaitsepoliitika ; julgeolek ; institutsionalism ; relvatööstus ; Euroopa ; Venemaa ; dissertatsioonid
 
Hauser, Gunther. Die NATO - Transformation, Aufgaben, Ziele / Gunther Hauser. - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, 2008. - 264 lk.
ISBN 9783631573679
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon ; Partnerlus Rahu Nimel (programm) ; Euroopa Liit ; sõjalised organisatsioonid ; rahvusvaheline julgeolek ; julgeolekupoliitika ; kaitsepoliitika ; terrorismivastane võitlus ; kaitsekontseptsioonid ; strateegiad ; rahvusvahelised suhted ; rahvusvahelised organisatsioonid ; ühine välis- ja julgeolekupoliitika ; sõjalised konfliktid ; rahuvalveoperatsioonid ; Iraagi sõda, 2003- ; Venemaa ; Ukraina ; Iraak
 
Overhaus, Marco. Die deutsche NATO-Politik : vom Ende des Kalten Krieges bis zum Kampf gegen den Terrorismus / Marco Overhaus. - Baden-Baden : Nomos, 2009. - 393 lk.
ISBN 9783832941413
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon ; Saksamaa ; rahvusvahelised suhted ; rahvusvaheline koostöö ; kaitsepoliitika ; julgeolekupoliitika ; terrorism ; terrorismivastane võitlus ; kriisijuhtimine ; sõjalised konfliktid ; sõjad ; Kosovo ; Bosnia ja Hertsegoviina ; 1990-ndad ; 2000-ndad ; dissertatsioonid
 
 
OECD
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

Organisation for Economic Cooperation and Development
 
Lettuces, curled-leaved endives and broad-leaved (Batavian) endives [Võrguteavik] / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2002. - 99 lk. - Rööptekst inglise ja prantsuse keeles.
ISBN 9264097112
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; salatitaimed ; salatsigar ; köögiviljad: kvaliteediohje ; rahvusvaheline kaubandus ; standardid(normid) ; e-raamatud
 
Learning to change : ICT in schools [Võrguteavik] / Centre for Educational Research and Innovation. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2001. - 119 lk. - (Schooling for tomorrow).
ISBN 9264196528
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; haridustehnoloogia ; infotehnoloogia ; kommunikatsioonitehnoloogia ; arvutipõhine õpe ; Internet ; õpetajad ; kutseoskused ; e-raamatud
 
Learning to innovate: learning regions [Võrguteavik] / Donald Hirsch ; edited by Carlos Român del Rîo ; introduction by Manuel Chaves Gonzâlez ; Institute for Regional Development, University Foundation ; OECD, Center for Education Research and Innovation ; Junta de Andalucîa ; Parque Tecnolâogico de Andalucîa. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development : Institute for Regional Development, 2001. - 265 lk.
ISBN 9264185240
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; tehnoloogilised uuendused ; uus tehnoloogia ; majanduslikud aspektid ; majanduslik areng ; e-raamatud
 
Lessons from liberalised electricity markets [Võrguteavik] / IEA. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development : International Energy Agency, 2005. - 223 lk. - (Energy market experience).
ISBN 9264109595
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; elektrienergia ; energiaturg ; piirangute kaotamine ; e-raamatud
 
Liberalisation of international insurance operations : cross-border trade and establishment of foreign branches [Võrguteavik] / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 1999. - 238 lk. - Rööptekst inglise ja prantsuse keeles.
ISBN 926405846X
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; kindlustus ; hargmaised ettevõtted ; äriettevõtted ; kindlustusasutused ; rahvusvaheline kaubandus ; kindlustusturg ; piirangute kaotamine ; e-raamatud
 
Liberalising fisheries markets : scope and effects [Võrguteavik] / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2003. - 382 lk.
ISBN 9264199861
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; kalatooted ; kalatööstus ; kaubanduspoliitika ; vabakaubandus ; piirangute kaotamine ; majanduslikud aspektid ; e-raamatud
 
Light's labour's lost: policies for energy-efficient lighting [Võrguteavik] / IEA. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development : International Energy Agency, 2006. - 561 lk. - (Energy efficiency policy profiles).
ISBN 926410951X
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; elektrivalgustus ; energiapoliitika ; energia säästmine ; e-raamatud
 
