Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2011-1

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organisations

| CoE/EN | EBRD | ICAO | ILO | IMF | IMO | NATO | OECD |
| UN/ÜRO | UNESCO | WHO | WTO |


 

CoE/EN
Euroopa Nõukogu
Council of Europe

Achieving social cohesion in a multicultural Europe : concepts, situation and developments = Quelle cohésion sociale dans une Europe multiculturelle? : concepts, état des lieux et développements / COE. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2006. - 201, 221 lk. - (Trends in social cohesion, No. 18).
ISBN 9789287160331
Märksõnad: sotsiaalne sidusus; multikultuurilisus; pluralism; ränne (demogr); migrandid; sisserändajad; välistööjõud; õigused; tervishoiuteenused; sotsiaalpoliitika; kodakondsus; sotsiaalne integratsioon; heaoluühiskond; Euroopa; Soome

Corruption and democracy : political finances, conflicts of interest, lobbying, justice / COE. - Strasbourg : Council of Europe, 2008. - 218 lk.
ISBN 9789287163554
Märksõnad: korruptsioon; demokraatia; poliitika; parteid; finantseerimine; huvide konfliktid; lobitöö; kohtud; poliitilised mõjud; Euroopa; konverentsikogumikud

Denstad, Finn Yrjar. Youth policy manual : how to develop a national youth strategy / Finn Yrjar Denstad. - Strasbourg : Council of Europe, 2009. - 92 lk. - (Youth partnership).
ISBN 9789287165763
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; Euroopa Liit; Euroopa Komisjon; noored; sotsiaalne kaasatus; noorsoopoliitika; arengustrateegiad; Euroopa; käsiraamatud

Dividing lines, connecting lines : Europe's cross-border heritage / co-ordinated by Gabi Dolff-Bonekämper. - Strasbourg : Council of Europe, 2004. - 157 lk. - (Responses to violence in everyday life in a democratic society).
ISBN 9287155461
Märksõnad: kultuuripärand; kultuuriline identiteet; identiteet; piirid (territ); maastikud; linnad; linnaosad; kogukonnad; ehitised; piirid (filos); teadvus; multikultuurilisus; kosmopolitism; Euroopa; esseekogumikud

Ellmeier, Andrea. Differing diversities : Eastern European perspectives : transversal study on the theme of cultural policy and cultural diversity, phase 2 / Andrea Ellmeier and Bêla Râsky ; Culture and Cultural Heritage Department. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2006. - 81 lk.
ISBN 9287160244
Märksõnad: multikultuurilisus; kultuurierinevused; kultuuripoliitika; üksikjuhtumite analüüs; Ida-Euroopa; Kagu-Euroopa; Bosnia ja Hertsegoviina; Horvaatia; Ungari; Makedoonia Vabariik; Rumeenia; Venemaa; Serbia; Ukraina; aruanded

Evans, Malcolm D. Manual on the wearing of religious symbols in public areas / Malcolm D. Evans. - Strasbourg : Council of Europe, 2009. - v, 126 lk.
ISBN 9789287166166
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); usuvabadus; inimõigused; põhiõigused; rõivastus; religioosne sümboolika; rahvusvahelised kohtud; pretsedendiõigus; Euroopa

Gâomez Heredero, Ana. Social security as a human right : the protection afforded by the European Convention on Human Rights / Ana Gâomez Heredero. - Strasbourg : Council of Europe, 2007. - 67 lk. - (Human rights files ; 23).
ISBN 9789287162618
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused; sotsiaalne turvalisus; sotsiaalkaitse; rahvusvaheline sotsiaalõigus; rahvusvahelised kohtud; pretsedendiõigus; kohtulahendid; täitemenetlus; Euroopa

Gevorgyan, Vardan. Policies on irregular migrants. Volume 2, Republic of Armenia, Greece and Russian Federation / Vardan Gevorgyan, Jennifer Cavounidis and Irina Ivakhnyuk. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2008. - 95 lk. - (Migration collection).
ISBN 9789287164018
Märksõnad: ränne (demogr); välisränne; sisseränne; ebaseaduslik ränne; rändepoliitika; Armeenia; Kreeka; Venemaa

