Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite Konverentsi (CENL) veebileht

1. EESMÄRK
Luua Euroopa rahvusraamatukogude direktoreid ühendavale organisatsioonile ametlik veebileht, mis kajastaks organisatsiooni tegevust, annaks ülevaate selle liikmetest ja projektidest. Tagada jooksvalt veebilehel esitatud informatsiooni õigsus ja ajakohasus.

2. AJALINE RAAMISTIK
CENLi veebilehe kontseptsiooni välja töötamine algas veebruaris 2005. Veebilehe esialgne versioon sai avalikkusele kättesaadavaks juunis 2005 ja lõpliku versiooni avalik esitlus toimus CENLi aastakoosolekul Luxembourgis 29. septembril 2005. Edasine arendamine ja täiendamine toimub lepingute alusel sagedusega üks kord kuus.

3. TAUSTAINFO
Vajadus CENLi veebilehe järele tekkis seoses projekti GABRIEL lõppemisega. GABRIELi raames oli loodud raamatukogude ja raamatukogundusorganisatsioonide kohta teavet pakkuv veebiportaal, mis seoses projekti lõpetamisega 1. juunil 2005 suleti. Raamatukogude info sellelt veebilehelt viidi üle Euroopa Raamatukogu (The European Library) portaali, CENL kui mainekas üle-euroopaline organisatsioon otsustas aga luua oma veebilehe. Töö täitjaks valiti Eesti Rahvusraamatukogu, kes oli varem silma paistnud projekti TEL-ME-MOR veebilehe kujundamise ja haldamisega.

4. TULEMUSED
29. septembrist 2005 on CENLi veebileht kõigile kasutajatele avatud. Kasutajatele pakutakse teavet organisatsiooni tegevuse, liikmete, aastakoosolekute, töörühmade ja projektide kohta. Samuti on inglise keeles kättesaadavad kõigi liikmesraamatukogude aastaaruanded. Organisatsiooni liikmetele on loodud eraldi sisevõrk dokumentide avaldamiseks ja sisesuhtluse korraldamiseks. Veebilehe täiendamine jätkub sagedusega üks kord kuus.

5. PARTNERID
CENLi veebilehe arendamisel teevad koostööd Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite Konverents, kes vastutab veebilehe sisu ja rahaliste kulutuste eest, ning Eesti Rahvusraamatukogu, kes vastutab veebilehe kujunduse ja regulaarse täiendamise eest ning tagab serveriruumi materjalide säilitamiseks.

CENLi veebileht (inglise keeles)


 digitaalarhiiv digar