Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2011-3

19.12.2011

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organisations

 | Üld/General | CoE/EN | ICAO | ILO | IMFNATO | OECD |
| OSCE | UN/ÜRO | UNESCO | WHO | WTO |


 

 Üld
General

Accountability for human rights violations by international organisations / Jan Wouters ... [et al.] (eds.). – Antwerp [etc.] : Intersentia, 2010. - xxiv, 625 lk. - (International law series).
ISBN 9789050957465
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline õigus; inimõigused; õigusrikkumised; õiguskaitse; vastutus; rahuvalveoperatsioonid; rahvusvahelised lepingud; avalik teenistus; territooriumid; haldus; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; juhtumiuuringud; artiklikogumikud

Research handbook on the law of international organizations / edited by Jan Klabbers, Åsa Wallendahl. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2011. - x, 530 lk. - (Research handbooks in international law series). 
ISBN 9781847201355
Märksõnad: rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised organisatsioonid; õiguslik seisund; vastutus; otsustamine; käsiraamatud

Rossi, Ingrid. Legal status of non-governmental organizations in international law. – Antwerp [etc.] : Intersentia, 2010. - xxx, 427 lk. - (International law series). 
ISBN 9789400000643
Märksõnad: valitsusvälised organisatsioonid; rahvusvahelised organisatsioonid; õiguslik seisund; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; rahvusvahelised kohtud; kohtumenetlus

 

COE
Euroopa Nõukogu
Council of Europe

Bates, Ed. The evolution of the European Convention on Human Rights : from its inception to the creation of a permanent court of human rights. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. - xxxv, 571 lk.
ISBN 9780199207992
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused; põhiõigused; rahvusvahelised lepingud; õigusloome; õigusajalugu; rahvusvahelised kohtud; pretsedendiõigus; Euroopa

Borrowing by local and regional authorities / report prepared by the Steering Committee on Local and Regional Authorities (CDLR). - Strasbourg : Council of Europe Press, 1992, 1993. - 80 lk. - (Local and regional authorities in Europe ; No. 47).
ISBN 9287120730
Märksõnad: kohalikud omavalitsused; laenud; kohalik rahandus; välislaenud; Euroopa; aruanded

Brett, Peter; Mompoint-Gaillard, Pascale; Salema, Maria Helena. How all teachers can support citizenship and human rights education : a framework for the development of competences / edited by Sarah Keating-Chetwynd. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2009. - 84 lk.
ISBN 9789287165558
Märksõnad: inimõigused; õiguskasvatus; kodanikukasvatus; õppemeetodid; õpetajad; kutseoskused; õpetajakoolitus; Euroopa

Carss-Frisk, Monica. The right to property : a guide to the implementation of article 1 of protocol no. 1 to the European Convention on Human Rights. - Repr. ed. - Strasbourg : Council of Europe, 2003. - 46 lk. - (Human rights handbooks ; 4).
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused; rahvusvahelised lepingud; omand; varaline õigus; õiguskaitse; rahvusvahelised kohtud; pretsedendiõigus; Euroopa; teatmikud

Compasito : manual on human rights education for children / edited and co-written by Nancy Flowers ; contributors: Maria Emîlia Brederode-Santos ; coordination and final editing Zsuzsanna Szelênyi. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2007. - 315 lk.
ISBN 9789287163691
Märksõnad: inimõigused; lapse õigused; õiguskasvatus; käsiraamatud

Forowicz, Magdalena. The reception of international law in the European Court of Human Rights. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. - xxxiii, 421 lk. - (International courts and tribunals series).
ISBN 9780199592678
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõigused; rahvusvahelised kohtud; pretsedendiõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; lepinguõigus; humanitaarõigus; Euroopa; dissertatsioonid

Gollob, Rolf; Krapf, Peter. Teaching democracy : a collection of models for democratic citizenship and human rights education. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2008. - 99 lk. - (EDC/HRE ; vol. 6).
ISBN 9789287164940
Märksõnad: inimõigused; demokraatia; õiguskasvatus; kodanikukasvatus; õpetamise metoodika

Kilkelly, Ursula. The right to respect for private and family life : a guide to the implementation of article 8 of the European Convention on Human Rights. - Repr. with corrections. - Strasbourg : Council of Europe, 2003. - 66 lk. - (Human rights handbooks ; 1).
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused; rahvusvahelised lepingud; eraelu; privaatsus; isikupuutumatus; rahvusvahelised kohtud; pretsedendiõigus; Euroopa; teatmikud