Intercultural dialogue on campus / Sjur Bergan and Jean-Philippe Restoueix (eds). - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - 205 lk. - (Council of Europe higher education series, No. 11).
ISBN 9789287165039
Märksõnad: kõrgharidus; kõrgkoolid; mitmekultuuriline haridus; multikultuurilisus; kultuurierinevused; kultuuridevaheline kommunikatsioon; Euroopa; konverentsikogumikud

Institutions for the management of ethnopolitical conflict in central and eastern Europe / European Centre for Minority Issues. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2008. - 275 lk. - .(Minority issues handbook).
ISBN 9789287163615
Märksõnad: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon. Vähemusrahvuste ülemkomissar; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; Kagu-Euroopa Stabiilsuspakt (1999); Maailmapank; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Arenguprogramm; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Humanitaarasjade Koordineerimise Amet; Euroopa Nõukogu; Euroopa Liit; rahvusvahelised organisatsioonid; valitsusvälised organisatsioonid; valitsustevahelised organisatsioonid; vähemusrahvused; rahvussuhted; etnilised konfliktid; konfliktijuhtimine; Kesk-Euroopa; Ida-Euroopa; käsiraamatud

International justice for children / foreword by Jean-Paul Costa. - Strasbourg : Council of Europe, 2008. - 154 lk. (Monograph / Building a Europe for and with children ; 3).
ISBN 9789287165343
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; alaealised; õiguslik seisund; õiguskaitse; lapse õigused; rahvusvaheline õigus; pretsedendiõigus; rehabiliteerimine (jur); rahvusvahelised lepingud; Euroopa; Ameerika; Aafrika; artiklikogumikud

Murdoch, Jim. The treatment of prisoners : European standards / Jim Murdoch. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2008. - 402 lk.
ISBN 9789287159274
Märksõnad: Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); vangid; õiguslik seisund; piinamine; inimõigused; rahvusvahelised lepingud; Euroopa

Policies and practices for teaching sociocultural diversity : report on the survey on initial education of teachers in sociocultural diversity / by Anne-Lise Arnesen. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2008. - 91 lk.
ISBN 9789287164407
Märksõnad: multikultuurilisus; kultuurierinevused; mitmekultuuriline haridus; õpetamine; õpetajakoolitus; haridusuuringud; Euroopa

Reforming the European Convention on Human Rights : a work in progress : a compilation of publications and documents relevant to the ongoing reform of the ECHR / prepared by the Steering Committee for Human Rights (CDDH). - Strasbourg : Council of Europe ; Croton-on-Hudson, NY : Manhattan Pub. Co., U.S. sales agent. - 2009. - 718 lk
ISBN 9789287166043
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused; põhiõigused; rahvusvahelised lepingud; rahvusvahelised kohtud; pretsedendiõigus; õigusreformid; Euroopa; konverentsikogumikud

Resituating culture / edited by Gavan Titley ; Council of Europe, Directorate of Youth and Sport. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2004. - 207 lk.
ISBN 9287153965
Märksõnad: multikultuurilisus; kultuurierinevused; Teise kuvand; rassism; diskrimineerimine; antirassism; kultuuridevaheline kommunikatsioon; noored; popkultuur; hip-hop; massikultuur; seminarid; Euroopa; artiklikogumikud

The rights of the child : a European perspective / COE. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1996. - 553 lk.
ISBN 928713006X
Märksõnad: lapse õigused; lapsed; õiguslik seisund; lastekaitse; sotsiaalkaitse; rahvusvahelised lepingud; Euroopa

Salt, John. Current trends in international migration in Europe = Evolution actuelle des migrations internationales en Europe / John Salt. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2008. - 176 lk. - (Migration collection).
ISBN 9789287157485
Märksõnad: rahvastik; ränne (demogr); välisränne; sisseränne; ebaseaduslik ränne; arengusuunad; tööjõu mobiilsus; välistööjõud; varjupaigataotlejad; rändepoliitika; rahvusvaheline koostöö; Euroopa; 1990-ndad; 2000-ndad; statistilised andmed; aruanded

 

EBRD
Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank
European Bank for Reconstruction and Development

EBRD donor report 2010 / EBRD. - London : European Bank for Reconstruction and Development, 2010. - 98 lk.
Märksõnad: Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank; arengupangad; rahvusvaheline abi; pangad (maj); Euroopa; aruanded; aastaraamatud

EBRD sustainability report 2009 / EBRD. - London : European Bank for Reconstruction and Development, 2010. - 96 lk.
Märksõnad: Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank; investeeringud; säästev areng; rahvusvaheline abi; arengumaad; aastaraamatud

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organisation

IAMSAR manual : International aeronautical and maritime search and rescue manual / IMO, ICAO. 5th edition. - London : International Maritime Organization ; Montreal : International Civil Aviation Organization, 2010. - pag. var.
ISBN 9789280115154
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; lennupäästeteenistused; merepäästeteenistused; päästetööd; päästeoperatsioonid; aeronavigatsioon; laevajuhtimine; päästevahendid; hädasignaalid; käsiraamatud; jätkväljaanded

ICAO abbreviations and codes (ABC) 2010. - 8th edition. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2011. - (Procedures for air navigation services (PANS).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; lühendid; koodid; jätkväljaanded

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organisation

The employment relationship : a comparative overview / edited by Giuseppe Casale. - Oxford : Hart ; Geneva : ILO, 2011. - xxv, 322 lk.
ISBN 9781841134208
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töösuhted; tööhõivepoliitika; töövõtt; kohtulahendid; riigid; õigusaktid; rahvusvahelised lepingud; Euroopa Liidu õigus

Extending social security to all : a guide through challenges and options / ILO Social Security Department. - Geneva : International Labour Office, 2010. - 240 lk.
ISBN 9789221230649
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; sotsiaalne turvalisus; sotsiaalkaitse; sotsiaalhoolekanne; rahvusvahelised organisatsioonid; sotsiaalpoliitika

Global employment trends / ILO. - Geneva : International Labour Office, 2011. - 107 lk.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tööturg; tööhõive; tööhõivepoliitika; jätkväljaanded

Global Wage Report 2010/11 : wage policies in times of crisis / ILO. - Geneva : International Labour Office, 2010. - xvi, 122 lk.
ISBN 9789221236214
Märksõnad: palk; palgapoliitika; keskmine palk; miinimumpalk; tulupoliitika; kollektiivsed läbirääkimised; majanduskriisid

Safety in the supply chain in relation to packing of containers : report for discussion at the global dialogue forum on safety in the supply chain in relation to packing of containers (21-22 February 2011) / ILO, Sectoral Activities Department. - Geneva : International Labour Office, 2011. - xii, 96 lk.
ISBN 9789221242260
Märksõnad: kaubavedu; konteinerveod; tarnekett; väärtusahel; tööohutus; ohutus; konverentsikogumikud; aruanded

World of Work Report 2010 : from one crisis to the next? / ILO, International Institute for Labour Studies. - Geneva : International Labour Office, 2010. - xvi, 125 lk.
ISBN 9789290149484
Märksõnad: tööhõive; tööpuudus; tulud; tulujaotus; sotsiaalsed mõjud; eelarvepoliitika; majanduskasv; aruanded

 

IMF
Rahvusvaheline Valuutafond
International Monetary Fund

Annual report on exchange arrangements and exchange restrictions 2010 / IMF. - Washington (D.C) : International Monetary Fund, 2010. - 84 lk.
ISSN 0250-7366
ISBN 9781616350116
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; rahapoliitika; rahaturg; maksed; raharinglus; välisvaluuta; valuutavahetus; riigid; aruanded; aastaraamatud

Economics of sovereign wealth funds : issues for policymakers / editors Udaibir S. Das. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2010. - xxi, 306 lk.
ISBN 9781589069275
Märksõnad: valitsuse fondid; riigieelarve; ökonoomika; riiklik poliitika; keskpangad; finantsturg; investeerimisfondid; heaolu; pensionifondid

Fedelino, Annalisa. Making fiscal decentralization work : cross-country experiences / Annalisa Fedelino and Teresa Ter-Minassian. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2010. - xii, 99 lk. - (Occasional paper / International Monetary Fund ; no. 271).
ISBN 9781589069855
Märksõnad: riigirahandus; eelarvepoliitika; detsentraliseerimine; üksikjuhtumite analüüs

Fiscal exit : from strategy to implementation / Prepared by the IMF Fiscal Affairs Department under the supervision of Carlo Cottarelli. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2010. - xiv, 138 lk. - (Fiscal monitor ; 2010, Nov).
ISBN 9781616350475
Märksõnad: eelarvepoliitika; riigirahandus; finantskriisid; majanduskriisid; majanduslik prognostika

