Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Parlamendi lugemissaal

Kuidas leida kirjandust? | Meie väljaanded

Asume Toompea lossis parlamendi lugemissaal
Lossi plats 1A, ruumis L 177.

Oleme avatud:
E, T, N 9.00–17.30
K 9.00–17.30 
(õhtuse istungi korral istungi lõpuni, 
kuid mitte kauem kui 21.00)
R 9.00–16.00

Kontaktid:
konsultant +372 6316955
raamatukogu at riigikogu dot ee

 

Parlamendi lugemissaalist leiab seadusloome ja riigivalitsemisega seotud valdkondade trükiseid, e-raamatuid ning teatmeteoseid. Seal saab lugeda Eesti ja välisriikide ajalehti, ajakirju ning e-väljaandeid.

Lugemissaal teenindab Riigikogu liikmeid, Riigikogu Kantselei ja teiste riigiasutuste töötajaid ning Eesti Rahvusraamatukogu lugejaid. Rahvusraamatukogu lugejatel palume külastuse eelnevalt kokku leppida
telefonil 631 9655 või e-posti teel raamatukogu@riigikogu.ee
Parlamendi lugemissaali konsultandid vastavad päringutele, abistavad raamatute laenutamisel ja infootsingul andmebaasidest ning muudest teabeallikatest.

 

Kuidas leida kirjandust?

Siit leiate andmebaasid, e-raamatud, e-ajakirjad

 

Parlamendile suunatud väljaanded:

 Parlafon

Parlamendiraamatukogu ajaveeb PARLAFON -
keskendub poliitika, majanduse, sotsioloogia, õiguse, Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide teabe vahendamisele,
sisaldab viiteid infoallikatele ning tutvustab meie uusi väljaandeid.

DIXI. Riigikogu liige on öelnud - väljaanne pakub põhjalikku ülevaadet parlamendiliikmete veebis ja trükis avaldatust.
Ilmub alates 1. septembrist 2015 kord nädalas. Ühendab kaht varasemat väljaannet Nädal meedias ja Riigikogu liikmete kirjutised.

Summaria Iuridica - eestikeelsed kokkuvõtted ja valiknimestik välisajakirjades ilmunud õigusalastest artiklitest.

Ühiskonnauuringud - kord kuus ilmuv väljaanne annab ülevaate Eesti avaliku sektori asutuste ja mõttekodade koostatud uuringutest. 

Lisaks koostame Vabariigi Presidendi bibliograafiat.

 

Koostöös Riigikogu Kantseleiga annab Rahvusraamatukogu välja järgmisi trükiseid:

Riigikogu voldik – sisaldab istungisaali plaani koos Riigikogu liikmete fotodega, statistilisi andmeid koosseisu kohta, Eesti ajaloo lühikronoloogiat jm. Ilmub eesti, inglise, saksa ja vene keeles vastavalt vajadusele.

101 lühielulugu. Riigikogu XIII koosseis101 lühielulugu – Riigikogu koosseisu tutvustav väljaanne annab ülevaate Riigikogu liikmete sünniandmetest, perekonnaseisust, laste arvust, haridusteest, ametitest ja kuulumisest taasiseseisvunud Eesti esinduskogudesse nii riigi kui ka omavalitsuse tasandil. Ilmub eesti ja inglise keeles, alates XIII koosseisust täiendatakse kaks korda aastas.
101 lühielulugu : 
IX koosseisX koosseisXI koosseisXII koosseis, XIII koosseis
101 biographies :
the 9th Riigikogu, the 10th Riigikogu, the 11th Riigikogu,
the 12th Riigikogu

Riigikogu teatmik – sisaldab Riigikogu liikmete lühielulugu (sünniaeg, haridus, fraktsioon, komisjon) koos fotodega ning andmeid Riigikogu komisjonide ja fraktsioonide koosseisu
kohta (1992–2011). Ilmus eesti ja inglise keeles.

Riigikogu statistika kogumik (VII, VIII ja IX koosseisX koosseis
XI koosseis) – lisaks statistikale sisaldab ka ülevaateid ja kommentaare.
Ilmub eesti keeles.

Riigikogu aastaraamat 2013/2015

Riigikogu aastaraamat   
(2007/2008
2008/2009
2009/20112011/2012,
2013/2015
) –
ülevaade Riigikogu koosseisust, komisjonide tegevusest, välissuhtlusest jm.
Ilmub eesti keeles.

 

 

Parlamendiraamatukoguna koostame mitmeid huvitavaid e-väljaandeid

Naised parlamendis

Naised Eesti parlamendis  
1917-1940, 1992-2015
 
Ülevaade naistest ja nende tegevusest seadusandlikus kogus.

 

 

     

   

 
Rahvusraamatukogust võrsunud parlamendiliikmed
Rahvusraamatukogust võrsunud parlamendiliikmed 
Tutvustame nelja inimest, kes on 
töötanud nii raamatukogus kui ka 
Riigikogus.

 

 

 

 

 

Meie parlament ja aeg

E-näitus Meie parlament ja aeg 
annab ülevaate Eesti parlamendi 
asutamisest, tegevusest ja arengust 
90 aasta jooksul.

 

 

 

 


 digitaalarhiiv digar