Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 
Avaleht | Illustratsioonid vanaraamatus | Reisijuhid | Vaate- ja tarbegraafika | Postkaardid ja linnaplaanid

Tallinna kaugvaated nii merelt kui ka maalt on paelunud kunstnikke juba 17. sajandil. Tuntuimad panoraamvaated Tallinnast pärinevad Matthäus Merian vanemalt ja Adam Oleariuselt. Vanim teadaolev trükis ilmunud Tallinna piltkujutis on aga Anthonis Goeteerise 1619. aasta reisikirjas ilmunud vasegravüür.

Reisiraamatutes ja ajaloolis-geograafilistes ülevaadetes leiduvate illustratsioonide kõrval kasutati linnade siluette varasemates trükistes enamasti tiitelehtede või frontispisside kaunistamiseks.

Tallinna vaateid leiab eesti- ja saksakeelsetest vaimuliku sisuga teostest ning ka tarbetrükistest, mis välja antud siin või Saksamaal. Siluettide autorid on tihti anonüümsed, puulõigete tegijad võisid olla kohalikud meistrid. Vaselõigetelt leiab enamasti joonistuse autori ja graveerija nime. Joonistajad olid pikemat või lühemat aega Tallinnas viibinud isikud, pildid graveeriti Saksamaal.

Kohalikus trükises kujutati Tallinna siluetti esimest korda 1670. aastal ilmunud saksakeelses kalendris, mille ainus teadaolev eksemplar asub Lätis. Teistest varasematest baltisakslastele suunatud trükistest leiab linna vaatega frontispissi nii saksakeelsest lauluraamatust (1706) kui ka Tallinna rehkendusraamatust (1736).

Vanim Tallinna vaatega eestikeelne raamat on Uue Testamendi esitrükk (1715) oma detailirohke puulõikes tiitelpildiga. Märkimist väärib Eesti-Ma Kele Koddo-ning Kirko-Ramatu (1721) vaselõikes frontispiss, mis Eestis asuvatel trükkidel pole säilinud.

19. sajandil laienes Tallinna kujutamine trükistes. Üldvaadete kõrval leiavad kajastamist tähtsamad ehitised ja lähiümbruse populaarsed kohad. Vaategraafikat hakati välja andma üksiklehtede, sarjade ja albumitena. Seda võimaldas uudne litotehnika ning tingis vajadus kuurortlinna tutvustavate trükiste järele. 1830. aastatel ilmusid esimesed Tallinna reisijuhid. 1856. aastal nägi ilmavalgust esimene trükitud linnaplaan, sajandi lõpus aga esimesed fotoalbumid ja postkaardid.

Suurt ja väikest linnavappi, Tallinna ajaloolisi sümboleid on kasutatud illustreeriva elemendina seaduseraamatutes, kalendrites, maakaartidel ja dokumentide plankidel.

What town is this...?
Tallinn in the 17th-19th century illustrations

The distant views of Tallinn both from the sea and land captivated artists already in the 17th century. The best known panorama views come from Matthäus Merian Senior and Adam Olearius. The earliest known printed view of Tallinn is an engraving published in the 1619 travelogue by Anthonis Goeteeris.

In addition to illustrations found in travel books and historical-geographical reviews, town silhouettes were mostly used in early publications for decorating title pages or frontispieces.

Views of Tallinn can be found in Estonian and German-language books of spiritual content as well as in publications containing practical information, published here or in Germany. The authors of silhouettes are often anonymous; the producers of woodcuts might have been local masters. In most cases the engravings contain the names of the drawings’ author and engraver. The artists were persons who had longer or shorter stayed in Tallinn; the pictures were engraved in Germany.

In local prints, the silhouette of Tallinn appears, for the first time, in the German-language calendar Tage-Büchlein (1670), the only known copy of which is held in Latvia. Of other earlier publications aimed at Baltic Germans, frontispieces with a view of Tallinn can be detected in the Tallinn hymnal (1706) and the first Tallinn reckoning book (1736).

The oldest Estonian-language book with a view of Tallinn is the first edition of the New Testament (1715) with an intricate woodcut title illustration. A manual Eesti-Ma Kele Koddo-ning Kirko-Ramat (Home and Church Book in Estonian Language, 1721) contains a copperplate frontispiece which has not survived in the copies located in Estonia.

In the 19th century the depiction of Tallinn in publications expanded. In addition to general views, the important buildings and popular places of the closest surroundings are shown. Graphic views started to be issued as separate sheets, also in series and albums. This became possible due to the development of modern lithographic technique and the need for publications introducing the resort town. In the 1830s, the first Tallinn travel guides were published. In 1856, the first printed town map appeared; alongside with photo albums and postcards at the end of the century.

The large and small coats of arms - historic symbols of Tallinn - were used as illustrative elements in statute books, calendars, geographic maps, and document forms.

Eesti Rahvusraamatukogu harulduste kogu näitusesaal, Tallinn, Tõnismägi 2
avatud E-R 11-18 L 12-17

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia