Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2012-03

| Sotsioloogia | Majandus | Poliitika |


 
SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

Dahler-Larsen, Peter. The evaluation society / [translated by Steven Sampson]. - Stanford, California : Stanford Business Books, an imprint of Stanford University Press, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780804776929
Märksõnad: organisatsioonisotsioloogia; hindamine; sotsiaalsed aspektid

Globalization and emerging societies : development and inequality / edited by Jan Nederveen Pieterse, Boike Rehbein. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2009, 2011. - (Frontiers of globalization.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230354494 (pbk.)
Märksõnad: globaliseerumine; sotsiaalne areng; majanduslik areng; ebavõrdsus; juhtumiuuringud; Hiina; India; Brasiilia; 21. saj; artiklikogumikud

Widmaier, Sarah. Are recent immigrants different? [Võrguteavik] : a new profile of immigrants in the OECD based on DIOC 2005/06 / Jean-Christophe Dumont. - Paris : OECD Publishing, 2011. - (OECD social, employment and migration working papers, no. 126).
Märksõnad: välisränne; väljarändajad; sisserändajad; haridus; tööturg; sotsiaalmajanduslikud näitajad; sotsiaaldemograafia; e-raamatud

Özkirimli, Umut. Theories of nationalism : a critical introduction. - 2nd ed. - Basingstoke, UK ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230577336 (pbk.)
Märksõnad: rahvus; rahvuslus; rahvad; teooriad; etnosotsioloogia; modernism; etnosümbolism; primordialism

Гайденко, Пиама Павловна. История и рациональность : социология Макса Вебера и веберовский ренессанс / Ю. Н. Давыдов. - 3-е изд. - Москва : КомКнига, 2010. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785484010844
Märksõnad: Weber, Max, 1864-1920; sotsioloogia; ratsionalism; tegevusteooria (sotsiol.); religioonisotsioloogia; väärtused (filos.); fenomenoloogiline sotsioloogia; ajalooline sotsioloogia; haritlaskond; ratsionaalse valiku teooria; relativism

MEEDIA

Hoechsmann, Michael. Media literacies : a critical introduction / Stuart R. Poyntz. - Chichester [etc.] : Wiley-Blackwell, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405186117 (hbk.)
Märksõnad: lapsed; noored; meediakasutus; meediapädevus; meedia; Internet; televisioon; õppimine; retseptsioon; sotsiaalsed võrgustikud; meediauuringud

MAJANDUS

MAJANDUSTEADUS

Majandusõpik gümnaasiumile / [koostajad ja autorid Liina Kulu ... jt. ; toimetajad Kersti Loor, Epp Vodja ; eessõnad: Juhan Parts, Peeter Kross, Tauno Vanaselja ; kujundajad Kersti Palgi, Karel Korp]. - 2., parand. ja täiend. tr. - Tallinn : Junior Achievement Eesti : Estonian Business School, 2011.
ISBN 9789949219865
Märksõnad: majandus; majandusteadus; kooliõpikud

EACES 2010. Comparing responses to global instability [Elektrooniline teavik] : 11-th bi-annual conference of European Association for Comparative Economic Studies : Tartu, Estonia, 26-28 August, 2010 / University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration. - Tartu : Tartu University, 2010.
ISBN 9789985406137
Märksõnad: majandusteadus; majandusuuringud; konverentsikogumikud; CD-ROMid

Левин, Марк Иосифович. Лекции по экономике коррупции : учебное пособие / Е. А. Левина, Е. В. Покатович. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785759806608
Märksõnad: korruptsioon; loengud; kõrgkooliõpikud

MAJANDUSPOLIITIKA

An economic projection to 2050: the OECD "ENV-Linkages" model baseline [Võrguteavik] / Jean Chateau, Cuauhtemoc Rebolledo and Rob Dellink. - Paris : OECD Publishing, 2011. - (OECD environment working papers, no. 41).
Märksõnad: kliimamuutused; majanduspoliitika; projektid (tehn.)

