Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2011-2

 Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organisations

 | Üld/General | COE/EN | ICAO | ILO | IMF | OECD | UN/ÜRO | WHO | WTO |


 

Üld
General

Duxbury, Alison. The participation of states in international organisations : the role of human rights and democracy. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - (Cambridge Studies in International and Comparative Law ; 71). - xxvi, 349 lk.
ISBN 9780521192002
Märksõnad: Rahvasteliit; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Euroopa Liit; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline õigus; legitiimsus; rahvusvaheline koostöö; liikmesriigid; liitumine; inimõigused; demokraatia

 

COE / EN
Euroopa Nõukogu
Council of Europe

Caarls, Susanne. E-voting handbook : key steps in the implementation of e-enabled elections. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2010. - 60 lk.
ISBN 9789287169488
Märksõnad: valimised; referendumid; e-hääletamine; valimisõigus; Euroopa; käsiraamatud

Concerted development of social cohesion indicators : methodological guide / Council of Europe, Directorate General of Social Cohesion. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2005. - 235 lk.
ISBN 9287157421
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; sotsiaalne sidusus; heaolu; sotsiaalne integratsioon; sotsiaalne kaasatus; võrdsed võimalused; riskirühmad; sotsiaalõigus; sotsiaalpoliitika; tegevuskavad; koostöö; Euroopa; käsiraamatud

Economic migration, social cohesion and development : towards an integrated approach / Patrick Taran ; under the responsibility and in co-operation with the Editing Group of the European Committee on Migration (CDMG). - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - (Migration collection). - 192 lk.
ISBN 9789287165725
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; välisränne; heaoluühiskond; sotsiaalne integratsioon; majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus; Euroopa

ECRI report on Estonia (fourth monitoring cycle) : adopted on 15 December 2009, published on 2 March 2010 / European Commission against Racism and Intolerance. - Strasbourg : Council of Europe, 2010. - (Monitoring reports). - 51 lk.
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; Rassismi ja Sallimatuse Vastu Võitlemise Euroopa Komisjon; rassism; ksenofoobia; antisemitism; sallimatus; diskrimineerimine; vähemusrahvused; inimõigused; õiguskaitse; Eesti; aruanded

European Convention on Human Rights : as amended by protocols Nos. 11 and 14 / European Court of Human Rights, Council of Europe. - Strasbourg : Council of Europe, 2010. - (Council of Europe treaty series ; 5). - 61 lk.
ISBN 9789287169297
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused; põhiõigused; Euroopa; rahvusvahelised lepingud; protokollid

The European Court of Human Rights in facts and figures 2010 / Council of Europe. - Provisional ed. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2011. - 13 lk.
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõigused; rahvusvahelised kohtud; Euroopa; statistilised andmed

Guidance on the development of legislation and administration systems in the field of cultural heritage / document prepared by the Legislative Support Task Force of the Technical Co-operation and Consultancy Programme ; Regional Co-operation Division, Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage ; editor: Robert Pickard. - 2nd ed. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2011. - 131 lk.
ISBN 9789287169228
Märksõnad: kultuuripärand; muinsuskaitse; ehitusmälestised; ehitiste kaitse; hoonete kaitse; arheoloogiamälestised; muistised; kunstimälestised; õiguslikud aspektid; finantseerimine; konserveerimine; säästev areng; Europa; juhendid

Introducing quality assurance of education for democratic citizenship in schools : comparative study of 10 countries / edited by Hermann Josef Abs. - Strasbourg : Council of Europe, 2009. - 340 lk.
ISBN 9789287165220
Märksõnad: hariduspoliitika; haridussüsteemid; hariduskorraldus; õpetajakoolitus; haridus; kvaliteet; hindamine; kodanikukasvatus; kodanikuõpetus; demokraatia; kultuuridevahelised uuringud; Euroopa

Protecting children from sexual violence : a comprehensive approach / prepared by the Council of Europe programme "Building a Europe for and with children". - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2010. - 325 lk.
ISBN 9789287169723
Märksõnad: lapsed; seksuaalne väärkohtlemine; seksuaalne vägivald; ennetamine; lastekaitse; sotsiaalne rehabilitatsioon; seksuaalkasvatus; Euroopa; artiklikogumikud

Video on demand and catch-up TV in Europe : a study by the European Audiovisual Observatory and the Direction du développement des médias (France) with the collaboration of NPA Conseil. - Strasbourg : European Audiovisual Observatory, 2009. - 368 lk.
ISBN 9789287167361
Märksõnad: videofilmid; videolaenutus; nõudevideo; digitaaltelevisioon; interaktiivne televisioon; majanduslikud aspektid; meediaturg; telekommunikatsioonipoliitika; Euroopa

Youth policy in Lithuania : a report / by an international country review group appointed by the Council of Europe ; Patrick J. Breen / Adriana Ciorbaru ; (Council of Europe, Directorate of Youth and Sport, European Youth Centre). - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2005. - 58 lk.
ISBN 9287155976
Märksõnad: noored; noorsoopoliitika; Leedu; aruanded

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organisation

Global and regional 20-year forecasts. - Montrêal : International Civil Aviation Organization, 2011. - 84 lk.
ISBN 9789292317294
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; kaubavedu; lennuliiklus; lendurid; majanduslik prognostika; statistika

Location indicators = Указатели (индексы) местоположения. - 139th ed. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2011. – 384 lk.
ISSN 1727-2610
Doc 7910/139
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; asukoht; indikaatorid (andmed); lühendid; jätkväljaanded

Manual on Regional Accident and Incident Investigation Organization / ICAO. - 1. ed. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2011. - 32 lk.
ISBN 9789292317256
Doc 9946-AN/481
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennukid; lennuõnnetused; lennuohutus; uuringud; uurimistoimingud (jur.); käsiraamatud; jätkväljaanded

Unmanned Aircraft Systems (UAS) / ICAO. - Montrêal : International Civil Aviation Organization, 2011. - 38 lk.
ISBN 9789292317515
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; tsiviillennundus; lennundus; kaugjuhitavad sõidukid; automaatjuhtimine; lennuohutus

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organisation

Labour administration and labour inspection : fifth item on the agenda : (Report V) / International Labour Conference, 100th session 2011. - Geneva : International Labour Office, 2011. - (Report / International Labour Conference. 100th session, 2011, ISSN 0074-6681 ; V). - 113 lk.
ISBN 9789221231097
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); töökorraldus; töökeskkond; järelevalve; valitsusasutused; rahvusvahelised lepingud; konverentsikogumikud

Достойный труд для домашних работников : четвертый пункт повестки дня / Международное бюро труда. - Женева : Международное бюро труда, 2011. - (Доклад / Международная конференция труда. 100-я сессия 2011 ; IV(2A)). - 80 lk.
ISBN 9789224231056
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; koduabilised; töö (maj.); töötingimused; töösuhted; konverentsikogumikud

 

IMF
Rahvusvaheline Valuutafond
International Monetary Fund

Emerging from the global crisis : macroeconomic challenges facing low-income countries / a staff team led by Stefania Fabrizio. - Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2010. - 96 lk.
ISBN 9781616350734
Märksõnad: finantskriisid; majanduskriisid; majanduslik areng; arengumaad; 2000-ndad

Parker, David Cameron. Closing a failed bank : resolution practices and procedures / David C. Parker. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011. - 226 lk.
ISBN 9781616350277
Märksõnad: pangad (maj.); maksejõuetus; likvideerimine; pankrotimenetlus; pankrotid; laenud; aruandlus

Closing a failed bank : resolution practices and procedures / editors, Vivek Arora and Roberto Cardarelli. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011. - 226 lk.
ISBN 9781616350567
Märksõnad: majanduslik areng; hoiused; investeeringud; eksport; tööturg; tarbimine; Hiina; Aasia

Shifting gears : tackling challenges on the road to fiscal adjustment / prepared by the IMF Fiscal Affairs Department under the supervision of Carlo Cottarelli and Philip Gerson. - Washington, DC : International Monetary Fund, 2011. - (Fiscal monitor, 2011, Apr.). - 140 lk.
ISBN 9781616350666
Märksõnad: riigirahandus; riigivõlg; rahapoliitika; eelarvepoliitika

World economic outlook 2011, April : Tensions from the two-speed recovery : unemployment, commodities, and capital flows: a survey by the staff of the International Monetary Fund. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011. - (World economic and financial surveys). - ISBN 9781616350598
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; finantseerimine; rahvusvaheline rahandus; maailmamajandus; eelarvepoliitika; sisemajanduse kogutoodang; aruanded; jätkväljaanded

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

Keeley, Brian. From crisis to recovery : the causes, course and consequences of the great recession / Brian Keeley and Patrick Love. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. - (OECD insights, 1993-6753). - 144 lk.
ISBN 9789264069114
Märksõnad: majanduskriisid; finantskriisid; 2000-ndad; võrguväljaanded

Maintaining momentum : OECD perspectives on policy challenges in Chile / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. - 246 lk.
ISBN 9789264092754
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; rahvusvaheline abi; majanduspoliitika; majanduskasv; majandustingimused; haridus; tööhõivepoliitika; avalik haldus; rahandus; Tšiili

News in the Internet age : new trends in news publishing / OECD. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2010. - 157 lk.
ISBN 9789264088696
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; uudised; elektrooniline ajakirjandus; uus meedia; elektrooniline meedia; aruanded

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Achieving gender equality, women's empowerment and strengthening development cooperation : dialogues at the Economic and Social Council / Department of Economic and Social Affairs, Office for ECOSOC Support and Coordination. - New York : United Nations, 2010. - (Economic & social affairs.). - 265 lk.
ISBN 9789211303025
Märksõnad: naised; võrdsed võimalused; majandustingimused; arengukoostöö; majandusintegratsioon; konverentsikogumikud; ettekanded

The financial and economic crisis of 2008-2009 and developing countries / edited by Sebastian Dullien ; published by United Nations Conference on Trade and Development and Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - 324 lk.
ISBN 9789211128185
Märksõnad: maailmamajandus; rahasüsteemid; makroökonoomika; tarbijahinnad; volatiilsus; majanduskriisid; finantskriisid; arengumaad; Hiina; India; Brasiilia; Aafrika; 2000-ndad

Innovation performance review of Belarus / United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2011. - 149 lk.
ISBN 9789211170412
Märksõnad: innovatsioonipoliitika; innovatsioonid; teadus- ja arendustegevus; majandus; tööstus; investeeringud; statistilised andmed; Valgevene

Intellectual property in the World Trade Organization : turning it into developing countries' real property / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - (UNCTAD series on assuring development gains from the international trading system and trade negotiations,). - 80 lk.
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994); intellektuaalne omand; rahvusvaheline kaubandus; majanduslik regulatsioon; tehnoloogiasiire; arengumaad; koostöö; arenenud riigid

International Law Commission 1999-2009. Volume IV, Treaties, final draft articles, and other materials / Arnold Pronto, Michael Wood. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - 838 lk.
ISBN 9780199578979
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Rahvusvahelise Õiguse Komisjon; rahvusvaheline õigus; komisjonid; aruanded; lepingud; seaduseelnõud; kommentaarid

International trade after the economic crisis : challenges and new opportunities / United Nations Conference on Trade and Development and Japan External Trade Organization. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - 142 lk.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; majanduskriisid; kaubanduspoliitika; kaubanduspiirangud; tollipoliitika; investeeringud; kaubanduslepingud; tollimaks; meetmed

Investment guide to the silk road / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2009. - 66 lk.
Märksõnad: Siiditee; majandustingimused; investeerimiskliima; välisinvesteeringud; majanduslik areng; erasektor; Kasahstan; Kõrgõzstan; Tadžikistan; Usbekistan; Hiina; teatmikud

Investment policy review. Guatemala / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2011. - 136 lk.
ISBN 9789211128161
Märksõnad: investeerimiskliima; investeerimispoliitika; välisinvesteeringud; otseinvesteeringud; majandustingimused; Guatemala

Marine scientific research : a revised guide to the implementation of the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea / UN, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs. - New York : United Nations, 2010. - 71 lk.
ISBN 9789211336955
Märksõnad: ÜRO mereõiguse konventsioon (1982); rahvusvaheline õigus; mereõigus; õigusloome; rahvusvahelised lepingud; okeanograafilised uuringud; teaduseuuringud; õiguslikud aspektid

Most-favoured-nation treatment / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - (UNCTAD series on issues in international investment agreements 2 ; 2010, 1). - 141 lk.
ISBN 9789211128147
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; enamsoodustusrežiim; investorid; standardid (normid); kaubandus; rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline õigus