Copelovitch, Mark S. The International Monetary Fund in the global economy : banks, bonds, and bailouts / Mark S. Copelovitch. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. - xviii, 375 lk.
ISBN 9780521143585
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; rahvusvaheline rahandus; välislaenud; rahvusvahelised majandussuhted; globaliseerumine; maailmamajandus; politoloogia; Lõuna-Korea

Global financial stability report / IMF. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2010. - (World economic and financial surveys).
ISSN 1729-701X
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; rahvusvaheline rahandus; maailmamajandus; kapitaliturg; majanduslik stabiliseerimine; majanduslik regulatsioon; aruanded; jätkväljaanded

Macrofinancial linkages : trends, crises, and policies / editors, Christopher Crowe. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2010. - xviii, 585 lk.
ISBN 9781589069398
Märksõnad: finantskriisid; laenud; rahvusvaheline rahandus; rahapoliitika; rahanduspoliitika; finantslõimumine; majandusintegratsioon; finantstsüklid; pangad (maj)

Regional economic outlook : Europe / IMF. - Washington : International Monetary Fund, 2010. - (World economic and financial surveys). - 74 lk.
Märksõnad: majandustingimused; rahandus; rahanduspoliitika; Euroopa; jätkväljaanded

Regional economic outlook : Middle East and Central Asia / IMF. - Washington : International Monetary Fund, 2010. - (World economic and financial surveys). - 76 lk.
Märksõnad: majandustingimused; majanduspoliitika; majanduslik prognostika; Lähis-Ida; Kesk-Aasia; jätkväljaanded

Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa / IMF. - Washington : International Monetary Fund, 2010. - (World economic and financial surveys). - 107 lk.
Märksõnad: majandustingimused; majanduskasv; rahvusvaheline kaubandus; Sahara-tagune Aafrika; Aafrika; jätkväljaanded

Regional economic outlook : Western Hemisphere / IMF. - Washington : International Monetary Fund, 2010. - (World economic and financial surveys). - 91 lk.
Märksõnad: majandustingimused; majanduskasv; rahvusvaheline kaubandus; Põhja-Ameerika; Kanada; Ameerika Ühendriigid; Ladina-Ameerika; Kariibi mere maad; jätkväljaanded

 

IMO
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
International Maritime Organization

Code on alerts and indicators / IMO. - London : International Maritime Organization, 2010.
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; merelaevandus; mereohutus; navigatsioon; raadionavigatsioon; satelliitside; raadioside; laevajuhtimine; merepäästeteenistused; hädasignaalid; helisignaalid; jätkväljaanded

SOLAS : amendments 2008 and 2009 / IMO. - London : International Maritime Organization, 2010. - 78 lk.
ISBN 9789280115208
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; meretransport; ohutus; mereohutus; merelaevandus; laevad; sadamad; julgeolek; ohutus; ohutuseeskirjad; rahvusvahelised lepingud

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

Kaplan, Lawrence S. NATO and the UN : a peculiar relationship / Lawrence S. Kaplan. - Columbia ; London : University of Missouri Press, 2010. - xii, 281 lk.
ISBN 9780826218957
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; sõjalised organisatsioonid; rahvusvaheline poliitika; rahvusvaheline koostöö; kriisijuhtimine; rahvusvahelised konfliktid; sõjalised konfliktid; sõjad; Suessi kriis, 1956; Vietnami sõda, 1946-1975; Afganistani sõda, 1979-1989; Lahesõda, 1990-1991; Jugoslaavia sõda, 1991-1995; Afganistani sõda, 2001-; Iraagi sõda, 2003-; poliitiline ajalugu; 1940-ndad; 20. saj. 2. pool; 2000-ndad

Kitchen, Veronica M. The globalization of NATO : intervention, security and identity / Veronica M. Kitchen. - London ; New York : Routledge, 2010. - 153 lk. - (Routledge global security studies ; 17).
ISBN 9780415570176
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; rahvusvaheline poliitika; rahvusvahelised suhted; külm sõda; kriisijuhtimine; rahvusvahelised konfliktid; sõjalised konfliktid; sõjad; Suessi kriis, 1956; Vietnami sõda, 1946-1975; Jugoslaavia sõda, 1991-1995; Iraagi sõda, 2003-