MAAILMAMAJANDUS

Annunziata, Marco, 1965-. The economics of the financial crisis : lessons and new threats. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2011. - (Palgrave Macmillan finance and capital markets series.). -Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230282810 (köites)
Märksõnad: finantskriisid; majandusvõnked; majandustingimused; globaliseerumine

Dumas, Lloyd J. The peacekeeping economy : using economic relationships to build a more peaceful, prosperous, and secure world. - New Haven ; London : Yale University Press, c2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780300166347 (hbk. : alk. paper)
Märksõnad: rahvusvahelised majandussuhted; rahu; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline julgeolek; desarmeerimine; majanduslikud aspektid

Globalization and emerging societies : development and inequality / edited by Jan Nederveen Pieterse, Boike Rehbein. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2009, 2011. - (Frontiers of globalization.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230354494 (pbk.)
Märksõnad: globaliseerumine; sotsiaalne areng; majanduslik areng; ebavõrdsus; juhtumiuuringud; Hiina; India; Brasiilia; 21. saj; artiklikogumikud

Top incomes : a global perspective / edited by A. B. Atkinson and T. Piketty. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010, 2011. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199286898
Märksõnad: tulud; tulujaotus; tulude ümberjaotamine; jõukus; kultuuridevahelised uuringud

White, Roger. International migration and economic integration : understanding the immigrant-trade link / Roger White, Bedassa Tadesse. - Cheltenham, UK; Northampton, MA : Edward Elgar, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780857930668 (hardback)
Märksõnad: välisränne; majanduslik areng; rahvusvaheline kaubandus; majandusintegratsioon

TÖÖ

Bassanini, Andrea.Aggregate earnings and macroeconomic shocks [Võrguteavik] : the role of labour market policies and institutions. - Paris : OECD Publishing, 2011. - (OECD social, employment and migration working papers, no. 123).
Märksõnad: tööturg; tööhõivepoliitika; sotsiaaluuringud; majanduskriisid; palk; e-raamatud

Buchan, James. The impact of pay increases on nurses' labour market [Võrguteavik] : a review of evidence from four OECD countries / James Buchan and Steven Black. - Paris : OECD Publishing, 2011. - (OECD health working papers, no. 57).
Märksõnad: meditsiiniõed; tööturg; palk; Tšehhi; Soome; Uus-Meremaa; Suurbritannia; e-raamatud

Early maternal employment and child development in five OECD countries [Võrguteavik] / Maria del Carmen Huerta. - Paris : OECD Publishing, 2011. - (OECD social, employment and migration working papers, no. 118).
Märksõnad: töötavad emad; mõjud; lapse areng; tööhõive; Austraalia; Kanada; Taani; Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid; e-raamatud

Less income inequality and more growth – are they compatible? Part 7, The drivers of labour earnings inequality – an analysis based on conditional and unconditional quantile regressions [Võrguteavik] / Jean-Marc Fournier and Isabell Koske. - Paris : OECD Publishing, 2012. - (OECD Economics Department working papers, no. 930).
Märksõnad: tööjõud; palk; haridus; ametiühingud; töölepingud

The Oxford handbook of participation in organizations / edited by Adrian Wilkinson ... [et al.]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010, 2011. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199693733 (pbk.)
Märksõnad: ettevõtted; töösuhted; osalusdemokraatia; kollektiivsed läbirääkimised; ametiühingud; käsiraamatud

KINNISVARA

Lember, Teele. Käsiraamat eluruumi üürileandjale. - [Tallinn] : Juura, 2012. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985753514
Märksõnad: eluruumid; üürimine (eluruumid); üürilepingud; käsiraamatud

RAHANDUS

Bonesmo Fredriksen, Kaja. Less income inequality and more growth - are they compatible? Part 6, The distribution of wealth [Võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2012. - (OECD Economics Department working papers, no. 929). 
Märksõnad: majanduspoliitika; maksustamine; finantsturg

Gaillard, Norbert. A century of sovereign ratings. - New York [etc.] : Springer, 2012. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9781461405221
Märksõnad: riiklikud investeeringud; investeerimisfondid; hindamine; riigirisk; krediidirisk; majanduspoliitika; rahandus; makroökonoomika

Kiyosaki, Robert T., 1947-. Ebaõiglane privileeg : rahalise hariduse jõud : mida koolis raha kohta kunagi ei õpetata / [tõlkinud Siiri Sau ; toimetanud Helen Noormägi]. - [Tallinn] : Sinisukk, c2011.
ISBN 9789949148622
Märksõnad: investeeringud; investeeringuhaldus; erainvesteeringud; tulud; kulude-tulude analüüs; rahandus; majandusõpetus

Lee, Albert J. Taxation, growth and fiscal institutions : a political and economic analysis. - New York [etc.] : Springer, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781461412892
Märksõnad: majanduslik areng; rahandusasutused; maksustamine; tasakaaluteooriad; ökonomeetria

SÄÄSTEV ARENG

Green energy : an A-to-Z guide / Dustin Mulvaney, general editor ; Paul Robbins, series editor. - Thousand Oaks, Calif. [etc.] : SAGE Reference, c2011. - (The SAGE reference series on green society : toward a sustainable future.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781412996778 (cloth)
Märksõnad: alternatiivenergia; taastuvad energiaallikad; tööstus; energiamajandus; säästev tehnoloogia; leksikonid

Miranda, Gabriela. Enabling local green growth [Võrguteavik] : addressing climate change effects on employment and local development / Gabriela Miranda and Graham Larcombe. - Paris : OECD Publishing, 2012. - (OECD local economic and employment development (LEED) working papers, no. 2012/01). 
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; regionaalne areng; majanduslik areng; roheline liikumine; kliimamuutused; säästev areng; majanduskasv; tööhõive; e-raamatud

TÖÖSTUS

Encyclopedia of global industries / [project editor: Lynn M. Pearce]. - 5th ed. - Farmington Hills, Mich. : Gale, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781414486895
Märksõnad: tööstus; majandus; entsüklopeediad

TURISMIMAJANDUS

Handbook on tourism product development / World Tourism Organization, European Travel Commission. - Madrid : World Tourism Organization ; Brussels : European Travel Commission, 2011. 
ISBN 9789284413959 (UNWTO)
Märksõnad: turism; tootearendus; strateegiline planeerimine; käsiraamatud

Tourism towards 2030 : global overview  / World Tourism Organization. - Madrid : World Tourism Organization, 2011. 
ISBN 9789284413997
Märksõnad: turism; majanduslik prognostika; 21. saj

LOGISTIKA

Kiisler, Ain, 1965-. Logistika ja tarneahela juhtimine / [eessõna: Ott Koppel ; kaane kujundanud Ann Gornischeff]. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2011.  - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949231805 (köites)
Märksõnad: logistika; tarnekett; tarneketi juhtimine

ETTEVÕTLUS

Verbeke, Henk, 1948-. Process management : a practical introduction / [cover design: Kalle Paalits] ; University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration, Centre for Entrepreneurship. - Tartu : Tartu University Press, c2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949199167
Märksõnad: äriprotsessid; protsessijuhtimine

TARBIJAKÄITUMINE

Consumer demographics and behaviour : markets are people / Jo M. Martins, Farhat Yusuf, David A. Swanson. - Dordrecht [etc.] : Springer, 2012. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789400718548 (hard cover : alk. paper)
Märksõnad: tarbijakäitumine; rahvastik; rahvastiku struktuur; turu-uuringud

ORGANISATSIOONIKULTUUR

Johnson, Craig Edward, 1952-. Organizational ethics : a practical approach. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2012. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781412987967 (pbk. : acid-free paper)
Märksõnad: organisatsioonid; eetika; organisatsioonikultuur; juhtimine; töötajad; töösuhted; isikutevaheline kommunikatsioon; kõrgkooliõpikud

LÄBIRÄÄKIMISED

Diamond, Stuart. Edukad läbirääkimised. 2. osa / inglise keelest tõlkinud Ketlin Tamm ; [toimetanud Evelin Piip ; kaane kujundanud Reet Helm]. - [Tallinn] : Ersen, 2012.
ISBN 9789949251872
Märksõnad: läbirääkimised; probleemide lahendamine; edukus; suhtlemine; hoiakud; emotsioonid; suhtlemisoskused; suhtlemispsühholoogia; käsiraamatud; nõuanded

EESTI MAJANDUS

Märka Leaderit : maaelu arengukava 2007-2013 : parim Leader projekt 2011 / [tekstid: Kristel Jalak ; toimetaja Helene Kõiv]. - Jäneda : Maamajanduse Infokeskus, c2011.
ISBN 9789949909247
Märksõnad: Leader (programm); maaelu; regionaalne areng; koostöö; eestvedamine; tegevuskavad; Eesti; teatmikud

Kukk, Merike. Consumption sensitivities in Estonia: income shocks of different persistence / Merike Kukk, Dmitry Kulikov, Karsten Staehr. - [Tallinn] : Eesti Pank, 2012. - (Working paper series, 3/2012). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949493050
Märksõnad: eraisiku rahandus; isiklik tarbimine; pere-eelarve; vähenevad tulud; Eesti

Meriküll, Jaanika, 1978-. Households borrowing during a creditless recovery. - [Tallinn] : Eesti Pank, 2012. - (Working paper series, 2/2012). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949493043
Märksõnad: majapidamised; laenud; majanduskriisid; majandusuuringud; Eesti

Männasoo, Kadri, 1972-. Determinants of bank interest spread in Estonia. - [Tallinn] : Eesti Pank, 2012. - (Working paper series, 1/2012). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949493036
Märksõnad: pangandus; pangad (maj.); panga intressimäärad; intressimäärad; majandusuuringud; Eesti

EUROOPA MAJANDUS

Appel, Hilary. Tax politics in Eastern Europe : globalization, regional integration, and the democratic compromise. - Ann Arbor : University of Michigan Press, c2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780472117765 (cloth : alk. paper)
Märksõnad: maksustamine; maksureformid; maksupoliitika; majandusintegratsioon; globaliseerumine; Ida-Euroopa; Venemaa

Building flexibility and accountability into local employment services: country report for Belgium [Võrguteavik] / Kristel Bogaerts. - Paris : OECD Publishing, 2011. - (OECD local economic and employment development (LEED) working papers,  no. 2011/11).
Märksõnad: tööturuteenused; tööhõivepoliitika; tööturg; kohalikud omavalitsused; regionaalpoliitika; Belgia; aruanded; e-raamatud

Climate change, employment and local development in Poland [Võrguteavik] / Gabriela Miranda. - Paris : OECD Publishing, 2011. - (OECD local economic and employment development (LEED) working papers, no. 2011/22).
Märksõnad: Poola; tööstus; keskkond; tööhõive

Coricelli, Fabrizio. Structural change and the current account [Võrguteavik] : the case of Germany / Fabrizio Coricelli and Andreas Wörgötter. - Paris : OECD Publishing, 2012. - (OECD Economics Department working papers, no. 940).
Märksõnad: Saksamaa; tööstus; teenused; rahandus

Globalized labour markets and social inequality in Europe / edited by Hans-Peter Blossfeld ... [et al.] ; with a foreword by Gosta Esping-Andersen. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2011. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230241992 (alk. paper)
Märksõnad: tööturg; globaliseerumine; sotsiaalne võrdsus; ebavõrdsus; Euroopa; artiklikogumikud

Dorenbos, Ruud. Building flexibility and accountability into local employment services: country report for the Netherlands [Võrguteavik] / Ruud Dorenbos and Francesca Froy. - Paris : OECD Publishing, 2011. - (OECD local economic and employment development (LEED) working papers, no. 2011/13).
Märksõnad: tööturuteenused; tööhõivepoliitika; tööturg; kohalikud omavalitsused; regionaalpoliitika; Holland; aruanded; e-raamatud

Haraldsson, Gunnar. Ensuring a sustainable and efficient fishery in Iceland [Võrguteavik] / Gunnar Haraldsson and David Carey. - Paris : OECD Publishing, 2011. - ( OECD Economics Department working papers, no. 891).
Märksõnad: kalandus; kalavarud; säästev areng; Island; e-raamatud

Haugh, David. Getting back on track: restoring fiscal sustainability in Ireland [Võrguteavik] / David Haugh. - Paris : OECD Publishing, 2011. - (OECD Economics Department working papers, no. 909).
Märksõnad: Ireland; avalik sektor; maksupoliitika

International conference New Socio-Economics Challenges of Development in Europe 2010 : conference proceedings : October 7-9, 2010, Riga, University of Latvia / Latvijas universitate, Ekonomikas un vadības fakultāte. - Riga : University of Latvia, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789984453637
Märksõnad: majandustingimused; majanduslik areng; Euroopa; toimetised; konverentsikogumikud

Recruiting immigrant workers: Sweden 2011 [Võrguteavik]  / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD Publishing, 2011. - (Recruiting immigrant workers).
ISBN 9789264167216
Märksõnad: tööhõive; migratsioon; Rootsi

Sardadvar, Sascha. Economic growth in the regions of Europe : theory and empirical evidence from a spatial growth model. - Heidelberg [etc.] : Physica, 2011. - (Contributions to economics.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783790826364 (hbk)
Märksõnad: regionaalökonoomika; majanduskasv; kasvuteooriad; majandusmudelid; Euroopa

LÄÄNEMERE MAAD

Nature tourism marketing on Central Baltic islands / Baltic Sea Development & Media Center ; [compilers Rivo Noorkõiv, Kertu Vuks]. - Tallinn : Geoguide Baltoscandia, 2011. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985997352
Märksõnad: loodusturism; turismiturundus; turismimajandus; saared; Läänemeri; Läänemere maad

VENEMAA

Ericson, Claes, 1977-. Oligarkerna : om snabba pengar och förgänglig makt i kapitalismens Ryssland. - Stockholm : Norstedts, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789113033211
Märksõnad: oligarhia; üleminekumajandus; turumajandus; majanduspoliitika; majandusjuhtimine; poliitika; võim; tippjuhid; ettevõtjad; Venemaa

AASIA

Cai, Fang. Labour market changes, labour disputes and social cohesion in China [Võrguteavik] / Fang Cai and Meiyan Wang. - Paris : OECD Publishing, 2012. - (OECD Development Centre working papers, no. 307).
Märksõnad: töösuhted; sotsiaalpoliitika; sisemajanduse kogutoodang; Hiina

Das, Dilip K., 1945-. The Asian economy : spearheading the recovery from the global financial crisis. - New York, NY : Routledge, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415665544 (pbk.)
Märksõnad: majandustingimused; finantskriisid; regionaalne koostöö; majanduslik areng; Aasia

Fukasaku, Kiichiro. Recent developments in Asian economic integration [Võrguteavik] : measuring indicators of trade integration and fragmentation / Kiichiro Fukasaku, Bo Meng and Norihiko Yamano. - Paris : OECD Publishing, 2011. – (OECD science, technology and industry working papers, no. 2011/03).
Märksõnad: majanduspoliitika; kaubandus; ASEAN

POLIITIKA. POLITOLOOGIA

IRLi suurkogu 2012, 28. jaanuar, [Tallinn]. - [Tallinn : Isamaa ja Res Publica Liit, 2012].
Märksõnad: Isamaa ja Res Publica Liit. Suurkogu (2012 : Tallinn); parempoolsed parteid; konservatiivsed parteid; parteid; kongressid; Eesti; konverentsikogumikud