Non-tariff measures : evidence from selected developing countries and future research agenda / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - (Developing countries in international trade studies). - 143 lk.
Märksõnad: majandustingimused; kaubanduspoliitika; rahvusvaheline kaubandus; eksport; import; tollipoliitika; tollimaks; arengumaad; juhtumiuuringud; Brasiilia; Tšiili; India; Filipiinid; Tai

Science, technology and innovation policy (STIP) : review of Mauritania / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - (Science, technology and innovation policy review.). - 133 lk.
Märksõnad: majanduspoliitika; teaduspoliitika; tehnoloogia; innovatsioonid; innovatsioonipoliitika; ettevõtlus; mäendus; naftatööstus; Mauritaania; aruanded

Scope and definition / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2011. - (UNCTAD series on issues in international investment agreements 2 ; 2010, 2). - 149 lk.
ISBN 9789211128154
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; investeeringud; investorid; mõisted; investeerimispoliitika; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud

STIP review of Lesotho : an implementation strategy / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - (Science, technology and innovation policy review). - 96 lk.
Märksõnad: majanduspoliitika; teaduspoliitika; tehnoloogia; innovatsioonid; innovatsioonipoliitika; Lesotho; aruanded

Tyagi, Yogesh. The UN Human Rights Committee : practice and procedure / Yogesh Tyagi. - New York : Cambridge University Press, 2010. - 909 lk.
ISBN 9780521115933
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Komitee; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; inimõigused; komiteed; töökorraldus; õigusemõistmine; kodukorrad

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Ensuring balance in national policies on controlled substances : guidance for availability and accessibility for controlled medicines / WHO. - Geneva : World Health Organization, 2011. - 78 lk.
ISBN 9789241564175
Märksõnad: ravimid; narkootikumid; ravimikontroll; tervisepoliitika; inimõigused; meditsiiniõigus; õigusloome; reguleerimine; CD-ROMid; juhendid

Health systems in transition : France : health system review / European Observatory on Health Care Systems. - Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2010. - 326 lk.
ISSN 1817-6119
Märksõnad: tervishoid; tervishoiuteenused; finantseerimine; tervishoiureformid; tervishoiuasutused; tervishoiukorraldus; Prantsusmaa; aruanded

Health systems in transition : Greece : health system review / European Observatory on Health Care Systems. - Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2010. - 204 lk.
ISSN 1817-6119
Märksõnad: tervishoid; tervishoiuteenused; finantseerimine; tervishoiureformid; tervishoiuasutused; tervishoiukorraldus; Kreeka; aruanded

Health systems in transition : Spain / European Observatory on Health Care Systems. - Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2010. - 330 lk.
ISSN 1817-6119
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tervishoid; tervishoiuteenused; finantseerimine; tervishoiureformid; tervishoiukorraldus; tervisepoliitika; Hispaania; aruanded

Quantification addendum : international medical guide for ships / WHO. - 3rd ed. - Geneva : World Health Organization, 2010. - 51 lk.
ISBN 9789241547994
Märksõnad: meremeditsiin; esmaabi; traumad; haavad; mürgistused; haigused; ravi; ennetav meditsiin; merelaevandus; töötervishoid; tööhügieen; käsiraamatud

Social determinants approaches to public health : from concept to practice / editors: Erik Blas, Johannes Sommerfeld and Anand Sivasankara Kurup ; World Health Organization. - Geneva : World Health Organization, 2011. - 209 lk.
ISBN 9789241564137
Märksõnad: tervishoid; rahvatervis; sotsiaalsed mõjud; tervisemõjurid; patsiendikaitse; tervisepoliitika; sotsiaalne turvalisus; tervisedendus; terviseprogrammid; projektiaruanded

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

Export promotion and the WTO : a brief guide / ITC. - Geneva : International Trade Centre, 2009. - (Export impact for good). - 41 lk.
ISBN 9789291373727
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; kaubanduspoliitika; eksport; eksporditoetused; põllumajandustoetused; subsiidiumid; rahvusvahelised lepingud; teatmikud

Trade policy review : Democratic Republic of the Congo / WTO. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2010. - 270 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: kaubanduspoliitika; regionaalökonoomika; Kongo; jätkväljaanded

Trade policy review : Japan. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2011. - 256 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: regionaalökonoomika; kaubanduspoliitika; Jaapan; jätkväljaanded

 


 digitaalarhiiv digar