Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2008 - 5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2008

 

VANEM EDDA
Tõlkinud Rein Sepp
Kujundanud Andres Tali
Kirjastanud Tänapäev
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: huvitavad jõulised illustratsioonid, sisu ja vormi ühtsus
OLDER EDDA
Translated by Rein Sepp
Designed by Andres Tali
Published by Tänapäev
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: interesting and powerful illustrations, content and form in harmony
Asko Künnap
SU ÖÖD ON LOETUD

Kujundanud Asko Künnap
Kirjastanud Näo Kirik
Trükkinud Printon
Kommentaar: terviklikem raamat, tugev tüpograafia ja trükitehniline lahendus
AS MAP Eesti eripreemia parima paberikasutuse eest
Asko Künnap
YOUR NIGHTS ARE COUNTED

Designed by Asko Künnap
Published by Näo Kirik
Printed by Printon
Comment: components form the best overall ensemble, very good printing technique and typography
Special prize by MAP Estonia for the best use of paper
MÕISALEGENDID
Koostanud Mari-Ann Remmel
Kujundanud Angelika Schneider
Kirjastanud Tänapäev
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: hea ajastutunnetus, tugev tüpograafia
MANOR LEGENDS
Compiled by Mari-Ann Remmel
Designed by Angelika Schneider
Published by Tänapäev
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: skillfully conveying the spirit of the era, high-level typography
Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat
Special prize Golden Book by the National Library of Estonia

EESTI! SA SEISAD LOOTUSRIKKA TULEVIKU LÄVEL, KUS SA VABALT JA ISESEISVALT OMA SAATUST MÄÄRATA JA JUHTIDA VÕID. EESTI RIIKLUSE ALUSDOKUMENDID 1917-1920
Koostanud Ago Pajur
Kujundanud Kalle Müller (Momo)
Kirjastanud Eesti Ajalooarhiiv
Trükkinud Greif
Kommentaar: hea ülesehitus, maitsekas juubeliaasta motiivide kasutus

ESTONIA! YOU ARE LOOKING TO FUTURE FULL OF HOPE WHERE YOU CAN FREELY CONTROL AND MASTER YOUR DESTINY. PRIMARY DOCUMENTS OF ESTONIAN STATEHOOD 1917-1920
Compiled by Ago Pajur
Designed by Kalle Müller (Momo)
Published by Eesti Ajalooarhiiv
Printed by Greif
Comment: resourceful use of documents, tasteful use of anniversary year logos

MEIE INIMESED
Koostanud Tanel Veenre
Kujundanud Angelika Schneider
Kirjastanud Pilgrim
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: värske, ebatraditsiooniline lahendus, head fotod
OUR PEOPLE: ESTONIAN STORIES
Compiled by Tanel Veenre
Designed by Angelika Schneider
Published by Pilgrim
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: untraditional solution, good photos, fresh look
EESTI MÜTOLOOGIAD
Koostanud Martin Kala
Kujundanud Villu Koskaru
Kirjastanud Eesti Päevaleht
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: värske, õhuline kujundus
ESTONIAN MYTHOLOGIES
Compiled by Martin Kala
Designed by Villu Koskaru
Published by Eesti Päevaleht
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: fresh look, light design
Signe Ora
ONU EEDI

Kujundanud ja illustreerinud Katrin Erlich
Kirjastanud Päike ja Pilv
Trükkinud Iloprint
Kommentaar: hea trükitehniline teostus
Signe Ora
UNCLE EDD

Designed and illustrated by Katrin Erlich
Published by Päike ja Pilv
Printed by Iloprint
Comment: good level printing technique
Kadri Hinrikus
MIIA JA FRIIDA

Kujundanud ja illustreerinud Urmas Viik
Kirjastanud Eesti Ekspressi Kirjastus
Trükkinud Printon
Kommentaar: hea formaat, sobivad illustratsioonid (ka kunstigurmaanile), omapärane värvilahendus
Kadri Hinrikus
MIIA JA FRIIDA

Designed and illustrated by Urmas Viik
Published by Eesti Ekspress Publishers
Printed by Printon
Comment: comfortable format, well-matching illustrations (enjoyable also for art lovers), untraditional colour solution
Jaanus Järva
RABA

Kujundanud Kristiina Rosina, Kalle Müller (Momo)
Kirjastanud Pegasus
Trükkinud Printon
Kommentaar: emotsionaalne, sobiv formaat, vaoshoitud kujunduselemendid
Jaanus Järva
THE WETLAND

Designed by Kristiina Rosina, Kalle Müller (Momo)
Published by Pegasus
Printed by Printon
Comment: emotional impression, well-chosen format, discreet design elements
Anna Haava
LUULE

Koostanud Sirje Endre ja Linda Olmaru
Kujundanud Andres Tali
Kirjastanud SE&JS
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: hea klassikaline disain, sisu ja vormi ühtsus
Anna Haava
POETRY

Compiled by Sirje Endre and Linda Olmaru
Designed by Andres Tali
Published by SE&JS
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: a good example of classic design, content and form in harmony
EESTI VABARIIK 90. SÜNDMUSED JA ARENGUD
Koostanud Küllo Arjakas
Kujundanud Piret Niinepuu-Kiik
Kirjastanud Eesti Entsüklopeediakirjastus
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: tasakaalukas makett, selge küljendus, oskuslik liigendus
REPUBLIC OF ESTONIA 90. EVENTS AND DEVELOPMENTS
Compiled by Küllo Arjakas
Designed by Piret Niinepuu-Kiik
Published by Eesti Entsüklopeediakirjastus
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: well-balanced maquette, skillful and clear layout
MIKK MIKIVER. TEATER
Koostanud Lilian Vellerand
Kujundanud Jüri Kaarma
Kirjastanud Eesti Teatriliit
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: klassikaline, väärikas mälestusmärk eesti teatri suurkujule
MIKK MIKIVER. THEATRE
Compiled by Lilian Vellerand
Designed by Jüri Kaarma
Published by Eesti Teatriliit
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: classic, dignified memorial to the Grand Old Man of Estonian theatre
Arvo Valton
ÜLEMISTE VANAKE

Kujundanud ja illustreerinud Jaan Tammsaar
Kirjastanud Piktograaf
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: meisterlikud illustratsioonid
Arvo Valton
THE OLD MAN FROM LAKE ÜLEMISTE

Designed and illustrated by Jaan Tammsaar
Published by Piktograaf
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: exquisite illustrations
Heljo Mänd
VÄIKESED VÕILILLED

Kujundanud Urmas Viik
Kirjastanud Eesti Ekspressi Kirjastus
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: hea loetavus, teksti ilmestavad mahedad vahelehed
Heljo Mänd
SMALL DANDELIONS

Designed by Urmas Viik
Published by Eesti Ekspress Publishers
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: comfortable to read, text enlivened by interleaves in gentle design
Reeli Kõiv
EERIK HAAMER

Kujundanud Tiit Jürna
Kirjastanud Tartu Kunstimuuseum, Eesti Kunstimuuseum – Kumu kunstimuuseum
Trükkinud Printon
Kommentaar: hea klassikaline liigendus, teksti ja fotode vaheldusrikkus, pieteeditundeline lähenemine
Reeli Kõiv
EERIK HAAMER

Designed by Tiit Jürna
Published by Tartu Art Museum, Art Museum of Estonia – Kumu Art Museum
Printed by Printon
Comment: classic, text and photos well balanced, good layout, discreet approach to the topic
Käbi Laretei
KUHU KADUS KÕIK SEE ARMASTUS?

Kujundanud Andres Tali
Kirjastanud SE&JS
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: hea formaat, huvitav ja värske tüpograafia
Käbi Laretei
WHERE DID ALL THE LOVE VANISH?

Designed by Andres Tali
Published by SE&JS
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: comfortable format, interesting overall impression, novel typography
Julia Maria Künnap, Doris Maninger, Lucia Massei
ALCHIMIA

Kujundanud Asko Künnap
Kirjastanud Alchimia/Martes Martes
Trükkinud Printon
Kommentaar: huvitav köide, hea tehniline lahendus, sisuga hästi haakuv kaas
Julia Maria Künnap, Doris Maninger, Lucia Massei
ALCHIMIA

Designed by Asko Künnap
Published by Alchimia/Martes Martes
Printed by Printon
Comment: interesting binding, good technical solution, interesting cover design harmonises with content
Leelo Tungal
SELTSIMEES LAPS JA SUURED INIMESED