Contemporary political philosophers / edited by Anthony DeCrespigny, Kenneth Minogue. - Abingdon ; New York : Routledge, 2011, 1976.
ISBN 9780415614337 (hbk.)
Märksõnad: Marcuse, Herbert, 1898-1979; Hayek, Friedrich August von, 1899-1992; Strauss, Leo, 1899-1973; Voegelin, Eric, 1901-1985; Oakeshott, Michael, 1901-1990; Popper, Karl, 1902-1994; Jouvenel, Bertrand de, 1903-1987; Aron, Raymond, 1905-1983; Sartre, Jean-Paul, 1905-1980; Arendt, Hannah, 1906-1975; Macpherson, Crawford Brough, 1911-1987; Rawls, John, 1921-2002; filosoofid; poliitiline filosoofia; filosoofia ajalugu; 20. saj; faksiimiletrükised

Meleshevich, Andrey A. Party systems in post-Soviet countries : a comparative study of political institutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine. - New York ; Basingstoke (Hampshire) : Palgrave Macmillan, c2007. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781403974495
Märksõnad: parteid; parteisüsteemid; poliitika; postsotsialistlikud riigid; poliitiline ajalugu; võrdlev poliitika; võrdlev analüüs; Baltimaad; Venemaa; Ukraina; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus

Midlarsky, Manus I. Origins of political extremism : mass violence in the twentieth century and beyond. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521700719 (pbk.)
Märksõnad: ekstremism; rahvuslus; kommunism; fašism; natsionaalsotsialism; radikalism; islamism; poliitilised liikumised; vägivald; poliitiline vägivald; inimsusvastased kuriteod; genotsiid; sõjad; ajalugu; Euroopa; Lähis-Ida; Aasia; Aafrika; Rwanda; 20. saj

Powell, Jonathan, 1956-. The new Machiavelli : how to wield power in the modern world. - London : Vintage Books, 2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780099546092
Märksõnad: Powell, Jonathan, 1956-; Blair, Tony, 1953-; diplomaadid; peaministrid; poliitika; poliitiline võim; Suurbritannia; mälestused; Machiavelli, Niccoló, 1469-1527. Il Principe; itaalia; riigifilosoofia

Strindberg, Anders. Islamism : religion, radicalization, and resistance / Mats Wärn. - Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity, c2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745640624 (pbk.)
Märksõnad: Hamas (usulis-poliitiline liikumine); Al-Quaida (organisatsioon); Hezbollah (organisatsioon; poliitilised liikumised; islamism; fundamentalism (rel.); Lähis-Ida

Савельев, Андрей. Сможет ли Конгресс Русских Общин русифицировать Россию. - Москва : Традиция, 2011.
ISBN 9785905074486
Märksõnad: Vene Kogukondade Kongress; Rogozin, Dmitri, 1963-; poliitilised organisatsioonid; rahvuslus; venelased; rahvuspoliitika; Venemaa; SRÜ maad; Baltimaad; 1990-ndad; 2000-ndad

RAHVUSVAHELISED SUHTED

Rahvaste õigused ja rahvuslus : Linnart Mälli mälestuskonverents : Tartu, 2. detsember 2010 = The rights of peoples and ethnic awareness : Linnart Mäll conference : Tartu, 2 December 2010 / [tõlkinud Valeri Kalabugin ; toimetanud: Andres Herkel, Arno Oja ; kujundus: Tiina Sildre ; fotod: Sven Grünberg]. - [Tallinn] : Rahvaste Õiguste Instituut, 2011.
ISBN 9789949301423
Märksõnad: Mäll, Linnart, 1938-2010; Esindamata Rahvaste Organisatsioon; Rahvaste õigused, Linnart Mälli mälestuskonverents (2010 : Tartu); orientalistid; rahvuslik enesemääramine; rahvuslik identiteet; rahvuslus; vähemusrahvused; rahvusvahelised suhted; konverentsikogumikud

Handbook of US-Middle East relations : formative factors and regional perspectives / editor: Robert E. Looney. - London ; New York : Routledge, 2009. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781857434996
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; välispoliitika; juhtumiuuringud; Ameerika Ühendriigid; Lähis-Ida; käsiraamatud

