Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2014-2

06.08.2014

 Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organizations

 

| Üld/General | CoE/EN | ICAO | ILO | NATO | OSCE |
| UNICEF | UN/ÜRO | UNWTO | WHO | WIPO | WTO |


 
Üld
General
 

Human rights : the hard questions / edited by Cindy Holder and David Reidy. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013, 2014. - xv, 472 lk.
ISBN 9780521176262
Märksõnad: inimõigused; kultuurierinevused; maailmamajandus; keskkonnapoliitika; demokraatia; artiklikogumikud


CoE
Rahvusvaheline Europa Nõukogu
Council of Europe

European Convention on Human Rights : commentary / by Christoph Grabenwarter. - München : C.H. Beck ; Oxford : Hart ; Baden-Baden : Nomos ; Basel : Helbing Lichtenhahn, 2014. - xix, 554 lk.
ISBN 9783406603211
Märksõnad: Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõigused; põhiõigused; rahvusvahelised lepingud; rahvusvahelised kohtud; kohtuasjad; pretsedendiõigus; Euroopa; kommentaarid

Keen, Ellie. Bookmarks : a manual for combating hate speech online through human rights education / written and edited by Ellie Keen, Mara Georgescu ; final editing: Rui Gomes. - Strasbourg : Council of Europe, 2014. - 191 lk.
ISBN 9789287178404
Märksõnad: rassism; diskrimineerimine; sallimatus; ksenofoobia; Internet; sotsiaalmeedia; vaenu õhutamine; küberkiusamine; sõnavabadus; inimõigused; õiguskaitse; õiguskasvatus; demokraatia; kodanikukasvatus; Euroopa; käsiraamatud

The Lisbon Recognition Convention at 15 : making fair recognition a reality / Sjur Bergan and Carita Blomqvist (editors). - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2014. - 312 lk. - (Council of Europe higher education series, No. 19).
ISBN 9789287177407
Märksõnad: Kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide Euroopa regioonis tunnustamise konventsioon (1997); kõrgharidus; kõrgkoolid; kutseoskused; hindamine; akadeemilised kraadid; haridusttõendavad tunnistused; akadeemiline tunnustamine; rahvusvahelised lepingud; kõrghariduspoliitika; Euroopa; artiklikogumikud

Wassenberg, Birte.  History of the Council of Europe / foreword by Marie-Thérèse Bitsch. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2013. - 246 lk.
ISBN 9789287176332
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; institutsioonid; rahvusvaheline koostöö; inimõigused; poliitiline ajalugu; Euroopa; 20. saj. 2. pool; 21. saj. algus

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organization

2014-2016 global aviation safety plan. - Montréal : International Civil Aviation Organization, 2013. - 76 lk.
ISBN 9789292493554
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; lennuohutus

Global air navigation plan : approved by the Secretary General and published under his authority. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2013.
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; aeronavigatsioon; jätkväljaanded

Manual on air navigation services economics. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2014. - 1 kd. (irdlehtedena).
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; transporditeenused; rahvusvaheline koostöö; taristu; finantseerimine; käsiraamatud; jätkväljaanded

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Office

Employment policies for sustainable recovery and development : recurrent discussion under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization : sixth item on the agenda. - Geneva : International Labour Office, 2014. - vi, 84 lk. - (Report / International Labour Conference. 103rd session 2014, 0074-6681 ; 6).
ISBN 9789221277569
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tööhõivepoliitika; majanduskriisid; majanduslik areng; konverentsikogumikud

General survey of the reports on the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (no. 131), and the Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (no. 135) : third item on the agenda : information and reports on the application of conventions and recommendations : report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution). - Geneva : International Labour Office, 2014. - x, 245 lk.
ISBN 9789221277446
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; Miinimumpalga fikseerimise konventsioon (1970); miinimumpalk; palgapoliitika; tööhõive; tööhõivepoliitika; rahvusvahelised lepingud; aruanded

Information concerning the programme and budget and other questions : second item on the agenda: Programme and budget and other questions / International Labour Conference, 103rd session, 2014 / International Labour Conference, 103rd session, 2014. - Geneva : International Labour Office, 2014. - v, 17 lk. (Report / International Labour Conference. 103rd session, 2014, 0074-6681 ; II).
ISBN 9789221277408
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tegevuskavad; eelarve; konverentsikogumikud

Information document on ratifications and standards-related activities (up to 31 December 2013) : third item on the agenda : information and reports on the application of Conventions and Recommendations. - Geneva : International Labour Office, 2014. - vi, 296 lk. - (Report / International Labour Conference. 103rd session 2014, 0074-6681 ; III (part 2)).
ISBN 9789221277460
Märksõnad: konverentsikogumikud; aruanded; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon

Report of the Committee of Experts on the application of Conventions and Recommendations : (articles 19, 22 and 35 of the Constitution) : third item on the agenda : information and reports on the application of Conventions and Recommendations : general report and observations concerning particular countries. - Geneva : International Labour Office, 2014. - xxvi, 645 lk. – (Report / International Labour Conference. 103rd session 2014, 0074-6681 ; III (part 1 A)).
ISBN 9789221277422
Märksõnad: rahvusvahelised lepingud; konverentsikogumikud; aruanded; Rahvusvaheline Tööorganisatsioon

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

Baltic security and defence review. - Tartu : Baltic Defence College, 2014. - 172 lk.
ISSN 1736-3772
Märksõnad: kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; sõjavägi; kaitsejõud; sõjaline koostöö; sõjandus; lähiajalugu; Baltimaad; jätkväljaanded

Eesti NATO lugu 1991-2004 / koostanud ja toimetanud Lauri Lindström ja Henrik Praks ; tõlkijad: Margus Enno ja Hille Saluäär ; kujndaja Rein Seppius. - Tallinn : Eesti NATO Ühing : Aade AV, 2014 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 279 lk.
ISBN 9789949335381
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; liitumine; rahvusvaheline koostöö; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; poliitiline ajalugu; Eesti; 1990-ndad; 2000-ndad; mälestused; artiklikogumikud

International cyber security : legal & policy proceedings : 2010 / editors: Eneken Tikk, Anna-Maria Talihärm ; design & layout: Marko Söönurm. - Tallinn : Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2010 Tallinn : EVG Print. - 140 lk.
ISBN 9789949904044
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; kübersõda; küberturve; andmekaitse; küberkuriteod; rahvusvaheline julgeolek; julgeolek; õiguslikud aspektid; kriminaalpoliitika; julgeolekupoliitika; konverentsikogumikud

 

OSCE
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon
Oganization for Security and Co-operation in Europe

Guidelines for reviewing a legal framework for elections. - 2nd ed. - Warsaw : OSCE/ODIHR, 2013. - 97 lk.
ISBN 9789292348687
Märksõnad: valimised; valimisõigus; Euroopa

Guidelines on human rights education for health workers. - Warsaw : ODIHR, 2013. - 64 lk.
ISBN 9789292348700
Märksõnad: inimõigused; õiguskasvatus; tervisekasvatus; tervishoiutöötajad; koolitus; juhendid; käsiraamatud

Guidelines on human rights education for human rights activists / OSCE, ODIHR. - Warsaw : ODIHR, 2013. - 47 lk.
ISBN 9789292348724
Märksõnad: inimõigused; õiguskasvatus; koolitus; juhendid; käsiraamatud

Handbook for the observation of new voting technologies / OSCE, ODIHR. - Warsaw : ODIHR, 2013. - 76 lk.
ISBN 9789292348694
Märksõnad: valimised; e-hääletamine; infotehnoloogia; kommunikatsioonitehnoloogia; Internet; järelevalve; käsiraamatud

 

UNICEF
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Lastefond
United Nations Children's Fund

Jolly, Richard. UNICEF : global governance that works. - London ; New York : Routledge, 2014. - xiii, 190 lk. - (Routledge global institutions series ; 84).
ISBN 9780415491174
Märksõnad: Grant, James P., 1922-1995; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Lastefond; rahvusvahelised organisatsioonid; ajalugu; lapsed; heaolu; lapse õigused; lastekaitse; 20. saj. 2. pool; 21. saj. algus

Minu laps. Meie laps : nõuandeid ja soovitusi lapsevanemale / koostanud Liina Viies. - Tallinn : UNICEF Eesti Rahvuskomitee, 2011. - Tallinn : K-Print. - 13 lk.
Märksõnad: lapsed; lapsepõlv; lastekaitse; lapse õigused; lapsevanemad; nõuanded

