Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2014-3

20.10.2014

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books: international organizations


| Üld/General | CoE/EN | ILO
| OECD |
| UN/ÜRO | UNESCO |UNICEF | WHO | WTO | Üld
General

Art, cultural heritage and the market : ethical and legal issues / Valentina Vadi, Hildegard E.G.S. Schneider, editors. - Heidelberg etc. : Springer, 2014. - xviii, 342 lk.
ISBN 9783642450938
Märksõnad: kultuuripärand; kultuurivarad; kaitse; tagastamine; restitutsioon (jur.); eetilised aspektid; õiguskaitse; rahvusvaheline õigus; kunstikogud; kunstiturg; järelevalve; konverentsikogumikud

Westra, Laura. Child law : children's rights and collective obligations / foreword by Roger Brownsword. - Cham : Springer, 2014. - xiii, 178 lk.
ISBN 9783319050706
Märksõnad: lapsed; õiguslik seisund; lapse õigused; inimõigused; lastekaitse; õiguskaitse

 

CoE
Euroopa Nõukogu
Council of Europe

Television, cinema, video and on-demand audiovisual services - the pan-European picture : yearbook / European Audiovisual Observatory = Télévision, cinéma, vidéo et services audiovisuels à la demande - le paysage paneuropéen : annuaire / Observatoire Européen de l'audiovisuel = Fernsehen, Film, Video und audiovisuelle Abrufdienste - die gesamteuropäische Lage : Jahrbuch / Europäische audiovisuelle Informationsstelle. - Strasbourg : European Audiovisual Observatory, 2013. - 256 lk.
Märksõnad: meedia; filmikunst; televisioon; audiovisuaalteavikud; nõudevideo; Euroopa; statistilised andmed; aastaraamatud

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Office

Freedom of association and collective bargaining electronic library = Bibliothèque électronique sur la liberté syndicale et la négociation collective : [elektrooniline teavik] / International Labour Organization ; conceived by Bernard Gernigon. - Geneva : International Labour Organization, 2014. - 1 CD-ROM.
ISBN 9789220286975
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; ühinemisvabadus; kollektiivsed läbirääkimised; tööõigus; standardid (normid); rahvusvahelised lepingud; CD-ROMid

ILO programme implementation 2012-13 : report of the Director-General (appended to the Report of the Chairperson of the Governing Body) : International Labour Conference, 103rd session, 2014. - Geneva : International Labour Office, 2014. - xi, 70 lk. - (Report / International Labour Conference. 103rd session 2014, 0074-6681 ; I (A)).
ISBN 9789221277347
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); tegevuskavad; aruanded; konverentsikogumikud

International labour standards electronic library : [elektrooniline teavik]. - Geneva : International Labour Organization, 2014. - 1 CD-ROM.
ISSN 1020-9972
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); töösuhted; standardid (normid); standardimine; digitaalraamatukogud; jätkväljaanded; CD-ROMid

Report 103rd session 2014. Report V (2) 2014 / International Labour Conference. - Geneva : International Labour Office, 2014. -95 lk.
ISSN 0074-6681
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); ratifitseerimine; rahvusvahelised lepingud; konverentsikogumikud; jätkväljaanded

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

Action plan on base erosion and profit shifting. - Paris : OECD, 2013. - 40 lk.
ISBN 9789264202702
Märksõnad: ettevõtted; maksustamine; ettevõtte tulumaks; topeltmaksustamine; tegevuskavad

African economic outlook / African Development Bank, Development Centre of the Organisation for Economic Co-Operation and Development. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2013. - 316 lk.
ISSN 1995-3909
Märksõnad: majandus; majandustingimused; Aafrika; aastaraamatud

Anti-corruption reforms in Eastern Europe and Central Asia : progress and challenges, 2009-2013. - Paris : OECD, 2013. - 199 lk. - (Fighting corruption in Eastern Europe and Central Asia, 2074-3580).
ISBN 9789264201873
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; võrdlevuuringud; korruptsioon; ennetamine; poliitika; reformid; kriminaalõigus; õigusreformid; Ida-Euroopa; Kesk-Aasia

