Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2013-2

31.07.2013

 
Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organizations
 

| CoE/EN | ICAO | ILO | IMF |
| NATO | OECD | UN/ÜRO | UNWTO | WHO |CoE
Euroopa Nõukogu
Council of Europe
 

Constitutional justice in Southeast Europe : constitutional courts in Kosovo, Serbia, Albania and Hungary between ordinary judiciaries and the European Court of Human Rights / editors : Enver Hasani. - Baden-Baden : Nomos, 2012. -194 lk.
ISBN 9783832977016
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõigused; kohtumenetlus; rahvusvahelised kohtud; konstitutsioonikohtud; konstitutsionalism; Kagu-Euroopa; Kosovo; Serbia; Albaania; Ungari; konverentsikogumikud

Landscape facets : reflections and proposals for the implementation of the European Landscape Convention. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2012. - 304 lk.
ISBN
9789287170804
Märksõnad: maastikud; maastikuarhitektuur; maastikukaitse; keskkond; looduskeskkond; linnakeskkond; säästev areng; Euroopa; rahvusvahelised lepingud

Salinas de Frías, Ana. Counter-terrorism and human rights in the case law of the European Court of Human Rights. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2012. - 461 lk.
ISBN 9789287171979
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; terrorismivastane võitlus; terrorism; ennetamine; inimõigused; põhiõigused; õiguskaitse; rahvusvahelised kohtud; pretsedendiõigus; rahvusvahelised lepingud; Euroopa

Shared social responsibility : putting theory into practice. - Strasbourg Cedex : Council of Europe, 2012. - 191, 177 lk.
ISBN
9789287173447
Märksõnad:
sotsiaalne vastutus; sotsiaalne õiglus; Euroopa; konverentsikogumikud

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organization

Manual on the Universal Access Transceiver (UAT). - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2012. - Irdlehtraamat.
Doc 9861 AN/460
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; raadioside; lennujuhtimine; jätkväljaanded

Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air. - Montreal : ICAO, 2013. - Irdlehtraamat.
ISSN 1726-6181
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; õhutransport; rahvusvaheline transport; ohtlikud ained; ohutus; lennuohutus; ohutuseeskirjad; jätkväljaanded

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organization

General survey concerning labour relations and collective bargaining in the public service : third item on agenda : information and reports on the application of Conventions and Recommendations : report of the Committee of Experts on the application of Conventions and Recommendations / articles 19, 22 and 35 of the Constitution. - Geneva : International Labour Office, 2013. - vii, 247 lk. - (Report / International Labour Conference. 102nd session 2013, 0074-6681 ; III (part 1 B)).
ISBN 9789221268574
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; avalik sektor; töösuhted; kollektiivsed läbirääkimised; konverentsikogumikud; aruanded

Report of the Committee of Experts on the application of Conventions and Recommendations : (articles 19, 22 and 35 of the Constitution) : third item on the agenda : information and reports on the application of Conventions and Recommendations : general report and observations concerning particular countries. - Geneva : International Labour Office, 2013. - xxvii, 917 lk. - (Report / International Labour Conference. 102nd session 2013, 0074-6681 ; III (part 1 A)).
ISBN 9789221268550
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); standardid (normid); ratifitseerimine; tööõigus; tööhõive; konverentsikogumikud

 

IMF
Rahvusvaheline Valuutafond
International Monetary Fund

Bayoumi, Tamim ; Saborowski, Christian. Accounting for reserves : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2012. - 38 lk. - (Working paper ; no. 12/302).
ISBN 1475576110
Märksõnad: välisvaluuta; reservid; ökonomeetria; majandusmudelid; e-raamatud

Cerutti, Eugenio. Banks' foreign credit exposures and borrowers' rollover risks measurement, evolution and determinants : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 38 lk. - (Working paper ; no. 13/9).
ISBN 1475589484
Märksõnad: rahvusvaheline pangandus; pangad (maj.); välislaenud; laenupoliitika; riskihaldus; e-raamatud

De Bock, Reinout ; Carvalho Filho, Irineu. The behavior of currencies during risk-off episodes : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 35 lk. - (Working paper ; no. 13/8).
ISBN 1475536100
Märksõnad: valuuta; valuutakursid; e-raamatud

Goyal, Rishi. A Banking Union for the Euro Area : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 31 lk. - (IMF staff discussion notes).
ISBN 1475591136
Märksõnad: pangandus; pangandusturg; euroala; Euroopa Liidu maad; e-raamatud

Le Lesle, Vanessa. Bank debt in Europe "Are funding models broken"? : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2012. - 41 lk. - (Working paper ; no. 12/299).
ISBN 1475580118
Märksõnad: pangad (maj.); pangandus; fondid (rahandus); võlad; Euroopa; e-raamatud

Saborowski, Christian ; Weber, Sebastian. Assessing the determinants of interest rate transmission through conditional impulse response functions : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 38 lk. - (IMF working paper ; no. 13/23).
ISBN 1475596197
Märksõnad: keskpangad; pangandus; valuutakursid; e-raamatud

 

 NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

National cyber security framework manual / edited by Alexander Klimburg ; foreword: Artur Suzik ; cover design: Marko Söönurm. - Tallinn : NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2012. - XVII, 235 lk.
ISBN 9789949921119 (köites)
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; küberturve; riiklik julgeolek; strateegiline planeerimine; julgeolekupoliitika; käsiraamatud

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

Agatiello, Osvaldo ; Fliess, Barbara. Export restrictions : benefits of transparency and good practices : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 43 lk. - (OECD trade policy papers, 1816-6873 ; no. 146).
Märksõnad: loodusvarad; eksport; maksustamine; kaubanduspoliitika; juurdepääs infole; e-raamatud

André, Christophe. Labour market, welfare reform and inequality in the United Kingdom : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 45 lk. - (OECD Economics Department working papers, 1815-1973 ; no. 1034).
Märksõnad: sotsiaalpoliitika; sotsiaaaltoetused; sotsiaalreformid; tööturg; vaesus; ebavõrdsus; Suurbritannia; e-raamatud

Bahar, Heymi ; Sauvage, Jehan. Cross-border trade in electricity and the development of renewables-based electric power : lessons from Europe : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 77 lk. - (OECD trade and environment working papers, 1816-6881 ; no. 2013/02).
Märksõnad: kaubandus; keskkond; energeetika

Boulhol, Hervé. Improving the economic situation of young people in France : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 58 lk. - (OECD Economics Department working papers, 1815-1973 ; no. 1041).
Märksõnad: majandus; tööhõive; haridus; Prantsusmaa

Fuentes, Andrés. Making the tax system less distortive in Switzerland : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 25 lk. - (OECD Economics Department working papers, 1815-1973 ; no. 1044).
Märksõnad: majandus; maksustamine; Šveits

Glachant, Matthieu. Greening global value chains : innovation and the international diffusion of technologies and knowledge : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 20 lk. - (OECD green growth papers, 2226-0935 ; no. 2013/05).
Märksõnad: keskkond

Guillemette, Yvan ; Turner, David. Policy options to durably resolve Euro area imbalances : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 27 lk. - (OECD Economics Department working papers, 1815-1973 ; no. 1035).
Märksõnad: euroala; rahandus; välisvõlad; konkurentsivõime; rahanduspoliitika; Iirimaa; Kreeka; Hispaania; Saksamaa; Itaalia; Portugal; e-raamatud

Kamp-Roelands, Nancy. Private sector initiatives on measuring and reporting on green growth : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 26 lk. - (OECD green growth papers, 2226-0935 ; no. 2013/06).
Märksõnad: keskkond

Middlebrook, Peter. Building a "Fragile consensus" : liberalisation and state fragility : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 64 lk. - (OECD development co-operation working papers, 2222-0518 ; no. 7).
Märksõnad: liberalism; poliitilised muutused; majanduslik areng; poliitika; majandus; arengumaad; e-raamatud

Pareliussen, Jon. Work incentives and universal credit : reform of the benefit system in the United Kingdom : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 45 lk. - (OECD Economics Department working papers, 1815-1973 ; no. 1033).
Märksõnad: sotsiaalpoliitika; sotsiaaltoetused; sotsiaalreformid; Suurbritannia; e-raamatud

Podder, Sukanya. From spoilers to statebuilders : constructive approaches to engagement with non-state armed groups in fragile states : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 41 lk. - (OECD development co-operation working papers, 2222-0518 ; no. 6).
Märksõnad: konfliktid; riikluse ehitamine; arengumaad; rahvusvaheline poliitika; terrorismivastane võitlus; e-raamatud

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Conscientious objection to military service. - New York ; Geneva : United Nations, 2012. - IV, 84 lk.
ISBN 9789211541960
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; sõjaväekohustus; relvakandmisest keeldumine; asendusteenistus; tsiviilteenistus; inimõigused; rahvusvaheline õigus; siseriiklik õigus

Patton, Tamara ; Podvig, Pavel ; Schell, Phillip. A new START model for transparency in nuclear disarmament. - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - viii, 36 lk.
UNIDIR/2013/2
Märksõnad: tuumarelvad; desarmeerimine; relvastuskontroll; rahvusvaheline koostöö; tuumarelva leviku tõkestamise lepingud; Ameerika Ühendriigid; Venemaa; aruanded

Revill, James. A peer-review mechanism for the biological and toxin weapons convention / UNIDIR. - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - xviii, 96 lk.
UNIDIR/2013/1
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; desarmeerimine; relvastuskontroll; biorelv; keemiarelv; terrorism; biotehnoloogia; rahvusvaheline julgeolek; rahvusvaheline koostöö; usaldust ja julgeolekut suurendavad meetmed

 

 UNWTO
Maailma Turismiorganisatsioon
World Tourism Organization

Compendium of tourism statistics. - Madrid : World Tourism Organization, 2013. - 217 lk.
ISSN 1013-1744
Märksõnad: turism; turismimajandus; hotellid; kulud; statistilised andmed; aastaraamatud

MICE industry : an Asia-Pacific perspective. - Madrid : World Tourism Organization, 2012. - vii, 52 lk.
ISBN 9789284414352
Märksõnad: konverentsiturism; turismimajandus; Aasia; Vaikse ookeani maad

Tourism and intangible cultural heritage. - Madrid : World Tourism Organization, 2012. - ix, 120 lk.
ISBN 9789284413829
Märksõnad: turism; kultuuripärand; kultuurivarad; immateriaalsed varad; kultuuriturism

Tourism in the green economy : background report. - Madrid : World Tourism Organization ; Nairobi : United Nations Environment Programme, 2012. - ix, 156 lk.
ISBN 9789284414512 (UNWTO)
Märksõnad: roheline majandus; turism; majandustingimused; aruanded

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Addressing the social determinants of health : the urban dimension and the role of local government / edited by Mike Grady and Peter Goldblatt. - Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2012. - v, 47 lk.
ISBN 9789289002691
Märksõnad: rahvatervis; tervisemõjurid; sotsiaalsed mõjud; urbanisatsioon; linnakeskkond; keskkonnatervis; kohalikud omavalitsused; ebavõrdsus; patsiendi õiguste kaitse; tervisepoliitika; Euroopa

Evaluation of certain food additives : seventy-sixth report of the Joint FAO / WHO Expert Commitee on Food Additives. - Geneva : World Health Organization, 2012. - vii, 183 lk. - (WHO technical report series, 974).
ISBN 9789241209748
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; toidulisaained; lõhna- ja maitsetugevdajad; toksikoloogia; riskianalüüs; toidu saastumine; toidukontroll; aruanded

Global status report on road safety 2013 : supporting a decade of action. - Geneva : World Health Organization, 2013. - ix, 303 lk.
ISBN 9789241564564
Märksõnad: maanteetransport; liiklusohutus; liiklusõnnetused; aruanded; statistilised andmed

Kickbusch, Ilona ; Gleicher, David. Governance for health in the 21st century. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2012. - xv, 107 lk.
ISBN 9789289002745
Märksõnad: tervishoid; juhtimine; koostöö; avaliku ja erasektori partnerlus; tervisepoliitika; rahvatervis; tervisemõjurid; Euroopa; 21. saj; uuringud

 


 digitaalarhiiv digar