Oleme erinevad, oleme sarnased ... : abimaterjal koolidele / koostanud Liina Viies. - Tallinn : UNICEF Eesti Rahvuskomitee, 2011 : Tallinn : K-Print. - 61 lk.
Märksõnad: lapse õigused; rahvusvahelised lepingud; kodanikuõpetus; õiguskasvatus; üldhariduskoolid; õppematerjalid
 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Environmental performance reviews. Morocco / United Nations Economic Commission for Europe, in cooperation with United Nations Economic Commission for Africa, Office for North Africa. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - xxx, 234 lk. - (Environmental performance reviews series, no. 38).
ISBN 9789211170740
Märksõnad: keskkonnakorraldus; keskkonnahäiringud; keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; säästev areng; rahvusvaheline koostöö; Maroko

The value of forests : payments for ecosystem services in a green economy / United Nations, Economic Commission for Europe. - Geneva : United Nations, 2014. - v, 83 lk. - (Geneva timber and forest study papers, no. 34).
ISBN 9789211170719
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; metsandus; metsad; ökosüsteemid; metsakaitse; ökosüsteemi teenused; metsamajandus; finantseerimine; roheline majandus; Euroopa

Wilson, Gary. The United Nations and collective security. - London ; New York : Routledge, 2014. - xv, 247 lk. - (Routledge research in international law).
ISBN 9780415505895
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline julgeolek; rahvusvaheline koostöö; rahvusvaheline õigus; diplomaatia; rahuvalveoperatsioonid

Обзоры результативности экологической деятельности. Таджикистан : второй обзор / Европейская экономическая комиссия, Комитет по экологической политике, Организация Объединенных Наций. - Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2013. - xxxvii, 269 lk. : ill. ; 30 cm. - (Серия обзоров результативности экологической деятельности ; вып. 33).
ISBN 9789211170603
Märksõnad: keskkonnakorraldus; keskkonnahäiringud; keskkonnakaitse; finantseerimine; keskkonnapoliitika; veemajandus; energeetika; säästev areng; rahvusvaheline koostöö; Tadžikistan; statistilised andmed; aruanded

 

UNWTO
Maailma Turismiorganisatsioon
World Tourism Organization

Chinese outbound travel to the Middle East and North Africa. - Madrid : World Tourism Organization, 2014. - xv, 105 lk.
ISBN 9789284415656
Märksõnad: välisturism; turismisihtkohad; Hiina; Lähis-Ida; Põhja-Aafrika

Compendium of tourism statistics. - Madrid : World Tourism Organization, 1986- . - 1 kord aastas.
ISSN 1013-1744
Märksõnad: turism; turismimajandus; hotellid; kulud; statistilised andmed; aastaraamatud

Handbook on e-marketing for tourism destinations : fully revised and extended version 3.0. - Madrid : World Tourism Organization ; Brussels : European Travel Commission, 2014. - xxv, 410 lk.
ISBN 9789284415748 (UNWTO)
Märksõnad: turismisihtkohad; turismiturundus; e-turundus; käsiraamatud

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Aircraft disinsection insecticides / International Programme on Chemical Safety (IPCS), Inter-Organization Programme for the Sound Management of Chemicals (IOMC). - Geneva : World Health Organization, 2013. - ix, 135 lk. - (Environmental health criteria, 243).
ISBN 9789241572439
Märksõnad: nakkushaiguste tõrje; putukatõrje; õhusõidukid; insektitsiidid; kahjustav toime; riskitegurid; riskianalüüs; lennundusmeditsiin

Evaluation of certain food additives and contaminants : seventy-seventh report of the joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. - Geneva : World Health Organization, 2013. - vii, 75 lk. - (WHO technical report series, 983).
ISBN 9789241209830
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; toidulisaained; toidu saastumine; lõhna- ja maitsetugevdajad; toksikoloogia; riskianalüüs; toidukontroll; aruanded

Global and regional estimates of violence against women : prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence / World Health Organization, London School of Hygiene and Tropical Medicine, South African Medical Research Council. - Geneva : World Health Organization, 2013. - vi, 50 lk.
ISBN 9789241564625
Märksõnad: vägivald; seksuaalne vägivald; perevägivald; naised; ohvrid; tervisekahjustused; tervishoiustatistika; hinnangud; aruanded

Health and environment : communicating the risks / World Health Organization, Regional Office for Europe, Regions for Health Network ; edited by Frank Theakston. - Copenhagen : World Health Organization, 2013. - vii, 54 lk.
ISBN 9789289000512
Märksõnad: rahvatervis; keskkonnamõjud; riskitegurid; keskkonnatervis; riskihaldus; riskikommunikatsioon; Euroopa; aruanded

International perspectives on spinal cord injury / executive editors: Jerome Bickenbach. - Geneva : World Health Organization ; Aylesbury : International Spinal Cord Society, 2013. - xiii, 231 lk.
ISBN 9789241564663
Märksõnad: seljaajutraumad; epidemioloogia; ennetamine; taastusravi; tervishoiuteenused; puuetega inimesed; tugiteenused; haridusvõimalused; keskkond; juurdepääsetavus; aruanded

Peters, David H ; Tran, Nhan T ; Adam, Taghreed. Implementation research in health : a practical guide. - Geneva : World Health Organization : Alliance for Health Policy and Systems Research, 2013. - 67 lk.
ISBN 9789241506212
Märksõnad: tervisepoliitika; tervishoiuteenused; terviseuuringud; juurutamine; juhendid

Responding to intimate partner violence and sexual violence against women : WHO clinical and policy guidelines. - Geneva : World Health Organization, 2013. - viii, 55 lk.
ISBN 9789241548595
Märksõnad: seksuaalne vägivald; perevägivald; seksuaalsuhted; väärkohtlemine; naised; ohvrid; psühholoogiline nõustamine; arstiabi; ennetamine; juhendid

The changing national role in health system governance : a case-based study of 11 European countries and Australia / edited by Elke Jakubowski, Richard B. Saltman. - Copenhagen : European Observatory on Health Systems and Policies, 2013. - xxii, 74 lk. - (Observatory studies series ; 29).
ISBN 9789289000031
Märksõnad: tervishoid; juhtimine; tervishoiupoliitika; tervishoiuteenused; ravikindlustus; Euroopa; Austraalia; juhtumiuuringud

WHO traditional medicine strategy 2014-2023. - Geneva : World Health Organization, 2013. - 76 lk.
ISBN 9789241506090
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; rahvameditsiin; alternatiivmeditsiin; tervishoiuteenused; tervisepoliitika; strateegiad; 21. saj. 1. pool

World malaria report / World Health Organization. - Geneva : World Health Organization, 2014. – 174 lk.
Märksõnad: malaaria; farmakoteraapia; malaariavastased ravimid; nakkushaiguste tõrje; ennetav meditsiin; tervishoiukorraldus; terviseprogrammid; aruanded; aastaraamatud

 

WIPO
Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon
World Intellectual Property Organization

WIPO arbitration, mediation and expert determination rules and clauses / WIPO Arbitration and Mediation Center. - Geneva : World Intellectual Property Organization, 2009. - 128 lk.
ISBN 9789280517989
Märksõnad: Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon; intellektuaalne omand; rahvusvahelised organisatsioonid; vahekohtud; vahekohtumenetlus; mediatsioon; põhikirjad

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

Connecting to global markets : challenges and opportunities : case studies presented by WTO chair-holders / edited by Marion Jansen, Mustapha Sadni Jallab, Maarten Smeets. - Geneva : World Trade Organization, 2014. - xv, 216 lk.
ISBN 9789287039316
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; ASEAN; Mercosur (organisatsioon); rahvusvaheline kaubandus; kaubanduspoliitika; piirangute kaotamine; globaliseerumine; juhtumiuuringud; Mauritius; Indoneesia; Hiina; Kenya; Senegal; Venemaa; Singapur; Tšiili; Barbados; Jordaania; Namiibia

Taubman, Antony. A practical guide to working with TRIPS. - Oxford etc. : Oxford University Press, 2011. - xx, 227 lk.
ISBN 9780199575206
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994); intellektuaalne omand; tööstusomand; õiguskaitse; vaidluste lahendamine; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; käsiraamatud

 


 digitaalarhiiv digar