Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2012-3

19.10.2012

 

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organisations

| CoE/EN | ICAO | ILO | IMO | NATO |
| OECD | UN/ÜRO | UNESCO | UNWTO | WB | WHO |


 

CoE
Euroopa Nõukogu
Council of Europe

European Convention on Human Rights and fundamental freedoms in Central and Eastern Europe / edited by Leonard Hammer and Frank Emmert. - The Hague : Eleven International Publishing, 2012. - 669 lk.
ISBN 9789490947064
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused; põhiõigused; rahvusvahelised lepingud; rahvusvahelised kohtud; kohtuasjad; pretsedendiõigus; siseriiklik õigus; põhiseadused; Kesk-Euroopa; Ida-Euroopa

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organization

Airborne collision avoidance system (ACAS) manual. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2012. - 1 irdlehtraamat.
Doc 9863-AN/461
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; lennujuhtimine; lennuliiklus; liiklusohutus; valvesüsteemid; rahvusvahelised lepingud; käsiraamatud; jätkväljaanded

ICAO's policies on charges for airports and air navigation services. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2012. - 1 irdlehtraamat.
Doc 9082
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennujaamad; aeronavigatsioon; transporditeenused; maksustamine; transpordipoliitika; jätkväljaanded

Manual of aircraft accident and incident investigation. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2012. – 1 irdlehtraamat.
Doc 9756-AN/965
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuõnnetused; häiringud; uurimistoimingud (jur.); käsiraamatud; jätkväljaanded

Quality assurance manual for flight procedure design. Volume 1-3, 5. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2012. - 1 irdlehtraamat.
Doc 9906 AN/472
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; aeronavigatsioon; lennuohutus; kvaliteedijuhtimine; jätkväljaanded

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organization

Key indicators of the labour market 2012. - Geneva : International Labour Office, 2012. - 792 lk.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; majandusstatistika; tööturg; tööhõive; tööpuudus; tööjõukulud; indikaatorid (andmed); statistilised andmed; jätkväljaanded; CD-ROMid

The situation of workers of the occupied Arab territories : report of the Director-General : appendix. - Geneva : International Labour Office, 2012. - vii, 51 lk. – (Report / International Labour Conference. 101st session 2012, 0074-6681 ; Appendix).
ISBN 9789221244837
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); töösuhted; tööhõive; elatustase; okupeeritud alad; Palestiina; aruanded; konverentsikogumikud

World of work report 2012 : better jobs for a better economy. - Geneva : International Labour Office, 2012. - xvii, 108 lk.
ISBN 9789292510091
Märksõnad: tööturg; tööhõivepoliitika; töösuhted; majanduslik areng; rahandus; aruanded

 

IMO
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
International Maritime Organization

Manual on oil pollution. [Section 1]. - London : International Maritime Organization, 2011. - vi, 138 lk.
ISBN 9789280142440
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merelaevandus; merereostus; naftareostus; saastamine; keemiline analüüs; merekaitse; meetmed; ohutuseeskirjad; juhendid

MARPOL : consolidated edition 2011 : articles, protocols, annexes and unified interpretations of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 and 1997 Protocols. - London : International Maritime Organization, 2011. - ix, 447 lk.
ISBN 9789280115321
Märksõnad: Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt (1973/1978); Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merelaevandus; merereostus; mereohutus; merekaitse; keskkonnakaitse; mereõigus; õigusaktid; rahvusvahelised lepingud

SOLAS : amendments 2010 and 2011. - London : International Maritime Organization, 2011. - vii, 35 lk.
ISBN 9789280115420
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; meretransport; mereohutus; merelaevandus; laevad; sadamad; julgeolek; ohutuseeskirjad; rahvusvahelised lepingud

