Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Kaartkataloogide konverteerimine

1. EESMÄRK
Kaartkataloogide konverteerimise eesmärk on võimaldada Rahvusraamatukogus olevaid teavikuid otsida tasuta avalikult kättesaadavas elektronkataloogis ESTER ja lihtsustada raamatukogu lugejateeninduse korraldamist, kaotades kahekordse otsimisvajaduse nii elektroonilises kui kaartkataloogis.

2. AJALINE RAAMISTIK
Kaartkataloogide konverteerimise projekt, mis koosnes viiest alaprojektist, käivitati ELNET Konsortsiumi juures 1999. aastal. Prioriteediks valitud Eesti rahvusbibliograafia konverteerimine lõppes 2004. a. Rahvusraamatukogus jätkatakse võõrkeelsete teavikute retrospektiivset konverteerimist ning projekti oletatav lõpptähtaeg on 2013-2016.

3. TAUSTAINFO
Uue infosüsteemi INNOPAC juurutamine tingis vajaduse kanda andmeid teavikute kohta kaartkataloogidest elektronkataloogi.
Kaartkataloogide konverteerimise projekti finantseeriti 2002. aastani ELNET Konsortsiumi kaudu. Rahastajateks olid Kultuurkapital, Avatud Eesti Fond, Andrew Melloni Fond ja liikmesraamatukogud. Alates 2003. a toimub konverteerimise rahastamine ainult Rahvusraamatukogu eelarvest.

4. TULEMUSED
Lõpetatud on Eesti rahvusbibliograafia kaartkataloogide konverteerimine. 2009. a lõppes ka Rahvusraamatukokku saabunud võõrkeelste (v.a. venekeelsete) raamatute peakataloogi kirjete konverteerimine. E-kataloogi ESTER täiendati ~160 100 võõrkeelse teaviku nimetusega.

5. PARTNERID
Kaartkataloogide konverteerimine oli perioodil 1999-2004 ELNET Konsortsiumi ühisprojekt, kus osalesid kõik konsortsiumi liikmesraamatukogud. Alates 2004. a on tegu Eesti Rahvusraamatukogu projektiga, mille raames tehakse vajadusel koostööd ka teiste ELNET Konsortsiumi liikmesraamatukogudega.

6. KONTAKT
Projekti koordinaatoriks on Eesti Rahvusraamatukogu digiteerimisosakonna juhataja Signe Tõnisson, tel. 630 7540, e-post Signe.Tonisson@nlib.ee


 digitaalarhiiv digar