Gollob, Rolf. Living in democracy : EDC/HRE lesson plans for lower secondary level / edited by Rolf Gollob and Peter Krapf. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2008. - 208 lk. - (EDC/HRE ; vol. 3).
ISBN 9789287163325
Märksõnad: inimõigused; õiguskasvatus; kodanikukasvatus; õpetamise metoodika; õppekavad; põhikoolid

Statute of the Council of Europe = Statut du Conseil de l'Europe : London/Londres, 5.V.1949. - Strasbourg : Council of Europe, 1995. - 60 lk. - ( European treaty series = Sêrie des traitês europêens ; no. 1).
ISBN 9287100179
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; rahvusvahelised organisatsioonid; Euroopa; põhikirjad

Types of financial control exercised by central or regional government over local government : study on control exercised in relation to specific grants. - Strasbourg : Council of Europe Press, 1990. - 44 lk. - (Local and regional authorities in Europe ; No. 45).
Märksõnad: kohalikud omavalitsused; riiklikud toetused; subsiidiumid; finantskontroll; Euroopa

Глотов, Сергей Александрович. Совет Европы как политико-правовой институт : логические схемы и таблицы. - Краснодар : Советская Кубань, 1999. - 188 lk.
ISBN 5722102407
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; rahvusvahelised organisatsioonid; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); töökorraldus; inimõigused; põhiõigused; vähemusrahvused; õiguskaitse; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised lepingud; põhiseadused; võrdlev analüüs; Euroopa; Venemaa

Государство, демократия, парламентаризм : (курс политологии для вузов в схемах, таблицах, цифрах) / С. А. Глотов и др. - Краснодар : Кубанский научный центр политических и правовых исследований "Законодательная инициатива, 1997. - 328 lk.
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; poliitilised süsteemid; riik; parlamentarism; parteid; poliitiline kultuur; rahvusvahelised suhted; rahvuslik julgeolek; sõjapoliitika; rahvusvahelised organisatsioonid; politoloogia; Venemaa; kõrgkooliõpikud

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organization

The facilitation manual. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2011. - 1 irdlehtraamat.
Doc 9957
ISBN 9789292317621
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennukid; lennuliiklus; laadimine; kaubavedu; reisijatevedu; julgeolek; turvateenused; passid; masinloetavad infokandjad; lennuväljad; moderniseerimine; käsiraamatud

Offsetting emissions from the aviation sector. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2011. - 1 irdlehtraamat.
Doc 9951
ISBN 9789292317683
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; keskkonnahäiring; õhu saastamine; saastevähendus

Report of the independent experts on the medium and long term goals for aviation fuel burn reduction from technology. - Montrêal : International Civil Aviation Organization, 2011. - 64 lk.
Doc 9963
ISBN 9789292317652
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; tsiviillennundus; lennundus; lennukikütused; kütusemajandus; keskkonnakaitse; ohutus; lennuohutus; aruanded

Scoping study on the application of emissions trading and offsets for local air quality in aviation. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2011. - 1 irdlehtraamat.
Doc 9948
ISBN 9789292317430
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; keskkonnahäiring; õhu saastamine; saastevähendus

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organization

A new era of social justice : report of the Director-General. - Geneva : International Labour Office, 2011. - iii, 49 lk. – (Report / International Labour Conference. 100th session 2011, I (A)).
ISBN 9789221230892
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tulud; tulujaotus; tööturg; tööhõivepoliitika; sotsiaalne õiglus; konverentsikogumikud; aruanded

The Committee on the Application of Standards of the International Labour Conference : a dynamic and impact built on decades of dialogue and persuasion. Geneva : International Labour Office, 2011. - viii, 185 lk.
ISBN 9789221243328
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; Rahvusvaheline Töökonverents; töö (maj.); standardid (normid); ratifitseerimine; järelevalve; tööõigus; juhtumiuuringud; rahvusvahelised lepingud; konverentsikogumikud

The Director-General's Programme and Budget proposals for 2012-13 : second item on the agenda. - Geneva : International Labour Office, 2011. - viii, 135 lk. - (Report / International Labour Conference. 310th session 2011, II, suppl.).
GB.310/PFA/2
ISBN 9789221231325
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tegevuskavad; eelarve; konverentsikogumikud