Better policies for board nomination and election in Asia. - Paris : OECD, 2013. - 54 lk. - (Corporate governance, 2077-6527).
ISBN 9789264204379
Märksõnad: äriühingute valitsemine; juhatused; nõukogud; valimised; aktsionärid; Aasia

Boards of directors of state-owned enterprises : an overview of national practices. - Paris : OECD, 2013. - 110 lk. - (Corporate governance, 2077-6527).
ISBN 9789264187238
Märksõnad: riigiettevõtted; juhatused; juhtimine; töökorraldus; vastutus

Commercialising public research : new trends and strategies. - Paris : OECD, 2013. - 130 lk.
ISBN 9789264193314
Märksõnad: teadus- ja arenduskeskused; uurimiskeskused; ülikoolid; uuringud; teadus- ja arendustegevus; arengusuunad; arengustrateegiad; kommertsialiseerumine; ettevõtlus; spin-off ettevõtted; aruanded

Conflict over resources and terrorism : two facets of insecurity / Organisation for Economic Co-operation and Development ; Sahel and West Africa Club. - Paris : OECD, 2013. - 141 lk. - (West African studies, 2074-3548).
ISBN 9789264190276
Märksõnad: julgeolek; keskkonnajulgeolek; toidujulgeolek; maapoliitika; konfliktid; terrorism; terrorismivastane võitlus; Lääne-Aafrika; Mali

Co-operative compliance : a framework : from enhanced relationship to co-operative compliance. - Paris : OECD, 2013. - 105 lk.
ISBN 9789264200845
Märksõnad: maksustamine; maksupoliitika; riigitulud

Education at a glance : OECD indicators / Centre for Educational Research and Innovation (CERI), Indicators of Education Systems. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013. - 586 lk. - (Education and skills).
ISSN 1563-051X
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; haridus; hindamine; haridussüsteemid; kultuuridevahelised uuringud; indikaatorid (andmed); haridusstatistika; haridusuuringud; statistilised andmed; aastaraamatud

Effective carbon prices. - Paris : OECD, 2013. - 96 lk.
ISBN 9789264196841
Märksõnad: õhu saastamine; süsinikdioksiid; kasvuhoonegaasid; hinnad; keskkonnapoliitika; maksustamine; keskkonnamaksud; saastetasud; efektiivsus; aruanded

Employment and skills strategies in Australia / Organisation for Economic Co-operation and Development, Local Economic and Employment Development. - Paris : OECD, 2014. - 86 lk. - (OECD reviews on local job creation, 2311-2328).
ISBN 9789264207882
Märksõnad: tööhõivepoliitika; tööturg; tööjõud; töökohtade planeerimine; kutseoskused; Austraalia

Employment and skills strategies in Ireland / Organisation for Economic Co-operation and Development, Local Economic and Employment Development. - [Paris] : OECD, 2014. - 111 lk. - (OECD reviews on local job creation, 2311-2328).
ISBN 9789264207905
Märksõnad: tööhõivepoliitika; kutseõpe; koolitus; Iirimaa

Financing SMEs and entrepreneurs 2012 : an OECD scoreboard. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 198 lk.
ISSN 2306-5257
Märksõnad: väikeettevõtted; keskmise suurusega ettevõtted; finantseerimine; ettevõtte rahandus; aastaraamatud

Gender and statebuilding in fragile and conflict-affected states. - Paris : OECD, 2013. - 87 lk. - (Conflict and fragility, 2074-3645).
ISBN 9789264202115
Märksõnad: riikluse ehitamine; sooline võrdõiguslikkus; edendamine; arengumaad

Getting it right : strategic agenda for reforms in Mexico. - Paris : OECD, 2013. - 270 lk.
ISBN 9789264111721
Märksõnad: majandusreformid; sotsiaalreformid; reformid; Mehhiko

Global food security : challenges for the food and agricultural system / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 2013. - 157 lk.
ISBN 9789264195349
Märksõnad: toiduvarud; toidujulgeolek; rahvusvaheline kaubandus

Health at a glance : OECD indicators 2013. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013. - 210 lk.
ISSN 1995-3992
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; tervishoid; rahvatervis; tervisenäitajad; tervishoiuteenused; finantseerimine; tervishoiuteenuste kvaliteet; tervisepoliitika; statistilised andmed; aruanded; jätkväljaanded

Implementing the OECD principles for integrity in public procurement : progress since 2008. - Paris : OECD, 2013. - 132 lk. - (OECD public governance reviews, 2219-0406).
ISBN 9789264048898
Märksõnad: riigihanked; tingimused; riiklik poliitika

Innovative learning environments / Organisation for Economic Co-operation and Development, Centre for Educational Research and Innovation. - Paris : OECD, 2013. - 215 lk. - (Educational research and innovation, 2076-9660).
ISBN 9789264203471
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; haridusuuringud; võrdlevuuringud; õpikeskkond; innovatsioonid; õppimine; õpetamine; haridusuuendus; kooliarendus

International migration outlook : annual report. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013. - 420 lk.
ISSN 1995-3968
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; välisränne; arengusuunad; maailm; riigid; rändepoliitika; rändestatistika; välistööjõud; statistilised andmed; aruanded; aastaraamatud

International regulatory co-operation : case studies. Vol. 3, Transnational private regulation and water management. - Paris : OECD, 2013. - 102 lk.
ISBN 9789264200517
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; veemajandus; piiriveekogud; veevarustus; ressursikorraldus; ressursside areng; säästev areng; veekogude kaitse; keskkonnakorraldus; rahvusvaheline koostöö; reguleerimine; juhtumiuuringud

ITF transport outlook 2013 : funding transport. - Paris : OECD : International Transport Forum, 2013. - 157 lk.
ISBN 9789282103920
Märksõnad: transport; transpordipoliitika; majandustingimused

Leadership for 21st century learning / Organisation for Economic Co-operation and Development, Centre for Educational Research and Innovation. - Paris : OECD, 2013. - 204 lk. - (Educational research and innovation, 2076-9660).
ISBN 9789264185760
Märksõnad: koolikorraldus; õppekorraldus; koolijuhtimine; eestvedamine; õpikeskkond; haridusuuendus; 21. saj

Lunn, Pete. Regulatory policy and behavioural economics. - Paris : OECD, 2014. - 70 lk.
ISBN 9789264207844
Märksõnad: majandusteadus; psühholoogilised aspektid; majanduspoliitika

Marine biotechnology : enabling solutions for ocean productivity and sustainability. - Paris : OECD, 2013. - 114 lk.
ISBN 9789264194236
Märksõnad: mered; biotehnoloogia; säästev areng; mereelustik; bioloogiline mitmekesisus

OECD employment outlook. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2014. - 292 lk. - (Employment).
ISSN 1013-0241
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; tööhõive; tööturg; statistilised andmed; aastaraamatud

OECD factbook : economic, environmental and social statistics. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2013. - 260 lk.
ISSN 1995-3879
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; sotsiaalmajanduslikud näitajad; majandustingimused; keskkond; ühiskond; sotsiaalne keskkond; majandusstatistika; sotsiaalstatistika; statistilised andmed; aastaraamatud

OECD guidelines on measuring subjective well-being. - Paris : OECD, 2013. - 265 lk.
ISBN 9789264191648 (OECD)
Märksõnad: heaolu; elukvaliteet; hindamine; sotsiaaluuringud; uurimismeetodid; käsiraamatud; aruanded

OECD reviews of innovation policy. Croatia 2013. - Paris : OECD, 2014. - 269 lk. - (OECD reviews of innovation policy, 1993-4203).
ISBN 9789264204355
Märksõnad: innovatsioonipoliitika; teadus- ja arendustegevus; riiklik poliitika; Horvaatia

OECD reviews of innovation policy : innovation in Southeast Asia. - Paris : OECD, 2013. - 347 lk.
ISBN 9789264128705
Märksõnad: innovatsioonipoliitika; teadus- ja arendustegevus; riiklik poliitika; Kagu-Aasia

OECD science, technology and industry scoreboard 2013 : innovation and performance in the global economy. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2013. - 276 lk. - (Science and innovation).
ISSN 1562-983X
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; teadus- ja arendustegevus; tehnoloogia; innovaatika; teaduspoliitika; statistilised andmed; aastaraamatud

OECD yearbook : better policies for better lives. - Paris : OECD, 2013. - (OECD observer, 0029-7054).
ISSN 0029-7054
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; majandustingimused; majanduskoostöö; sotsiaalne areng; aastaraamatud

Pensions at a glance. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Developement, 2013. - 368 lk.
ISSN 1995-4026
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; pensionid; pensionipoliitika; pensionisüsteemid; pensionireformid; indikaatorid (andmed); statistilised andmed; jätkväljaanded

Perspectives on global development 2013 : industrial policies in a changing world : shifting up a gear / Organisation for Economic Co-operation and Development, Development Centre. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013. - 249 lk. - (Perspectives on global development, 2222-4467 ; 2013).
ISBN 9789264177116
Märksõnad: maailmamajandus; globaliseerumine; arengumaad

Policy instruments to support green growth in agriculture. - Paris : OECD, 2013. - 139 lk. - (OECD green growth studies, 2222-9515).
ISBN 9789264203518
Märksõnad: põllumajandus; säästev areng; roheline majandus

Reaping the benefits of ICTs in Spain : strategic study on communication infrastructure and paperless administration. - Paris : OECD, 2013. - 123 lk. - (OECD e-government studies, 1990-1062).
ISBN 9789264110601
Märksõnad: kommunikatsioonitehnoloogia; infotehnoloogia; infoühiskond; taristu; e-teenused; e-riik; Hispaania

Regulatory policy in Colombia : going beyond administrative simplification. - Paris : OECD, 2013. - 201 lk. - (OECD reviews of regulatory reform, 1563-4973).
ISBN 9789264201934
Märksõnad: Colombia; majandustingimused; reformid; majandusreformid

Skills development and training in SMEs. - Paris : OECD, 2013. - 160 lk. - (Local Economic and Employment Development (LEED), 1990-1100).
ISBN 9789264175297
Märksõnad: väikeettevõtted; keskmise suurusega ettevõtted; kutseoskused; ettevõttesisene koolitus; koolitus

Society at a glance : OECD social indicators . - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2014. - 211 lk.
ISSN 1995-3984
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; sotsiaalsed muutused; sotsiaalstatistika; statistilised andmed; jätkväljaanded

Specialised anti-corruption institutions : review of models : second edition. - 2nd ed. - Paris : OECD, 2013. - 176 lk.
ISBN 9789264187191
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; korruptsioon; ennetamine; institutsioonid; rahvusvahelised lepingud; standardid (normid); riiklik poliitika; hindamine

Supervision and enforcement in corporate governance. - Paris : OECD, 2013. - 115 lk. - (Corporate governance, 2077-6527).
ISBN 9789264203327
Märksõnad: äriühingute valitsemine; järelevalve; juhtumiuuringud; Brasiilia; Türgi; Ameerika Ühendriigid

Supporting investment in knowledge capital, growth and innovation. - Paris : OECD, 2013. - 356 lk.
ISBN 9789264193093
Märksõnad: investeeringud; teadmusjuhtimine; teadmusmajandus; majanduskasv; innovatsioonid

Teachers for the 21st century : using evaluation to improve teaching / edited by Andreas Schleicher ; Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 2013. - 125 lk.
ISBN 9789264193857
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; õpetajad; kutseoskused; õpetamine; töö hindamine; erialane areng

The Internet economy on the rise : progress since the Seoul Declaration. - Paris : OECD, 2013. - 180 lk.
ISBN 9789264201491
Märksõnad: infotehnoloogia; Internet; e-äri; e-teenused; majanduslikud aspekt

