Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2012-10

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

XII Riigikogu stenogrammid 2011. VII köide : II istungjärk : 21. november - 15. detsember. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2012. - XXIX, 349 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-12-02489

XII Riigikogu stenogrammid 2012. I köide : III istungjärk : 9. jaanuar - 16. veebruar. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2012. - XXX, 513 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-12-02490

XII Riigikogu stenogrammid 2012. II köide : III istungjärk : 20. veebruar - 22. märts. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2012. - XXVII, 462 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-12-02491

Antal, Tamás. A hundred years of public law in Hungary (1890-1990) : studies on the modern Hungarian Constitution and legal history. - Novi Sad : Agape, 2012. - 186 lk.
ISBN 978-86-463-0203-0
Märksõnad: õigusajalugu ; avalik õigus ; riigiõigus ; haldusõigus ; kohalik õigus ; õigusreformid ; Ungari
Kohaviit: 2-12-04416

Inglise-eesti õigussõnaraamat = English-Estonian law dictionary / koost. Artur Jürisson ; toim. Kai Kruusimäe. - Tallinn : EurEst Tõlketeenused, 2012. - 752 lk.
ISBN 978-9949-301-22-5
Märksõnad: õiguskeel ; õigusteadus ; inglise keel ; eesti keel ; oskussõnastikud
Kohaviit: 2-12-00111

Riigikogu aastaraamat 2011/2012 : [27.03.2011 - 09.09.2012] / Riigikogu Kantselei, Eesti Rahvusraamatukogu ; peatoim. Aivar Jarne ; koost. ja toim. Rita Hillermaa ja Piret Viljamaa ; eess.: Maria Alajõe. - Tallinn : Riigikogu Kantselei, 2012. - 87 lk.
ISSN 1736-776X
Märksõnad:
Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3483 ; 2011/2012

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch : mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 1 : Allgemeiner Teil. - 14., neubearb. Auflage. - Berlin : Sellier-de Gruyter, 2012.
§§ 90-124 ; §§ 130-133 (Allgemeiner Teil 3). - XII, 910 lk.
ISBN 978-3-8059-1116-0
§§ 125-129 BeurkG (Beurkundung). - X, 711 lk.
ISBN 978-3-8059-1117-7
Märksõnad: tsiviilõiguse üldosa ; Saksamaa ; seadustikud ; kommentaarid
Kohaviidad: 2-12-04297, 2-12-04299

J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch : mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Buch 2 : Recht der Schuldverhältnisse. - Berlin : Sellier-de Gruyter, 2012.
§§ 311b, 311c. - XI, 209 lk.
ISBN 978-3-8059-1112-2
§§ 346-361. (Rücktritt und Widerruf). - VII, 689 lk.
ISBN 978-3-8059-1095-8
§§ 397-432. - X, 862 lk.
ISBN 978-3-8059-1130-6
Märksõnad: võlaõigus ; lepinguõigus ; võlakohustus ; Saksamaa ; seadustikud ;  kommentaarid
Kohaviidad: 2-12-04295, 2-12-04296, 2-12-04298

Legal recognition of same-sex relationships in Europe : national, cross-border and European perspectives / ed. by Katharina Boele-Woelki, Angelika Fuchs. - Fully rev. 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Intersentia, 2012. - XVI, 312 lk. - (European Family Law ; 32).
ISBN 978-1-78068-045-3
Märksõnad: perekonnaõigus ; samasooliste partnerlus ; homoseksuaalsus ; geid ; lesbid ; elukaaslased ; õiguslik seisund ; abielu ; lapsed ; perekonnaõigus ; siseriiklik õigus ; rahvusvaheline eraõigus ; Euroopa Liidu õigus ; pretsedendiõigus ; Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/5920 ; 32
Sisukord

ELAMUÕIGUS
HOUSING LAW

Emmerich, Volker ; Rolfs, Christian ; Weitemeyer, Birgit. Mietrecht : Kommentar. - Berlin : Sellier-de Gruyter, 2012. - VIII, 1877 lk. - (Staudinger Praxis Edition).
ISBN 978-3-8059-1141-2
Märksõnad: eluruumid ; üürimine (eluruumid) ; üürilepingud ; rendilepingud ; seadustikud ; Saksamaa ; kommentaarid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-12-04294

Toompark, Tõnu ; Hindpere, Evi. Korter üürile - närvesoov hobi või rikkuse allikas? : praktiline käsiraamat üürileandjatele, investoritele ja maakleritele / Kinnisvarakool. - Tallinn : T. Toompark, 2012. - 152 lk.
ISBN 978-9949-30-603-9
Märksõnad: elamuõigus ; elamispind ; üürikorterid ; üürimine (eluruumid) ; üürilepingud ; kinnisvaraturg ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-12-03159
Täistekst

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Feichtner, Isabel. The law and politics of WTO waivers : stability and flexibility in public international law. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - XIV, 393 lk. - (Cambridge International Trade and Economic Law ; 7).
ISBN 978-1-107-01289-9
Märksõnad: Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe ; Maailma Kaubandusorganisatsioon ; kaubanduspoliitika ; väliskaubandus ; reguleerimine ; edendamine ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvaheline õigusloome ; stabiilsus ; paindlikkus ; õiguse loovutamine
Kohaviit: 2-12-04276
Täistekst

