Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

EKSLIIBRISEKONKURSS

Õpilaste eksliibrisekonkursi „Minu raamat 2008” eesmärk oli väärtustada raamatut kui vaimse kultuuri osa ja eksliibrist kui kujutava kunsti alaliiki.
Võistlus oli silmapaistev nii tööde taseme kui ka osalejate arvu poolest – eksliibriseid joonistasid ja esitasid 870 Eesti õpilast.
Täname teid ja loodame kohtuda järgmisel Eesti Vabariigi ja Eesti Rahvusraamatukogu juubeliaastal toimuval õpilaste eksliibrisekonkursil “Minu raamat 2013”!

Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusringhääling
Tallinna Eksliibriseklubi


ŽÜRII

PRIIT VAHER – Eesti Kunstnike Liit
JÜRI ARRAK – Eesti Kunstnike Liit
LEMBIT LÕHMUS – Tallinna Eksliibriseklubi
KAJA KADARIK – Kunstiõpetuse õpetaja
JAANUS VAIKSOO – Eesti Rahvusringhääling
KATRI KIIK – Eesti Rahvusraamatukogu kunstide teabekeskus


On suurepärane, et õpilastele sellist üritust korraldatakse, sest muidu see kaunis pisigraafika vajub unustusehõlma ja oma raamatusse kirjutatakse pastakaga lihtsalt enda nimi. Meeldivaks üllatuseks oli laste hulk, kes konkursist osa võtsid, palju oli häid joonistusi ning tänu sellele oli žürii töö võitjate valimisel keeruline. Tänan kõiki õpilasi osavõtu eest ja soovin loomingulist edu!
Jüri Arrak, žürii liige

Eriti meeldiva üllatuse pakkusid algklassilaste tööd, kuid tunnustada tuleb kõiki õpilasi ning tähtsaks pidada ka seda, et kui mõni osaleja enne ei teadnud, mis on raamatuviit, siis nüüd on see teadmine olemas.
Lembit Lõhmus, žürii liige

Eksliibriste loomisel ja kogumisel on Eestis pikaajalised traditsioonid. Enam või vähem on eksliibriseid loonud pea kõik Eesti nimekad graafikud. Rohkem kui 70 aastat tagasi alustati Tallinnas organiseeritud kogumist, hiljem jätkasid seda eksliibriseklubid Tartus, Kohtla-Järvel, Pärnus, Kablis, Otepääl. Täiesti tavaline oli suurearvuline osavõtt suvistest ekslibristide kokkutulekutest, kus olid kohal ka soomlased, lätlased, leedulased, venelased jt. Kahjuks on nüüd tekkinud olukord, et aktiivsete kollektsionääride ring on tõmbunud koomale (peapõhjusena kogujate majanduslik olukord ja vanus), tellimuste puudumise tõttu loovad kunstnikud varasemast palju vähem eksliibriseid. Tore on, et õpilaste eksliibrisekonkursist võttis osa nii arvukalt noori kunstnikke, see näitab uue huvilise seltskonna tekkimist ja sisendab lootust, et eesti rahvusliku eksliibrise parimad päevad ei ole minevikus.
Priit Vaher, žürii liige

Tallinna I Internaatkooli toimetulekukooli õpilaste eksliibrised on loodud kooli raamatute jaoks. Eksliibriste autorid ei ole küll vaimsete võimete poolest tavakooli õpilastega võrreldavad, kuid arvestades laste rõõmu tööde tegemisel usun, et need on igati väärt teieni jõudma. Tänan, et andsite lastele võimaluse mõelda teemal, mis tähendab nende jaoks raamat, raamat kui kultuuri osa ja mida tähendab eksliibris. Tänu teie heale algatusele on nüüd meie koolil oma raamatumärk.
Jätkuvalt head pealehakkamist!
Silvia Paluveer, Tallinna I Internaatkooli kunstiõpetaja

Aitäh toreda konkursi korraldamise eest! Üks uus sõna – ex libris – sai maalapsele selgemaks. Tänapäeval ostetakse koju järjest vähem raamatuid ja ega lugemishuvi teab kui suur ole. Tore, et meie lähedal on selline tore kunstnik nagu Agu Kivi. Tema tööde vaatlus ja analüüs avas raamatumärgi olemuse.
Marika Viks, Palupera Põhikooli õpetaja

 

Kontakt: Eesti Rahvusraamatukogu näituste osakond:
tel. 630 7148, 630 7150, faks 630 7120, e-post expo@nlib.ee
Contact: Exhibitions Dept. of the National Library of Estonia:
phone +372 630 7148, +372 630 7150, fax +372 630 7120, e-mail expo@nlib.ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia