Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Soome-ugri raamatukogunduse konverents

Konverents "Raamat ja lugemine soome-ugri kultuurides"
Conference "Books and Reading in Finno-Ugric Cultures"
Конференция "Книга и чтение в финно-угорской культуре"

Eesti Rahvusraamatukogu / National Library of Estonia / Национальная библиотека Эстонии
11.-12.10.2010

Pressiteade

Kava

Programme / Программа

Esmaspäev, 11 oktoober

Tervitussõnad

Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

Tõnu Seilenthal, Hõimurahvaste Programmi Nõukogu esimees, MTÜ Fenno-Ugria Asutuse juhatuse aseesimees, Tartu Ülikooli dotsent ja soome-ugri osakonna juhataja

I Rahvusmälu, kirjandus ja raamatukogud. Moderaator Janne Andresoo

Raamatukogud kui mälu edasikandjad - Ivi Eenmaa, Riigikogu liige, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor 1985-1997

Soome-ugri müüt - Hasso Krull, kirjanik

Kultuuripärand digitaalajastul / Cultural Heritage of the Digital Age - Liisa Savolainen, Soome Rahvusraamatukogu teadusdirektor

Digitaalse rahvusraamatukogu strateegiad / Strategies for a digital National Library video1, video2, video3 - Vigdis Moe Skarstein, Norra Rahvusraamatukogu direktor

II Soome-ugri rahvaste rahvusbibliograafiad. Moderaator Kalju Tammaru, Eesti Hoiuraamatukogu peavarahoidja

Mari Vabariigi bibliograafilised ressursid - Tatjana Verina, Sergei Tšavaini nim. Mari Vabariigi Rahvusraamatukogu direktor

Norra saami bibliograafia uues integreeritud keskkonnas - Jonny Edvardsen, Norra Rahvusraamatukogu komplekteerimis- ja kataloogimisosakonna direktor

Soome rahvusbibliograafia eilne, tänane ja homne päev / The National Bibliography of Finland yesterday, today, tomorrow - Tuula Haapamäki, Soome Rahvusraamatukogu asedirektor rahvusliku kultuuripärandi alal

Ungari rahvusbibliograafia: ajalugu, tänapäev ja arengusuunad / The Hungarian National Bibliography - Peter Dippold PhD, Ungari Rahvusraamatukogu asedirektor

Eesti rahvusbibliograafia − digitaalajastu väljakutsed ja võimalused / The Estonian National Bibliography Challenges and Opportunities in the Digital Age - Kristel Veimann, Eesti Rahvusraamatukogu peabibliograaf

Teisipäev, 12. oktoober

III Soome-ugri rahvad ja e-raamatukogu. Moderaator Andres Kollist, TÜ Akadeemilise Raamatukogu direktor

Karjala Vabariigi e-raamatukogu ja seonduv koostöökogemus / Электронные библиотеки Карелии: опыт сотрудничества - Galina Galanitševa, Karjala Vabariigi Rahvusraamatukogu osakonnajuhataja

Komi Vabariigi elektrooniline raamatukogu komi rahva kirjaliku pärandi säilitajana / Национальная электронная библиотека Республики Коми как средство сохранения письменного наследия народа коми - Galina Issar, Komi Vabariigi Rahvusraamatukogu asedirektor

Mari Vabariigi elektrooniline raamatukogu / Марийская электронная библиотека - Tatjana Verina, Sergei Tšavaini nim. Mari Vabariigi Rahvusraamatukogu direktor

Kas oleme samas paadis? Autorid, kirjastajad, sisutootjad, raamatukogud digitaalse kultuuripärandi kontekstis / Are we in the same boat? Authors, publishers, producers, libraries in the context of digital cultural heritage - Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor, Ülle Talihärm, Eesti Rahvusraamatukogu kogude direktor

IV Soome-ugri rahvaste lugemisharjumused. Moderaator Katrin Saks, endine Euroopa Parlamendi saadik

Rahvuskirjanduse lugemisest raamatukogus läbiviidud uuringute põhjal / Чтение национальной литературы: по материалам библиотечных исследований - Olga Miftahhova, Komi Vabariigi Rahvusraamatukogu direktor

Raamat ja lugemine Karjalas / Книга и чтение в Карелии - Svetlana Aleksejeva, Karjala Vabariigi Rahvusraamatukogu asedirektor

Mari mütoloogia lugejatepoolne retseptsioon / Мир марийской мифологии: развитие интереса у читателей и опыт освоения - Tatjana Kolina, Sergei Tšavaini nim. Mari Vabariigi Rahvusraamatukogu osakonnajuhataja

Eesti Lastekirjanduse Keskus – väike ja ärgas loominguline kooslus / The Estonian Children's Literature Centre – a small innovative creative cluster (text) - Anne Rande, Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor

Funktsionaalne lugemisoskus infoühiskonnas / Functional reading skills in the information society - Martin Ehala, Tartu Ülikooli professor

Kokkuvõte. Kalju Tammaru


 digitaalarhiiv digar