Karsh, Efraim. Neutrality and small states. - Abingdon ; New York : Routledge, 2011, 1988. - (Routledge revivals.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415611992
Märksõnad: neutraliteedipoliitika; rahvusvahelised suhted; väikeriigid; Euroopa; faksiimiletrükised

Routledge handbook of diplomacy and statecraft / edited by B.J.C. McKercher. - London ; New York : Routledge, c2011. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415781107 (hardback)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; välispoliitika; diplomaatia; rahvusvaheline poliitika; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; rahvusvaheline julgeolek; maailmamajandus; käsiraamatud

Russia - China relations : current state, alternative futures, and implications for the West / Arkady Moshes & Matti Nojonen (eds.). - Helsinki : Ulkopoliittinen Instituutti, 2011. - (FIIA report 2010, 30). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789517693158
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised majandussuhted; majanduspoliitika; Venemaa; Hiina

Russian Federation 2012 : short-term prognosis / editors Karmo Tüür & Viacheslav Morozov. - Tartu : Tartu University Press, c2012. - (Politica : publications of the Institute of Government and Politics University of Tartu, vol. 11).
Märksõnad: sotsiaalne areng; majanduslik areng; sisepoliitika; majanduspoliitika; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; analüüs; Venemaa; prognoosid; artiklikogumikud

HALDUSPOLIITIKA. AVALIK HALDUS

The governance of active welfare states in Europe / edited by Rik van Berkel, Willibrord de Graaf and Tomaš Sirovatka. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2011. - (Work and welfare in Europe.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230252004 (hardback : alk. paper)
Märksõnad: sotsiaalne heaolu; sotsiaalkaitse; heaoluriik; sotsiaalpoliitika; valitsemine; haldusjuhtimine; reformid; Euroopa; artiklikogumikud

Higher education in regional and city development: The Galilee, Israel 2011 [Võrguteavik] / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD Publishing, 2011.
ISBN 9789264088986
Märksõnad: kõrgharidus; haridussüsteemid; regionaalne areng; innovatsioonid; Iisrael; võrguväljaanded

Higher education in regional and city development: Lombardy, Italy 2011 [Võrguteavik] / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris: OECD Publishing, 2011.
ISBN 9789264089464
Märksõnad: kõrgharidus; haridussüsteemid; regionaalne areng; innovatsioonid; Itaalia; võrguväljaanded

Joyce, Paul, 1952-. Strategic leadership in the public services . - London ; New York : Routledge, 2012. - (Routledge masters in public management.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415616508 (pbk.)
Märksõnad: avalik haldus; avalik sektor; avalikud teenused; haldusjuhtimine; eestvedamine; strateegiline planeerimine; strateegiline juhtimine; kõrgkooliõpikud

Pasquier, Martial. Marketing management and communications in the public sector / Jean-Patrick Villeneuve. - London ; New York : Routledge, 2012. - (Routledge masters in public management.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415448987 (pbk.)
Märksõnad: avalik haldus; avalik sektor; haldusjuhtimine; turundus; turunduse juhtimine; suhtekorraldus

SOTSIAALPOLIITIKA

The future of families to 2030 [Võrguteavik] / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD Publishing, 2011.
ISBN 9789264168367
Märksõnad: sotsiaalpoliitika; perekonnad

POLIITILINE JA SÕJAAJALUGU

Naber, Reet, 1952-. Johan Pitka : ausa tahtega isamaa heaks! / [toimetaja-projektijuht Alvar Loog ; sarja üldkujundaja Piret Niinepuu-Kiik]. - Tallinn : TEA Kirjastus, 2012. - (Tuntud & tundmatu.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949241231 (köites)
Märksõnad: Pitka, Johan, 1872-1944; Eesti Omakaitse; Eesti. Kaitseliit; sõjaväelased; poliitikud; admiralid (merevägi); merelaevandus; majandustegevus; mereharidus; poliitiline tegevus; rahvusväeosad; poliitiline ajalugu; sõjaajalugu; Vabadussõda, 1918-1920; Teine maailmasõda, 1939-1945; Eesti; 19. saj. lõpp; 20. saj. 1. pool; biograafiad

