Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Eesti ametlikud väljaanded. 2003

Riigikogu Kantselei
Riigikantselei
    Rahvastikuministri Büroo
    Regionaalministri Büroo
Presidendi Kantselei
Riigikohus
Õiguskantsler
Riigikontroll
Eesti Pank
Haridus- ja Teadusministeerium
Justiitsministeerium
Kaitseministeerium
    Teabeamet
Keskkonnaministeerium
    Maa-amet
Kultuuriministeerium
    Muinsuskaitseamet
Majandus- ja Kommunikatsiooni
ministeerium
    Konkurentsiamet
    Lennuamet
    Maanteeamet
    Patendiamet
    Raudteeamet
    Sideamet
    Tarbijakaitseamet
    Veeteede Amet
Põllumajandusministeerium
    Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

    Veterinaar- ja Toiduamet
Rahandusministeerium
    Maksuamet
    Statistikaamet
    Riigihangete Amet
    Tolliamet
Siseministeerium
    Kaitsepolitseiamet
    Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
    Piirivalveamet
    Politseiamet
    Päästeamet
Sotsiaalministeerium
    Ravimiamet
    Sotsiaalkindlustusamet
    Tervishoiuamet
    Tööturuamet
Välisministeerium
Avalik-õiguslikud ülikoolid
    Kunstiakadeemia
    Muusikaakadeemia
    Põllumajandusülikool
    Tallinna Pedagoogikaülikool
    Tallinna Tehnikaülikool
    Tartu Ülikool
Teaduste Akadeemia
Rahvusraamatukogu

 

RIIGIKOGU KANTSELEI

1.     101 biographies. The 10th Riigikogu / [Estonian National Library ; compiled by Jette Arula-Jahe, Rita Hillermaa in cooperation with the Riigikogu Chancellery Information Service]. - Tallinn : Riigikogu Chancellery, 2003 ([Tallinn : ETPV Trükikoda]). - 124 lk. : portr. ; 21 cm.

2.     101 lühielulugu. Riigikogu X koosseis / [Eesti Rahvusraamatukogu ; koostanud Jette Arula-Jahe ja Rita Hillermaa koostöös Riigikogu Kantselei infotalitusega]. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2003 ([Tallinn : ETPV Trükikoda]). - 122 lk. : portr. ; 21 cm + 2 l. lisa.
ISBN 9985-9426-5-5

3.     IX Riigikogu [Elektrooniline teavik] : 18. märts 1999 - 25. veebruar 2003 / Riigikogu Kantselei. - Tekst ja kujutuslikud andmed (359 MB). - [Tallinn] : Riigikogu Kantselei, 2003. - 1 CD-ROM : värv. ; 12 cm. - Süsteemi nõuded: Windows 95/Me/NT/2000/XP/Red Hat (R)/Linux alates 7.2/Madrake(TM) 8.2, 64 MB RAM, 700x600 resolutsioon, brauser.
ISBN 9985-9246-6-5

4.     IX Riigikogu stenogrammid 2002. VII köide : VIII istungjärk : 7. oktoober - 7. november. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2003. - Lk. 375-836, XXXVII, [64] lk., 18 l. ill. ; 30 cm. - Sisaldab registreid.

5.     IX Riigikogu stenogrammid 2002. VIII köide : VIII istungjärk : 11. november - 19. detsember. - Tallinn : Riigikogu kantselei dokumendiosakond, 2003. - Lk. 837-1507, XLI, [110] lk. : ill. ; 30 cm. - Sisaldab registreid.

6.     IX Riigikogu stenogrammid 2003. I köide : IX istungjärk : 13. jaanuar - 13. veebruar. Erakorralised istungjärgud [p.o. erakorraline istungjärk] : 25. veebruar. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2003. - XXXVIII, 615, [158] lk., 1 l. ill. ; 30 cm. - Sisaldab registreid.

7.     X Riigikogu stenogrammid 2003. II köide : I istungjärk : 31. märts - 29. mai. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2003. - XLIX, 322 lk., [45] lk., 1 l. ill. : ill. ; 30 cm.

8.     X Riigikogu stenogrammid 2003. III köide : I istungjärk : 2. juuni - 12. juuni. Erakorraline istungjärk : 30. juuni. Erakorraline istungjärk : 31. juuli. Erakorraline istungjärk : 6. august. Erakorraline istungjärk : 6. august. Erakorraline istungjärk : 7. august. Erakorraline istungjärk : 25. august. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2003. - XXX lk., lk. 325-668, [59] lk. : ill. ; 30 cm.

9.     X Riigikogu stenogrammid 2003. IV köide : II istungjärk : 8. september - 9. oktoober. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendiosakond, 2003. - XXXV, 386, [19] lk. : ill. ; 30 cm.

10.     Juhised valimiskomisjonidele rahvahääletuseks. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 2003 ([Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda]). - 15, [2] lk. koos kaanega ; 21 cm.

11.     Juhised valimiskomisjonidele Riigikogu valimisteks [2003. aastal]. - [Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 2003] ([Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda]). - 24 lk. ; 21 cm.

12.     Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised : 20. oktoober 2002 : dokumente ja materjale / Vabariigi Valimiskomisjon ; [koostaja Epp Maaten]. - Tallinn : Vabariigi Valimiskomisjon, 2003 ([Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda]). - 441 lk. : ill. ; 30 cm.
ISBN 9949-10-198-0

13.    Lindmäe, Herbert, 1930-   &nbsp.
Suvesõda Virumaal 1941 / Herbert Lindmäe ; [järelsõna: Peep Varju]. - Tartu : Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, 2002 ([Tartu] : Greif). - 581, [3] lk., 15 lk. ill., portr. ; 21 cm. - ( Suvesõda ; 2). - Bibliograafia lk. 509-547 ja joonealustes märkustes. - Sisaldab registrit.
ISBN 9985-78-974-1 (köites)

14.    Pihlau, Jaak, 1937-   &nbsp.
Eesti sõjaväe häving aastal 1941 / Jaak Pihlau. - Tartu : Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, 2003 ([Tartu] : Johannes Esto Ühing). - 63 lk. ; 21 cm. - ( Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon ; 19). - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9985-78-949-0

15.     Riigikogu (The Parliament of Estonia) Directory / National Library of Estonia. - Tallinn : National Library of Estonia, 1993-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas. - Riigikogu Kantselei tellimusel. - Kaanel pealkiri: Riigikogu Directory.
ISSN 1406-5193

*     Riigikogu Kroonika : [koosseis ja struktuur, seadusandlik tegevus, arupärimised, rahvusvahelised suhted] / Eesti Rahvusraamatukogu ; toimetanud Rita Hillermaa. - 1992/93 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1994-   &nbsp. - 19 cm. - 1 kord aastas. - Sisukord (1995-) ja eessõna (2000-) ka inglise keeles. - Kokkuvõte inglise keeles (2000-). - Sisaldab registrit.
ISSN 1406-409X

16.     Riigikogu Teatmik / Eesti Rahvusraamatukogu. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1993-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas. - Riigikogu Kantselei tellimusel.
ISSN 1406-5185

17.     Riigikogu Toimetised / Riigikogu Kantselei ; peatoimetaja Aivar Jarne. - 1 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2000-   &nbsp. - 25 cm. - 2 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles. - Sisukord ka inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat ja registreid.
ISSN 1406-5665


RIIGIKANTSELEI


18.     Avaliku Teenistuse Aastaraamat / Riigikantselei. - 1999 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Riigikantselei, 2000-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-6157

19.     Competitiveness and future outlooks of the Estonian economy : R&D and innovation policy review / [Marek Tiits, Rainer Kattel, Tarmo Kalvet, Rein Kaarli ; Research and Development Council]. - Tallinn : State Chancellery, 2003 ([Tartu] : Triip). - 72 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9949-10-176-X

20.     Eesti majanduse konkurentsivõime ja tulevikuväljavaated : teadus- ja arendustegevuse ja innovatsioonipoliitika ülevaade / [Marek Tiits, Rainer Kattel, Tarmo Kalvet ja Rein Kaarli ; Teadus- ja Arendusnõukogu]. - Tallinn : Riigikantselei, 2003 (Tõravere : Tõravere Trükikoda). - 72 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9949-10-127-1

21.     Eesti riiklikud teenetemärgid = The Estonian State decorations = Les decorations nationales de L`Estonie : [album / Riigikantselei ; tekst: Hannes Walter, Paul Luhthein, Ivo Manfred Rebane]. - 1998. a. vlj. kordustr. - Tallinn : Riigikantselei, 2003 (Tallinn : ETPV Trükikoda). - 116, [1] lk. : ill. ; 31 cm. - Rööptekst inglise ja prantsuse keeles.
ISBN 9985-78-859-1 (köites)

22.     Eesti Tänab ... : [Eesti riiklike teenetemärkide kavalerid] / Riigikantselei ; koostajad: Kalev Uustalu, Ivo Manfred Rebane ... [jt.]. - 1995-1998 (1998)-   &nbsp. - Tallinn : Riigikantselei, 1998-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Kokkuvõte inglise keeles (1919-2000 (2000)). - Sisaldab bibliograafiat ja registreid.
ISBN 9985-60-778-3
ISSN 1406-9326

23.     Euroopa Liidu tulevik ja Eesti : kolm institutsionaalset tulevikuvisiooni / Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat, Eesti Tuleviku-uuringute Instituut ; toimetajad Külliki Tafel ja Erik Terk ; [eessõna: Henrik Hololei]. - Tallinn : Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat, 2003 ([Tallinn : Multiprint]). - 68 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9949-10-180-8

24.     Liikluskorralduse nõuded teetöödel / [Riigikantselei]. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, [2003] (Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda). - 60 lk. : ill. ; 22 cm.

25.     Riigi Teataja Lisa / Riigikantselei. - Ilmub 30. jaanuarist 1991. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 1991-   &nbsp. - 22 cm. - 3-4 korda nädalas, 1999-   &nbsp. - Kättesaadav ka võrguväljaandena: Riigi Teataja : elektrooniline andmekogu, ISSN 1406-5630.
ISSN 1406-3352

26.     Riigi Teataja. I osa, Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse õigusaktid / Riigikantselei. - Ilmub 2. juulist 1990. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 1990-   &nbsp. - 22 cm. - 2 korda nädalas, 1993-   &nbsp. - Kättesaadav ka võrguväljaandena: Riigi Teataja : elektrooniline andmekogu, ISSN 1406-5630.
ISSN 1406-3328

27.     Riigi Teataja. II osa, Välislepingud, muud välissuhtlemisalased õigusaktid ja teadaanded / Riigikantselei. - Ilmub 10. veebruarist 1993. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 1993-   &nbsp. - 22 cm. - 2 korda kuus. - Kättesaadav ka võrguväljaandena: Riigi Teataja : elektrooniline andmekogu, ISSN 1406-5630.
ISSN 1406-3336

28.     Riigi Teataja. III osa, Riigikohtu lahendid / Riigikantselei. - Ilmub 27. veebruarist 1995. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 1995-   &nbsp. - 22 cm. - 2-3 korda kuus. - Kättesaadav ka võrguväljaandena: Riigi Teataja : elektrooniline andmekogu, ISSN 1406-5630.
ISSN 1406-3344

29.     Riigikantselei Aastaraamat / toimetaja Jaanus Rankla. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-7781

30.     Правовые Акты Эстонии : неофициальный перевод с издания 'Riigi Teataja' / Государственная канцелярия. - Ilmub 7. jaanuarist 1993. - Таллинн : Рийги Театая, 1993-   &nbsp. - 22 cm. - 2 korda kuus, 2002-   &nbsp. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-3360


Rahvastikuministri Büroo


31.     Integreeruv Eesti [Elektrooniline teavik] = Integrating Estonia = Интегрирующаяся Эстония / Minister Eldar Efendijevi Büroo, Minister Katrin Saksa Büroo. - Tekst, pilt ja heliandmed (39,1 MB). - Tallinn : Minister Eldar Efendijevi Büroo, [2003]. - 1 CD-ROM : heli, värv. ; 12 cm. - Süsteemi nõuded: operatsioonisüsteemi Windows standardversioon, MS Word, MS Excel, mpg faile lugev programm.

RIIGIKOHUS


32.     Riigikohus ... : lahendid ja kommentaarid : Riigikohtu väljaanne / koostaja Anu Avi. - 1993/1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Juura, 1995-   &nbsp. - 24 cm. - 1 kord aastas. - Sisaldab registreid.
ISSN 1736-1389


ÕIGUSKANTSLER


33.     Õiguskantsleri Tegevuse Ülevaade ... Aastal / Õiguskantsleri Kantselei. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.


RIIGIKONTROLL


34.     Annual Report / Riigikontroll. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : State Audit Office, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1736-0188

35.     Hollandi programm 2000-2003 : Riigikontrolli, Hollandi Kontrollikoja ja juhtimisfirma MDF koostöö = The PSO program from 2000 to 2003 : co-operation between the Estonian State Audit Office, the Netherlands Court of Audit and the Management for Development Foundation / Riigikontroll. - [Tallinn] : Riigikontroll, 2003 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]). - [36] lk. : ill., portr. ; 29 cm.

36.     Paar sammukest ühelt rändamise teelt : Riigikontroll 85 / [toimetanud Piret Malv]. - Tallinn : Riigikontroll, 2003 ([Viljandi : Print Best]). - 45, [3] lk. : ill., portr. ; 29 cm.

37.     Sõnaraamat [Online] : [eesti-inglise] / Riigikontroll. - Tekst. - [Tallinn] : Riigikontroll, [2003].

38.     Tegevusaruanne / Riigikontroll. - 1998 (1999)-   &nbsp. - Tallinn : Riigikontroll, 1999-   &nbsp. - 28 cm. - 1 kord aastas. - Kokkuvõte inglise keeles (1998 (1999) - 1999 (2000)).
ISSN 1406-7129

39.     Ülevaade Riigi Vara Kasutamise ja Säilimise Kohta ... Aastal / Riigikontroll. - 1998 (1999)-   &nbsp. - Tallinn : Riigikontroll, [1999]-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.


EESTI PANK


40.     Eesti ... Aasta Esialgne Maksebilanss : [maksebilansi kvartaliülevaade] / tegevtoimetaja Ants Kaasik. - Tallinn : Eesti Pank, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.

41.     Eesti Maksebilansi Aastaraamat / Eesti Pank. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-720X

42.     Eesti Panga ... Aasta Aruanne. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 1994-   &nbsp. - 29-30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-1406

43.     Eesti Pank : annual report / Eesti Pank (Bank of Estonia). - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 1994-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena (1996 (1997)-).
ISSN 1406-1414

44.     Eesti Pank : newsletter / Information Department of Eesti Pank ; executive editor Ants Kaasik. - No. 1 (166) (1997) -   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 1997-   &nbsp. - 30 cm. - 8 korda aastas, 1999-   &nbsp.

45.     Eesti Pank : teabeleht / Eesti Panga informatsiooniosakond ; tegevtoimetaja Ants Kaasik. - Ilmub jaanuarist 1994. - Tallinn : Eesti Pank, 1994-   &nbsp. - 30 cm. - 8 korda aastas, 1999-   &nbsp.

46.     Estonian Balance of Payments Yearbook / Eesti Pank. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena: Balance of Payments Yearbook [Online].
ISSN 1406-9725

47.     Estonian Preliminary Balance of Payments for the ... : [quarterly balance of payments] / editor Ants Kaasik. - Tallinn : Eesti Pank, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.

48.     Financial Stability Review / Eesti Pank ; executive editor Ants Kaasik. - 2003, november-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 2003-   &nbsp. - 30 cm. - 2 korda aastas.
ISSN 1736-1281

49.     Finantsstabiilsuse Ülevaade / Eesti Pank ; tegevtoimetaja Ants Kaasik. - 2003, november-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 2003-   &nbsp. - 30 cm. - 2 korda aastas.
ISSN 1736-1184

50.     Kroon & Economy : Eesti Pank quarterly / executive editor Ants Kaasik. - Tallinn : Eesti Pank, 2002-   &nbsp. - 24 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-829X

51.     Kroon ja Majandus : Eesti Panga kvartalikiri / tegevtoimetaja Ants Kaasik. - Tallinn : Eesti Pank, 2002-   &nbsp. - 24 cm. - 4 korda aastas. - Kaanel pealkiri: Kroon & Majandus. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-801X

52.     Monetary Developments & Policy Survey / Eesti Pank ; executive editor Ants Kaasik. - 1996 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 1997-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-4162

53.     Rahapoliitiline Ülevaade / Eesti Pank ; tegevtoimetaja Ants Kaasik. - 1995, sept.-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Pank, 1995-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-4154

54.     Selected Statistics / Eesti Pank = Bank of Estonia. - Ilmub 22. märtsist 2002. - Tallinn : Bank of Estonia, 2002-   &nbsp. - 21x30 cm. - 1 kord kuus.

55.     Statistikavalimik / tegevtoimetaja Ants Kaasik. - Ilmub 7. märtsist 2002. - Tallinn : Eesti Pank, 2002-   &nbsp. - 21x30 cm. - 1 kord kuus.


HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM


56.     Analysis of the participation of Estonian organisations in the EU Fifth Framework Programme for Research and Technological Development (FP5) / [compiled by Silver Toomla ... et al. ; translation: Meeli Kuura]. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium : Archimedes, 2003 ([Tartu : Guttenberg]). - 31 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9985-72-149-7

57.     Eesti keele tehnoloogilised ressursid ja vahendid : arvutikorpused, arvutisõnastikud, keeletehnoloogiline tarkvara / Kadri Muischnek, Heili Orav, Heiki-Jaan Kaalep, Haldur Õim ; Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti keelenõukogu. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003 ([Tallinn] : Pakett). - 85, [2] lk. : ill. ; 22 cm. - Bibliograafia lk. 79-86.
ISBN 9985-79-053-7

58.     Eesti organisatsioonide osaluse analüüs Euroopa Liidu viiendas teadus- ja arendustegevuse raamprogrammis (5RP) / [koostajad Silver Toomla ... jt.]. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium : Archimedes, 2003 ([Tartu : Guttenberg]). - 28, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9985-72-148-9

59.     Eesti viipekeel / Vahur Laiapea, Merilin Miljan, Urmas Sutrop, Regina Toom ; Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti keelenõukogu. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003 ([Tallinn] : Pakett). - 58, [2] lk. ; 22 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes ja lk. 53-55.
ISBN 9985-79-051-0

60.     Eestikeelne kooliharidus Petseris / Setomaa Valdade Liit, EV Haridus- ja Teadusministeerium ; toimetuse kolleegium: Kiira Matvejeva ... [jt.]. - [Setomaa] : Setomaa Valdade Liit, 2003 (Võru : Võru Täht). - 248 lk. : ill. ; 21 cm.

61.    Erelt, Tiiu, 1942-   &nbsp.
Eesti oskuskeelekorralduse seisund / Tiiu Erelt, Arvi Tavast ; Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti keelenõukogu. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003 ([Tallinn] : Pakett). - 127, [1] lk. : ill. ; 22 cm. - Eesti oskuskeele- ja oskussõnaõpetuse teoreetilisi käsitlusi lk. 57-60. - Bibliograafia joonealustes märkustes, lk. 61-62 ja lk. 63-65.
ISBN 9985-79-054-5

62.     Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine : tööversioon / [Euroopa Nõukogu ; tõlkinud Ülle Türk ja Kristel Weidebaum ; toimetanud Merike Mägedi]. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium, 2003 ([Tartu] : Bookmill). - 185 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia lk. 179-185.
ISBN 9985-72-150-0

63.     Excellence in Research : Estonia / Ministry of Education ; Centres of Excellence pages are compiled by the heads of centres ; editor Sirje Kivi. - 2001-2002 (2002)-   &nbsp. - [Tartu] : Ministry of Education, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-7757

64.     Haridus- ja Teadusministeerium : aastaraamat. - 1999-2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Haridusministeerium, [2001]-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord kahe aasta jooksul.
ISSN 1406-9245

65.     Keelekümbluskeskus : kolme aasta jagu saavutusi = Immersion Centre : three years of accomplishment. - Tallinn : Keelekümbluskeskus, 2003-   &nbsp. - 30 cm. - Ebaregulaarne. - Rööptekst eesti ja inglise keeles. - Väljaande rahastajad: Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ja Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuur.

66.     Keelekümbluskeskus : kolme aasta jagu saavutusi = Центр Языкового Погружения : результаты трехлетней работы. - Tallinn : Keelekümbluskeskus, 2003-   &nbsp. - 30 cm. - Ebaregulaarne. - Rööptekst eesti ja vene keeles. - Väljaande rahastajad: Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ja Kanada Rahvusvahelise Arengu Agentuur.

67.     Konverents "Rahvuslik enesemääratlus ja emakeeleõpetaja" : Tallinn, 9. september 2003 : ettekanded. - Tallinn : Haridus- ja Teadusministeerium, 2003 ([Tartu : Tartumaa Trükikoda]). - 54, [2] lk. ; 21 cm. - Ettekanded kättesaadavad ka Haridus- ja Teadusministeeriumi koduleheküljel: http://www.hm.ee/uus/hm/client/index.php?035262301334041217. - Bibliograafia joonealustes märkustes.

68.     Koondprojekti "Noorte tervistav puhkus 2002" aruanne / Haridus- ja Teadusministeerium ; [koostaja Kadri Kurve]. - Tallinn : [Haridus- ja Teadusministeerium], 2003 ([Tallinn] : Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse trükikoda). - 50 lk. : ill. ; 29 cm.
ISBN 9985-72-144-6

69.     Kutseõppeasutused : abiks otsustajale / Haridus- ja Teadusministeerium, Kutsehariduse ja Tööhõive Seirekeskus. - 1991 - 1993/1994 (1993) ; 1998-   &nbsp. - Tallinn : Haridus- ja Teadusministeerium, 1991-   &nbsp. - 30 cm. - Ebaregulaarne.

70.     Kõrghariduse kvaliteedikindlustamise süsteemist Eestis - tagasivaade esimesele akrediteerimise ringile / Kõrghariduse Hindamise Nõukogu, Eesti Kõrghariduse Akrediteerimiskeskus, Rektorite Nõukogu ; [koostanud Tiit Laasberg, Hillar Bauman, Pille Pikker, Teet Seene]. - Tallinn : [Teaduste Akadeemia Kirjastus], 2003 ([Tallinn : Infotrükk]). - 54 lk. : ill. ; 30 cm. - Ülevaade on osa Haridus- ja Teadusministeeriumi initsieeritud projektist "Eesti kõrghariduse kvaliteedikindlustus - senise praktika analüs, ühtse kvaliteedikindlustuse süsteemi väljatöötamine ja juurutamine".
ISBN 9985-50-360-0

71.     Minu esimene põhiseadus / [idee autor Katri Raik, Urmo Reitav]. - [Tartu : Tartu Ülikool], c2003 ([Narva] : Sata). - [32] lk. : ill. ; 21 cm. - Rööptekst vene keeles. - Raamatu ilmumist toetasid Ameerika Ühendriikide Suursaatkond ning Haridus- ja Teadusministeerium.
ISBN 9985-4-0363-0

72.    Nedeva, Maria.
Assessment of the Estonian research development technology and innovation funding system : [PREST] final report / by Maria Nedeva, Luke Georghiou ; [foreword: Rein Vaikmäe]. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium, 2003 ([Tõravere : Tõravere Trükikoda]). - 48 lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9985-72-151-9

73.     Nimekorralduse analüüs / Eve Alender, Kairit Henno, Annika Hussar ... [jt.] ; Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti keelenõukogu. - Tallinn : Eesti Keele Sihtasutus, 2003 ([Tallinn] : Pakett). - 117, [1] lk. ; 22 cm. - Bibliograafia lk. 78-81. - Valik eesti nimede teemal ilmunud kirjandust lk. 8-118.
ISBN 9985-79-052-9

74.     Noortelaagrite programmide uuringu aruanne / EV Haridus- ja Teadusministeerium ; koostaja Kersti Kõiv. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium, 2003 ([Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastuse trükikoda]). - 218 lk. : ill. ; 29 cm.

75.     Tartu Observatooriumi Aastaraamat / Haridus- ja Teadusministeerium ; koostajad: Tõnu Viik, Laurits Leedjärv, Enn Saar = Annual Report : Tartu Observatory / Estonian Ministry of Education and Research. - 1991 (1992)-   &nbsp. - Tõravere : Tartu Observatory, 1992-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas. - Alates 2002 (2003)- tekst eesti ja inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.

76.     Testiterminite seletussõnastik : (eesti keel) / Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Komisjoni Socrates Lingua Action D projekt number 87663-CP-1-2000-1-UK-Lingua-LD ; [koostanud Tiiu Erelt ... jt.]. - Tallinn ; Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium, keeletalitus, 2003 (Tartu : Bookmill). - 85 lk. : ill. ; 21 cm. - Ingliskeelsed terminid koos eestikeelsete vastetega lk. 73-85.
ISBN 9985-72-147-0

77.    Watson, George.
Koolikäitumise käsiraamat : nõuandeid ja abimaterjale käitumisprobleemidega toimetulemiseks / George Watson ; [tõlkinud Annely Jauk, Anna-Liisa Kurve ja Hille Saluäär]. - [Tartu] : El Paradiso, c2003 ([Tartu] : Greif). - 271, [1] lk. : ill. ; 27 cm. - ( XXI sajandi kool). - Raamatu ilmumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
ISBN 9949-10-258-8


JUSTIITSMINISTEERIUM


78.     Ametniku keelekäsiraamat : õigusaktide ja muude dokumentide koostaja abiline / Justiitsministeerium ; [koostajad Kaia Alasi, Uno Liivaku ja Aime Vettik]. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Juura, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 192 lk. ; 22 cm. - ( Juura keeleraamat). - Bibliograafia peatükkide lõpus ja lk. 182-184. - Sisaldab registrit.
ISBN 9985-75-133-7

79.     Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator : EMTAK 2003 / [Justiitsministeeriumi Registrikeskus]. - Tallinn : Justiitsministeeriumi Registrikeskus, 2003 ([Tallinn : Multico]). - 281 lk. : ill. ; 29 cm.

80.     Euroopa Kohtu lahendid. II : tähtsamad Euroopa Kohtu lahendid eesti keeles / Justiitsministeerium ; koostaja Julia Laffranque ; [tõlkinud Ann Rahnu ... jt. ; toimetanud Küllike Maurer ... jt.]. - Tallinn : Juura, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 248 lk. ; 23 cm.
ISBN 9985-75-103-5 (köites)

81.     Kaitse ennast ise / Eesti Vabariigi Justiitsministeerium. - [Tallinn : Justiitsministeerium, 2003] (Kuressaare : G. Trükk). - 48 lk. ; 15 cm.

82.     Kuritegevus Eestis 1991-2001 = Crime in Estonia 1991-2001 / Jüri Saar, Anna Markina, Andri Ahven ... [jt. ; tõlkija Hedi Kolk ; eessõna: Märt Rask] ; TPÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, EV Justiitsministeerium. - 2. tr. - Tallinn : Juura, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 311 lk. : ill. ; 22 cm. - Kokkuvõte inglise keeles. - Bibliograafia lk. 232-237.
ISBN 9985-75-109-4
ISBN 9985-75-109-3 (vale)

83.     Kuritegude ärahoidmine hoonete planeerimise ja projekteerimise kaudu / [toimetas Aime Vettik]. - Kordustr. - [Tallinn] : Justiitsministeerium, [2003] (Kuressaare : G. Trükk). - 44 lk. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat.

84.     Normitehnika käsiraamat / Justiitsministeerium ; [koostajad Raigo Sõlg ... jt. ; eessõna: Ken-Marti Vaher]. - Tallinn : Juura, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 144 lk. : ill. ; 21 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.
ISBN 9985-75-127-2

85.     Põhiseadus : põhiseaduse 10. aastapäev / Justiitsministeerium ; [eessõna: Märt Rask]. - [Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus], 2002 (Tallinn : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda). - 33 lk. ; 21 cm + 1 l. eessõnaga.

86.     Sammud ja Jäljed : [Justiitsministeeriumi aastaraamat] / Justiitsministeerium, avalike suhete talitus. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2003-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1736-0781

87.     Steps and Footprints : [Justiitsministeeriumi aastaraamat] / Justiitsministeerium = Ministry of Justice of Estonia, Public Relation Division. - Tallinn : Ministry of Justice, 2003-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1736-079X

88.     Õiguskeel / Justiitsministeerium ; toimetus: Erki Silvet (peatoimetaja), A. Vettik (tegevtoimetaja)... jt. - Tallinn : Kirjastus Juura, 1995-   &nbsp. - 21 cm. - 5 korda aastas. - Ajakirja sisukord kättesaadav ka WWW-s: http://www.juura.com/est.html.
ISSN 1406-7374

89.     Защити себя сам / Министерство юстиции Эстонского государства. - [Таллинн : Justiitsministeerium, 2003] (Курессааре : G. Trükk). - 55 lk. ; 15 cm.


KAITSEMINISTEERIUM


90.    Almann, Lauri.
Eesti riigikaitse juhtimine / Lauri Almann ; [Kaitseministeerium]. - [Tallinn] : Kaitseministeerium, [2003] ([Tallinn : K&O Offset]). - 70 lk. : ill. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - Raamat sisaldab ka: Rahuaja riigikaitse seadus.
ISBN 9985-9339-5-8

91.     Avalik arvamus ja riigikaitse 2000-2003 / Eesti Vabariigi Kaitseministeerium ; [eessõna: Juhan Kivirähk]. - Tallinn : Kaitseministeerium, 2003 ([Tallinn : Ermecol]). - 31, [1] lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISBN 9985-9339-4-X

92.     Eesti Kaitsejõud ... [a.] / Eesti Vabariigi Kaitseministeerium, kaitsepoliitika ja riigikaitse planeerimise osakond. - Tallinn : Kaitseministeerium, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - Ebaregulaarne.

93.     Estonian Defence Forces ... [year] / Ministry of Defence Republic of Estonia, Department of Defence Policy and Planning. - Tallinn : Ministry of Defence, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - Ebaregulaarne.

94.     Exercises on the NATO status of forces agreement, the Paris Protocol and the Partnership for Peace Status of Forces Agreement and its additional and further additional protocols / [foreword: Indrek Kannik]. - Tallinn : Kaitseministeerium, [2003] ([Tallinn : Printon]). - 98 lk. : ill. ; 30 cm.

95.     Riigikaitse : õpik gümnaasiumidele ja kutseõppeasutustele / [Lauri Almann, Rein Helme, Harry Lahtein ... jt. ; Eesti Vabariigi Kaitseministeerium]. - 2., parand. tr. - Tallinn : Kaitseministeerium, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 168 lk. : ill., portr. ; 25 cm. - Bibliograafia peatükkide lõpus.
ISBN 9985-9339-6-6
ISBN 9985-9339-3-1


KESKKONNAMINISTEERIUM


96.     Eesti metsanduse arengukava aastani 2010. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, [2003] ([Tartu : Paar]). - 31 lk. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.

97.     Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium = Ministry of the Environment Republic of Estonia :[aastaraamat]. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Tekst eesti ja inglise keeles (2002 (2003)-).

98.     Estonian forestry development programme until 2010. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, [2003] ([Tartu : Paar]). - 31 lk. : ill. ; 30 cm.

99.     Forest management and protection in Estonia : [report / Estonian Ministry of the Environment, Center of Forest Protection and Silviculture ; compiled by Kalle Karoles ; edited by Mati Valgepea ; foreword: Olav Etverk]. - [Tartu] : Center of Forest Protection and Silviculture, 2003 ([Tartu] : Paar). - 58, [2] lk. : ill., portr. ; 30 cm. - Bibliograafia artiklite lõpus.
ISBN 9949-10-040-2

100.     Juhendmaterjal Espoo konventsiooni praktilise rakendamise kohta / [tõlge: Aina Hajaste]. - [Tallinn] : Keskkonnaministeerium, 2003 ([Tallinn] : Infotrükk). - 44 lk. : ill. ; 25 cm.

101.     Kaasaegse ökoloogia probleemid : Eesti ökoloogia globaliseeruvas maailmas : Eesti IX ökoloogiakonverentsi lühiartiklid : Tartu, 11.-12. aprill 2003 = Problems of contemporary ecology : Estonian ecology in the globalising world : short communications presented at the Estonian IX Conference in Ecology : Tartu, April 11-12th 2003 / Eesti Ökoloogiakogu ... [jt.] ; toim. [ja eessõna:] T. Frey. - Tartu : Eesti Ökoloogiakogu, 2003 ([Põltsamaa : Vali Press]). - 368 lk. : ill. ; 21 cm. - Kaanel pealkiri: Eesti IX ökoloogiakonverents : 11.-12. IV 2003. - Tiitellehel ka ülapealkirjad: Eesti Põllumajandusülikool, Eesti Vabariigi Keskkonnaministeerium, Tartu Ülikooli alus- ja rakendusökoloogia tippkeskus. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles. - Bibliograafia artiklite lõpus.

102.     Keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi rakendamise juhised / [European Commission, Directorate-General Environment ; tõlge: Eesti Õiguskeele Keskus, Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon]. - [Tallinn] : Keskkonnaministeerium, 2003 ([Tallinn] : Infotrükk). - 45 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia joonealustes märkustes.

103.     Ohtlikud ained Eesti keskkonnas / [toimetajad Antti Roose, Enn Otsa ja Ott Roots ; eessõna: Antti Roose]. - Tartu : Tartu Ülikool ; [Tallinn] : Eesti Keskkonnauuringute Keskus, c2003 (Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus). - 112 lk. : ill., kaart. ; 28 cm. - Sisaldab bibliograafiat ja registrit.
ISBN 9985-4-0369-X

104.     Pärnu alamvesikonna veemajanduskava : kokkuvõte Eesti-Hollandi ühisprojekti "PSO0/ES/9/1 Optimisation of Water Management and Land Use in Rural Areas" raames / [Keskkonnaministeerium, Pärnumaa Keskkonnateenistus]. - Pärnu : Pärnumaa Keskkonnateenistus, 2003 ([Pärnu : Hansaprint]). - 47 l. : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Bibliograafia l. 37-39.

105.     Программа развития лесного хозяйства Эстонии до 2010 года. - Таллинн : Keskkonnaministeerium, [2003] ([Тарту : Paar]). - 35 lk. : ill. ; 30 cm.


KULTUURIMINISTEERIUM


106.     Eesti spordi aastaraamat / Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium ; koostaja ja toimetaja Juhan Maidlo. - 1988/1989 (1993)-   &nbsp. - Tartu : Atlex, 1993-   &nbsp. - 19-21 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-6998

107.     Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium. Nelja aasta raamat / [tekstid: Annikky Lamp ; toimetaja Sven Sommer ; eessõna: Urmas Paet]. - Tallinn : Kultuuriministeerium, c2003 (Tallinn : Prisma Print). - 95, [1] lk. : ill., portr. ; 30 cm.


MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM


108.     Eesti Energeetika = Estonian Energy / Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, energeetika osakond ; toimetaja Tiit Tamm. - 1992 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 1994-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-5576

109.     Information Technology in Public Administration of Estonia : yearbook / Ministry of Economic Affairs and Communications, Department of State Information Systems, Estonian Informatics Centre ; compiled by Ivar Odrats. - 1995 (1996)-   &nbsp. - Tallinn : Estonian Informatics Centre, 1996-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-5010

110.     Infotehnoloogia Avalikus Halduses : aastaraamat / Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, riigi infosüsteemide osakond, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus ; koostaja Ivar Odrats. - Tallinn : Eesti Informaatikakeskus, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: IT : infotehnoloogia avalikus halduses. - Kättesaadav ka võrguväljaandena (1998 (1999)-). - 1995. a-l rööppealkiri: Information Technology in Public Administration of Estonia ; osa teksti ja kokkuvõte inglise keeles.
ISSN 1406-0450

111.    Reid, Alasdair.
Optimising the design and delivery of innovation policy in Estonia: an evaluation of policy instruments for intensifying business innovation / Alasdair Reid with the assistance of Silja Kurik. - Tallinn : Ministry of Economic Affairs and Communications, 2003 ([Tallinn : Ilo Print]). - 57 lk. : ill. ; 30 cm. - ( Creating an innovative Estonia).
ISBN 9949-10-011-9

112.    Rouwmaast, Vincent.
Business incubation: review of current situation and guidelines for government intervention in Estonia / Vincent Rouwmaast, Alasdair Reid, Silja Kurik. - Tallinn : Ministry of Economic Affairs and Communications, 2003 ([Tallinn : Ilo Print]). - 47 lk. : ill. ; 30 cm. - ( Creating an innovative Estonia).

*     Ülevaade Riigi Majanduse Olukorrast ja Vabariigi Valitsuse Põhieesmärkidest / Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. - Tallinn : Rahandusministeerium, 2000-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas.


Konkurentsiamet


113.     Konkurentsiamet [Online] : aastaraamat. - 1998 [1999]-   &nbsp. - Tekst. - Tallinn : Konkurentsiamet, [1999]-   &nbsp. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka trükisena 1998 (1999) - 1999 (2000). - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.


Lennuamet


114.     Lennuameti Teataja. - Tallinn : Lennuamet, 2000-   &nbsp. - 32 cm. - 3 korda aastas.


Maanteeamet


115.     ... Aastal Eestis Toimunud Inimkannatanutega Liiklusõnnetuste Statistika / Maanteeameti analüüsi- ja infobüroo ; toimetaja Sirje Lilleorg. - 1997 (1998)-   &nbsp. - Tallinn : Maanteeamet, 1998-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-7455

116.     Aastakogumik / Maanteeamet. - 1992 (1993)-   &nbsp. - Tallinn : Maanteeamet, 1993-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.

117.     Annual Report / Estonian National Road Administration. - 1996 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Estonian National Road Administration, 1997-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

118.     Jalgratturi koolitus : õppekava ja määrused / [koostajad Raul Rom ja Urve Sellenberg]. - [Tallinn] : Maanteeamet, [2003] ([Tallinn : Multiprint]). - 71 lk. : ill. ; 21 cm.

119.     Liiklejate Hoiakud Vöötradade Suhtes [Online] : aruanne / Emor. - Tekst, graafikud. - Tallinn : Maanteeamet, 2000-   &nbsp. - 2 korda aastas. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.
ISSN 1406-863X

120.     Liiklusõnnetused Jalgratturitega Eestis / Maanteeameti liiklusohutuse osakonna analüüsi- ja infobüroo ; toimetaja Helve Lõhmus. - 1997-1999 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Maanteeamet, 2000-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord kolme aasta jooksul.
ISSN 1736-0293

121.     Maanteehoiutööde rühmitamine ja tähistamine : kehtib alates 01. jaanuarist 2003. a. / Maanteeamet. - Tallinn : Maanteeamet, 2003 ([Tallinn : Teabetrükk]). - 28 lk. ; 30 cm.

122.     Statistics of Fatal and Injurious Road Traffic Accidents in Estonia / Estonian Road Administration. - 1998 (1999)-   &nbsp. - Tallinn : Estonian Road Administration, 1999-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-7552

123.     Teeleht = The Road Paper : Maanteeameti väljaanne / toimetaja Enno Vahter. - Ilmub jaanuarist 1995. - Tallinn : Maanteeamet, 1995-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles.


Patendiamet


124.     Eesti Kasuliku Mudeli Leht : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiameti infoosakond = The Information Department of the Estonian Patent Office. - Ilmub oktoobrist 1994. - Tallinn : Eesti Patendiamet : Eesti Patendiraamatukogu [levitaja], 1994-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena 2003. a-st.
ISSN 1023-6546

125.     Eesti Kaubamärgileht : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiameti infoosakond = The Information Department of the Estonian Patent Office. - Ilmub septembrist 1993. - Tallinn : Eesti Patendiamet : Eesti Patendiraamatukogu [levitaja], 1993-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord kuus.
ISSN 1022-0852

126.     Eesti Patendiamet : aastaraamat = The Estonian Patent Office : annual report / koostaja Eve Tang. - 1998 (1999)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Patendiamet, 1999-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-5991

127.     Eesti Patendileht : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiameti infoosakond = The Information Department of the Estonian Patent Office. - Ilmub detsembrist 1995. - Tallinn : Eesti Patendiamet : Eesti Patendiraamatukogu [levitaja], 1995-   &nbsp. - 30 cm. - 6 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena 2003. a-st.
ISSN 1406-0485

128.     Eesti Tööstusdisainilahenduse Leht : Patendiameti ametlik väljaanne / Patendiameti infoosakond = Information Department of the Estonian Patent Office ; peatoimetaja Mati Kembo. - Ilmub augustist 1998. - Tallinn : Patendiamet : Eesti Patendiraamatukogu [levitaja], 1998-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas.
ISSN 1406-376X

129.    Goddin, Jeremy Robert.
Euroopa patent / J. R. Goddin ; [inglise keelest tõlkinud Raul Kartus ; eessõna: Matti Päts]. - [Tallinn] : Patendiamet, c2003 ([Tallinn] : Prisma Print). - 32 lk. ; 21 cm. - Sisaldab internetiallikate loetelu ja bibliograafiat.
ISBN 9985-9340-2-4

130.     Patenditaotlus : valik patenditaotlejale olulisi õigusakte : metoodilised juhised / [koostajad Monica Lauri, Eve Tang ; toimetajad Liivi Seestrand, Eve Tammaru ; tõlkijad Mari Kannussaar, Anne Erlach ; eessõna: Toomas Lumi]. - Tallinn : Patendiamet, 2003 ([Tallinn] : Infotrükk). - 143 lk. ; 24 cm.
ISBN 9985-9340-3-2


Sideamet


131.     Aastaraamat / Sideamet = Estonian National Communications Board ; toimetaja Ave Reinson. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Sideamet, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

132.     Yearbook of the Estonian National Communications Board / Sideamet = Estonian National Communications Board ; editor Ave Reinson. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Sideamet, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.


Tarbijakaitseamet


133.     Tarbija teatmik : praktiline käsiraamat. - [Tallinn] : EPQ Teenindus, [2003] ([Viljandi : Print Best]). - 319 lk. : ill. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9985-78-929-6


Veeteede Amet


134.     Eesti lootsiraamat / Veeteede Amet, hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistus ; [koostajad Anu Heinsaar ... jt.]. - [Tallinn] : Veeteede Amet, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 211, [4] lk. koos kaanega : ill., kaart. ; 31 cm. - Merendusalased õigusaktid lk. 195. - Sisaldab registrit.
ISBN 9949-403-14-6 (köites)

135.     Paris memorandum of understanding on port state control. - [Tallinn] : Veeteede Amet, 2003 ([Tallinn] : Spin Press). - 60 lk. ; 29 cm.

136.     Veeteede Amet = Estonian Maritime Administration / [koostajad Tarmo Ots, Malle Lõhmus, Kersti Aasma ; ajaloo osa: Tarmo Ojamets ; eessõna: Andrus Maide]. - Tallinn : Veeteede Amet, 2003 ([Tallinn] : Vaba Maa). - [32] lk. : ill., portr. ; 26 cm. - Rööptekst inglise keeles.

137.     Veeteede Ameti Teataja / toimetuse kolleegium: Andrus Maide (peatoimetaja), Malle Lõhmus (tegevtoimetaja), Arvo Veskimets ... [jt.]. - Tallinn : Veeteede Amet, 1993-   &nbsp. - 29 cm. - 4 korda aastas, 2000-   &nbsp.


PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM


138.    Ader, Eve, 1946-   &nbsp.
Mahepõllumajanduslik tootmine 2003. aastal / [Eve Ader, Egon Palts]. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium, [2003] ([Tallinn : Printon]). - 51 lk. : ill. ; 21 cm.

139.     Agriculture and Rural Development : overview : Estonia / Ministry of Agriculture of Estonia ; editor: Ants Laansalu, Heinrich Allikivi. - 1997 (1998)-   &nbsp. - Tallinn : Ministry of Agriculture of Estonia, 1998-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel.

140.     Eesti agraar- ja maaelupoliitika Euroopa Liidu lävel = Estonian agrarian and rural policy on treshold of the European Union / Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon ... [jne. ; vastutav toimetaja Jaan Kivistik ; eessõna: Arnold Rüütel]. - Tallinn : Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon, 2003 ([Tallinn] : Infotrükk). - 190 lk. : ill., portr. ; 20 cm. - Tiitellehel ka: ülapealkirjad EV Põllumajandusministeerium, Eesti Põllumajandusülikool, Akadeemiline Põllumajanduse Selts, Eesti Maarahva Kongress. - ( EAA väljaanne / Eesti Agraarökonomistide Assotsiatsioon, ISSN 1406-9113 ; nr. 16/2003).

141.     Euronõu : Põllumajandusministeeriumi ja ajakirja Maamajandus ühisväljaanne / vastutav toimetaja Ülo Kalm. - Ilmub juunist 2002. - Tallinn : Maaleht, 2002-   &nbsp. - 28 cm. - 3 korda aastas.

142.     Kümme pöördelist aastat Eesti põllumajanduses : seminar : 6. detsember 2002, Tallinn, Eesti = 10 years of transition of Estonian agriculture : seminar on 6 December 2002, Tallinn, Estonia / [koostanud ja eessõna: Ants Laansalu ja Ruve Schank]. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium, [2003] (Tallinn : Printon). - 162 lk. : ill. ; 21 cm. - Tekst eesti ja inglise keeles.

143.     Loomapidamishoonete üldised nõuded / [koostaja Vello Luts]. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium : Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2003 ([Tartu : Paar]). - [10] lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm.

144.     Mahepõllumajandus : lühiülevaade põllumajandustootjatele, kes on huvitatud mahepõllumajandusele üleminekust / [Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus]. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium : Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2003 ([Tartu : Paar]). - [8] lk. koos kaanega : ill. ; 22 cm.

145.     Muudatused ehituses : abiks põllumajandustootjale ja maapiirkonna ettevõtjale : [1. jaanuaril 2003 jõustunud ehitusseadusest / koostaja Vello Luts]. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium : Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2003 ([Tartu : Paar]). - [6] lk. koos kaanega : ill. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat.

146.     Põllumajandus Ja Maaelu Areng : ülevaade / Põllumajandusministeerium ; koostaja Ants Laansalu. - 1996 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 1997-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel (1998 (1999)-).

147.     Testettevõtete Majandusnäitajad = Economic Characteristics of Farm Accountancy Data Network Agricultural Holdings / Eesti Vabariigi Põllumajandusministeerium, Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus. - 1998 (2000)-   &nbsp. - Jäneda (Harju maakond) : Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus, 2000-   &nbsp. - 20 cm. - Ebaregulaarne. - Tekst eesti ja inglise keeles.
ISSN 1406-8338


Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet


148.     Aastaraamat / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet = Estonian Agricultural Registers and Information Board ; koostajad Luise Puu, Heli Raamets, Annely Kaasik, Eve Kask. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tartu : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2002-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti inglise keeles.
ISSN 1406-7463

149.     Abiks loomakasvatajale : põllumajandusloomade märgistamine ja registreerimine / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [Tallinn] : Põllumajandusministeerium : Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2003 ([Tartu : Paar]). - [12] lk. : bill. ; 22 cm.

150.     SAPARD. Abiks taotlejale. I meede, Põllumajandustootmise investeeringutoetus / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [2., muud. tr.]. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2003 ([Tallinn : K&O Offset]). - 36 lk. : ill. ; 30 cm.

151.     SAPARD. Abiks taotlejale. II meede, Põllumajandus- ja kalandustoodete tootmise ja turustamise parandamise investeeringutoetus / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [2., muud. tr.]. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2003 ([Tallinn : K&O Offset]). - 28 lk. : ill. ; 30 cm.

152.     SAPARD. Abiks taotlejale. III meede, Maapiirkondades alternatiivse majandusliku tegevuse arendamise ja mitmekesistamise investeeringutoetus / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [2., muud. tr.]. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2003 ([Tallinn : K&O Offset]). - 32 lk. : ill. ; 30 m.

153.     SAPARD. Abiks taotlejale. IV meede, Maapiirkonna infrastruktuuri investeeringutoetus / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [2., muud. tr.]. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, 2003 ([Tallinn : Ilo Print]). - 32 lk. : ill. ; 30 cm.

154.     Tera- ja kaunvilja, rapsi, rüpsi ning seemne- ja kiulina kasvatamise toetus / Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. - [Tartu] : Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, [2003] ([Tallinn : Printon]). - 8 lk. : ill. ; 30 cm. - Õigusaktid lk. 8.


RAHANDUSMINISTEERIUM


155.     ... Aasta Riigieelarve Täitmise Aruanne / Rahandusministeerium. - 1994 (1995) - 1996 (1997) ; 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Rahandusministeerium, 1995-   &nbsp. - 30 cm. - 2-3 korda aastas, 2001-   &nbsp. - Kaanel pealkiri: Riigieelarve ... : täitmise aruanne.

156.     ISPA-st ühtekuuluvusfondi: kogemused ja tulevik / [Rahandusministeerium ; eessõna: Renaldo Mändmets]. - Tallinn : Ortwil, 2003 (Tallinn : Ortwil). - 35 lk. : ill. ; 30 cm.
ISBN 9985-897-15-3

157.     Riigieelarve Eelnõu Seletuskiri / Rahandusministeerium. - 1994 (1993)-   &nbsp. - Tallinn : Rahandusministeerium, 1993-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas.

158.     Riiklike Investeeringute Programm Aastateks ... / Rahandusministeerium. - 1996-1998 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Rahandusministeerium, 1995-   &nbsp. - 25 cm. - Ebaregulaarne.

159.     Ülevaade Riigi Majanduse Olukorrast ja Vabariigi Valitsuse Põhieesmärkidest / Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. - Tallinn : Rahandusministeerium, 2000-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas.


Maksuamet


160.     Maksuamet : aastaraamat = Tax Board : annual report. - 1997 (1998)-   &nbsp. - [Tallinn] : Maksuamet, 1998-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.

161.     Maksuamet Aroniga ja Aronist : [Villar Aron / koostaja Marge Erling ; eessõna: Aivar Sõerd]. - Tallinn : Maksuamet, 2003 ([Tallinn] : Folger Art). - 63 lk. ; 20 cm.
ISBN 9949-10-041-0 (köites)


Statistikaamet


162.     2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. VII, Perekond. Pikaajaline haigus või puue = 2000 population and housing census. VII, Family. Long-term illness or disability / Statistikaamet ; [koostanud Kristiina Känd ... jt.]. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : [EVG Print]). - 307, [3] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9985-74-167-6

163.     2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. VIII, Elatusallikad. Tööalane ja sotsiaal-majanduslik staatus = 2000 population and housing census. VIII, Sources of subsistence. Employment and socio-economic status / Statistikaamet ; [koostanud Kristiina Känd ... jt.]. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : [EVG Print]). - 338, [2] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9985-74-167-6

164.     2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. IX, Majanduslikult aktiivne rahvastik [Online] = 2000 population and housing census. IX, Economically active population / Statistikaamet ; koostanud Inge Nael ... [jt.]. - Tekst (pdf 8.42 MB, zip 1.92 MB). - Tallinn : Statistikaamet, 2003. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader või arhiveerimisprogramm failide lahtipakkimiseks (nt ZipCentral).
ISBN 9985-74-167-6

165.     2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. X, Eluruumid ja eluruumidega hooned [Online] = 2000 population and housing census. X, Dwellings and buildings containing dwellings / Statistikaamet ; koostanud Kristina Känd ... [jt.]. - Tekst (pdf 9.59 MB, zip 3.82 MB). - Tallinn : Statistikaamet, 2004. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader või arhiveerimisprogramm failide lahtipakkimiseks (nt ZipCentral).
ISBN 9985-74-167-6

166.     2000. aasta rahva ja eluruumide loendus. XI, Elamistingimused [Online] = 2000 population and housing census. XI, Living conditions / Statistikaamet ; koostanud Kristina Känd ... [jt.]. - Tekst (pdf 6.68 MB, zip 4.01 MB). - Tallinn : Statistikaamet, 2003. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader või arhiveerimisprogramm failide lahtipakkimiseks (nt ZipCentral).
ISBN 9986-74-167-6

167.     2001. aasta põllumajandusloendus. II, Põumajandusmasinad ja seadmed, hoidlad, loomakasvatushooned. - Tallinn : Statistikaamet, 2002 ( : ). - 152 lk. : ill. ; cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISBN 9985-74-240-0

168.     2001. aasta põllumajandusloendus. III, Majapidamiste tööjõud. Sissetulek [Online] = 2001 agricultural census. III, Labour force. Income of holdings / Statistikaamet ; koostanud Katrin Aring ... [jt.]. - Tekst (pdf 5.17 MB, zip 766 KB). - Tallinn : Statistikaamet, 2003. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader või arhiveerimisprogramm failide lahtipakkimiseks (nt ZipCentral).
ISBN 9985-74-238-9

169.     2001. aasta põllumajandusloendus. IV, Metsamajandus. Kalandus [Online] = 2001 agricultural census. IV, Forestry. Fishing / Statistikaamet ; koostanud Katrin Aring ... [jt.]. - Tekst (pdf 961 KB, zip 632 KB). - Tallinn : Statistikaamet, 2003. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader või arhiveerimisprogramm failide lahtipakkimiseks.
ISBN 9985-74-238-9

170.     Aastaaruanne / Statistikaamet = Annual Report / Statistical Office of Estonia. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.

171.     Eesti Piirkondlik Statistika : aastakogumik / Statistikaameti regionaalstatistika sektor = Regional Statistics of Estonia : yearbook / Regional Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1992 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1856

172.     Eesti Põhilised Sotsiaal- ja Majandusnäitajad [Online] = Main Social and Economic Indicators of Estonia. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 1998-   &nbsp. - 1 kord kuus. - Aastatel 2000-2002 ilmus ka trükisena, ISSN 1406-5479. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

173.     Eesti Rahvamajanduse Arvepidamine : aastakogumik / Statistikaameti makromajandusstatistika teenistus = National Accounts of Estonia : yearbook / Macroeconomic Statistics Division of the Statistical Office of Estonia. - [1980-1990](1992)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1992-   &nbsp. - 28 cm. - 1 kord aastas. - Tekst eesti ja inglise keeles.
ISSN 1406-1864

174.     Eesti Sisemajanduse Koguprodukt / Statistikaameti makromajandusstatistika teenistus = Gross Domestic Product of Estonia / Macroeconomic Statistics Division of the Statistical Office of Estonia. - 1993 - II kv. 1997 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1997- . - 29 cm. - 1 kord aastas, 1997, 2000-   &nbsp. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-281X

175.     Eesti Statistika : kuukiri / Statistikaamet = Estonian Statistics : monthly / Statistical Office of Estonia ; toimetanud Raivo Rohtla. - Tallinn : Statistikaamet, 1992-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord kuus. - Ilmub ka disketil. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1872

176.     Eesti Statistika Aastaraamat / Statistikaamet = Statistical Yearbook of Estonia / Statistical Office of Estonia. - 1990 (1991)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1991-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka CD-ROM-il ja disketil. - Rööptekst inglise keeles (1993-) ; vene keeles (1990 (1991)-1992). - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-1783

177.     Ehitushinnaindeks [Online] : kvartalibülletään = Construction Price Index : quarterly bulletin. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 4 korda aastas. - Aastatel 1995-2002 ilmus trükisena, ISSN 1406-1848. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

178.     Energiabilanss : aastakogumik / Statistikaameti tööstus- ja ehitusstatistika sektor = Energy Balance : yearbook / Industry and Energy Statistics Section at the Statistical Office of Estonia. - 1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1995-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1635

179.     Estonia in Figures / Statistical Office of Estonia. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistical Office of Estonia, 1994-   &nbsp. - 15 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-1880

180.     Estonia, Latvia, Lithuania in Figures / Statistical Office of Estonia. - Tallinn : Statistical Office of Estonia, 1999-   &nbsp. - 15 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-4138

181.     Ettevõtete Majandusnäitajad : aastakogumik / Statistikaamet, ettevõtluse aastastatistika sektor = Financial Statistics of Enterprises : yearbook / Statistical Office of Estonia, Annual Statistics of Enterprises Section. - 1993, 1.-2. osa (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1995-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööppealkiri ja -tekst inglise keeles alates 1997 (1999).
ISSN 1406-1813

182.     Ettevõtlus [Online] : kvartalibülletään = Business : quarterly bulletin. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 4 korda aastas. - Aastatel 1995-2002 ilmus trükistena: Ettevõtete Finantsnäitajad : kvartalibülletään (1995-2000, ISSN 1406-1821) ; Ettevõtlus (2001-2002, ISSN 1406-6459). - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

183.     Foreign Trade : Estonia, Latvia, Lithuania : statistical bulletin / Inter-Baltic Working Group for Foreign Trade Statistics. - 1995 (1996)-   &nbsp. - Tallinn ; Riga ; Vilnius : Statistical Office of Estonia ... [et al.], 1996-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-1589

184.     Haridus : aastakogumik / Statistikaameti sotsiaal-majandusliku statistika ja analüüsi sektor = Education : yearbook / Socio-economic Statistics and Analysis Section of the Statistical Office of Estonia. - 1993/1994 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1740

185.    Kask, Urve.
Tasustamata töö Eestis / Urve Kask ; Statistikaamet. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : Multico). - 39, [1] lk. : ill. ; 29 cm. - Bibliograafia lk. 35-37.
ISBN 9985-74-273-7

186.     Kesk-Euroopa väikesed ja keskmised ettevõtted 1995-2001 = Small and medium-sized enterprises in Central European countries 1995-2001 / Statistikaamet, [ettevõtlusstatistika teenistus ; toimetanud Taimi Rosenberg]. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : [EVG Print]). - 148 lk. : ill. ; 30 cm. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9985-74-290-7

187.     Keskkond / Statistikaamet, keskkonna ja säästva arengu statistika sektor = Environment / Statistical Office of Estonia, Environment and Sustainable Development Statistics Section. - 1999 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 2000-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Tekst eesti ja inglise keeles.
ISSN 1406-5460

188.     Keskkond Arvudes / Statistikaameti keskkonna ja säästva arengu statistika sektor = Environment in Figures / Environment and Sustainable Development Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1995-   &nbsp. - 14 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka disketil (1998 (1999)). - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1562

189.     Keskkonnakaitsekulutused : aastakogumik / Statistikaameti keskkonna ja säästva arengu statistika sektor = Environmental Protection Expenditures : yearbook / Environment and Sustainable Development Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööppealkiri ja -tekst inglise keeles (1994 (1995)-).
ISSN 1406-1570

190.     Kevadkülvipinnad [Online] : [aastakogumik] / Statistikaamet. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 1 kord aastas. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

191.     Kultuur : aastakogumik / Statistikaameti haridus-, teadus-, kultuuri- ja õigusstatistika sektor = Culture : yearbook / Education, Science, Culture and Justice Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1724

192.    Laas, Kaljo, 1932-   &nbsp.
Eesti rahvastik uue aastatuhande künnisel / Kaljo Laas ; Statistikaamet. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : Multico). - 55 lk. : ill. ; 29 cm. - Bibliograafia lk. 46-47.
ISBN 9985-74-263-X

193.     Leibkonna eelarve uuring 2002 : metoodika ülevaade = Household budget survey 2002 : methodological report / Statistikaamet ; [koostanud Kadri Grauberg ... jt.]. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : Multico). - [196] lk. eraldi pag. : ill. ; 29 cm. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9985-74-270-2

194.     Leibkonna Elujärg / Statistikaamet, leibkonna pidevuuringute statistika sektor = Household Living Niveau / Statistical Office of Estonia, Household Continuous Surveys Statistics Section. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 2001-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-6475

195.     Linnad ja Vallad Arvudes / Statistikaameti regionaalstatistika sektor = Cities and Rural Municipalities in Figures / Regional Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-8214

196.     Loomakasvatus [Online] : kvartaliväljaanne. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 4 korda aastas. - Aastatel 1994-2002 ilmus trükisena, ISSN 1406-1651. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

197.     Maakonnad Arvudes / Statistikaamet = Counties in Figures / Statistical Office of Estonia. - 1992-1996 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1997-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Alates 1996-2000 (2001) rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-2828

*     Minifacts about Estonia / Ministry of Foreign Affairs, Statistical Office of Estonia. - [Tallinn} : Statistical Office of Estonia, 2003-   &nbsp. - 15 cm. - 1 kord aastas.

198.     Palk : aastakogumik / Statistikaameti palgastatistika sektor = Wages and Salaries : yearbook / Wages Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1995 (1996)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1996-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka disketil (1998 (1999)). - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1996

199.     Põllumajandus : aastakogumik / Statistikaameti põllumajandusstatistika sektor = Agriculture : yearbook / Agricultural Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1995-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1686

200.     Põllumajandus Arvudes / Statistikaameti põllumajandusstatistika sektor = Agriculture in Figures / Agriculture Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1992-1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1995-   &nbsp. - 14 cm. - 1 kord aastas. - Saadaval ka disketil (1996-1998 (1999)). - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1694

201.     Rahandussuhtarvud : aastakogumik / Statistikaamet, ettevõtluse aastastatistika sektor = Financial Key Ratios : yearbook / Statistical Office of Estonia, Annual Statistics of Enterpreneurship Section. - 1995 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1997-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööppealkiri ja -tekst inglise keeles alates 1996 (1998).
ISSN 1406-2143

202.     Rahvastik : [aastakogumik] / Statistikaameti rahvastikustatistika sektor = Population : [yearbook] / Population Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1995 (1996)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1996-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1805

203.     Riiklikud Statistilised Vaatlused / Statistikaamet. - 1999 (1998)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1998-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.

204.     Ränne üleminekuaja Eestis / Statistikaamet ; [teadustoimetajad Tiit Tammaru, Hill Kulu]. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : [EVG Print]). - 152 lk. : ill. ; 30 cm. - Bibliograafia artiklite lõpus.
ISBN 9985-74-265-6

205.     Sotsiaalne kaitse = Social protection / Statistikaamet ; [tõlkinud Maive Toming ; toimetanud Taimi Rosenberg]. - Tallinn : Statistikaamet, 2003 (Tallinn : [EVG Print]). - 84 lk. : ill. ; 30 cm. - Kokkuvõte inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9985-74-271-0

206.     Sügispõllutööd [Online] : kogumik / Statistikaamet. - 2002 (2003)-   &nbsp. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 1 kord aastas. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

207.     Teadus- ja Arendustegevus : aastakogumik / Statistikaameti sotsiaal-majandusliku statistika ja analüüsi sektor = Research and Development : yearbook / Socio-economic Statistics and Analysis Section of the Statistical Office of Estonia. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 2001-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti inglise keeles.
ISSN 1406-6483

208.     Transport. Side : aastakogumik / Statistikaameti transpordi- ja teenindusstatistika sektor = Transport. Communications : yearbook / Transport and Service Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles alates 1996 (1997)-   &nbsp.
ISSN 1406-1910

209.     Turism. Majutus : aastakogumik / Statistikaameti kaubandus- ja turismistatistika sektor, transpordi- ja teenindusstatistika sektor, tööhõivestatistika sektor, Turismiagentuur = Tourism. Accommodation : yearbook / Statistical Office of Estonia, Estonian Tourism Board. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 2001-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-6513

210.     Turism. Majutus [Online] : kuubülletään = Tourism. Accommodation : monthly bulletin. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 1 kord kuus. - Aastatel 2001-2002 ilmus trükisena, ISSN 1406-6505. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.

211.     Tööjõud : aastakogumik / Statistikaameti leibkonna pidevuuringute statistika sektor = Labour Force : yearbook / Household Continuous Surveys Statistics Section of the Statistical Office of Estonia. - 1998 (1999)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1999-   &nbsp. - 29 cm. - Ebaregulaarne. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-6467

212.     Väliskaubandus : aastakogumik / Statistikaameti väliskaubandusstatistika sektor = Foreign Trade : yearbook / Section of Foreign Trade Statistics of the Statistical Office of Estonia. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Statistikaamet, 1994-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka disketil. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-1937

213.     Väliskaubandus [Online] : kvartalibülletään = Foreign Trade : quarterly bulletin. - Tekst. - Tallinn : Statistikaamet, 2003-   &nbsp. - 4 korda aastas. - Aastatel 1993-2002 ilmus trükisena, ISSN 1406-1945. - Rööptekst inglise keeles. - Süsteemi nõuded: Acrobat Reader.


Riigihangete Amet


214.     Aastaraamat / Riigihangete Amet. - 2002 (2003)-   &nbsp. - Tallinn : Riigi Teataja Kirjastus, 2003-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.


Tolliamet


215.     Aastaraamat / Tolliamet = Annual Book / Estonian Customs Board. - 1999 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Tolliamet, 2000-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Aastaraamat 1999 kättesaadav ka võrguväljaandena. - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-5940


SISEMINISTEERIUM


216.     Arendusprojektide hea kogemus : kogumik Eestis ja Euroopa Liidu riikides elluviidud projektidest / [Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO ; koostajad Jaak Kliimask ... jt.]. - [Tallinn] : Siseministeerium, 2003 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 45, [3] lk. : ill. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9949-10-352-5


Kaitsepolitseiamet


217.     Kaitsepolitsei Aastaraamat / koostas: Toivo Kamenik. - 1998 (1999)-   &nbsp. - [Tallinn] : Kaitsepolitsei, [1999]-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

218.     Police de Sécurité Republique d'Estonie : annuaire / rédacteur: Toivo Kamenik. - 2002 (2003)-   &nbsp. - [Tallinn] : Police de Sécurité, [2003]-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

219.     Security Police of the Republic of Estonia : annual review / compieler: Toivo Kamenik. - 2002 (2003)-   &nbsp. - [Tallinn] : Security Police, [2003]-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.


Kodakondsus- ja Migratsiooniamet


220.     Citizenship and Migration Board. Guidelines for development 2003-2007. - Tallinn : Citizenship and Migration Board, 2003 ([Tallinn : Spin Press]). - 16 lk. ; 30 cm.

221.     Kodakondsus- ja Migratsiooniameti arengusuunad 2003-2007. - Tallinn : Kodakondsus- ja Migratsiooniamet, 2003 ([Tallinn : Spin Press]). - 16 lk. ; 30 cm.


Piirivalveamet


222.     Piirivalveleht : Piirivalveameti väljaanne / toimetaja Tiiu Leis. - Ilmub 27. maist 1999. - Tallinn : Piirivalveamet, 1999-   &nbsp. - 42 cm. - 6 korda aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena 1999. a. maist.


Politseiamet


223.     Eesti Politsei Aastaraamat / koostanud Politseiameti pressibüroo. - 2000 (2001)-   &nbsp. - [Tallinn] : Politseiamet, [2001]-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

224.    Krikk, Mai, 1946-   &nbsp.
Läänlaste ja saarlaste oma politsei 1918-1940 / Mai Krikk. - Tallinn : Olion, 2003 (Pärnu : Trükk). - 201, [2] lk., 12 l. ill., portr. : ill. ; 22 cm. - Sisaldab bibliograafiat. - Selle raamatu kirjastamist finantseeris Politseiamet.
ISBN 9985-66-338-1 (köites)

225.     Politseileht : Eesti Politsei ajakiri / Politseiamet koostöös Siseministeeriumiga ; toimetaja Melli Rüga. - Ilmub veebruarist 2003. - Tallinn : Politseiamet, 2003-   &nbsp. - 29 cm. - 6 korda aastas. - Sisu kokkuvõte vene je inglise keeles.


Päästeamet


226.     Häire 112 / Päästeamet ; toimetasid Beata Perens, Anne Martin, Jaanus Vessart. - Ilmub juunist 2000. - Tallinn : Päästeamet, 2000-   &nbsp. - 30 cm. - 4 korda aastas. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles.
ISSN 1406-6130


SOTSIAALMINISTEERIUM


227.     Aktiivse tööpoliitika tulemuslikkuse analüüs Eestis / Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Raul Eamets, Kaja Sõstra ; [eessõna: Ruta Kruuda] ; Poliitikauuringute Keskus PRAXIS. - Tallinn : Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, 2003 ([Tallinn : Ilo Print]). - 108 lk. : ill., portr. ; 23 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Kokkuvõte inglise keeles. - Bibliograafia lk. 85-88.
ISBN 9949-10-203-0

228.     Eesti Tervishoiustatistika / Sotsiaalministeerium, statistika ja analüüsi osakond ; koostajad: Heldi Thomson ... [jt.] = Estonian Health Statistics / Ministry of Social Affairs of Estonia, Department of Statistics and Analysis. - 1992-1999 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2000-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Rööptekst inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9985-9164-8-4
ISSN 1736-0722

229.     Elukaar : Sotsiaalministeeriumi vanuripoliitika komisjoni väljaanne / toimetanud Ene Veiper. - Ilmub septembrist 1998. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 1998-   &nbsp. - 44 cm. - 1 kord kuus.

230.     Erinevad, aga võrdsed / [toimetaja Kadi Mänd ; eessõna: Ülle-Marike Papp]. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2003 ([Tallinn : Ilo Print]). - 27 lk. : ill. ; 21 cm. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9949-10-231-6

231.     Euroopa sotsiaalõiguste komitee praktika (case-law) kokkuvõte [Online] : Euroopa sotsiaalharta, juuli 2001 / tõlkinud Ester Rahi ; Sotsiaalministeerium. - Tekst. - [Tallinn : Sotsiaalminsteerium, 2003]. - Süsteemi nõuded: Adobe Acrobat Reader.

232.     Füüsilisest ülekoormusest põhjustatud ülajäsemete, kaela ja õlavöötme kutsehaiguste diagnoosimine ja preventsioon : metoodiline materjal / EV Sotsiaalministeerium, Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituut (EKMI), Töötervishoiu Keskus ; [koostajad] Hubert Kahn, Milvi Moks, Viiu Tuulik ja Viive Pille. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2003 (Tallinn : ETPV Trükikoda). - 39, [1] lk. : ill. ; 25 cm. - Kokkuvõte inglise keeles. - Bibliograafia lk. 39-40.

233.     Kuidas klassifitseerida ja märgistada kemikaali : abimaterjal kemikaali klassifitseerimiseks ja märgistamiseks ning kemikaali ohutuskaardi koostamiseks / Sotsiaalministeerium, PHARE turujärelevalve projekt, KEMI. - [Tallinn] : Sotsiaalministeerium, [2003] ([Tallinn : Ermecol]). - 34 lk. : ill. ; 26 cm.

234.     Kümme aastat tervisedendust Eestis = Ten years of health promotion in Estonia / [toimetuskolleegium: Anu Kasmel ... jt. ; eessõna: Siiri Oviir]. - [Tallinn] : Eesti Tervisekasvatuse Keskus, 2003 ([Tartu : Greif]). - 97 lk. ; 27 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Rööptekst inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISBN 9949-10-061-5

235.    Laubre, Raimu.
Juhend kutsehaiguste diagnoosimiseks : nõuanded kutsehaiguste ja nende põhjuste loetelu praktiliseks kasutamiseks / Raimu Laubre. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2001 ([Tallinn : Ermecol]). - 24 lk. : ill. ; 24 cm.

236.     Ma tahan oma last narkootikumide eest kaitsta / [Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium]. - [Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2003] ([Tallinn] : Ilo Print). - 12, [3] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - ( Tegevus. Tugevus).

237.     Me saame palju teha selleks, et meie lastest ei saaks sõltlased / [Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium]. - [Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2003] ([Tallinn] : Ilo Print). - 13, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - ( Tegevus. Tugevus).

238.     Omastehooldaja käsiraamat : koduste haigete põetamisest / Sotsiaalministeeriumi eakate poliitika komisjon, MTÜ Inkotuba ; [eessõnad: Helmen Kütt, Eha Leppik, Margit Adams]. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, c2003 ([Tallinn] : Uniprint). - 144 lk. koos kaanega : ill. ; 22 cm. - Sisaldab bibliograafiat ja registrit.

239.     Rehabilitatsioon ja Teenused ... : infoteatmik / Eesti Puuetega Inimeste Koda, Sotsiaalministeerium, Avahoolduse Arenduskeskus ; koostajad: Helve Luik, Lissi Kurg, Eha Leppik ... [jt.]. - 2003-2004 (2003)-   &nbsp. - Tallinn : Vastus, 2003-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Infoteatmik Rehabilitatsioon ja Teenused ... [a.].

240.     Sotsiaalsektor Arvudes = Social Sector in Figures / Sotsiaalministeerium, statistika ja analüüsi osakond = Ministry of Social Affairs of Estonia, Department of Statistics and Analysis. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2002-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Rööptekst inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-8133

241.     Sotsiaalsektor Arvudes = Социальный сектор в цифрах / Sotsiaalministeerium, Statistika ja analüüsi osakond = Министерство социальных вопросов Эстонии, отдел статистики и анализа. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 2002-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel. - Rööptekst vene keeles. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-8281

242.     Sotsiaaltöö : Sotsiaalministeeriumi väljaanne / tegevtoimetajad Regina Karjakina, Hille Tarto. - Tallinn : Sotsiaalministeerium, 1997-   &nbsp. - 30 cm. - 6 korda aastas. - Artiklite kokkuvõtted inglise keeles.
ISSN 1406-8826

243.     Tervisekaitse / Sotsiaalministeerium, Tervisekaitseinspektsioon = Health Protection ; koostaja: Agnes Jürgens / Ministry of Social Affairs, Health Protection Inspectorate. - 1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Tervisekaitseinspektsioon, 1995-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti ja artiklite kokkuvõtted inglise keeles. - Sisaldab bibliograafiat.

244.     The Third Baltic Sea Women's Conference "Women and democracy" : 13-14 February 2003, Tallinn, Estonia : conference report / [compiled by Kati Ellandi ; editors Jayde Will, Riina Kütt ; foreword: Ülle-Marike Papp, Kati Ellandi]. - Tallinn : Ministry of Social Affairs of Estonia, c2003 ([Tallinn : Printon]). - 136 lk. : ill., portr. ; 30 cm.
ISBN 9985-9387-6-3

245.    Tulva, Taimi, 1940-   &nbsp.
Väärikas vananemine: müüdid ja tegelikkus / Taimi Tulva, Indira Viiralt ; EV Sotsiaalministeerium, Tallinna Pedagoogikaülikool. - Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 2003 ([Tallinn] : Spin Press). - 96 lk. ; 23 cm. - Bibliograafia lk. 90-96.
ISBN 9985-58-270-5


Tööturuamet


246.     Karjäärirada : ülesannete kogumik. Nõustamise abivahend / Tööturuamet ; [eessõna: Mare Juske]. - [Tallinn : Eesti Kutsehariduse Reform], 2003 ([Tallinn : Europrint]). - 59 lk. : ill. ; 30 cm.
ISBN 9985-9511-0-7

247.     Planeerimisabiline : kuidas oma aega ja tegevust planeerida, kontrollnimekirjad jms. / Tööturuamet. - [Tallinn] : Tööturuamet, [2003] ([Tartu : Paar]). - 7 lk. : ill. ; 30 cm. - ( Tööturule).
ISBN 9949-10-087-9

248.     Ristmik : abivahend oma olukorra analüüsimiseks tööturul / Tööturuamet. - [Tallinn] : Tööturuamet, [2003] ([Tartu : Paar]). - 15 lk. : ill. ; 30 cm. - ( Tööturule).
ISBN 9949-10-089-5

249.     Teeviit : kuidas tunda ära võimalusi ja leida tee uue töö juurde / Tööturuamet. - [Tallinn] : Tööturuamet, [2003] ([Tartu : Paar]). - 15 lk. : ill. ; 30 cm. - ( Tööturule).
ISBN 9949-10-088-7

250.     Tulevik algab täna / [koostajad Piret Jamnes, Mare Juske ja Tiina Seliste ; eessõna: Mati Ilisson]. - [Tallinn] : Tööturuamet, 2003 ([Tartu] : Paar). - 41, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - Kättesaadav ka võrguväljaandena. - Sisaldab bibliograafiat.

251.     Tööotsimistreener : tark mees taskus, kes aitab teid teie tööotsinguil / Tööturuamet. - [Tallinn] : Tööturuamet, [2003] ([Tartu : Paar]). - 27, [1] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - ( Tööturule).
ISBN 9949-10-090-9
ISBN 9949-10-087-9 (vale)


VÄLISMINISTEERIUM


252.     Estonia / [translation: Eric Dickens ; foreword: Riina Ruth Kionka]. - 2nd ed. - Tallinn : Välisministeerium, c2003 ([Tallinn] : Ilo Print). - 71, [1] lk. : ill. ; 31 cm.
ISBN 9985-9364-5-0

253.     Estonian Ministry of Foreign Affairs Yearbook / Press and Information Department. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Estonian Ministry of Foreign Affairs, 2002-   &nbsp. - 27 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena: Välisministeerium [Online] : yearbooks (2000 (2001)-).
ISSN 1406-9369

254.     Euroopa leping [Online] / Välisministeerium. - Tekst. - Tallinn : Välisministeerium, [200-?].

255.    Jõerüüt, Jaak, 1947-   &nbsp.
Eesti ja Soome Euroopa Liidus : soovitused = Suomi ja Viro Euroopan unionissa : suositukset / Jaak Jõerüüt, Esko Ollila. - Tallinn : [Välisministeerium], 2003 ([Tallinn] : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda). - 9, 10 lk. ; 30 cm. - Rööptekst soome keeles.
ISBN 9985-9364-2-6

256.    Jõerüüt, Jaak, 1947-   &nbsp.
Eesti ja Soome Euroopa Liidus = Viro ja Suomi Euroopan Unionissa / Jaak Jõerüüt ; [soome keelde tõlkinud Kulle Raig]. - Tallinn : [Välisministeerium], 2003 ([Tallinn] : Riigi Teataja Kirjastuse trükikoda). - 36 lk. ; 30 cm. - Rööptekst soome keeles.
ISBN 9985-9364-3-4

257.     Minifacts about Estonia / Ministry of Foreign Affairs, Statistical Office of Estonia. - [Tallinn} : Statistical Office of Estonia, 2003-   &nbsp. - 15 cm. - 1 kord aastas.

258.     Pilk Peeglisse / Eesti Välisministeerium, pressi- ja infoosakond, meediabüroo = Glance at the Mirror / Estonian Ministry of Foreign Affairs, Press and Information Department, Media Division. - 2, 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Välisministeerium, 2001-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena (2001). - Rööptekst inglise keeles.
ISSN 1406-6742

259.     The Tallinn Diplomatic and Consular List / Ministry of Foreign Affairs. - 1995, veebr.-   &nbsp. - Tallinn : Ministry of Foreign Affairs, 1995-   &nbsp. - 21 cm. - 2 korda aastas.
ISSN 1406-4863

260.     Teine tulemine : taasiseseisvunud Eesti välisesindused / [koostaja Eeva Eek-Pajuste ; toimetus: Jana Vanamölder ... jt. ; eessõna: Lennart Meri]. - [Tallinn] : Välisministeerium, c2003 ([Tallinn] : Printon). - 478 lk. : ill., portr. ; 21 cm. - Sisaldab registrit.
ISBN 9985-9364-4-2 (köites)

261.     Välisministeeriumi Aastaraamat / pressi- ja infoosakond ; koostajad: Jana Vanamölder, Andres Rundu ... [jt.]. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Välisministeerium, 2002-   &nbsp. - 27 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena (1995 (1996)-).
ISSN 1406-9334


AVALIK-ÕIGUSLIKUD ÜLIKOOLID

Kunstiakadeemia


262.     Eesti Kunstiakadeemia Tudengiteatmik / koostajad: Kalle Klein, Esta Frosch ... [jt.]. - 2002/2003 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Kunstiakadeemia, 2002-   &nbsp. - 15-21 cm. - 1 kord aastas. - Uusim Tudengiteatmik kättesaadav ka Internetis Eesti Kunstiakadeemia koduleheküljel.


Muusikaakadeemia


263.     Eesti Muusikaakadeemia Aastaraamat / koostaja ja toimetaja Andres Pung. - 1996 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, 1997-   &nbsp. - 29 cm. - Ebaregulaarne.

264.     Eesti Muusikaakadeemia Ainekataloog / Eesti Muusikaakadeemia. - 1996/1997 (1996) - 2001/2002 (2001). - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, 1996-2001. - 30 cm. - 1 kord aastas.

265.     Eesti Muusikaakadeemia Täienduskoolitus / koostanud Ene Kangron. - 1997/1998 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, 1997-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas.

266.     Eesti Muusikaakadeemia Õppeainete Kataloog / Eesti Muusikaakadeemia. - 2002/2003 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, 2002-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

267.     Estonian Academy of Music : course catalogue : master's and doctoral degree programmes / Eesti Muusikaakadeemia. - 2001/2002 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Estonian Academy of Music, 2001-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.

268.     Estonian Academy of Music : course catalogue : subject catalogue / Eesti Muusikaakadeemia ; edited by Margit Võsa. - 2001/2002 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Estonian Academy of Music, 2001-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas.

269.     Teatmik Sisseastujale : bakalaureuseõpe / Eesti Muusikaakadeemia. - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, [1998?]-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

270.     Teatmik Sisseastujale : magistri- ja doktoriõpe / Eesti Muusikaakadeemia. - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, [2001?]-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

271.    Vahter, Artur, 1913-   &nbsp.
Konstantin Türnpu : [helilooja ja koorijuht : 1865-1927] / Artur Vahter. - Tallinn : Eesti Muusikaakadeemia, 2003 ([Saku] : Rebellis). - 200 lk. : ill., portr., noot. ; 23 cm. - Helitööde nimestik lk. 134-136. - Bibliograafia lk. 137-145 ja lk. 191-192.


Põllumajandusülikool


272.     Eesti Põllumajandusülikool : struktuur ja koosseis. - 1974 (1975) -   &nbsp. - Tartu : Eesti Põllumajandusülikooli Kirjastus, 1975-   &nbsp. - 20-21 cm. - 1 kord aastas, 1975-1979, 1995-1996, 1999-   &nbsp. - Sisaldab nimede registrit ja tähestikulist sisujuhti.

273.     Õppeteatmik / Eesti Põllumajandusülikool, õppeosakond ; toimetajad Raivo Ruus... [jt.]. - Tartu : Eesti Põllumajandusülikool, 1993-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Eesti Põllumajandusülikool : õppeteatmik.


Tallinna Pedagoogikaülikool


274.     Tallinna Pedagoogikaülikooli Statistika Aastaraamat / vastutav toimetaja Aarne Leisalu ; koostaja Leelo Ansaar. - 1996 (1997)-   &nbsp. - Tallinn : TPÜ Kirjastus, 1997-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas.

275.     Tallinna Pedagoogikaülikooli Tudengiteatmik / koostas Kristel Kossar. - 2002/2003 (2002)-   &nbsp. - Tallinn : Tallinna Pedagoogikaülikool, 2002-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.


Tallinna Tehnikaülikool


276.     Audoktorid : [1938-2003] / Tallinna Tehnikaülikool ; [koostanud ja eessõna: Helgi Arumaa]. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2003 ([Tallinn] : Infotrükk). - 29, [1] lk. : portr. ; 30 cm.
ISBN 9985-59-364-2

277.     Bakalaureuse-, Inseneri- ja Rakenduskõrgharidusõppe Teatmik / Tallinna Tehnikaülikool. - 1996/1997 (1996)-   &nbsp. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 1996-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti inglise keeles (1996/1997).

278.     Doctores honoris causa : [1938-2003] / Tallinn Technical University ; [compiled by Helgi Arumaa ; translated by Mare-Anne Laane ; foreword: Helgi Arumaa]. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2003 ([Tallinn] : Infotrükk). - 29, [1] lk. : portr. ; 30 cm.
ISBN 9985-59-365-0

279.     Lõpetajad : anno ... / Tallinna Tehnikaülikool. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2000-   &nbsp. - 1 kord aastas.

280.     Magistri- ja Doktoriõppe Teatmik / Tallinna Tehnikaülikool. - 1995/1996 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 1995-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas.

281.     Rektorid 1918-2003 / Tallinna Tehnikaülikool ; [koostanud Imbi Kaasik ja Väino Rajangu ; toimetanud Mai Meriste]. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2003 ([Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda]). - 33 lk. : ill., portr. ; 31 cm.
ISBN 9985-894-57-X (köites)

282.     Tallinna Tehnikaülikool Aastal ... / TTÜ avalike suhete osakond ; vastutav väljaandja Olavi Pihlamägi ; koostaja Helgi Arumaa. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - 2001. a-l rööppealkiri: Tallinn Technical University in 2000 ; kokkuvõte inglise keeles.

283.     Tallinna Tehnikaülikooli Aastaraamat / koostaja ja peatoimetaja Vahur Mägi. - 1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : TTÜ Kirjastus, 1995-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Aastaraamat : Tallinna Tehnikaülikool. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-4529

284.     Teejuht : [Tallinna Tehnikaülikooli struktuur ja isikkoosseis] / Tallinna Tehnikaülikool ; koostaja Kai Aviksoo. - 2000/2001 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2000-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas. - Sisaldab registreid.

285.     Vastuvõtutingimused ja -kord / Tallinna Tehnikaülikool ; koostanud Kersti Piirsoo. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2002-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

286.     Üliõpilase Aabits : ... õppeaasta / Tallinna Tehnikaülikool, avalike suhete osakond ; koostanud Helgi Arumaa, Olavi Pihlamägi. - 2000/2001 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikool, 2000-   &nbsp. - 22 cm. - 1 kord aastas.


Tartu Ülikool


287.     Courses and Programs in English / University of Tartu, International Student Office. - 2002/2003 (2002)-   &nbsp. - Tartu : University of Tartu, 2002-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

288.     Guide for International Students : ... academic year / University of Tartu, International Student Office. - 1993-1994 (1993)-   &nbsp. - Tartu : University of Tartu, 1993-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

289.     International Summer School / University of Tartu, Open University ; edited by Distance Education Centre. - 2002 (2001)-   &nbsp. - Tartu : University of Tartu, 2001-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

290.     Tartu Ülikool : aastaraamat = University of Tartu : yearbook / Tartu Ülikooli teabetalitus. - 2000 (2001)-   &nbsp. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Rööptekst inglise keeles (2002 (2003)-).
ISSN 1406-7072

291.     Tartu Ülikooli ... Aasta Aruanne / koostanud Tartu Ülikooli teabetalitus. - 1996 (1997)-   &nbsp. - Tartu : Tartu Ülikool, 1997-   &nbsp. - 28 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Tartu Ülikool : ... aasta aruanne. - Kättesaadav ka võrguväljaandena.
ISSN 1406-3042

292.     Tartu Ülikooli Loengud ja Praktilised Tööd ... Õppeaastal. Bakalaureuseõpe / Tartu Ülikooli õppe- ja üliõpilasosakond ; toimetanud Roman Vaher. - 2003/2004 (2003)-   &nbsp. - Tartu : Tartu Ülikool, 2003-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti inglise keeles. - Sisaldab registreid.

293.     Tartu Ülikooli Loengud ja Praktilised Tööd ... Õppeaastal. Magistri- ja Doktoriõpe / Tartu Ülikooli õppe- ja üliõpilasosakond ; toimetanud Roman Vaher. - 2003/2004 (2003)-   &nbsp. - Tartu : Tartu Ülikool, 2003-   &nbsp. - 29 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti inglise keeles. - Sisaldab registreid.

294.     Tartu Ülikooli Vastuvõtueeskiri : vastu võetud ülikooliseaduse paragrahvi 14 lõike 3 punkti 6 ja Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 10 punkti 3 alusel / Tartu Ülikool, õppe- ja üliõpilasosakond ; toimetaja Aime Randveer. - 2002/2003 (2001)-   &nbsp. - Tartu : Tartu Ülikool, 2001-   &nbsp. - 21 cm. - 1 kord aastas.

295.     University of Tartu / [text: Illari Lään ; editing: Liina Vahemets ; translation: Meelis Leesik]. - Tartu : University of Tartu, [2003] ([Tartu : Tartu Ülikooli Multimeediakeskus]). - 20, [2] lk. koos kaanega : ill., portr. ; 30 cm.

296.     University of Tartu [Elektrooniline teavik]. - Tekst ja kujutuslikud andmed (24,4 MB). - Tartu : Tartu Ülikooli multimeediakeskus, 2003. - 1 minidisk. - Süsteemi nõuded: Peantium 200 MHz protsessor, 32 MB RAM, MS Powerpoint.
ISBN 9985-4-0353-3


TEADUSTE AKADEEMIA


297.     Eesti Teaduste Akadeemia aastaraamat = Annales Academiae Scientiarum Estoniae / koostajad Jüri Engelbrecht (vastutav toimetaja) ... [jt.]. - 1(1940) ; 2(29)(1996) 1997. aastal -   &nbsp. - Tallinn : Eesti Teaduste Akadeemia, 1940-   &nbsp. - 24 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena (2000 (2001)-). - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-149X

298.     Eesti Vabariigi Teaduspreemiad / Eesti Teaduste Akadeemia ; vastutav toimetaja Jüri Engelbrecht. - Tallinn : Teaduste Akadeemia Kirjastus, 1997-   &nbsp. - 24 cm. - 1 kord aastas. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1406-2321

299.     Estonian Academy of Sciences year book = Annales Academiae Scientiarum Estoniae / compiled by Jüri Engelbrecht (editor-in-chief)... [et al.]. - Ilmub nr-st 2(29)(1996) 1997. a-l. - Tallinn : Estonian Academy of Sciences, 1997-   &nbsp. - 24 cm. - 1 kord aastas. - Kättesaadav ka võrguväljaandena (2000 (2001)-).
ISSN 1406-1503


RAHVUSRAAMATUKOGU


300.     Bibliographia Iuridica Estonica = Eesti Õigusbibliograafia = Legal Literature of Estonia = Estnische Rechtsbibliographie / Eesti Rahvusraamatukogu. - 1994 (1995)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1995-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas. - Eessõna ja sisukord eesti, inglise ja saksa keeles. - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-5142

301.     Eesti Ametlikud Väljaanded [Online] / Eesti Rahvusraamatukogu, parlamendiinfo keskus. - 2001 (2002)-   &nbsp. - Tekst. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2002-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas. - Eessõna ka inglise keeles.
ISSN 1736-0439

302.     Eesti Eriala- ja Teadusraamatukogud / Eesti Rahvusraamatukogu ; koostanud Heli Priimets. - 1993 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1994-   &nbsp. - 21x30 cm. - 1 kord aastas. - Tekst eesti ja inglise keeles.

303.     Eesti raamatukogud = Estonian libraries / [Eesti Rahvusraamatukogu]. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2003 ([Tallinn : ETPV Trükikoda]). - [22] lk. koos kaanega : ill. ; 30 cm. - Rööptekst inglise keeles.

304.     Eesti Rahvaraamatukogud / Eesti Rahvusraamatukogu ; koostanud Heli Priimets. - 1989 (1990)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1990-   &nbsp. - 21x30 cm. - 1 kord aastas. - Kokkuvõtted inglise keeles.
ISSN 1736-0048

305.     Eesti Rahvusbibliograafia. Perioodika / Eesti Rahvusraamatukogu, kogude arenduse osakond = Estonian National Bibliography. Serials / National Library of Estonia, Department of Collection Development and Documentation. - 1994-1997 (1998)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1998-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas. - Sisukord ja eessõna ka inglise keeles. - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-3573

306.     Eesti Rahvusbibliograafia. Raamatud / Eesti Rahvusraamatukogu, kogude arenduse osakond = Estonian National Bibliography. Books / Department of Collection Development and Documentation ; vastutav toimetaja Janne Andresoo. - 1992. nr. 1 (1998) - 1993, nr. 2 (1998) ; 1994, nr. 1 -   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1994-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord kuus, 1999 -   &nbsp. - Sisukord ka inglise keeles.
ISSN 1024-0160

307.     Eesti Rahvusbibliograafia. Raamatud. Kaardid. Registrid / Eesti Rahvusraamatukogu, kogude arenduse osakond, kunstide teabekeskus = Estonian National Bibliography. Books. Maps. Indexes / National Library of Estonia, Department of Collection Development and Documentation, Fine Arts Information Centre. - 1999 (2000)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2000-   &nbsp. - 25 cm. - 1 kord aastas. - Eessõna ka inglise keeles.
ISSN 1406-6548

308.     Eesti Rahvusraamatukogu 1988-2003 : bibliograafia / [koostajad Ene Sahkai, Margit Stamm ja Terje Tiik]. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2003 ([Tallinn : ETPV Trükikoda]). - 302 lk. ; 24 cm. - Sisaldab registrit.
ISBN 9985-9426-8-X

309.     Raamatukogunduse bibliograafia / Eesti Rahvusraamatukogu ; koostaja Margit Stamm. - 1955/1957 (1958)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1958-   &nbsp. - 17-20 cm. - 1 kord aastas. - Osa teksti vene keeles ([1955/1957 (1958)] - 1990 (1994)). - Sisaldab registreid.
ISSN 1406-3913

*     Riigikogu (The Parliament of Estonia) Directory / National Library of Estonia. - Tallinn : National Library of Estonia, 1993-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas. - Kaanel pealkiri: Riigikogu Directory.
ISSN 1406-5193

310.     Riigikogu Kroonika : [koosseis ja struktuur, seadusandlik tegevus, arupärimised, rahvusvahelised suhted] / Eesti Rahvusraamatukogu ; toimetanud Rita Hillermaa. - 1992/93 (1994)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1994-   &nbsp. - 19 cm. - 1 kord aastas. - Sisukord (1995-) ja eessõna (2000-) ka inglise keeles. - Kokkuvõte inglise keeles (2000-). - Sisaldab registrit.
ISSN 1406-409X

*     Riigikogu Teatmik / Eesti Rahvusraamatukogu. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1993-   &nbsp. - 20 cm. - 1 kord aastas.
ISSN 1406-5185

311.     Tegevusaruanne. Tegevuskava / Eesti Rahvusraamatukogu. - 1998/1999 (1999)-   &nbsp. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 1999-   &nbsp. - 30 cm. - 1 kord aastas. - Sisaldab bibliograafiat.
ISSN 1736-1702


 digitaalarhiiv digar