Draft programme and budget 2012-13 and other financial questions : second item on the agenda : programme and budget proposals and other financial questions. - Geneva : International Labour Office, 2011. - 96 lk. - (Report / International Labour Conference. 100th session 2011, II).
ISBN 9789221230953
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tegevuskavad; eelarve; konverentsikogumikud

Final report : global dialogue forum on vocational education and training : (Geneva, 29-30 September 2010). - Geneva : International Labour Office, 2011. - iii, 51 lk.
ISBN 9789221244158
Märksõnad: kutseharidus; kutseõpe; sotsiaalne partnerlus; aruanded; konverentsikogumikud

The global crisis : causes, responses and challenges : essays from an ILO perspective. - Geneva : International Labour Office, 2011. - xxi, 257 lk.
ISBN 9789221245797
Märksõnad: majanduskriisid; finantskriisid; tööturg; tööhõive; sotsiaalne turvalisus; sotsiaalne partnerlus; esseed

Plan of action (2010-2016) : towards widespread ratification and effective implementation of the governance Conventions : adopted by the Governing Body of the International Labour Organization at its 306th Session (November 2009. - Geneva : International Labour Office, 2011. - iii, 43 lk.
ISBN 9789221238010
Märksõnad: töötervishoid; tööohutus; edendamine; tegevuskavad; ratifitseerimine; nõuanded; rahvusvahelised lepingud

Social security for social justice and a fair globalization : recurrent discussion on social protection (social security) under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 2011 : sixth item on the agenda : International Labour Conferen. - Geneva : International Labour Office, 2011. - vii, 176 lk. – (Report / International Labour Conference. 100th session 2011, VI).
ISBN 9789221231172
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; sotsiaalne turvalisus; sotsiaalkaitse; sotsiaalhoolekanne; sotsiaalkindlustus; sotsiaalpoliitika; sotsiaalne õiglus; globaliseerumine; deklaratsioonid; põhiõigused; sotsiaalõigus; aruanded

 

IMF
Rahvusvaheline Valuutafond
International Monetary Fund

Balance of payments statistics yearbook 2010. Part 1. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011. - 1132 lk.
ISSN 0252-3035
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; maksebilanss; laenud; majandusstatistika; aastaraamatud; statistilised andmed

Balance of payments statistics yearbook 2010. Part 2/3. – Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011. - 585 lk.
ISSN 0252-3035
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; maksebilanss; laenud; majandusstatistika; aastaraamatud; statistilised andmed

Global financial stability report 2011, April. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011. - 170 lk. - (World economic and financial surveys).
ISBN 9781616350604
ISSN 1729-701X
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; rahvusvaheline rahandus; maailmamajandus; kapitaliturg; majanduslik stabiliseerimine; majanduslik regulatsioon; aruanded; jätkväljaanded

Regional economic outlook : Europe. May 2011. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2011. - 98 lk. - (World economic and financial surveys).
ISBN 9781616350635
Märksõnad: majandustingimused; rahandus; rahanduspoliitika; Euroopa; jätkväljaanded

Regional economic outlook : Middle East and Central Asia. April 2011. - Washington : International Monetary Fund, 2011. - 95 lk. - (World economic and financial surveys).
ISBN 9781616350642
Märksõnad: majandustingimused; majanduspoliitika; majanduslik prognostika; Lähis-Ida; Kesk-Aasia; jätkväljaanded

Regional economic outlook : Sub-Saharan Africa. April 2011. - Washington : International Monetary Fund, 2011. - 113 lk. - (World economic and financial surveys).
ISBN 9781616350611
Märksõnad: majandustingimused; majanduskasv; rahvusvaheline kaubandus; Sahara-tagune Aafrika; Aafrika; jätkväljaanded

Regional economic outlook : Western Hemisphere. April 2011. - Washington : International Monetary Fund, 2011. - 93 lk. - (World economic and financial surveys).
ISBN 9781616350659
Märksõnad: majandustingimused; majanduskasv; rahvusvaheline kaubandus; Põhja-Ameerika; Kanada; Ameerika Ühendriigid; Ladina-Ameerika; Kariibi mere maad; jätkväljaanded

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

Active engagement, modern defence : Strategic Concept for the defence and security of the members of the North Atlantic Treaty Organisation : adopted by heads of state and government at the NATO summit in Lisbon 19-20 November 2010. - Brussels : NATO Public Diplomacy Division, 2010. - 36 lk.
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; rahvusvaheline julgeolek; kriisijuhtimine; relvastuskontroll; desarmeerimine; rahvusvaheline koostöö; arengustrateegiad; 21. saj

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

Attractiveness for innovation : location factors for international investment. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. - 100 lk. - (OECD innovation strategy).
ISBN 9789264098800
Märksõnad: välisinvesteeringud; investeerimispoliitika; tehnoloogilised uuendused; tehnoloogiasiire; majanduslikud aspektid

Carroll, Peter; Kellow, Aynsley. The OECD : a study of organisational adaptation. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA : Edward Elgar, 2011. - vii, 301 lk.
ISBN 9781845429546
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; ajalugu; juubeliväljaanded

Communications outlook 2011 = Perspectives des communications 2011. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. - 389 lk. - (Information, computer, communications policy).
ISSN 1562-8795
ISBN 9789264098374
Märksõnad: telekommunikatsioon; statistilised andmed; aastaraamatud

Consumption tax trends : VAT/GST and excise rates, trends and administration issues. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2011. - 164 lk.
ISBN 9789264091306
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; tarbimismaksud; lisandväärtusmaks; maksustamine; jätkväljaanded

Economic policy reforms 2011 : going for growth. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. - 241 lk.
ISBN 9789264092570
ISSN 1813-2715
Märksõnad: majanduslik areng; majandustingimused; majandusreformid; riigid; aastaraamatud; Eesti

Government at a glance 2011. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. - 163 lk.
ISBN 9789264096578
ISSN 2221-4380
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; valitsemine; avalik haldus; haldussüsteem; haldusjuhtimine; riigirahandus; indikaatorid (andmed); statistilised andmed; jätkväljaanded

Greening household behaviour : the role of public policy. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. – 191 lk.
ISBN 9789264063624
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; säästlik eluviis; kodumajandus; veetarbimine; säästmine; energia säästmine; jäätmekäitlus; taaskasutus; korduskasutus; transport; koduaiandus; keskkonnasäästlik tehnoloogia; keskkonnapoliitika; halduspoliitika; projektiaruanded

Colombo, Francesca. Help wanted? : providing and paying for long-term care. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. - 328 lk. - (OECD health policy studies).
ISBN 9789264097582
ISBN 9789264097759
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; eakad; pikaajaline hooldus; ravikulud; finantseerimine; omastehooldus; sotsiaalkindlustus; ravikindlustus; riiklik poliitika; aruanded

National accounts at a glance 2010. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2011. - 102 lk.
ISBN 9789264095878
ISSN 2220-0444
Märksõnad: rahvatulu; riigirahandus; rahvamajanduslik arvestus; rahvuslik kogutoodang; makroraamatupidamine; aastaraamatud

OECD public governance reviews: Estonia : towards a single government approach. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development Publishing, 2011. – 398 lk. - (OECD public governance reviews).
ISBN 9789264104846
ISBN 9789264104860
Märksõnad: valitsemine; haldusjuhtimine; avalik haldus; avalikud teenused; sotsiaalteenused; haldusreformid; halduspoliitika; Eesti

OECD regions at a glance 2011. - Paris, France : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. - 163 lk.
ISSN 1999-0049
ISBN 9789264105140
Märksõnad: regioonid; majandustingimused; majanduskasv; sotsiaalne keskkond; elamistingimused; statistilised andmed; jätkväljaanded

OECD studies on tourism. Italy : review of issues and policies. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. - 154 lk.
ISBN 9789264114241
ISBN 9789264114258
Märksõnad: turism; turismipoliitika; Itaalia

OECD territorial reviews. NORA region 2011 : the Faroe Islands, Greenland, Iceland, and coastal Norway. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. - 264 lk. - (OECD territorial reviews).
ISBN 9789264097612
Märksõnad: majandustingimused; sotsiaalne keskkond; majanduspoliitika; regionaalplaneerimine; säästev areng; Põhjamaad; Fääri saared; Gröönimaa; Island; Norra

Skills for innovation and research. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. - 146 lk. - (OECD innovation strategy).
ISBN 9789264097476
ISBN 9789264097490
Märksõnad: haridus; oskused; tehnoloogilised uuendused; innovatsioonid; personalikoolitus

Taxing wages 2009-2010 = Les impãots sur les salaires 2009-2010. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2010. - 588 lk. - Rööptekst ingl., pr. keeles. - (Statistics/Statistiques).
ISBN 9789264097537
ISSN 1995-3844
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; palk; tulud; tulumaks; sotsiaalmaks; statistilised andmed; aastaraamatud

 

OSCE
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon
Organization for Security and Co-Operation in Europe

20/20 OSCE and Central Asia : past visions, future perspectives ; this publication is based on a seminar held at the OSCE Academy in Bishkek, Kyrgyzstan on 12 October 2010, organized by the OSCE Secretariat and supported by Kazakhstan's 2010 OSCE Chairman / edited by Sarah Crozier and Sonya Yee. - Vienna : Oganization for Security and Co-operation in Europe, Press and Public Information Section, 2010. - 48 lk.
ISBN 9789292341510
Märksõnad: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; julgeolek; rahvusvaheline koostöö; arengusuunad; Euroopa; Kesk-Aasia; Kasahstan; Kõrgõzstan; Afganistan; konverentsikogumikud

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Benner, Thorsten; Mergenthaler, Stephan; Rotmann, Philipp. The new world of UN peace operations : learning to build peace? - Oxford : Oxford University Press, 2011. - xiii, 247 lk.
ISBN 9780199594887
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahukaitseväed; rahuvalveoperatsioonid; juhtumiuuringud

Ecosystem approaches to the management of ocean-related activities : building on integrated coastal management to enhance the resilience of marine ecosystems to stressors, such as climate change : training manual. - New York : United Nations, 2010. - xx, 275 lk.
ISBN 9789211336948
Märksõnad: ookeanid; mered; veeökoloogia; veeökosüsteemid; mereökoloogia; keskkonnakorraldus; õppematerjalid

Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals (GHS). - 4th rev. ed. - New York ; Geneva : United Nations, 2011. - vi, 561 lk.
ST/SG/AC.10/30/Rev.4
ISBN 9789211170429
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; kemikaalid; ohtlikud ained; ohutus; klassifikatsioonid; märgistamine; juhendid

Ginkel, Bibi van. The practice of the United Nations in combating terrorism from 1946 to 2008 : questions of legality and legitimacy. - Antwerp : Intersentia, 2010. - xvi, 460 lk. - (School of Human Rights research series ; 40).
ISBN 9789400000766
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; resolutsioonid; terrorism; terrorismivastane võitlus; legitiimsus; ajalugu; lähiajalugu; 11. septembri terrorirünnak, 2001; 20. saj. 2. pool; 2000-ndad

Handbook on the scheme of the United States of America. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - vii, 117 lk. - (Generalized system of preferences).
UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.58/Rev.2
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; toll; tollitariifid; soodustused; väliskaubanduspoliitika; Ameerika Ühendriigid; käsiraamatud

Impact of remittances on poverty in developing countries. - New York ; Geneva : United Nations, 2011. - vi, 40 lk. UNCTAD/DITC/TNCD/2010/8
Märksõnad: välistööjõud; rahasaadetised; majapidamised; vaesus; majanduslik areng; arengumaad; aruanded

Musayev, Tofig F. Advisory opinion of the International Court of Justice on Kosovo and the Nagorno-Karabakh conflict : comparative analysis. - Dubai : IRS Publishing House, 2011. - 29 lk.
ISBN 9789952801076
Märksõnad: Rahvusvaheline Kohus; rahvusvahelised kohtud; eksperthinnangud; sõjalised konfliktid; etnilised konfliktid; rahvuslik enesemääramine; iseseisvus (pol.); võrdlev analüüs; Kosovo; Mägi-Karabahh

National accounts statistics : main aggregates and detailed tables 2009. Part IV. - New York : United Nations, 2010. - 750 lk. - (Economic & social affairs).
ST/ESA/STAT/SER.X/Part I-II
ISSN 0259-3025
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvamajanduslik arvestus; sotsiaalmajanduslikud näitajad; rahvuslik kogutoodang; statistilised andmed; aastaraamatud

Promoting innovation in the services sector : review of experiences and policies. - New York N.Y. ; Geneva : United Nations, 2011. - x, 210 lk.
ISBN 9789211170399
Märksõnad: teenindus; innovatsioonid; innovatsioonipoliitika; Euroopa; artiklikogumikud