Literacy in the information age : final report of the International Adult Literacy Survey [Võrguteavik] / OECD ; Statistics Canada. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development ; Ottawa : Statistics Canada, 2000. - 204 lk.
ISBN 9264176543
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; infoühiskond ; täisealised ; kirjaoskus ; täiskasvanukoolitus ; statistika ; võrdlev analüüs ; statistilised andmed ; e-raamatud
 
Local management for more effective employment policies [Võrguteavik] / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 1998.
ISBN 9264160515
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; kohalikud omavalitsused ; tööhõivepoliitika ; täielik tööhõive ; e-raamatud
 
Looking beyond tariffs : the role of non-tariff barriers in world trade [Võrguteavik] / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2005. - (OECD trade policy studies).
ISBN 9264014608
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioond ; toll ; tollipoliitika ; tollitariifid ; väliskaubanduspoliitika ; e-raamatud
 
Maintaining prosperity in an ageing society [Võrguteavik] / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 1998.
ISBN 9264160930
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; toll ; tollipoliitika ; tollitariifid ; väliskaubanduspoliitika ; e-raamatud
 
Making the curriculum work [Võrguteavik] / OECD, Centre for Educational Research and Innovation. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 1998.
ISBN 9264161414
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioond ; õppekavad ; hindamine ; muudatused ; kooliuuendus ; õpetajad ; kutseoskused ; e-raamatud
 
Managing public expenditure : a reference book for transition countries [Võrguteavik] / edited by Richard Allen and Daniel Tommasi ; OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2001. – 500 lk. - (Governance).
ISBN 9264186530
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; riigikulud ; riigirahandus ; eelarvepoliitika ; riigieelarve ; üleminekumajandus ; Kesk-Euroopa ; e-raamatud
 
Managing the fundamental drivers of transport demand [Võrguteavik] / ECMT. - Paris : European Conference of Ministers of Transport : Distributed by OECD Publication Service, 2003. – 135 lk.
ISBN 9282113760
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioond ; transport ; transpordipoliitika ; pakkumine ja nõudlus ; Euroopa ; konverentsikogumikud ; e-raamatud
 
Managing university museums [Võrguteavik] / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2001. – 200 lk. - (Education and skills). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9264195246
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioond ; ülikoolid ; muuseumid ; muuseumikogud ; juhtimine ; konverentsikogumikud ; e-raamatud
 
Measuring sustainable development : integrated economic, environmental and social frameworks [Võrguteavik] / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2004. – 426 lk. - (Statistics).
ISBN 9264020128
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; säästev areng ; indikaatorid (andmed) ; konverentsikogumikud ; e-raamatud
 
Low-level radioactive waste repositories : an analysis of costs [Võrguteavik] / OECD, Nuclear Energy Agency. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 1999. - (Nuclear development).
ISBN 9264161546
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; tuumkütused ; radioaktiivsed jäätmed ; ladustamine ; hinnad ; e-raamatud
 
Management of depleted uranium : a joint report [Võrguteavik] / by the OECD Nuclear Energy Agency and IAEA. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2001. – 63 lk. - (Nuclear development).
ISBN 9264195254
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon ; uraan (keemia) ; loodusliku uraani kütused ; rikastatud uraani kütused ; radioaktiivsed jäätmed ; ladustamine ; taaskasutus ; aruanded ; e-raamatud
 
 
UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations
 
Democratizing global governance [Võrguteavik] / edited by Esref Aksu and Joseph A. Camilleri. - Basingstoke : New York : Palgrave Macmillan, 2002. - xix, 306 lk.
ISBN 1403907110 (e-book)
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised organisatsioonid ; globaliseerumine ; demokraatia ; majandus ; rahandus ; finantskriisid ; rahvusvaheline julgeolek ; desarmeerimine ; rahuvalveoperatsioonid ; e-raamatud
 
Erne, Jaanika. Conferral of powers by states as a basis of international obligation : a comparative study on powers of international organisations / Jaanika Erne. - Köln : Lambert Academic Publishing, 2009. - 85 lk.
ISBN 9783838306322
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; Euroopa Liit ; riik ; iseseisvus (pol.) ; võimkond ; võimude lahusus ; rahvusvahelised organisatsioonid ; riigiõigus ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline õigus ; Eesti
 
Gourlay, Catriona. EU-UN cooperation in peacebuilding : partners in practice? / Catriona Gourlay ; United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR). - New York ; Geneva : United Nations, 2009. - 166 lk.
Märksõnad: Euroopa Liit ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvaheline koostöö ; rahu ; rahuprotsess ; rahuvalveoperatsioonid ; rahukaitseväed ; finantseerimine ; arengusuunad ; üksikjuhtumite analüüs ; aruanded
 
Investor interest and capacity building needs : financing energy efficiency investments for climate change mitigation project / Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2009. - 171 lk. - (The ECE energy series, 32).
ISBN 9789211170139
Märksõnad: energeetika ; investeeringud ; investeerimiskliima ; investorid ; energiamajandus ; energiapoliitika ; keskkond ; säästev areng ; kliimamuutused ; riigid ; Ida-Euroopa ; Albaania ; Valgevene ; Bosnia ja Hertsegoviina ; Bulgaaria ; Horvaatia ; Kasahstan ; Moldova (riik) ; Rumeenia ; Venemaa ; Serbia ; Makedoonia ; Ukrain
 
Mobilizing parliamentary support for the Brussels Programme of Action for the Least Developed Countries / IPU, UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States. - Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2009. - 26 lk.
ISBN 9789291424214
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; Brüsseli programm vähimarenenud riikide jaoks (2001-2010) ; Parlamentidevaheline Liit ; parlamendid ; poliitiline vastutus ; sotsiaalne areng ; arengukoostöö ; arengumaad ; tegevuskavad ; teatmikud
 
National accounts statistics : main aggregates and detailed tables 2007 / Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. - New York : United Nations, 2009. - (Economic & social affairs).
ISSN 0259-3025
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvamajanduslik arvestus ; sotsiaalmajanduslikud näitajad ; rahvuslik kogutoodang ; statistilised andmed ; aastaraamatud
 
Recommendations on the transport of dangerous goods : manual of tests and criteria 2009. – 5th revised edition. - New York ; Geneva : United Nations, 2009.
ISSN 1014-7160
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Majandus- ja Sotsiaalnõukogu ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon ; transport ; rahvusvaheline transport ; rahvusvahelised veod ; kaubavedu ; ohtlikud ained ; ohutuseeskirjad ; reguleerimine ; spetsifikatsioonid ; testid ; käsiraamatud ; jätkväljaanded
 
Report of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families. - New York : United Nations, 2009. - GAOR supplement. - (Official records. Session. Supplement no. 48).
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Peaassamblee ; välistööjõud ; perekond ; õiguskaitse ; inimõigused ; komiteed ; aruanded ; aastaraamatud
 
Rule-of-law tools for post-conflict states : national consultations on transitional justice / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. - New York ; Geneva : United Nations, 2009. - VI, 34 lk.
ISBN 9789211541885
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; sõjalised konfliktid ; inimõigused ; õigusrikkumised ; konsultatsioonid
 
Statement of treaties and international agreements : registered or filed and recorded with the Secretariat during the month of September 2009. - New York : United Nations, 2009.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline õigus ; jätkväljaanded
 
United Nations juridical yearbook 2007. - New York : United Nations, 2009.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; rahvusvahelised organisatsioonid ; õiguslik seisund ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; aastaraamatud
 
2009 World survey on the role of women in development : women's control over economic resources and access to financial resources, including microfinance / Department of Economic and Social Affairs, Division for the Advancement of Women. - New York : United Nations, 2009. - (Economic & social affairs).
ISBN 9789211302752
Märksõnad: naised ; majanduslik areng ; majandustingimused ; mikrokrediit ; rahandus
 
 
UNESCO
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
UN Educational, Scientific and Cultural Organisation
 
Climate change and Arctic sustainable development : scientific, social, cultural and educational challenges / UNESCO. - editor: Peter Bates. - Paris : UNESCO, 2009. - XVII, 357 lk.
ISBN 9789231041396
Märksõnad: kliimamuutused ; kliima ; bioloogiline mitmekesisus ; ökosüsteemid ; säästev areng ; keskkonnamõjud ; adaptatsioon (biol.) ; sotsiaalsed muutused ; Arktika ; artiklikogumikud
 
Cultural Pluralism and Culture of Peace : international conference / Lithuanian National Commission for UNESCO, Artists' Palace, Lithuanian Culture Fund ; editing and translation by: M. Dvarionas. - Vilnius : Lithuanian National Commision for UNESCO, 1998. - 329 lk.
ISBN 9986454379
Märksõnad: vähemusrahvused ; rahvuslik identiteet ; kultuuriline identiteet ; multikultuurilisus ; kultuuridevaheline kommunikatsioon ; rahukasvatus ; Leedu ; Ida-Euroopa ; konverentsikogumikud
 
 
WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization
 
Basic malaria microscopy. Part I, Learner's guide / WHO. - 2nd edition. - Geneva : World Health Organization, 2010. - iii, 80 lk. + 1 CD-ROM.
ISBN 9789241547826
Märksõnad: malaaria ; diagnostika (med.) ; laboratoorsed uuringud ; õppematerjalid ; käsiraamatud ; CD-ROMid
 
Basic malaria microscopy. Part II, Tutor's guide / WHO. - 2nd edition. - Geneva : World Health Organization, 2010. - iii, 50 lk.
ISBN 9789241547918
Märksõnad: malaaria ; diagnostika (med.) ; laboratoorsed uuringud ; õppematerjalid ; käsiraamatud
 
Evaluation of certain food additives : sixty-ninth report of the Joint FAO/WHO Expert Commitee on Food Additives. - Geneva : World Health Organization, 2009. - 208 lk. - (WHO technical report series, 952).
ISBN 9789241209526
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon ; toidulisaained ; toksikoloogia ; riskianalüüs ; toiduainete saastatus ; toiduainete kontroll ; aruanded
 
Evaluation of certain veterinary drug residues in food : seventieth report of the Joint FAO/WHO Expert Commitee on Food Additives. - Geneva : World Health Organization, 2009.- 134 lk. - (WHO technical report series, 954).
ISBN 9789241209540
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon ; toiduainete saastatus ; veterinaaria ; ravimid ; ravimreostus ; mürgid ; toidulisaained ; toksikoloogia ; riskianalüüs ; toiduainete kontroll ; aruanded
 
Executive Board 125 session, Geneva 23 May 2009 / WHO. - Geneva : World Health Organization, 2010.
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon ; tervishoid ; rahvusvahelised organisatsioonid ; istungjärgud ; tervisepoliitika ; terviseprogrammid ; aruanded ; jätkväljaanded
 
WHO framework convention on tobacco control : guidelines for implementation : article 5.3 ; article 8 ; article 11 ; article 13. - Geneva : World Health Organization , 2009. - V, 70 lk.
ISBN 9789241598224
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon ; suitsetamine ; tubakas ; tubakatööstus ; järelevalve ; tervisekaitse ; kontrollipoliitika ; rahvusvahelised lepingud
 
World malaria report 2009 / WHO. - Geneva : World Health Organization, 2009. - 78 lk.
ISBN 9789241563901
Märksõnad: malaaria ; farmakoteraapia ; malaariavastased ravimid ; tervisekontroll ; ennetav meditsiin ; tervishoiukorraldus ; terviseprogrammid ; aruanded ; aastaraamatud
 
 

 WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

Age discrimination law in Europe / edited by Nicky ten Bokum; co-ordinated by Paul Bartelings. - Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International ; Frederick, MD : Sold and distributed in North, Central, and South America by Aspen Publishers, 2009. - xlvi, 401 lk. - (European labour law in practice ; v. 2).
ISBN 9789041131317
Märksõnad: Euroopa Liit ; vanuseline diskrimineerimine ; tööhõive ; võrdsed võimalused ; tööõigus ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; Euroopa
 
The Doha Round texts and related documents / WTO. - Geneva : World Trade Organization, 2009. - 171 lk.
ISBN 9789287035097
Märksõnad: Doha voor ; rahvusvaheline kaubandus ; kaubanduspoliitika ; läbirääkimised ; dokumendid
 
Georgia : trade policy review. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2010.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: kaubanduspoliitika ; regionaalökonoomika ; Gruusia ; jätkväljaanded
 
Niger and Senegal : trade policy review. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2010.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: kaubanduspoliitika ; regionaalökonoomika ; Niger (riik) ; Senegal ; jätkväljaanded

 


 digitaalarhiiv digar