Kujundanud Urmas Viik
Kirjastanud Tänapäev
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: nostalgiline, illustratsioonide omanäoline kasutus
Leelo Tungal
COMRADE CHILD AND GROWN-UPS

Designed by Urmas Viik
Published by Tänapäev
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: nostalgic, resourceful use of illustrations in belles-lettres
Jürgen Rooste
21. SAJANDI ARMASTUSLUULE. PÕDRAPÕMMUTAMINE JA PÕNNITIRTSUVADA

Kujundanud Piia Ruber
Kirjastanud Verb
Trükkinud Pakett
Kommentaar: vanade illustratsioonide huvitav kasutus
Jürgen Rooste
21ST CENTURY LOVE POEMS

Designed by Piia Ruber
Published by Verb
Printed by Pakett
Comment: interesting use of old illustrations
Andres Kurg, Mari Laanemets
KESKKONNAD, PROJEKTID, KONTSEPTSIOONID. TALLINNA KOOLI ARHITEKTID 1972-1985

Kujundanud Indrek Sirkel
Kirjastanud Eesti Arhitektuurimuuseum
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: sisu ja vormi sobivus, maketi vahelduslikkus, ümbrispaberi huvitav kasutus
Andres Kurg, Mari Laanemets
ENVIRONMENT. PROJECT. CONCEPTS. ARCHITECTS OF THE TALLINN SCHOOL 1972-1985

Designed by Indrek Sirkel
Published by Museum of Estonian Architecture
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: content and form in harmony, well-balanced diversity of maquette, interesting use of cover paper
Allan Tohv
EESTI VABARIIGI PABERRAHA

Kujundanud Mart Anderson
Kirjastanud Allan Tohv
Trükkinud Printon
Kommentaar: väärikas, silmapaistvalt hea kujundus, hea ajastutunnetus, haaratavus, eesti originaalkirja rõhutav
Allan Tohv
PAPER MONEY OF THE REPUBLIC OF ESTONIA

Designed by Mart Anderson
Published by Allan Tohv
Printed by Printon
Comment: exceptionally good design, dignified, skillfully conveying the spirit of the era, clear presentation of material, highlighting original Estonian typeface
Juhan Kristjan Talve
HÄÄL VABADUSEST

Kujundanud Andres Tali
Kirjastanud Tammerraamat
Trükkinud Greif
Kommentaar: lakooniline ja julge küljendus, hea tüpograafia
Juhan Kristjan Talve
A VOICE FROM FREEDOM

Designed by Andres Tali
Published by Tammerraamat
Printed by Greif
Comment: laconic, novel layout, good typography
TERVITUSI KURESSAAREST
Koostanud Maret Soorsk
Kujundanud Endla Toots (makett), Piret Niinepuu-Kiik (kaas)
Kirjastanud Eesti Entsüklopeediakirjastus
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: hea ajastumeeleolu peegeldamine kujunduses
GREETINGS FROM KURESSAARE
Compiled by Maret Soorsk
Designed by Endla Toots (maquette), Piret Niinepuu-Kiik (cover)
Published by Eesti Entsüklopeediakirjastus
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: skillfully conveying the spirit of the era, good design solution
Lia Virkus, Pille Enden, Tiina Väljaste
VANAEMADE KOKARAAMAT

Kujundanud Einike Soosaar
Kirjastanud Ajakirjade Kirjastus
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: hea ajastutunnetus, materjali ja köite valik
Lia Virkus, Pille Enden, Tiina Väljaste
GRANDMOTHERS COOKBOOK

Designed by Einike Soosaar
Published by Ajakirjade Kirjastus
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: skillfully conveying the spirit of the era, good choice of materials and binding
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum
SARI ELAVIK

Kujundanud Kadi Pajupuu
Kirjastanud SE&JS
Trükkinud Tallinna Raamatutrükikoda
Kommentaar: lihtne ja tasakaalukas, parim pehmik
Estonian Theatre and Music Museum
ELAVIK SERIES

Designed by Kadi Pajupuu
Published by SE&JS
Printed by Tallinna Raamatutrükikoda
Comment: simple and unpretentious, the best softcover

 

25 kauneimat raamatut - 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
5 kauneimat lasteraamatut - 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002

Vaata ka: RRi näituste osakond

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia