Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2014-4

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organizations

  | CoE/EN | IMO | IPU | NATO |
| UNICEF| UN/ÜRO | WHO | WTO |


CoE
Euroopa Nõukogu
Council of Europe

Kearns, Paul. Freedom of artistic expression : essays on culture and legal censure. - Oxford ; Portland : Hart, 2013. - x, 249 lk.
ISBN 9781841130804
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; kohtuasjad; loominguvabadus; sõnavabadus; põhiõigused; tsensuur; autoriõigus; Euroopa Liidu õigus; kunst; õigus; eetika; Suurbritannia; Prantsusmaa; Ameerika Ühendriigid; esseekogumikud

Kompass : noorte inimõigushariduse käsiraamat : 2012. a. täielikult läbi vaadatud ja muudetud redaktsioon / Patricia Brander ; tõlge eesti keelde: Alar Helstein ; sisuline toimetamine: Haridus- ja Teadusministeerium ; karikatuuride autor: Pancho. - Tallinn : Argo : Inimõiguste Instituut, 2014. - Viljandi : Print Best. - 624 lk.
ISBN 9789949337842
Märksõnad: inimõigused; noored; õiguskasvatus; õigusharidus; käsiraamatud

Lõhmus, Uno. Põhiõigused kriminaalmenetluses. - 2. täiend. ja ümbertööt. vlj. - Tallinn : Juura, 2014 Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda. - 367 lk.
ISBN 9789985754139
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõigused; põhiõigused; õiguskaitse; kriminaalmenetlus; kriminaalkohtumenetlus; rahvusvahelised lepingud; kohtulahendid; Euroopa Liidu õigus; võrdlev õigusteadus; Euroopa; Eesti; Ameerika Ühendriigid

 

IMO
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
International Maritime Organization

2011 ESP Code : international code on the enchanced programme of inspections during surveys of bulk carriers and oil tankers, 2011 : 2013 edition. - 3rd ed. - London : International Maritime Organization, 2013. - vii, 294 lk.
ISBN 9789280115529
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; EPS Code (2011); kaubavedu; kaubalaevad; naftatankerid; tehnojärelevalve; hooldusstandardid; remont; järelevalve; juhendid

2012 guidelines for the development of action lists and action levels for fish waste : London convention and protocol. - London : International Maritime Organization, 2013. - iv, 40 lk.
ISBN 9789280115765
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; merelaevandus; meretransport; merereostus; merekaitse; mereohutus; kalakaitse; tegevuskavad; käsiraamatud

Code on noise levels on board ships : 2014 edition. - London : International Maritime Organization, 2014. - v, 55 lk.
ISBN 9789280115789
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; merelaevandus; meretransport; müra; mürakaitse

GMDSS manual : Global Maritime Distress and Safety System : 2013 edition. - 7th ed. - London : IMO, 2013. - vii, 800 lk.
ISBN 9789280115758
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merelaevandus; mereohutus; navigatsioon; raadionavigatsioon; satelliitside; raadioside; laevajuhtimine; merepäästeteenistused; hädasignaalid; käsiraamatud

IMSBC Code : International Maritime Solid Bulk Cargoes Code : incorporating amendment 02-13 and supplement : 2013 edition. - London : IMO, 2013. - v, 553 lk.
ISBN 9789280115871
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; meretransport; merelaevandus; kaubalaevad; kaubavedu; lossimine; ohutuseeskirjad; õigusaktid

International convention for safe containers, 1972 (CSC) : 2014 edition. - 6th ed. - London : International Maritime Organization, 2014. - vi, 79 lk.
ISBN 9789280115932
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; laevandus; laevad; konteinerid; konteinerveod; konteinerilaevad; mereohutus; rahvusvahelised lepingud

ISM Code : international safety management code with guidelines for its implementation : 2014 edition. - 4th ed. - London : International Maritime Organization, 2014. - vi, 71 lk.
ISBN 9789280115901
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; meretransport; merelaevandus; mereohutus; merereostus; merekaitse; õigusaktid

Revised IMO compendium on facilitation and electronic business : 2014 edition. - 2nd ed. - London : International Maritime Organization, 2014. - v, 105 lk.
ISBN 9789280115475
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; meretransport; laevandus; rahvusvahelised organisatsioonid; dokumendihaldus; kaubandus; e-kaubandus; rahvusvahelised lepingud

Ships' routeing. - London : International Maritime Organization, 2014. - 247 lk.
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; laevasõiduteed; merendus; meretransport; mereohutus; merelaevandus; laevad; sadamad; turvalisus; ohutuseeskirjad; rahvusvahelised lepingud; jätkväljaanded

The London protocol : what it is and how to implement it : 2014 edition. - London : International Maritime Organization, 2014. - xi, 72 lk.
ISBN 9789280115741
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; merelaevandus; meretransport; merereostus; merekaitse; mereohutus; protokollid

 

 IPU
Parlamentidevahelie Liit
Inter-Parliamentary Union

Guidelines for women's caucuses. - Geneva : Inter-Parliamentary Union ; New York : Office of the Permanent Observer of the Inter-Parliamentary Union to the United Nations, 2013. - 61 lk.
ISBN 9789291425877
Märksõnad: naised; parlamendiliikmed; parlamendifraktsioonid; parlamendid; juhendid

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

2014 6th international conference on cyber conflict : 3-6 June, 2014 Tallinn, Estonia : proceedings / NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, IEEE ; Pascal Brangetto, Markus Maybaum, Jan Stinissen (eds.) ; foreword: Gabriel Jakobson, Rain Ottis. - Tallinn : NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2014 Lohkva : Greif. - viii, 345 lk.
ISBN 9789949954407
Märksõnad: kübersõda; küberturve; riiklik julgeolek; rahvusvaheline julgeolek; konverentsikogumikud

 

UNICEF
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Lastefond
United Nations Children's Fund

Child well-being in rich countries : a comparative overview / UNICEF, Innocenti Research Centre. - Florence : UNICEF, Office of Research, 2013. - 56 lk. - (Innocenti report card, issue no. 11).
ISBN 9788865220160
Märksõnad: lapsed; heaolu; lastekaitse; sotsiaalkaitse; arenenud riigid; võrdlev analüüs; statistilised andmed

Immunization summary : a statistical reference containig data through 2013. - New York, NY : UNICEF ; Geneva, Switzerland : World Health Organization, 2014. - 226 lk.
Märksõnad: immuniseerimine; vaktsiinid; tervishoiustatistika; riigid; statistilised andmed; aastaraamatud

UNICEF annual report 2013 / UNICEF, Division of Communication. - New York : United Nations Children's Fund, 2013. - 48 lk.
ISSN 0254-2447
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Lastefond; lapse õigused; lastekaitse; tegevuskavad; aruanded; aastaraamatud

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

ADR applicable as from 1 January 2015: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road / Economic Commission for Europe, Committee on Inland Transport. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - 725 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; rahvusvaheline transport; maanteetransport; autotransport; ohtlikud ained; klassifikatsioonid; Euroopa; statistilised andmed; rahvusvahelised lepingud; jätkväljaanded

Borrie, John ; Caughley, Tim. An illusion of safety : challenges of nuclear weapon detonations for United Nations humanitarian coordination and response. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - xii, 88 lk.
ISBN 9789290452034
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Desarmeerimisuuringute Instituut; tuumarelvad; lõhkamine; tuumaohutus; tuumaõnnetused; humanitaarabi; rahvusvaheline koostöö; juhendid

Geneva timber and forest study papers / United Nations, Economic Commission for Europe, Timber Secition, Food and Agriculture Organization of the United Nations. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - 174 lk.
ISSN 1020-2269
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsioon; metsandus; metsamajandus; metsatööstus; puit; jätkväljaanded

Innovation performance review of Armenia / United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - xxiv, 130 lk. - (United Nations publications).
ISBN 9789211170795
Märksõnad: innovatsioonipoliitika; innovatsioonid; teadus- ja arendustegevus; majandus; tööstus; investeeringud; statistilised andmed; Armeenia

International accounting and reporting issues : 2013 review / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - 98 lk.
ISSN 1014-4633
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; raamatupidamine; ettevõtted; erasektor; avalik sektor; väikeettevõtted; keskmise suurusega ettevõtted; auditeerimine; standardid (normid); aruandlus; aastaraamatud

Report of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. - New York : United Nations, 2014. - 189 lk. - (GAOR supplement. Official records. Session. Supplement no. 20 / General Assembly).
A/69/20/2014
ISSN 0255-1144
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Peaassamblee; UNISPACE III (programm); kosmoloogia; rahu-uuringud; rahvusvaheline koostöö; aruanded; aastaraamatud

Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its 69 session 7-18 July 2014. - New York : United Nations, 2014. - (GAOR supplement. Official records. Session. Supplement no. 17 / General Assembly).
ISSN 0251-9127
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Peaassamblee; UNCITRAL; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvaheline õigus; äriõigus; transport; komisjonid; aruanded; aastaraamatud

The economic, social and cultural rights of migrants in an irregular situation / United Nations, Human Rights, Office of the High Commissioner. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - iv, 136 lk.
ISBN 9789211542059
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Inimõiguste Ülemkomissar; migrandid; inimõigused; põhiõigused; ebaseaduslik ränne; haridus; sotsiaalkindlustus; elatustase

Trade and development report 2014 : report by the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2014. - 213 lk.
ISSN 0255-4607
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; maailmamajandus; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvaheline rahandus; majanduslik areng; rahandus; kapitalikäive; arengumaad; aastaraamatud

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Prisons and health / edited by Stefan Enggist. - Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2014. - xi, 189 lk.
ISBN 9789289050593
Märksõnad: tervishoid; meditsiinieetika; inimõigused; kinnipidamiskohad; vanglad; vangid; tervis; tervishoiuteenused; haigused; riskitegurid; vägivald; Euroopa

Realizing our vision : report of the Regional Director on the work of WHO in the European Region in 2012-2013. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2014. - ix, 67 lk.
ISBN 9789289050111
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon. Euroopa Regionaalamet; tervishoiuorganisatsioonid; rahvusvahelised organisatsioonid; tervishoid; planeerimine; tervisepoliitika; Euroopa; 2010-ndad; aruanded

Tackling health inequities : from concepts to practice : the experience of Västra Götaland / WHO Regional Office for Europe, Regions for Health Network. - Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2014. - vii, 36 lk.
ISBN 9789289050548
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon. Euroopa Regionaalamet; tervishoid; ebavõrdsus; tervisemõjurid; sotsiaalmajanduslikud näitajad; tervisepoliitika; Rootsi; Västra Götaland; tegevuskavad; aruanded

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

World trade report 2014. - Geneva : World Trade Organization, 2014. - 240 lk.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; majanduspoliitika; majandustingimused; aastaraamatud

 


 digitaalarhiiv digar