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

Behnke, Andreas. NATO's security discourse after the Cold War : representing the West. - London ; New York : Routledge, 2013. - xiii, 230 lk. - (The new international relations).
ISBN 9780415584531
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; laienemine; kaitsepoliitika; terrorism; terrorismivastane võitlus; pingekolded; rahvusvahelised suhted; Ida-Euroopa; Kesk-Euroopa; Venemaa; Bosnia ja Hertsegoviina; Lähis-Ida; 20. saj. lõpp; 21. saj algus

Modelling cyber security : approaches, methodology, strategies / edited by Umberto Gori. - Amsterdam [etc.] : IOS Press ; [Brussels] : published in cooperation with NATO Public Diplomacy Division, 2009. - xxiii, 215 lk.
ISBN 9781607500742
Märksõnad: küberturve; julgeolek; küberterrorism; konverentsikogumikud

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

Antolín, Pablo ; Harrison, Debbie. Annual DC pension statements and the communications challenge : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 26 lk. - (OECD working papers on finance, insurance and private pensions, 2079-7117 ; no. 19).
Märksõnad: pensionifondid; investeeringud; majandusharidus; kommunikatsioon; e-raamatud

Better regulation in Europe : Italy 2012. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 128 lk. - (Better regulation in Europe, 2079-035X).
ISBN 9789264169968
Märksõnad: kaubanduspoliitika; tööstuspoliitika; majanduspoliitika; reguleerimine; Itaalia

Blöchliger, Hansjörg ; Vammalle, Camila. Reforming fiscal federalism and local government : beyond the zero-sum game. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 135 lk. - (OECD fiscal federalism studies).
ISBN 9789264098411
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; riigirahandus; eelarvepoliitika; riigitulud; detsentraliseerimine; valitsused; kohalikud omavalitsused; kohalik rahandus; rahandussuhted

Climate change and tourism policy in OECD countries. - Paris : OECD ; [Nairobi] : United Nations Environment Programme, 2011. - 99 lk. - (OECD studies on tourism, 2223-9790).
ISBN 9789264116177
Märksõnad: turism; keskkonnaaspektid; kliimamuutused; turismipoliitika

Education at a glance : OECD indicators / Centre for Educational Research and Innovation (CERI), Indicators of Education Systems. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 568 lk. - (Education and skills).
ISSN 1563-051X
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; haridus; hindamine; haridussüsteemid; kultuuridevahelised uuringud; indikaatorid (andmed); haridusstatistika; haridusuuringud; statistilised andmed; aastaraamatud

Food and the tourism experience : the OECD-Korea Workshop. - Paris : OECD Publishing, 2012. -173 lk. - (OECD studies on tourism, 2223-9790).
ISBN 9789264110595
Märksõnad: toiduvalmistamine; kokandus; rahvustoidud; turism; regionaalne areng; konverentsikogumikud

Fostering productivity and competitiveness in agriculture. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. - 106 lk.
ISBN 9789264166806
Märksõnad: põllumajanduspoliitika; põllumajandustoodang; tootlus; majanduslikud aspektid

Health reform : meeting the challenge of ageing and multiple morbidities. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. - 221 lk.
ISBN 9789264122307
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; rahvastiku vananemine; eakad; kroonilised haiged; haiguskoormus; kroonilised haigused; tervishoiuteenused; tervishoiukulud; tervishoiutöötajad; erialane areng; tervishoiupoliitika; tervishoiureformid; tervishoiukorraldus

Hynes, William ; Hayashikawa, Masato. Strengthening accountability in aid for trade. - Paris : OECD, 2011. - 112 lk. - (The development dimension, 1990-1380).
ISBN 9789264123205
Märksõnad: arengumaad; väliskaubandus; kaubanduspoliitika; arengukoostöö; rahvusvaheline abi

Inventory of estimated budgetary support and tax expenditures for fossil fuels. - Paris : Organization for Economic Development, 2011. - 367 lk.
ISBN 9789264128729
Märksõnad: fossiilkütused; subsiidiumid; maksustamine; energiamajandus

Languages in a global world : learning for better cultural understanding / edited by Bruno della Chiesa, Jessica Scott and Christina Hinton ; Organisation for Economic Co-operation and Development, Centre for Educational Research and Innovation. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 469 lk.
ISBN 9789264123243
Märksõnad: keeled; keelegeograafia; sotsiolingvistika; keelepoliitika; globaliseerumine; kultuuridevaheline kommunikatsioon; õpimotivatsioon

Nuclear education and training : from concern to capability. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 202 lk. - (Nuclear development, 1990-0678).
ISBN 9789264176379
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; tuumatehnika; nukleaarmeditsiin; haridus; kõrgharidus; koolitus; aruanded

OECD environmental outlook to 2050 : the consequences of inaction. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 349 lk. - (OECD Environmental outlook, 1818-7102).
ISBN 9789264122161
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; majanduslik areng; rahvastikuareng; keskkond; saastamine; kliimamuutused; bioloogiline mitmekesisus; vesi; keskkonnatervis; prognoosid

OECD public governance reviews : Estonia : towards a single government approach. - Paris : OECD Publishing, 2011. - 398 lk. - (OECD public governance reviews, 2219-0414).
ISBN 9789264104846
Märksõnad: valitsemine; haldusjuhtimine; avalik haldus; avalikud teenused; sotsiaalteenused; haldusreformid; halduspoliitika; Eesti

Potter, Jonathan. Clean-tech clustering as an engine for local development : the Negev Region, Israel : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 129 lk. - (OECD local economic and employment development (LEED) working papers, 2079-4797 ; no. 2012/11).
Märksõnad: ettevõtlus; regionaalne areng; tööstusklastrid; Iisreal; e-raamatud

Public servants as partners for growth : toward a stronger, leaner and more equitable workforce. - Paris : OECD, 2011. - 254 lk.
ISBN 9789264166691
Märksõnad: avalik teenistus; avalikud teenistujad; riigiametnikud; vastutus

Schleicher, Andreas. Building a high-quality teaching profession : lessons from around the world. - Paris : OECD, 2011. - 96 lk.
ISBN 9789264098435
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; õpetajad; karjäär (teenistuskäik); tööhõive; erialane areng; õpetajakoolitus; haridusstatistika

Strategic transport infrastructure needs to 2030. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 246 lk.
ISBN 9789264095212
Märksõnad: transport; transpordimajandus; transpordivõrk; planeerimine; infrastruktuur; finantseerimine; majanduslik prognostika

The role of Internet intermediaries in advancing public policy objectives / [prepared by Karine Perset]. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2011. - 199 lk.
ISBN 9789264115637
Märksõnad: Interneti teenused; telekommunikatsiooniettevõtted; majanduslikud aspektid; sotsiaalsed aspektid; õiguslikud aspektid; infopoliitika

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Bastos Lima, Mairon G. An institutional analysis of biofuel policies and their social implications : lessons from Brazil, India and Indonesia. - Geneva : United Nations Research Institute for Social Development, 2012. - iv, 13 lk. - (Occasional paper on green economy and sustainable development ; 9).
ISBN 9789290850892
Märksõnad: biokütused; energiamajandus; energiapoliitika; säästev areng; kliimamuutused; energiajulgeolek; sotsiaalsed aspektid; arengumaad; Brasiilia; India; Indoneesia

Gillis, Melissa. Disarmament : a basic guide. - 3rd ed. - New York : United Nations, 2012. - v, 117 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; desarmeerimine; relvastuse piiramine; relvastus; rahvusvahelised lepingud; sõjalised konfliktid; tuumarelvad; keemiarelv; biorelv; raketid; raketitõrje; maamiinid; laskurrelvad; kulud; rahu; julgeolek; naised; lapsed; teatmikud

Innovation performance review of Kazakhstan. - New York ; Geneva : United Nations, 2012. - xxix, 155 lk.
ECE/CECI/14
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; innovatsioonipoliitika; innovatsioonid; teadus- ja arendustegevus; majandus; tööstus; investeeringud; statistilised andmed; Kasahstan

Materials on the responsibility of states for internationally wrongful acts. - New York : United Nations, 2012. - xi, 453 lk. - (United Nations legislative series).
ISBN 9789211337976
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Rahvusvahelise Õiguse Komisjon; õigusrikkumised; riigivastutus; kriminaalvastutus; rahvusvahelised kuriteod; rahvusvaheline õigus; kriminaalõigus; rahvusvahelised kohtud; õigusaktid; kommentaarid; CD-ROMid

The corporate responsibility to respect human rights : an interpretive guide. - New York ; Geneva : United Nations, 2012. - v, 92 lk.
HR/PUB/12/02
Märksõnad: ettevõtted; sotsiaalne vastutus; inimõigused; teatmikud

 

UNESCO
Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

A situation analysis of the education sector response to HIV, drugs and sexual health in Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, the Philippines and Timor-Leste : synthesis report, 2012 : [ võrguteavik]. - Jakarta : UNESCO, Office Jakarta, 2012. - 76 lk.
ISBN
9786029416053
Märksõnad: noored; tervisekasvatus; uimastiharidus; seksuaalkasvatus; seksuaaltervishoid; HIV-nakkused; AIDS; narkomaania; ennetamine; terviseprogrammid; haridussektor; situatsioonianalüüs; Brunei; Indoneesia; Malaisia

A situation-response analysis of the education sector's response to HIV, drugs and sexual health in Timor-Leste : [võrguteavik]. - Jakarta : UNESCO, Office Jakarta, 2012. - 44 lk.
ISBN 9786029416039
Märksõnad: noored; tervisekasvatus; uimastiharidus; seksuaalkasvatus; seksuaaltervishoid; HIV-nakkused; AIDS; narkomaania; ennetamine; terviseprogrammid; haridussektor; situatsioonianalüüs; Ida-Timor

A Situation-response analysis of the education sector response to HIV, drugs and sexual health in Malaysia : [võrguteavik]. - Jakarta : UNESCO, Office Jakarta, 2012. - 51 lk.
ISBN
9786029416022
Märksõnad: noored; tervisekasvatus; uimastiharidus; seksuaalkasvatus; seksuaaltervishoid; HIV-nakkused; AIDS; narkomaania; ennetamine; terviseprogrammid; haridussektor; situatsioonianalüüs; Malaisia

Ercin, A. Ertug ; Hoekstra, Arjen Y. Carbon and water footprints : concepts, methodologies and policy response : [võrguteavik]. - Paris : UNESCO, 2012. - 28 lk.
ISBN 9789230010959
Märksõnad: kliimamuutused; kasvuhoonegaasid; süsinik; õhu saastamine; globaalsoojenemine; magevesi; veevarud; veemajandus; säästev tehnoloogia; veekaitse; keskonnakaitse; keskkonnapoliitika; e-raamatud

Gandreau, David ; Delboy, Leticia. World heritage inventory of earthen architecture, 2012 : [võrguteavik] / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, World Heritage Earthern Architecture Programme. - Grenoble : CRATerre-ENSAG, 2012. - 101 lk.
ISBN 9782906901704
Märksõnad: kultuuripärand; loodusmälestised; looduskaitsealad; looduskaitse; keskkonnakorraldus; rahvusvahelione koostöö; e-raamatud

Kotite, Phyllis. Education for conflict prevention and peacebuilding : meeting the global challenges of the 21st century : [võrguteavik]. - Paris : UNESCO, IIEP, 2012. - 47 lk.
IIEP/WEB/DOC/2012/06
Märksõnad: rahukasvatus; konfliktiennetus; rahuprotsess; regionaalsed organisatsioonid; rahvusvahelised organisatsioonid; koostöövõrgustikud; e-raamatud

Managing natural world heritage : [võrguteavik]. - Paris : UNESCO, 2012. - 101 lk.
ISBN
9789230010751
Märksõnad:
kultuuripärand; loodusmälestised; looduskaitsealad; looduskaitse; keskkonnakorraldus; rahvusvahelised lepingud; e-raamatud

Mirabile, Antonio. From acquisition to exhibition : a handbook for libraries and archives in Uzbekistan : [võrguteavik]. - Tashkent : UNESCO, Office Tashkent, 2012. - 64 lk.
ISBN 9789943111400
Märksõnad: käsikirjad; arhiividokumendid; haruldased raamatud;  komplekteerimine; säilitamine; Usbekistan; käsiraamatud; e-raamatud

Peruško, Zrinjka. Assessment of media development in Croatia : based on UNESCO's media development indicators : [võrguteavik]. - Paris : UNESCO, 2011. - 37 lk.
ISBN
9789230010232
Märksõnad: meedia; meediamajandus; meediaõpetus; Horvaatia; e-raamatud

Removing gender barriers to literacy for women and girls in Asia and the Pacific : advocacy brief : [võrguteavik]. - Bangkok : UNESCO, Office Bangkok, 2012. - 15 lk.
ISBN
9789292234263
Märksõnad: kirjaoskus; kirjaoskamatus; tüdrukud; naised; naisharidus; hariduspoliitika; Aasia; Vaikse ookeani maad; e-raamatud

Risk management at heritage sites : a case study of the Petra World Heritage site : [võrguteavik]. - Amman : UNESCO, Amman Office ; Leuven : Katholieke Universiteit, 2012. - 172 lk.
ISBN
9789230010737
Märksõnad: kultuuripärand; linnad; asulakohad; ehitusmälestised; ajaloo- ja kultuurimälestised; kinnismuistised; muinsuskaitsealad; riskihaldus; Petra; Jordaania; e-raamatud

Touzenis, Kristina. Free movement of persons in the European Union and Economic Community of West African states : a comparison of law and practice : [võrguteavik]. - Paris : UNESCO, 2012. - 149 lk.
ISBN  9789230010263
Märksõnad: Euroopa Liit; Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus; liikumisvabadus; isikute vaba liikumine; tööjõu vaba liikumine; kodakondsus; sotsiaalkaitse; Euroopa Liidu õigus; rahvusvahelised lepingud; võrdlev analüüs; Euroopa liidu maad; Lääne-Aafrika; e-raamatud

Weathering uncertainty : traditional knowledge for climate change assessment and adaptation : [võrguteavik]. - Paris : UNESCO ; Darwin : United Nations University, 2012. - 122 lk.
ISBN
9789230010683
Märksõnad:
kliimamuutused; mõjud; põlisrahvastik; kohanemisraskused; sotsiaalökoloogia; sotsiaalsed muutused; e-raamatud

 

UNWTO
Maailma Turismiorganisatsioon
World Tourism Organization

Challenges and opportunities for tourism development in Small Island Developing States. - Madrid : World Tourism Organization, 2012. - xi, 122, lk.
ISBN 9789284414543
Märksõnad: turismimajandus; säästev areng; väikesaared; arengumaad

Compendium of best practices and recommendations for ecotourism in Asia and the Pacific. - Madrid : World Tourism Organization, 2012. - 128 lk.
ISBN 9789284413904
Märksõnad: ökoturism; Aasia; Vaikse ookeani maad; käsiraamatud

Compendium of tourism statistics. - Madrid : World Tourism Organization, 2012. –xx, 639 lk.
ISBN 9789284414321
ISSN 1013-1744
Märksõnad: turism; turismimajandus; hotellid; kulud; statistilised andmed; aastaraamatud

 

WB
Maailmapank
World Bank

A guide to the World Bank : [võrguteavik]. - 3nd ed. - Washington, D.C. : World Bank, 2011. - 280 lk.
ISBN
9780821385456
Märksõnad: Maailmapank; majandusabi; arengumaad; majandustingimused; majanduslik areng; teatmikud; e-raamatud

Ebinger, Jane O ; Vergara, Walter. Climate impacts on energy systems : key issues for energy sector adaptation : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : World Bank, 2011. - 225 lk.
ISBN 9780821386972
Märksõnad: Maailmapank; kliimamuutused; elektrienergia; energiatarbimine; energiapoliitika; energiavarud; prognostika; loodusõnnetused; riskianalüüs; e-raamatud

Dener, Cem ; Watkins, Joanna Alexandra ; Dorotinski, William Leslie. Financial management information systems : 25 years of World Bank experience on what works and what doesn't : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : The World Bank, 2011. - 158 lk.
ISBN 9780821387504
Märksõnad: Maailmapank; finantseerimine; riigirahandus; finantsjuhtimine; andmetöötlus; haldusinfosüsteemid; e-raamatud

Smets, Lodewijk. Political ideology, quality at entry and the success of economic reform programs : [võrguteavik] / Lodewijk Smets. - Washington, D.C. : The World Bank, 2012. - 36 lk.
Märksõnad: Maailmapank; arengupoliitika; rahvusvaheline abi; välislaenud; laenupoliitika; majanduslik areng; majandusreformid; e-raamatud

Strategic environmental assessment in policy and sector reform : conceptual model and operational guidance : [võrguteavik]. - Washington, DC : World Bank, 2011. - 248 lk.
ISBN
9780821385593
Märksõnad: Maailmapank; keskonnamõju hindamine; strateegiline planeerimine; keskkonnakorraldus; säästev areng; e-raamatud

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Addressing the social determinants of health  : the urban dimension and the role of local government : [võrguteavik]. - Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2012. - 56 lk.
ISBN
9789289002578
Märksõnad: rahvatervis; tervisemõjurid; sotsiaalsed mõjud; linnakeskkond; keskkonnatervis; kohalikud omavalitsused; ebavõrdsus; patsiendi õiguste kaitse; tervisepoliitika; Euroopa; e-raamatud

Effectiveness of tax and price policies for tobacco control. - Lyon : International Agency for Research on Cancer, 2009. - ix, 334 lk. - (IARC handbooks of cancer prevention, vol. 14).
ISBN 9789283230144
Märksõnad: tubakatooted; tubakatööstus; riiklik poliitika; kontrollipoliitika; maksustamine; hinnapoliitika; tervisemõju analüüs; suitsetamine; ennetav meditsiin; käsiraamatud

Health effects of black carbon / by: Nicole A. H. Janssen. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2012. - viii, 86 lk.
ISBN 9789289002653
Märksõnad: õhu saastamine; tahm; toksikoloogia; keskkonnamürgid; riskitegurid; tervisekahjustused; riskianalüüs; epidemioloogilised uuringud

The evolving threat of antimicrobial resistance : options for action. - Geneva : World Health Organization, 2012. - ix, 119 lk.
ISBN 9789241503181
Märksõnad: ravimiresistentsus; antimikroobsed ravimid; antibiootikumid; veterinaarravimid; ravimikasutus; ravimite kõrvaltoimed; nakkushaigused; ennetav meditsiin; tervisepoliitika

WHO qualityrights tool kit : assessing and improving quality and human rights in mental health and social care facilities. - Geneva : World Health Organization, 2012. - vi, 93 lk.
ISBN 9789241548410
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; vaimne tervis; psüühikahäired; psüühikahäirega inimesed; inimõigused; tervishoiuteenused; tervishoiuteenuste kvaliteet; hoolekandeasutused; psühhiaatriahaiglad; terviseprogrammid; hindamine; juhendid; rahvusvahelised lepingud; CD-ROMid

WHO Study Group on tobacco product regulation : report on the scientific basis of tobacco product regulation : fourth report of a WHO Study Group. - Geneva : World Health Organization, 2012. - v, 83 lk. - (WHO technical report series, 967).
ISBN 9789241209670
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tubakatooted; tubakas; tubakasuits; nikotiin; raskmetallid; mürgisus; suitsetamine; sõltuvushäired; tubakatööstus; kontrollipoliitik

 


 digitaalarhiiv digar