Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

| Esileht | Kava ja ettekanded | Joonistusvõistlus | Fotod |

14. novembril 2007 kella 10-17 toimub Eesti Rahvusraamatukogus järjekordne
teabepäev GEOGRAAFIA PANEB PAIKA.

Novembri teisel kolmapäeval toimub Eestis juba kolmas geograafia ja geoinfosüsteemide (GIS) teabepäev. Eesti teadus- ja õppeasutused, riigiasutused ning firmad tähistavad sellega rahvusvahelist GIS- ja geograafiapäeva. Tutvustatakse geograafia tähtsust meie igapäevaelus ja GIS-tehnoloogia rakendamise võimalusi elukeskkonna parendamiseks ning kodanikele suunatud teenuste lihtsustamiseks.
Sel aastal on kavas suuremat tähelepanu pöörata geoinfosüsteemide tutvustamisele koolides ja õpilaste kaasamisele. Kuulutatakse välja kartograafiateemaline joonistusvõistlus.

Teabepäeva üritused toimuvad rahvusraamatukogus kella 10-17.
Lisaks ettekannete kuulamisele suures konverentsisaalis saavad huvilised ise aktiivselt tegutseda.

Noortele on avatud arvutiklass, kus tutvustatakse geograafia õppimise võimalusi interneti ja arvutiprogrammide abil. Lahendada saab maakaartidega seotud ülesandeid ning mängida geograafiamänge.
Rahvusraamatukogu fuajees esitlevad, GIS- ja kaardifirmad ning teised asutused publikatsioone, andmekogusid, tarkvaralahendusi ja kaarte.

Toimub kartograafiateemaline joonistusvõistlus, mille võitjaid autasustame teabepäeval.

Kutsume osalema geograafiaõpetajaid, kooliõpilasi, õppejõude, loodusteaduste tudengeid, spetsialiste, ametnikke ja kõiki geograafiahuvilisi.
Osalemine on tasuta.


Lähem informatsioon:
Rita Enna, GIS-päeva projektijuht, Eesti Rahvusraamatukogu
630 7368, e-post: Rita.Enna@nlib.ee


Teabepäeva korraldavad: 
Maa-amet, Statistikaamet, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus, Eesti Maaülikool, Tartu Ülikooli Geograafia Instituut, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikooli Loodusteaduste Osakond, Eesti Rahvusraamatukogu ning firmad ALPHAGIS, Regio.

Teabepäeva toetavad:
Hasartmängumaksu Nõukogu, ESRI, DATEL, Logotrade, Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia