Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2013-3

18.10.2013

 Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organizations

| Üld/General | CoE/EN | ICAO | ILO | IMF | NATO |
| OECD | UN/ÜRO | UNESCO | UNWTO | WHO | WTO |Üld
General

International Courts and the development of international law : essays in honour of Tullio Treves / Nerina Boschiero, editors. - The Hague : Asser Press ; Berlin : Springer, 2012. - xxxix, 951 lk.
ISBN 9789067048934
Märksõnad: Treves, Tullio, 1942-; Rahvusvaheline Kohus; rahvusvahelised kohtud; õigusemõistmine; kohtumenetlus; rahvusvaheline õigus; mereõigus; keskkonnaõigus; inimõigused; rahvusvahelised kuriteod; majandusõigus; Euroopa Liidu õigus; esseekogumikud

 

CoE
Euroopa Nõukogu

Council of Europe

Constituting Europe : the European Court of Human Rights in a national, European and global context / edited by Andreas Føllesdal. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - xli, 441 lk.
ISBN 9781107024441
Märksõnad: Euroopa Liit; Euroopa Inimõiguste Kohus; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused; õiguskaitse; rahvusvahelised lepingud; ratifitseerimine; rahvusvahelised kohtud; siseriiklik õigus; Euroopa Liidu õigus; rahvusvaheline õigus; Euroopa; artiklikogumikud

European electoral heritage : 10 years of the Code of Good Practice in electoral matters : conference organised by the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) in co-operation with the Parliament of Albania and the Central Election Commission of Albania under the auspices of the Albanian Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe, Tirana, Albania, 2 and 3 July 2012. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2013. - 74 lk. - (Science and technique of democracy, no. 50).
ISBN 9789287176530
Märksõnad: valimised; valimisõigus; inimõigused; õiguskaitse; pretsedendiõigus; Euroopa; konverentsikogumikud

Landscape facets : reflections and proposals for the implementation of the European Landscape Convention. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2012. - 304 lk.
ISBN 9789287170804
Märksõnad: Euroopa maastikukonventsioon (2000); maastikud; maastikuarhitektuur; maastikukaitse; keskkond; looduskeskkond; linnakeskkond; säästev areng; Euroopa; rahvusvahelised lepingud; kommentaarid

Salinas de Frías, Ana. Counter-terrorism and human rights in the case law of the European Court of Human Rights. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2012. - 461 lk.
ISBN 9789287171979
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; terrorismivastane võitlus; terrorism; ennetamine; inimõigused; põhiõigused; õiguskaitse; rahvusvahelised kohtud; pretsedendiõigus; rahvusvahelised lepingud; Euroopa

Shared social responsibility : putting theory into practice / Council of Europe = Responsabilité sociale partagé : de la théorie à la mise en œuvre / Conseil de l'Europe. - Strasbourg Cedex : Council of Europe, 2012. - 191, 177 lk. - (Trends in social cohesion, No. 24).
ISBN 9789287173447
Märksõnad: sotsiaalne vastutus; sotsiaalne õiglus; Euroopa; konverentsikogumik

The intercultural city step by step : practical guide for applying the urban model of intercultural integration. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2013. - 114 lk.
ISBN 9789287176318
Märksõnad: linnad; multikultuurilisus; arengustrateegiad; Euroopa; käsiraamatud

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Org
anization

Aircraft type designators = Условные обозначения типов воздушных судов. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013.
Doc 8643
ISSN 1014-0107
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennukid; lennundusettevõtted; lühendid; registrid; aastaraamatud

Airport economics manual. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013. - Irdlehtraamat.
Doc 9562
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; liikluse planeerimine; lennujaamad; finantsjuhtimine; transpordimajandus; käsiraamatud; jätkväljaanded

Global air transport outlook to 2030 and trends to 2040. - Montréal : International Civil Aviation Organization, 2013. - 152 lk.
ISBN 9789292491871
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; õhutransport; lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; lennuliiklus; majanduslik prognostika

Global Navigation Satellite System (GNSS) manual. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013. - 1 irdlehtraamat.
Doc 9849-AN/457
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; satelliitside; käsiraamatud; jätkväljaanded

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Office

Draft programme and budget 2014-15 and other financial questions : second item on the agenda : programme and budget proposals and other financial questions / International Labour Conference. - Geneva : International Labour Office, 2013. - 1 kd. (eraldi - pag.). - (Report / International Labour Conference. 102nd session 2013, 0074-6681 ; II).
ISBN 9789221268536
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tegevuskavad; eelarve; konverentsikogumikud

Employment and social protection in the new demographic context : fourth item on the agenda. - Geneva : International Labour Office, 2013. - iv, 120 lk. - (Report / International Labour Conference. 102th session, 2013, 0074-6681 ; IV).
ISBN 9789221268611
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tööhõivepoliitika; rahvastikuprotsessid; rahvastiku vananemine; konverentsikogumikud

Oelz, Martin ; Olney, Shauna ; Tomei, Manuela. Equal pay : an introductory guide. - Geneva : International Labour Organization, 2013. - viii, 114 lk.
ISBN 9789221269328
Märksõnad: palk; naistöötajad; võrdsus; sooline diskrimineerimine; teatmikud

Social dialogue : recurrent discussion on social dialogue under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization : sixth item on the agenda. - Geneva : International Labour Office, 2013. - vi, 99 lk. - (Report / International Labour Conference. 102nd session 2013).
ILC.102/VI
ISBN 9789221268697
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; sotsiaalne partnerlus; sotsiaalne õiglus; läbirääkimised; töösuhted; globaliseerumine; konverentsikogumikud

Социальный диалог : периодическое обсуждение в соответствии с Декларацией МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации : Шестой пункт повестки дня : Доклад VI. - Женева : Международное бюро труда, 2013. - vi, 113 lk. - (Международная конференция труда, 102, VI).
ILC.102/VI
ISBN 9789224268694
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; sotsiaalne partnerlus; sotsiaalne õiglus; läbirääkimised; töösuhted; globaliseerumine; konverentsikogumikud

The Director-General's Programme and Budget proposals for 2014-15 : first item on the agenda / International Labour Office, Governing Body (GB), Programme, Financial and Administrative Section (PFA). - Geneva : International Labour Office, 2013. - vii, 105 lk. - (Report / International Labour Conference. 102nd session 2013, 0074-6681 ; II, supplement).
ISBN 9789221268819
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tegevuskavad; eelarve; konverentsikogumikud

The situation of workers of the occupied Arab territories : report of the Director-General : appendix. - Geneva : International Labour Office, 2013. - vii, 55 lk. - (Report / International Labour Conference. 102nd session 2013, 0074-6681 ; Appendix).
ILC.102/DG/APP
ISBN 9789221268512
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); töösuhted; tööhõive; elatustase; okupeeritud alad; Palestiina; aruanded; konverentsikogumikud

Towards the ILO centenary : realities, renewal and tripartite commitment : report of the Director-General. - Geneva : International Labour Office, 2013. - iii, 28 lk. - (Report / International Labour Conference. 102nd session 2013, 0074-6681 ; I (A)).
ILC.102/DG/1A
ISBN 9789221268475
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); juubeliaasta; aruanded; konverentsikogumikud

 

IMF
Rahvusvaheline Valuutafond
International Monetary Fund

Agur, Itai ; Demertzis, Maria. Leaning against the wind and the timing of monetary policy : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 30 lk. - (IMF working paper ; no. 13/86).
ISBN 1484369378
Märksõnad: pangad(maj.); finantskriisid; rahapoliitika; hüpoteegid

Atoyan, Ruben ; Manning, Jonathan ; Rahman, Jesmin. Rebalancing : evidence from current account adjustment in Europ : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 30 lk. - (IMF working paper ; no. 13/74).
ISBN 148434975X
Märksõnad: konkurentsivõime; tarbimine; majandusintegratsioon; euroala; rahapoliitika; maksustamine

Barajas, Adolfo. Too cold, too hot, or just right? : assessing financial sector development across the Globe : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 31 lk. - (IMF working aper ; no. 13/81).
ISBN 1484329562
Märksõnad: võrdlusanalüüs; finantspoliitika; globaliseerumine; rahapoliitika; säästmine

Basdevant, Olivier ; Mircheva, Borislava. Restoring sustainability in a changing global environment : options for Swaziland : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 62 lk.
ISBN 1475546181
Märksõnad: välisvõlad; finantskontroll; Svaasimaa

Blanchard, Olivier ; Jaumotte, Florence ; Loungani, Prakash. Labor market oolicies and IMF advice in advanced economies during the Great Recession : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 30 lk. - (IMF staff discussion notes).
ISBN 1484376609
Märksõnad: tööturud; töötus

Cangiano, M. ; Curristine, Teresa ; Lazare, Michel. Public financial management and its emerging architecture : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 466 lk.
ISBN 147551221X
Märksõnad: majandusarvestus; laenud; finantpoliitika; finantsplaneerimine; rahandus

Handbook on securities statistics. Part 1, Debt securities issues : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2009. - 84 lk.
ISBN 1589069269
Märksõnad: statistilised andmed; Rahvusvaheline Valuutafond

Joyce, Joseph P. The IMF and global financial crises : Phoenix rising?. - New York : Cambridge University Press, 2013. - xx, 241 lk.
ISBN 9780521874175
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; rahvusvaheline rahandus; finantskriisid; rahandussuhted; rahvusvahelised organisatsioonid; rahandusajalugu; andmeanalüüs

Kang, Joong Shik ; Prati, Alessandro ; Rebucci, Alessandro. Aid, exports, and growth : a time-series perspective on the Dutch disease hypothesis : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 30 lk.- (IMF working paper ; no. 13/73).
ISBN 1484380592
Märksõnad: rahvusvaheline abi; eksport; import; majanduskasv; majanduspoliitika

Kopits, George. Rules-based fiscal policy in emerging markets : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 42 lk.
ISBN 1484369904
Märksõnad: rahapoliitika; arenevad turud

Matheson, Troy. The global financial crisis : an anatomy of global growth : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 41 lk. - (IMF working paper ; no. 13/76).
ISBN 1484326784
Märksõnad: majanduskasv; finantskriisid

Mody, Ashoka. Germany in an interconnected world economy : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 279 lk.
ISBN 1475516711
Märksõnad: majanduskasv; majanduspoliitika; euroala; Saksamaa

Schipke, Alfred ; Cebotari, Aliona ; Thacker, Nita. The Eastern Caribbean Economic and Currency Union : macroeconomics and financial systems : [võrguteavik]. - Washington, D.C. : International Monetary Fund, 2013. - 546 lk.
ISBN 1475577699
Märksõnad: valuutaliidud; rahanduspoliitika; riigid

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

2013 5th international conference on cyber conflict : 4-7 June, 2013 Tallinn, Estonia : proceedings / NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, IEEE ; K. Podins, J. Stinissen, M. Maybaum (eds.). - Tallinn : NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2013 (Lohkva : Greif). - xi, 515 lk.
ISBN 9789949921140
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; kübersõda; küberturve; riiklik julgeolek; rahvusvaheline julgeolek; konverentsikogumikud

Hofmann, Stephanie C. European security in NATO's shadow : party ideologies and institution building. - Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 2013. - xii, 264 lk.
ISBN 9781107029095 (hardback)
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; riiklik julgeolek; rahvusvaheline koostöö; kaitsepoliitika; parteid; ideoloogiad; Euroopa

NATO's European allies : military capability and political will / edited by Janne Haaland Matlary and Magnus Petersson. - xi, 310 lk.
ISBN 9781137034991
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; kaitsepoliitika; rahvusvaheline koostöö; juhtumiuuringud; Euroopa; artiklikogumikud

Rynning, Sten. NATO in Afghanistan : the liberal disconnect. - Stanford : Stanford University Press, 2012. - x, 274 lk. - (Stanford security studies).
ISBN 9780804782371
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Rahvusvahelised julgeolekuabijõud (Afganistan); sõjalised organisatsioonid; sõjad; Afganistani sõda, 2001-; mässulistevastane tegevus; riiklik julgeolek; rahvusvaheline abi; Afganistan; 2000-ndad

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

Bahar, Heymi. Cross-border trade in electricity and the development of renewables-based electric power : lessons from Europe : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 77 lk. - (OECD trade and environment working papers, 1816-6881 ; no. 2013/02).
ISBN 10.1787/5k4869cdwnzr-en
Märksõnad: kaubandus; keskkond; energia

Biotechnology for the environment in the future : science, technology and policy : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 80 lk. - (OECD science, technology and industry policy papers, 2307-4957 ; no. 3).
ISBN 10.1787/5k4840hqhp7j
Märksõnad: keskkond; teadus; tehnoloogia

Boulhol, Hervé. Improving the economic situation of young people in France : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 58 lk. - (OECD Economics Department working papers, 1815-1973 ; no. 1041).
ISBN 10.1787/5k4840dqcbjc
Märksõnad: majandus; tööhõive; haridus; Prantsusmaa

Bravo-Biosca, Albert ; Criscuolo, Chiara ; Menon, Carlo. What drives the dynamics of business growth? : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 91 lk. - (OECD science, technology and industry policy papers, 2307-4957 ; no. 1).
ISBN 10.1787/5k486qtttq46
Märksõnad: teadus; tehnoloogia ; tööstus; teenused

Building green global value chains : committed public-private coalitions in agro-commodity markets : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 18 lk. - (OECD green growth papers, 2226-0935 ; no. 2013/03).
ISBN 10.1787/5k483jndzwtj
Märksõnad: keskkond; turud

Demographic transition and an ageing society : implications for local labour markets in Poland : [võrguteavik] / Cristina Martinez-Fernandez ... [et al.]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 156 lk. - (OECD Local Economic and Employment Development (LEED) working papers, 2079-4797 ; no. 2013/08).
ISBN 10.1787/5k47xj1js027
Märksõnad: tööstus; teenused; migratsioon; tervis; regionaalpoliitika; Poola

Different partners, different patterns: trade and labour market dynamics in Brazil's post-liberalisation period : [võrguteavik] / David Kupfer ... [et al.]. - Paris : OECD Publishing, 2013. -37 lk. - (OECD trade policy papers, 1816-6873 ; no. 149).
ISBN 10.1787/5k480c265kq1
Märksõnad: kaubandus; tööhõive; Brasiilia

Dougherty, Sean ; Escobar, Octavio. The determinants of informality in Mexico's states : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. -24 lk. - (OECD Economics Department working papers, 1815-1973 ; no. 1043).
ISBN 10.1787/5k483jrvnjq2
Märksõnad: majanduspoliitika; Mehhiko

Exploring data-driven innovation as a new source of growth : mapping the policy issues raised by "Big data" : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 44 lk. - (OECD digital economy papers, 2071-6826 ; no. 222).
ISBN 10.1787/5k47zw3fcp43
Märksõnad teadus; tehnoloogia

Exploring the economics of personal data : a survey of methodologies for measuring monetary value : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 41 lk. - (OECD digital economy papers, 2071-6826 ; no. 220).
ISBN 10.1787/5k486qtxldmq
Märksõnad teadus; tehnoloogia

Global relations : annual report / OECD Centre for Tax Policy and Administration. - Paris : OECD, 2011. - 76 lk.
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; maksukorraldus; maksupoliitika; koostöö; aastaraamatud

Huerta Melchor, Oscar. The government workforce of the future : innovation in strategic workforce planning in OECD countries : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 42 lk. - (OECD working papers on public governance, 1993-4351 ; no. 21).
ISBN 10.1787/5k487727gwvb
Märksõnad: valitsused; innovatsioon

Kärkkäinen, Kiira ; Vincent-Lancrin, Stéphan. Sparking innovation in STEM education with technology and collaboration : a case study of the HP catalyst initiative : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 114 lk. - (OECD education working papers, 1993-9019 ; no. 91).
ISBN 10.1787/5k480sj9k442
Märksõnad: teadus; tehnoloogia; haridus

National accounts at a glance 2013. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2013. - 109 lk.
ISSN 2220-0436
Märksõnad: rahvatulu; riigirahandus; rahvamajanduslik arvestus; rahvuslik kogutoodang; makroraamatupidamine; aastaraamatud

OECD's current tax agenda. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2012. - 162 lk.
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; maksustamine; maksupoliitika; aastaraamatud

OECD science, technology and industry outlook 2012. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2012. - 280 lk. - (Science and innovation).
ISSN 2074-7187
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; teadus- ja arendustegevus; tehnoloogia; innovaatika; teaduspoliitika; innovatsioonipoliitika; jätkväljaanded

Perek-Białas, Jolanta ; Martinez-Fernandez, Cristina ; Weyman, Tamara. Malopolska Region demographic transition : working for the future : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 95 lk. - (OECD Local Economic and Employment Development (LEED) working papers, 2079-4797 ; no. 2013/06).
ISBN 10.1787/5k4818gwg2jk
Märksõnad: teadus; tehnoloogia; sotsiaalpoliitika; migratsioon; tervishoid; regionaalpoliitika; Poola

Promoting successful graduate entrepreneurship at Fachhochschule Brandenburg, Germany : [võrguteavik] / Andrea-Rosalinde Hofer ... [et al.]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 36 lk. - (OECD Local Economic and Employment Development (LEED) working papers, 2079-4797 ; no. 2013/04).
ISBN 10.1787/5k4877061wr8
Märksõnad: tööstus; teenused; regionaalpoliitika; Saksamaa

Regulatory frameworks for nanotechnology in foods and medical products : summary results of a survey activity : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 52 lk. - (OECD science, technology and industry policy papers, 2307-4957 ; no. 4).
ISBN 10.1787/5k47w4vsb4s4
Märksõnad: põllumajandus; toit; teadus; tehnoloogia

Ruijs, Arjan ; Vollebergh, Herman. Lessons from 15 years of experience with the Dutch tax allowance for energy investments for firms : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2013. - 31 lk. - (OECD environment working papers, 1997-0900 ; no. 55).
ISBN 10.1787/5k47zw350q8v
Märksõnad: keskkond; energia; maksustamine; Hollandi

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Bantekas, Ilias ; Oette, Lutz. International human rights law and practice. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - xlvii, 731 lk.
ISBN 9780521152365
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; inimõigused; rahvusvaheline õigus; majandus; globaliseerumine; ohvrid; terrorism; poliitilised õigused; nõukogud; kõrgkooliõpikud

Cooperating for peace and security : evolving institutions and arrangements in a context of changing U.S. security policy / edited by Bruce D. Jones, Shepard Forman, Richard Gowan. - Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 2010, 2012. - xv, 344 lk.
ISBN 9781107661318
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; rahulik kooseksisteerimine; rahvusvaheline julgeolek; rahvusvaheline koostöö; julgeolekupoliitika; relvastuskontroll; terrorismivastane võitlus; humanitaarabi; humanitaarõigus; Ameerika Ühendriigid; esseekogumikud

Estonian human development report 2012/2013 / Eesti Koostöö Kogu ; editor-in-chief Mati Heidmets. - Tallinn : Eesti Koostöö Kogu, 2013. - 220 lk.
ISSN 1406-5401
Märksõnad: inimareng; sotsiaalne areng; majanduslik areng; Eesti; aruanded; jätkväljaanded

Indigenous rights in the age of the UN declaration / edited by Elvira Pulitano ; with an afterword by Mililani B. Trask. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - xvi, 352 lk.
ISBN 9781107022447
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Peaassamblee; ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioon (2007); põlisrahvastik; õiguslik seisund; rahvuslik; enesemääramine; kultuuriline identiteet; põhiõigused; maaõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud

International recommendations for tourism statistics 2008 / United Nations Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, World Tourism Organization. - Rev. 1. - New York : United Nations, 2010. - x, 134 lk. - (Statistical papers. 83, Rev.1).
ISBN 9789211615210
Märksõnad: turism; statistika; käsiraamatud

Legal aspects of implementing the Cartagena Protocol on Biosafety / edited by Marie-Claire Cordonier Segger, Frederic Perron-Welch, Christine Frison. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. - xxviii, 636 lk. - (Treaty implementation for sustainable development).
ISBN 9781107004382
Märksõnad: Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon (1992); Cartagena bioloogilise ohutuse protokoll (2000); biotehnoloogia; bioloogiline mitmekesisus; bioloogiline ohutus; transgeensed organismid; säästev areng; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; keskkonnaõigus; protokollid

Lewis, James Andrew ; Neuneck, Götz. The cyber index : international security trends and realities. - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - xii, 140 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; kübersõda; küberkuriteod; küberturve; rahvusvahelised organisatsioonid; regionaalsed organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; rahvusvaheline julgeolek; usaldust ja julgeolekut suurendavad meetmed; desarmeerimine

Mires, Charlene. Capital of the world : the race to host the United Nations. - New York : New York University Press, 2013. - 2, 319 lk.
ISBN 9780814707944
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; asukoht; linnad; kampaaniad; ajalugu; Ameerika Ühendriigid

Odello, Marco ; Seatzu, Francesco. The UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights : the law, process and practice. - London ; New York : Routledge, 2013. - xv, 310 lk. - (Routledge research in human rights law).
ISBN 9780415582353
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Majandus-, Sotsiaal- ja Kultuuriõiguste Komitee; Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt (1966); inimõigused; põhiõigused; komiteed; õigusloome; rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline õigus

Promoting and protecting minority rights : a guide for advocates. - Geneva ; New York : United Nations, 2012. - 6, 177 lk.
ISBN 9789211541977
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; vähemused; vähemuste õigused; inimõigused; rahvusvahelised lepingud; teatmikud

Providing peacekeepers : the politics, challenges, and future of United Nations peacekeeping contributions / edited by Alex J. Bellamy and Paul D. Williams. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - xvii, 459 lk.
ISBN 9780199672820
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahukaitseväed; rahuvalveoperatsioonid; 20. saj. 2. pool; 2000-ndad

Providing peacekeepers : the politics, challenges, and future of United Nations peacekeeping contributions : [võrguteavik] / edited by Alex J. Bellamy and Paul D. Williams. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - xvii, 459 lk.
ISBN 9780199672820
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahukaitseväed; rahuvalveoperatsioonid; 20. saj. 2. pool; 2000-ndad/ e-raamatud

Report of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities. - New York : United Nations, 2013. - 79 lk. - ([GAOR supplement]). - ( Official records. Session. Supplement no. 55 / General Assembly).
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Peaassamblee; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Puuetega inimeste õiguste komitee; Puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006); puuetega inimesed; õiguslik seisund; põhiõigused; komiteed; rahvusvahelised lepingud; aruanded; aastaraamatud

Schabas, William A. The universal declaration of human rights : the travaux préparatoires.1.-3. kd. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013
1. osa. – cxxv, 1-1076 lk.
2. osa. - xxxv, 1077-2017 lk.
3. osa. - xxxv, 2018-3157 lk.
ISBN 9781107015500
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Inimõiguste ülddeklaratsioon (1948); inimõigused; põhiõigused; õigusajalugu; rahvusvahelised lepingud; deklaratsioonid; õigusloome; 1940-ndad; kronoloogiad

The United Nations convention on jurisdictional immunities of states and their property : a commentary / edited by Roger O'Keefe. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - xlii, 465 lk. - (Oxford commentaries on international law).
ISBN 9780199601837
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Riikide ja nende vara kohtuliku puutumatuse konventsioon (2004); riigid; riigivara; õiguslik seisund; puutumatus; iseseisvus (pol.); rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; kommentaarid

Tourism satellite account : recommended methodological framework 2008 / Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division. - New York : United Nations, 2010. - xii, 110 lk.
ST/ESA/STAT/SER.F/80/Rev.1
ISBN 9789211615203
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Maailma Turismiorganisatsioon; turism; statistika; statistilised meetodid; juhendid

United Nations at a glance. - New York : United Nations, 2013. - vi, 217 lk.
ISBN 9789211012521
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; majanduslik areng; sotsiaalne areng; rahvusvaheline julgeolek; inimõigused; kriisid; humanitaarabi; rahvusvaheline abi; kõrgkooliõpikud

World investment report 2013 : global value chains: investment and trade for development / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2013. - xxviii, 236 lk. - (World investment report 1020-2218 ; 2013).
ISBN 9789211128680
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahandus; investeeringud; välisinvesteeringud; otseinvesteeringud; investeerimispoliitika; väärtusahel; aruanded

 

UNESCO
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
UN Educational, Scientific and Cultural Organisation

Maailmapärand : erakordsete paikade kõige menukam teejuht / tõlkinud Matti Piirimaa ; toimetanud Nele Otto. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Tänapäev, 2013 (Hiina). - 888 lk.
ISBN 9789949273010
Märksõnad: UNESCO; kultuuripärand; ajaloo- ja kultuurimälestised; ehitusmälestised; kunstimälestised; loodusmälestised; teatmikud; reisijuhid

World heritage sites : a complete guide to 936 UNESCO world heritage sites. - 4th ed. - Buffalo : UNESCO Publishing, 2012. - 872 lk.
ISBN 9781770850231
Märksõnad: Ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioon (1972); kultuuripärand; ajaloo- ja kultuurimälestised; ehitusmälestised; muistised; arhitektuur; muinsuskaitse; loodusmälestised; looduskaitsealad; teatmikud; juubeliväljaanded

 

UNWTO
Maailma Turismiorganisatsioon
World Tourism Organization

2nd UNWTO international congress on ethics and tourism : Quito, Ecuador 11 and 12 september 2012 : conference report = Il Congreso internacional de ética y turismo de la OMT : Quito (Ecuador) 11 y 12 de septiembre 2012 : [informe de la conferencia]. - Madrid : World Tourism Organization, 2013. - x, 97 lk.
ISBN 9789284415205
Märksõnad: turism; eetika; sotsiaalne vastutus; konverentsikogumikud

Economic crisis, international tourism decline and its impact on the poor / World Tourism Organization, International Labour Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2013. - xiii, 226 lk.
ISBN 9789284414437 (UNWTO)
Märksõnad: majanduskriisid; majandustingimused; turism; mõjud; tööturg; vaesus; juhtumiuuringud; Maldiivid; Costa Rica; Tansaania

Key outbound tourism markets in South-East Asia : Indonesia, Malaysia, Sigapore, Thailand and Vietnam. - Madrid : World Tourism Organization ; Sydney : Tourism Australia, 2013. - xiv, 181 lk.
ISBN 9789284415069
Märksõnad: majandustingimused; turism; turismisihtkohad; Kagu-Aasia; Malaisia; Singapur; Tai; Vietnam

The Chinese outbound travel market : 2012 update. - Madrid : World Tourism Organization, 2013. - vi, 108 lk.
ISBN 9789284414291 (UNWTO)
Märksõnad: majandustingimused; turism; turismisihtkohad; Euroopa; Hiina

Tourism success stories and rising stars : World Tourism Conference proceedings : Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, 4-6 oktober 2010. - Madrid : World Tourism Organization, 2012. - vi, 279 lk.
ISBN 9789284413942
Märksõnad: turism; turismimajandus; konverentsikogumikud

Understanding Brazilian outbound tourism : what the Brazilian blogosphere is saying about Europe. - Madrid : World Tourism Organization, 2013. - iv, 62 lk.
ISBN 9789284415229 (UNWTO)
Märksõnad: majandustingimused; turism; turismisihtkohad; turismiturundus; sotsiaalmeedia; Brasiilia; Euroopa

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Communicating the economics of social determinants of health and health inequalities. - Geneva : WHO, 2013. - 12 lk.
ISBN 9789241505536
Märksõnad: terviseseisund; tervisemõjurid; sotsiaalmajanduslikud näitajad; tervishoid; investeeringud; sotsiaalne õiglus; riiklik poliitika

Contaminated sites and health : report of two WHO workshops; Syracuse, Italy, 18 November 2011; Catania, Italy, 21-22 June 2012. - [Copenhagen] : WHO Regional Office for Europe, 2013. - ix, 92 lk.
Märksõnad: keskkonnatervis; saastatud piirkonnad; tootmisjäätmed; keskkonnamõjud; rahvatervis; tervisemõjurid; riskitegurid; riskianalüüs; Euroopa; aruanded

Handbook on health inequality monitoring : with a special focus on low- and middle-income countries. - Geneva : WHO, 2013. - xvi, 105 lk.
ISBN 9789241548632
Märksõnad: tervishoid; terviseseisund; tervishoiuteenused; võrdsed võimalused; ebavõrdsus; seire; sotsiaalne keskkond; arengumaad; käsiraamatud

Management of severe malaria : a practical handbook. - 3rd ed. - Geneva : World Health Organization, 2012. - 83 lk.
ISBN 9789241548526
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; malaaria; tüsistused; ravi; farmakoteraapia; käsiraamatud

Status report on alcohol and health in 35 European countries 2013 / World Health Organization Regional Office for Europe, Ministry of Social Affairs and Health Finland. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2013. - v, 170 lk.
ISBN 9789289000086
Märksõnad: alkoholitarbimine; alkoholism; riskitegurid; alkoholipoliitika; kahjude vähendamine; tervisepoliitika; Euroopa; aruande

The economics of social determinants of health and health inequalities : a resource book. - Geneva : WHO, 2013. - vii, 124 lk.
ISBN 9789241548625
Märksõnad: terviseseisund; tervisemõjurid; sotsiaalmajanduslikud näitajad; tervishoid; investeeringud; sotsiaalne õiglus; riiklik poliitika

The European health report 2012. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2013. - xiii, 142 lk. - (WHO regional publications).
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; Euroopa; tervishoid; rahvatervis; tervisepoliitika; tervishoiustatistika; aruanded; aastaraamatud

WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations : forty-seventh report. - Geneva : World Health Organization, 2013. - xi, 188 lk. - (WHO technical report series, 981).
ISBN 9789241209816
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; farmaatsiatööstus; farmatseutiline tehnoloogia; ravimid; kvaliteediohje; standardid

World health statistics 2013. - Geneve : World Health Organization, 2013. - 172 lk.
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tervis; tervishoiustatistika; tervishoid; maailm; statistilised andmed; aastaraamatud (normid); juhendid

World malaria report. - Geneva : World Health Organization, 2013. - 249 lk.
Märksõnad: malaaria; farmakoteraapia; malaariavastased ravimid; nakkushaiguste tõrje; ennetav meditsiin; tervishoiukorraldus; terviseprogrammid; aruanded; aastaraamatud

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization


Annual report 2013. - Geneva : World Trade Organization, 2013. - 148 lk.
ISSN 1020-4997
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvaheline kaubandus; statistilised andmed; aastaraamatud

Global value chains in a changing world / World Trade Organization, Fung Global Institute, Temasek Foundation Centre for Trade & Negotiations ; edited by Deborah K. Elms and Patrick Low. - Geneva : WTO, 2013. - xxiii, 409 lk.
ISBN 9789287038821
Märksõnad: väärtusahel; tarnekett; rahvusvaheline kaubandus; globaliseerumine; artiklikogumikud

Trade policy review : Argentina. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2013. - 264 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: kaubanduspoliitika; regionaalökonoomika; Argentina; jätkväljaanded

Trade policy review : East African Community. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2012. - 655 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: Ida-Aafrika Ühendus; regionaalökonoomika; kaubanduspoliitika; Ida-Aafrika; Kenya; Tansaania; Uganda; Rwanda; Burundi; jätkväljaanded

Trade policy review : Israel. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates. - 278 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: regionaalökonoomika; kaubanduspoliitika; Iisrael; jätkväljaanded

Trade policy review : Japan. - Geneva : World Trade Organization ; Lanham (Md.) : Bernan Associates, 2013. - 274 lk.
ISSN 1014-7411
Märksõnad: regionaalökonoomika; kaubanduspoliitika; Jaapan; jätkväljaanded

VanGrasstek, Craig. The history and future of the World Trade Organization. - Geneva : WTO, 2013. - xviii, 646 lk.
ISBN 9789287038715
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; majandusorganisatsioonid; kaubandusorganisatsioonid; töökorraldus; ajalugu

 


 digitaalarhiiv digar