Palli, Ilmar. Wabariigi viimased sõdurid / Virkko Lepassalu ; [toimetanud Reeli Ziius ; eessõna: Mart Laar ; kujundanud Enno Piir]. - [Tallinn : Maalehe Raamat], c2012. - Sisaldab reg.
ISBN 9789985644348 (köites)
Märksõnad: Nõukogude okupatsioon; metsavennad; vastupanuliikumised; elukäik; repressioonid; ajalugu; Eesti; 1940-ndad; 1950-ndad; artiklid (meedia)

Prunsvelt, Heino, 1960-. Nugiseks : ühe Rüütliristikavaleri elutee kroonika / [autori tõlked saksa ja vene keelest ; autori kujundus]. - Tallinn : Grenader, 2012. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949448746 (köites)
Märksõnad: Nugiseks, Harald, 1921-; sõjaväelased; Teine maailmasõda, 1939-1945; Eesti; biograafiad; kroonikad; artiklid (meedia); arhiividokumendid

Soosaar, Enn, 1937-2010. Esseed ja artiklid 2000-2009 ; Nuripidine aastasada : ajast, isast ja teistest / [koostajad: Sirje Endre, Liine Jänes, Kerttu-Liina Tuju ; toimetajad: Kerttu-Liina Tuju, Hedi Rosma ; eessõna: Ülo Tuulik ; kujundus: Andres Tali]. - Nuripidine aastasada : ajast, isast ja teistest: [2. tr.]. - Tallinn : SE & JS : Enn Soosaare Sihtasutus, 2012. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949910199 (köites)
Märksõnad: Soosaar, Enn, 1937-2010; Euroopa Liit; ühiskond; poliitika; poliitiline ajalugu; ajalugu; lähiajalugu; perekonnad; elukäik; Eesti; Euroopa; esseed; artiklid (meedia); mälestused; artiklikogumikud

Girardet, Edward, 1951-. Afghanistan : the Soviet war /. - Abingdon ; New York : Routledge, 2011. - (Routledge revivals.). - Sisaldab reg.
ISBN 9780415684804
Märksõnad: Afganistani sõda, 1979-1989; Nõukogude okupatsioon; sõjad; okupatsioonipoliitika; sissisõda; ajalugu; Afganistan; NSV Liit; 1980-ndad

Государственная идеология и ценности в государственной политике и управлении : (к становлению политической аксиологии) / Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, Семинар "Проблемы формирования и реализации государственной политики в современной России" ; [научный руководитель семинара В. И. Якунин]. - Москва : Научный эксперт, 2011. - (Материалы постоянно действующего научного семинара ; Вып. 3(41)). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785912901553
Märksõnad: ajalugu; tsivilisatsioon; territooriumid; riiklik poliitika; geopoliitika; ideoloogiad; Venemaa; Euraasia; konverentsikogumikud

Пржездомский, Андрей Станиславович. За кулисами путча : российские чекисты против развала органов КГБ в 1991 году. - Москва : Вече, [2011]. - (Гриф секретности снят.).
ISBN 9785953360470
Märksõnad: NSV Liidu Riikliku Julgeoleku Komitee; Augustiputš, 1991; riigipöörded; võimuvahetus; julgeolekuteenistused; poliitiline ajalugu; poliitilised muutused; NSV Liit; 1990-ndad

Сборник опубликованных документов ГКЧП СССР (август 1991 года). - Москва : Самиздат, 2011. - (Страницы недавней истории: SSSR.SU.).
ISBN 9785858957010
Märksõnad: Augustiputš, 1991; riigipöörded; poliitiline ajalugu; NSV Liit; 1990-ndad; resolutsioonid; dokumendid; allikapublikatsioonid

 


 digitaalarhiiv digar