Time for the U.S. to reskill? : what the survey of adult skills says. - Paris : OECD, 2013. - 104 lk. - (OECD skills studies, 2307-8723).
ISBN 9789264204898
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; haridustase; võrdlevuuringud; täisealised; kirjaoskus; lugemisoskus; arvutamisoskus; põhiharidus; täiskasvanuõpe; hariduspoliitika; haridusprogrammid; Ameerika Ühendriigid

Water governance in the Netherlands : fit for the future?. - Paris : OECD, 2014. - 294 lk. - (OECD studies on water, 2224-5073).
ISBN 9789264208940
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; vesi; veemajandus; riskitegurid; veevarud; veekaitse; Holland; aruanded

Women and financial education : evidence, policy responses and guidance / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD, 2013. - 96 lk.
ISBN 9789264202726
Märksõnad: naised; finantskirjaoskus

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Annan, Kofi A. We the peoples : a UN for the 21st century / by Kofi Annan ; edited by Edward Mortimer. - Boulder ; London : Paradigm, 2014. - vi, 258 lk.
ISBN 9781612055589
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; rahu; rahuprotsess; rahvusvaheline julgeolek; sõjalised konfliktid; inimõigused; vaesus; Aafrika; Lähis-Ida; kõned; ettekanded; loengud

El Droubi, Sufyan. Resisting United Nations Security Council resolutions. - London ; New York : Routledge, 2014. - xx, 251 lk. ; 24 cm. - (Routledge research in international law).
ISBN 9780415710435 (hardback)
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline õigus; resolutsioonid; sanktsioonid; majandussanktsioonid; embargo; relvakaubandus; terrorism; Lõuna-Aafrika Vabariik; Namiibia; Iraak; Bosnia ja Hertsegoviina; Liibüa; Iraan

Environmental performance reviews. Croatia : second review / United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - xxvi, 205 lk. - (Environmental performance reviews series, no. 40).
ISBN 9789211170764
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; keskkonnakorraldus; keskkonnahäiringud; keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; ökosüsteemid; bioloogiline mitmekesisus; kaitsealad; turism; säästev areng; rahvusvaheline koostöö; Moldova (riik)

Environmental performance reviews. Republic of Moldova : third review / United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - xix, 184 lk. - (Environmental performance reviews series, no. 39).
ISBN 9789211170757
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; keskkonnakorraldus; keskkonnahäiringud; keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; põllumajandus; metsandus; tööstus; säästev areng; rahvusvaheline koostöö; Moldova (riik)

Innovation policy for green technologies : guide for policymakers in the transition economies of Europe and Central Asia / United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - xii, 144 lk.
ISBN 9789211170726
Märksõnad: innovatsioonipoliitika; säästev tehnoloogia; roheline majandus; üleminekumajandus; Euroopa; Kesk-Aasia; teatmikud

Saul, Ben ; Kinley, David ; Mowbray, Jacqueline. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights : commentary, cases, and materials. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - lxiii, 1292 lk.
ISBN 9780199640300 (hbk.)
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Majandus-, Sotsiaal- ja Kultuuriõiguste Komitee; Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvaheline pakt (1966); inimõigused; põhiõigused; rahvusvahelised lepingud; kohtuasjad; kommentaarid

The Aarhus Convention : an implementation guide / United Nations Economic Commission for Europe. - 2nd ed. - Geneva : United Nations, 2014. - 278 lk.
ISBN 9789211170696
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; Aarhusi konventsioon (1998); keskkond; juurdepääs infole; avalik teave; osalusdemokraatia; otsustamine; õigusemõistmine; rahvusvahelised lepingud; käsiraamatud

The Convention on the Rights of Persons with Disabilities : training guide / United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - 3, 153 lk. - (Professional training series, 1020-1688 ; no. 19).
ISBN 9789211542035
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006); puuetega inimesed; õiguslik seisund; põhiõigused; inimõigused; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; õiguskasvatus; käsiraamatud

World investment report 2014 : investing in the SDGs : an action plan / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - xxxv, 228 lk. - (World investment report, 1020-2218 ; 2014).
ISBN 9789211128734
Märksõnad: välisinvesteeringud; otseinvesteeringud; säästev areng; roheline majandus; tegevuskavad; aruanded


UNESCO
Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Cultural diversity in international law : the effectiveness of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions / edited by Lilian Richieri Hanania. - London ; New York : Routledge, 2014. - xx, 320 lk. - (Routledge research in international law).
ISBN 9780415869874
Märksõnad: Kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioon (2005); multikultuursus; kultuurierinevused; kultuurivarad; kultuuripärand; kultuur; edendamine; kultuuriteenused; rahvusvaheline kaubandus; kultuuripoliitika; intellektuaalne koostöö; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; artiklikogumikud

 

UNICEF
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Lastefond
United Nations Children's Fund

Children's lives in an era of children's rights : the progress of the Convention on the Rights of the Child in Africa / edited by Afua Twum-Danso Imoh and Nicola Ansell. - London ; New York : Routledge, 2014. - xvii, 258 lk. - (Routledge research in human rights law).
ISBN 9780415816076 (hbk.)
Märksõnad: Lapse õiguste konventsioon (1989); Lapse õiguste ja heaolu Aafrika harta (1990); lapse õigused; lapsed; õiguslik seisund; heaolu; lastekaitse; Aafrika; artiklikogumikud

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Antimicrobial resistance : global report on surveillance. - Geneva : World Health Organization, 2014. - XXII, 232 lk.
ISBN 9789241564748
Märksõnad: antimikroobsed ravimid; antimikroobne toime; mikroobid; ravimiresistentsus; nakkushaigused; antimikroobne ravi; riskitegurid; aruanded

The selection and use of essential medicines : report of the WHO Expert Committee, 2013 (including the 18th WHO Model List of Essential Medicines and the 4th WHO Model List of Essential Medicines for Children). - Geneva : World Health Organization, [2014]. - xiv, 219 lk. - (WHO technical report series, 0512-3054 ; 985).
ISBN 9789241209854
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; ravimid; ravimikasutus; ravimiannused; lapsed; täisealised; standardid (normid); ravimiinfo; utiliseerimine; juhendid; aruanded

WHO Expert Committee on Biological Standardization : sixty-fourth report. - Geneva : World Health Organization, 2014. - xviii, 266 lk. - (WHO technical report series, 0512-3054 ; 987).
ISBN 9789241209878
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; bioloogilised preparaadid; vaktsiinid; verepreparaadid; biomaterjalid; ravimikontroll; standardid (normid); aruanded

WHO expert committee on specifications for pharmaceutical preparations : forty-eighth report. - Geneva : World Health Organization, 2014. - xi, 387 lk. - (WHO technical report series, 0512-3054 ; 986).
ISBN 9789241209861
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; farmaatsiatööstus; farmatseutiline tehnoloogia; ravimid; ravimpreparaadid; kvaliteediohje; standardid (normid); spetsifikatsioonid; juhendid


WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

Downes, Chris. The impact of WTO SPS law on EU food regulations. - Cham [etc.] : Springer, 2014. - xvi, 266 lk. - (Studies in European economic law and regulation ; 2).
ISBN 9783319043722
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete rakendamise leping (1995); toiduohutus; toidukontroll; sanitaarkontroll; rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline õigus; Euroopa Liidu õigus; siseriiklik õigus; majandusõigus; toitlustuspoliitika; Euroopa Liidu maad

WTO domestic regulation and services trade : putting principles into practice / World Trade Organization ; edited by Aik Hoe Lim and Bart de Meester. - New York ; Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - xxvi, 367 lk.
ISBN 9781107635340 (pbk.)
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; Teenuskaubanduse üldleping (1994); kaubanduspoliitika; majanduslik regulatsioon; teenused; teenusteturg; juhtumiuuringud; artiklikogumikud

 


 digitaalarhiiv digar