Road map for mainstreaming ageing : Armenia / prepared by Andres Vikat. - New York ; Geneva : United Nations, 2011. - xii, 90 lk.
ISBN 9789211170382
Märksõnad: demograafiline situatsioon; rahvastiku vananemine; rahvastikupoliitika; eakad; sotsiaalkaitse; sotsiaalhoolekanne; sotsiaalpoliitika; säästev areng; Armeenia; aruanded

Trenkov-Wermuth, Calin. United Nations justice : legal and judicial reform in governance operations. - Tokyo ; New York ; Paris : United Nations University Press, 2010. - xv, 226 lk
ISBN 9789280811735
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; õigusreformid; territooriumid; haldus; rahvusvaheline koostöö; rahuvalveoperatsioonid; Kosovo; Ida-Timor

UNCTAD's appraisal of the implementation of the Brussels Programme of Action for LDCs for the decade 2001-2010 : assessment of progress and lessons for the fourth United Nations conference on LCDs (LCD-IV) and beyond. - New York ; Geneva : United Nations, 2010. - x, 91 lk.
UNCTAD/ALDC/2009/2
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; rahvusvaheline abi; majanduslik areng; vaesus; rahvusvaheline kaubandus; eksport; juhtumiuuringud; arengumaad; Euroopa Liidu maad; 2000-ndad

World investment report 2011 : non-equity modes of international production and development. - New York ; Geneva : United Nations, 2011. - xxiii, 226 lk. - (World investment report, 2011).
UNCTAD/WIR/2011
ISBN 9789211128284
Märksõnad: rahandus; investeeringud; välisinvesteeringud; otseinvesteeringud; investeerimispoliitika; tootmine; tööstus; ettevõtted; statistilised andmed; arengusuunad; aruanded

World youth report 2010 : youth & climate change. - New York : United Nations, 2010. - xvii, 171 lk. - (Economic & social affairs).
ISBN 9789211303032
Märksõnad: kliimamuutused; keskkonnamõjud; tervis; noored; keskkonnateadvus; ökoloogiline jalajälg; keskkonnaharidus; sotsiaalne kaasatus; säästev areng; roheline liikumine; tööhõive; ametid (töökohad); noorsoosotsioloogia; aruanded; statistilised andmed

 

UNESCO
Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

The hidden crisis : armed conflict and education. - Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Publishing, 2011. - x, 416 lk. - (EFA global monitoring report ; 2011).
ISBN 9789231041914
Märksõnad: sõjalised konfliktid; haridus; kvaliteet; finantseerimine; kirjaoskus; täiskasvanukoolitus; haridusuuringud; haridusstatistika; aruanded

Mapping out the research-policy matrix : a report on the outputs from the first international forum on the social science-policy nexus / edited by Germân Solinîs and Nicolas Baya-Laffite. - Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Publishing Publishing, 2011. - 245 lk. - (Research & policy series).
ISBN 9789231041761
Märksõnad: sotsiaalteadused; teadus- ja arendustegevus; teaduspoliitika; teadmusjuhtimine; teadmussüsteemid; globaliseerumine; konverentsikogumikud

Migration and climate change / edited by Etienne Piguet, Antoine Pêcoud and Paul de Guchteneire. - Paris : UNESCO Publishing ; Cambridge : Cambridge University Press, 2011. - xix, 442 lk.
ISBN 9781107662254
Märksõnad: ränne (demogr.); keskkonnamõjud; kliimamuutused; keskkonnamuutused; artiklikogumikud

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Atlas of headache disorders and resources in the world 2011 : a collaborative project of World Health Organization and Lifting the Burden. - Geneva : World Health Organization, 2011. - 69 lk.
ISBN 9789241564212
Märksõnad: närvihaigused; peavalu; epidemioloogia; ennetav meditsiin; terviseprogrammid; projektiaruanded; statistilised andmed

Evaluation of certain contaminants in food : seventy-second report of the Joint FAO/WHO Expert Commitee on Food Additives. - Geneva : World Health Organization, 2011. - viii, 105 lk. - (WHO technical report series, 959).
ISBN 9789241209595
Märksõnad: toidulisaained; toiduainete saastatus; akrüülamiid; arseen; furaanid; elavhõbedaühendid; toksikoloogia; riskianalüüs; toiduainete kontroll; aruanded

Evaluation of certain food additives and contaminants : seventy-third report of the Joint FAO/WHO Expert Commitee on Food Additives. - Geneva : World Health Organization, 2011. - vii, 226 lk. - (WHO technical report series, 960).
ISBN 9789241209601
Märksõnad: toidulisaained; toiduainete saastatus; lõhna- ja maitsetugevdajad; toksikoloogia; riskianalüüs; toiduainete kontroll; aruanded

Guide to ship sanitation. - 3rd ed. - Geneva : World Health Organization, 2011. - xiii, 155 lk.
ISBN 9789241546690
Märksõnad: laevandus; laevad; töökeskkond; töötervishoid; sanitaarkaitse; tervisekontroll; juhendid

Guidelines for drinking-water quality. - 4th ed. - Geneva : World Health Organization, 2011. – xxiii, 541 lk.
ISBN 9789241548151
Märksõnad: joogivesi; vee kvaliteet; veereostus; veepuhastus; saasteseire; standardid (normid); juhendid

Health professional mobility and health systems : evidence from 17 European countries / edited by Matthias Wismar ... [etc.]. – Copenhagen : European Observatory on Health Systems and Policies, 2011. - 632 lk. – (Observatory studies series ; 23).
ISBN 9789289002479
Märksõna: tervishoiutöötajad; nõudlus ja pakkumine; tööränne; tööjõu mobiilsus; ametialane liikuvus; välisränne;             tervishoiukorraldus; tervishoiupoliitika; Euroopa; Eesti; Austria; Belgia; Soome; Prantsusmaa; Saksamaa; Itaalia; Hispaania; Suurbritannia; Ungari; Leedu; Poola; Rumeenia; Slovakkia; Sloveenia; Serbia; Türgi; e-raamatud

Tackling antibiotic resistance from a food safety perspective in Europe. - Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2011. - xvi, 65 lk.
ISBN 9789289014212
Märksõnad: antibiootikumid; ravimikasutus; põllumajandustoodang; loomakasvatus; bakterid; ravimiresistentsus; toiduhügieen; toiduainete kontroll; toiduainete saastatus; veterinaarravimid; ravimijäägid; Euroopa

Flottorp, Signe Agnes. Using audit and feedback to health professionals to improve the quality and safety of health care. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2010. - ix, 42 lk. - (Policy summary, 3.).
Märksõnad: tervishoid; tervishoiukorraldus; tervishoiuteenused; standardid (normid); kvaliteet; auditeerimine; tervishoiutöötajad; tagasiside; auditeerimine; hindamine

World report on disability. - Geneva : World Health Organization, 2011. - xxiii, 325 lk.
ISBN 9789241564182
Märksõnad: puuded; puuetega inimesed; arstiabi; tervishoid; taastusravi; sotsiaalkaitse; eripedagoogika; sotsiaalmeditsiin; aruanded

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

Annual report 2011. - Geneva : World Trade Organization, 2011. - 156 lk.
ISSN 1020-4997
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvaheline kaubandus; statistilised andmed; aastaraamatud

Australia : trade policy review. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2011. - 168 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: kaubanduspoliitika; regionaalökonoomika; Austraalia; jätkväljaanded

Canada : trade policy review. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2011. - 246 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: kaubanduspoliitika; regionaalökonoomika; Kanada; jätkväljaanded

European Union : trade policy review. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2011. - 178 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: Euroopa Ühendus; Euroopa Liit; kaubanduspoliitika; regionaalökonoomika; Euroopa Liidu maad; jätkväljaanded

Intellectual property rights in a fair world trade system : proposals for reform of TRIPS / edited by Annette Kur ; Marianne Levin. - Cheltenham ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2011. - xiii, 614 lk.
ISBN 184980009X
Märksõnad: Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994); intellektuaalne omand; õiguskaitse; rahvusvaheline õigus; vaidluste lahendamine; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvahelised lepingud; inimõigused; konkurentsiõigus; esseekogumikud

Paraguay : trade policy review. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2011. -  185 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: kaubanduspoliitika; regionaalökonoomika; Paraguay; jätkväljaanded

Trade patterns and global value chains in East Asia : from trade in goods to trade in tasks. - Geneva : World Trade Organization, 2011. - 128 lk.
ISBN 9789287037671
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; väärtusahel; Ida-Aasia

WTO disciplines on agricultural support : seeking a fair basis for trade / edited by David Orden. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - xxiv, 494 lk.
ISBN 9781107005440
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; põllumajandussaadused; rahvusvaheline kaubandus; kaubanduspoliitika; tollipoliitika; kõlvatu konkurents


 digitaalarhiiv digar