Эстония и НАТО : роль НАТО в обороне Эстонии. - Tallinn : Kaitseministeerium, 2010. - Sindi : Pajo. - 34 lk.
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; rahvuslik julgeolek; riigikaitse; rahvusvaheline julgeolek; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; rahuvalveoperatsioonid; sõjalised operatsioonid; Eesti

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

Choosing a broad base – low rate approach to taxation / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. - 153 lk. (OECD tax policy studies, no. 19).
ISBN 9789264091313
Märksõnad: maksustamine; maksupoliitika; maksukorraldus

Corporate responsibility : reinforcing a unique instrument / OECD. - Paris : OECD, 2010. - 240 lk. - (Annual report on the OECD guidelines for multinational enterprises ; 2010).
ISBN 9789264091382
Märksõnad: hargmaised ettevõtted; avalik haldus; sotsiaalne heaolu; sotsiaalne vastutus; ärieetika; aruanded

Improving schools : strategies for action in Mexico / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. - 179 lk.
ISBN 9789264087033
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; koolijuhtimine; eestvedamine; kooliarendus; strateegiad; õpetajad; erialane areng; hariduspoliitika; haridusreformid; Mehhiko; aruanded

OECD banking statistics : methodological country notes / OECD. - 2010 ed. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. - 196 lk.
ISBN 9789264089891
Märksõnad: pangandus; rahandus; statistika; teadusmetodoloogia

OECD science, technology and industry outlook 2010 / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2010. - 292 lk. - (Science and innovation).
ISSN 1562-8760
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; teadus- ja arendustegevus; tehnoloogia; innovaatika; teaduspoliitika; innovatsioonipoliitika; jätkväljaanded

PISA 2009 results. Volume I, What students know and can do : student performance in reading, mathematics and science / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development. , 2010. - 272 lk.
ISBN 9789264091443
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; PISA (haridusprogramm); haridusprogrammid; haridusuuringud; võrdlevuuringud; õpitulemused; teadmised; oskused; hindamine; mõõtmine; teadmiste testid; saavutustestid; lugemine; matemaatika; teadus; statistilised andmed; aruanded

Tax policy reform and economic growth / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. - 152 lk. : (OECD tax policy studies, no. 20).
ISBN 9789264091078
Märksõnad: maksupoliitika; maksureformid; majanduskasv

Taxation, innovation and the environment / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. - 249 lk. (OECD green growth strategy).
ISBN 9789264087620
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; keskkonnamajandus; keskkonnamaksud; saastetasud; keskkonnasäästlik tehnoloogia; saastevähendus; innovaatika; keskkonnapoliitika

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Aljaghoub, Mahasen M. The advisory function of the International Court of Justice 1946-2005 / Mahasen M. Aljaghoub. - Berlin : Springer, 2006. - XXX, 285 lk.
ISBN 3540357327
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Rahvasteliit; Rahvusvaheline Kohus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised kohtud; õigusemõistmine; vaidluste lahendamine; kohtuasjad; kohtulahendid; arvamused; rahvusvahelised organisatsioonid; õigusajalugu

Challenging acts of international organizations before national courts / edited by August Reinisch. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. - xxxix, 302 lk.
ISBN 9780199595297
Märksõnad: Euroopa Liit; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon; Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvahelised kohtud; ülemkohtud; kohtuvõim; siseriiklik õigus; rahvusvaheline õigus; artiklikogumikud

Dykstra, Pearl Annette. Intergenerational family relationships in ageing societies / Pearl A. Dykstra ; United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - 19 lk.
ISBN 9789211170306
Märksõnad: perekond; põlvkonnad; peresuhted; rahvastiku vananemine; perekonnauuringud; Euroopa; Prantsusmaa; Saksamaa; Holland; Eesti; Venemaa; Gruusia; Rumeenia; Bulgaaria; 2000-ndad; aruanded

Environmental performance reviews. Georgia : second review / United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - xxxii, 222 lk. (Environmental performance reviews series, no. 30).
ISBN 9789211170252
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; keskkond; keskkonnapoliitika; keskkonnakorraldus; loodusvarad; keskkonnamajandus; keskkonnakaitse; säästev areng; rahvusvaheline koostöö; Gruusia

