Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Eesti veebiarhiiv

1. EESMÄRK
Eesti veebiarhiivi eesmärk on eesti rahvuskultuurile oluliste võrguväljaannete kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine.

2. AJALINE RAAMISTIK
Veebiarhiivi loomiseks käivitati 2000. a kevadel pilootprojekt ERIK@: Eesti Ressursid Internetis: Kataloogimine ja Arhiveerimine, mis kestis 2005. a septembrini.
Eesmärgid olid:

  • keskkonna loomine eesti rahvuskultuurile oluliste võrguväljaannete kogumiseks, registreerimiseks ja arhiveerimiseks;
  • Eesti sundeksemplari seaduse täiendamine, et selle alusel tagada võimalikult täieliku Eesti võrguväljaannete arhiivi moodustamine.

2005. a. sügisel kujundati pilootprojekt Eesti veebiressursside arhiiviks nimega ERIKA.

3. TAUSTAINFO
ERIKA loomise tegi võimalikuks 1. juunist 2006 kehtima hakanud uus sundeksemplari seadus, mis sätestas võrguväljaannete kogumise ja säilitamise korra.
Aastail 2007-2009 projekt peatus ning arendamist jätkati 2009. aasta sügisel.

Võrguväljaandeid arhiveeritakse valikuliselt ja suuremahuliselt.

Valikulisel arhiveerimisel kogutakse ekspertide töörühma väljatöötatud valikupõhimõtetele vastavad võrguväljaanded. Iga arhiveeritud väljaanne läbib põhjaliku kvaliteedikontrolli. Selle käigus jälgib töötaja, et arhiivi jõudnud võrguväljaanne oleks võimalikult täielik, sisaldades olulisemat sisu ning näeks välja ja käituks kasutamisel nagu algväljaanne.
Suuremahulisel arhiveerimisel salvestatakse kõik teadaolevad Eesti veebiruumis asuvad võrguväljaanded. Eesti veebiruumi all peetakse silmas rahvusdomeeni (.ee) tunnusega, Eestis registreeritud muude tippdomeenidega (.eu, .com, .org, jne) ning väljaspool Eestit asuvaid eestikeelseid või Eesti kodanike registreeritud domeenidel asuvaid võrguväljaandeid.
Sel viisil kogutud väljaannete kvaliteeti hinnatakse ainult automiatiseeritud vahenditega.

Veebiarhiivi tehniline lahendus põhineb kahel vabavaralisel tarkvaral, mille on välja töötanud Internet Archive ning mida arendatakse koostöös International Internet Preservation Consortium’iga:

  • Heritrix (võrguväljaannete arhiveerimistarkvara)
  • The Wayback Machine (arhiveeritud väljaannete kuvamistarkvara)

Neile lisaks kasutatakse arhiveerimise haldustarkvara NetarchiveSuite ja rahvusraamatukogus väljatöötatud juurdepääsuliidest.

Vastavalt Sundeksemplari seadusele tehakse kogutud võrguväljaanded üldsusele kättesaadavaks interneti kaudu, kui väljaande loovutaja seda ei keela. Kasutuspiiranguga väljaande kasutamine on lubatud autoriseeritud töökohal Rahvusraamatukogus. 

4. TULEMUSED
Valitud võrguväljaannete arhiiv avati 2013. a. lõpus. Eesti veebi suuremahulise arhiveerimisega alustati 2015. a.

5. PARTNERID
Veebiarhiivi arendab eri osakondade koostöös Eesti Rahvusraamatukogu ning arhiveeritava materjali valikul nõustab Eesti Veebiarhiivi Nõukoda (endise nimega veebiarhiveerimise ekspertide töörühm), mis loodi 2010. a  ja kuhu kuuluvad erinevate teadus- ja mäluasutuste esindajad.
Eesti Rahvusraamatukogu on 2012. aasta algusest Rahvusvahelise Veebiarhiveerimise Konsortsiumi (International Internet Preservation Consortium) liige.

6. KONTAKT
Eesti veebiarhiivi veebisait: http://veebiarhiiv.nlib.ee/
Tiiu Daniel, Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi osakonna veebiarhiveerimise spetsialist,  tel. 630 7286, e-post Tiiu dot Daniel at nlib dot ee 


 digitaalarhiiv digar