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN) ; including the Annexed Regulations, applicable as from 1 January 2011 / Economic Commission for Europe, Committee on Inland Transport. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - 611 lk.
ISBN 9789211391381
Märksõnad: siseveeteed; rahvusvaheline transport; rahvusvahelised veod; ohtlikud ained; Euroopa; statistilised andmed; rahvusvahelised lepingud

Financial report and audited financial statements for the biennium ended 31 December 2009 and report of the Board of Auditors / UNDP. - New York : United Nations, 2010. - (Official records. Session. Supplement no. 5A / General Assembly).
ISSN 0251-8198
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Peaassamblee; majanduslik areng; tegevuskavad; statistilised andmed; aruanded; jätkväljaanded

The least developed countries report 2010 : towards a new international development architecture for LDCs / UNCTAD. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - XXI, 258 lk.(The least developed countries, 2010).
UNCTAD/LDC/2010
ISBN 9789211128130
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; arengumaad; mahajäämus (maj); majandusnäitajad; välisvõlad; kapitaliringlus; rahvusvaheline abi; rahandus; aruanded; statistilised andmed

Recommended principles and guidelines on human rights and human trafficking : Commentary / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - 255 lk.
ISBN 9789211541908
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvaheline õigus; kriminaalõigus; inimõigused; inimsusvastased kuriteod; rahvusvahelised kuriteod; inimkaubandus; salakaubandus; orjakaubandus; laste õigused; naiste õigused; pagulased; varjupaigataotlejad; migrandid; seksuaalkuriteod; ohvrid; ohvriabi; CD-ROMid

United Nations framework classification for fossil energy and mineral reserves and resources 2009 / ECE. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - v, 20 lk. -  (The ECE energy series, 39).
ISBN 9789211170337
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; energia; loodusvarad; kaustobioliidid; ressursikorraldus; klassifitseerimine; aruanded

The United Nations and changing world politics / Thomas G. Weiss, David P. Forsythe, Roger A. Coate, Kelly-Kate Pease ; foreword by Ramesh Thakur. - 6th ed. - Boulder, CO : Westview Press, 2010. - lxvii, 434 lk.
ISBN 9780813344355
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline õigus; humanitaarõigus; humanitaarinterventsioonid; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; külm sõda; rahvusvaheline julgeolek; julgeolekupoliitika; rahuvalveoperatsioonid; inimõigused; inimareng; säästev areng; globaliseerumine

Williams, Fiona. Claiming and framing in the making of care policies : the recognition and redistribution of care / Fiona Williams. - Geneva : United Nations Research Institute for Social Development, 2010. - vi, 31 lk. (Gender and development paper, no. 13).
Märksõnad: sotsiaalkaitse; sotsiaalhoolekanne; sotsiaalpoliitika; Euroopa

World population ageing 2009 / UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. - New York : United Nations, 2010. - liv, 73 lk.+ 1 CD-ROM. - (Economic & social affairs).
ISBN 9789211514681
Märksõnad: rahvastikuprotsessid; rahvastiku vananemine; eakad; vanuseline koosseis; sotsiaalmajanduslikud näitajad; rahvastikustatistika; demograafia; 20. saj. 2. pool; 21. saj. 1. pool; statistilised andmed

World population monitoring : focusing on health, morbidity, mortality and development : a concise report / UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. - New York : United Nations, 2010. - v, 54 lk. - (Economic & social affairs).
ISBN 9789211514766
Märksõnad: rahvastik; rahvastikuprotsessid; suremus; surmapõhjused; tervis; esmatasandi tervishoid; haigestumus; ennetav meditsiin; tervisedendus; 20. saj. 2. pool; 21. saj. algus; statistilised andmed; aruanded

 

UNESCO
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
UN Educational, Scientific and Cultural Organisation

Islands as crossroads : sustaining cultural diversity in small island developing states / UNESCO. - Paris : UNESCO Publishing, 2011. - 224 lk.
ISBN 9789231041815
Märksõnad: kultuur; kultuuriline identiteet; multikultuurilisus; kultuurierinevused; säästev areng; loomemajandus; arengumaad; väikesaared; Vaikne ookean; India ookean; Kariibi meri; konverentsikogumikud

Migrating alone : unaccompanied and separated children's migration to Europe / edited by J. Kanics, D. Senovilla Hernândez and K. Touzenis. - Paris : UNESCO Publishing, 2010. - xvii, 187 lk.
ISBN 9789231040917
Märksõnad: Lapse õiguste konventsioon (1989); lapsed; sisserändajad; varjupaigataotlejad; õiguslik seisund; lapse õigused; lastekaitse; rahvusvaheline õigus; üksikjuhtumite analüüs; Euroopa; konverentsikogumikud; artiklikogumikud

UNESCO science report 2010 : the current status of science around the world. - Paris : UNESCO, 2010. - 520 lk.
ISSN 1020-6892
Märksõnad: UNESCO; teadus- ja arendustegevus; arendusprogrammid; teaduspoliitika; aruanded; jätkväljaanded

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Community-based rehabilitation : CBR guidelines / WHO. - Geneva : World Health Organization, 2010. - 7 kd. - pag. var.
ISBN 9789241548052
Märksõnad: kogukonnad; puuetega inimesed; sotsiaalne rehabilitatsioon; tervishoid; haridus; elatis; sotsiaalne areng; sotsiaalteenused; sotsiaalne kaasatus; osalusdemokraatia; Aasia; Aafrika; teatmikud

Medical eligibility criteria for contraceptive use / WHO. - 4th ed. - Geneva : World Health Organization, 2010. - 125 lk.
ISBN 9789241563888
Märksõnad: kontratseptsioon; perekonna planeerimine; kontratseptiivid; tervishoiuteenused; kvaliteediohje; juhendid

Mossialos, Elias. Pharmaceutical policies in Finland : challenges and opportunities / Elias Mossialos and Divya Srivastava. - Copenhagen : WHO on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2009. - xviii, 141 lk. (Observatory studies series ; 10).
ISBN 9789289071857
Märksõnad: farmaatsiatööstus; ravimid; hinnapoliitika; ravimipoliitika; Soome; aruanded

Policies and incentives for promoting innovation in antibiotic research / Elias Mossialos. - Copenhagen : World Health Organization, 2010. - xxv, 195 lk.
ISBN 9789289042130
Märksõnad: antibiootikumid; ravimiresistentsus; farmaatsiatööstus; biomeditsiin; meditsiiniuuringud; tervisepoliitika

The world health report [2010] : health systems financing : the path to universal coverage / WHO. - Geneva : World Health Organization, 2010. - xxii, 106 lk. (The world health report, 2010).
ISBN 9789241564021
Märksõnad: tervisedendus; tervishoid; finantseerimine; terviseökonoomika; tervishoiuteenused; juurdepääsetavus; aruanded

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

International trade statistics 2010 / WTO. - Geneva : World Trade Organization, 2010. - 250 lk.
ISSN 0072-064X
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; statistilised andmed; aastaraamatud

Lovric, Daniel. Deference to the legislature in WTO challenges to legislation / Daniel Lovric. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer ; Frederick, MD, 2010. - xxvii, 234 lk.
ISBN 9789041131454
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvaheline kaubandus; väliskaubandus; vaidluste lahendamine; äriõigus; siseriiklik õigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised kohtud; kohtuasjad

Poretti, Pietro. The regulation of subsidies within the general agreement on trade in services of the WTO : problems and prospects / Pietro Poretti. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer ; Frederick, MD, 2009. - xxi, 317 lk.
ISBN 9789041131621
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; Teenuskaubanduse üldleping (1994); rahvusvaheline kaubandus; teenused; teenusteturg; subsiidiumid; reguleerimine; äriõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud

Trade policy review : Belize and Suriname / WTO. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md) : Bernan Associates, 2010. - 123 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: kaubanduspoliitika; regionaalökonoomika; Belize; Suriname; jätkväljaanded

Trade policy review : Gambia / WTO. - Geneva : World Trade Organization, 2010. - 113 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: kaubanduspoliitika; regionaalökonoomika; Gambia; jätkväljaanded

WTO-Recht : Rechtsordnung des Welthandels / Meinhard Hilf; Stefan Oeter (Hrsg). - 2. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2010. - 735 lk.
ISBN 9783832950668
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; kaubandusorganisatsioonid; õiguslik seisund; rahvusvaheline kaubandus; kaubanduspoliitika; kaubanduslepingud; äriõigus; rahvusvaheline õigus


 digitaalarhiiv digar