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Kartus, Raul ; Ostrat, Jaak. Leiutis ja patendinõudlus : metoodilised juhised. - 3., täiend. väljaanne. - Tallinn : Patendiamet, 2012. - 68 lk.
ISBN 978-9985-9807-9-8
Märksõnad: leiutised ; patendid ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 1-12-03711
Täistekst

Rahvusvaheline kaubamärk Madridi süsteemi alusel : metoodilised juhised ja taotluse täitmise juhend / koost. Janika Kruus ; toim. Viive Kübar, Liina Puu. - Tallinn : Patendiamet, 2012. - 81 lk.
ISBN 978-9985-9807-8-1
Märksõnad: Euroopa Liit ; kaubamärgid ; registreerimine ; õiguskaitse ; rahvusvahelised lepingud ; Eesti ; juhendid
Kohaviit: 1-12-03713
Täistekst

Software protection : a comparative perspective / ed. by Josef Donát, Martin Maisner, Radim Polčák. - Vienna ; München : Medien und Recht, 2011. - XII, 266 lk.
ISBN 978-3-939438-15-1
Märksõnad: autoriõigus ; tarkvara ; arvutiprogrammid ; õiguskaitse ; riigid ; võrdlev analüüs
Kohaviit: 1-12-02997
Sisukord

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Käibemaksu käsiraamat : seadusandlus, selgitused, näited : seisuga 01.04.2012 / eess.: Madis Peil. - Tallinn : Ten-Team, 2012. - 248 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9949-468-38-6
ISBN 978-9949-468-39-3 (CD-ROM)
Märksõnad: käibemaks ; Eesti ; õigusaktid ; kommentaarid ; käsiraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: 1-12-03178

Palmipuu, Mai. Erisoodustused : käsiraamat tööandjale. - Tallinn : Ten-Team, 2012. - 208 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9949-468-45-4
ISBN 978-9949-468-46-1 (CD-ROM)
Märksõnad: erisoodustused ; soodustused ; maksustamine ; hüvitised ; Eesti ; käsiraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: 1-12-03639

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

McCarthy, Conor. Reparations and victim support in the International Criminal Court. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - XLIV, 384 lk. - (Cambridge Studies in International and Comparative Law).
ISBN 978-1-107-01387-2
Märksõnad: Rahvusvaheline Kriminaalkohus ; Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma Statuut (1998) ; rahvusvahelised kohtud ; kodukorrad ; põhikirjad ; sihtasutused ; kuriteoohvrid ; õiguslik seisund ; hüvitised ; reparatsioonid ; kriminaalõigus ; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: 2-12-04281
Täistekst

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Andresen, Ene ; Aaviksoo, Berit. Migration law in Estonia. - New York [etc.] : Wolters Kluwer Law & Business, 2012. - 318 lk. - Märksõnaline sisujuht lk. 313-317. - Bibl. joonealustes märkustes.
ISBN 978-90-411-4099-9
Märksõnad: sisseränne ; riigipiirid ; piirikontroll ; viisad ; elamisload ; tööload ; välismaalased ; õiguslik seisund ; asüül ; varjupaigaõigus ; sisserände piirarvud ; ebaseaduslik ränne ; sanktsioonid ; õigusloome ; Euroopa Liidu õigus ; Eesti ; 1918-1940 ; 20. saj. 2. pool ; 21. saj. algus ; õigusaktid ; kommentaarid
Kohaviit: 2-12-04325
Sisukord

Eesti Vabariigi põhiseadus : kommenteeritud väljaanne / toimetuskolleegium: Ülle Madise, Berit Aaviksoo, Hent Kalmo, Lauri Mälksoo, Raul Narits, Peep Pruks, Priit Vinkel. - 3., täiend. väljaanne. - Tallinn : Juura, 2012. - 1048 lk. - Kommentaaride autorid lk. 11-12. - Lühendid lk. 939-950. - Kasutatud rahvusvahelised lepingud lk. 951-955. - Eesti Vabariigi põhiseaduse bibliograafia 1990-2012, lk. 957-1020. - Märksõnastik lk. 1021-1048.
ISBN 978-9985-75-372-9
Märksõnad: põhiseadused ; Eesti ; kommentaarid
Kohaviit: 2-12-05570
Täistekst (html)
Täistekst (pdf)
Täistekst (e-raamat)

Germer, Peter. Statsforfatningsret. - 5. udg. - København : Jurist-og Økonomforbundets Forlag, 2012. - 437 lk.
ISBN 978-8757422658
Märksõnad: õigusloome ; põhiseadused ; Taani
Kohaviit: 2-12-04368

Die Nachschlagewerke über das öffentliche Recht Kareliens / [Herausgeber:] Yutaka Nakanishi. - Tokyo : [Y. Nakanishi], 2012. - 40 lk.
Märksõnad: avalik õigus ; riigiõigus ; põhiseadused ; Karjala
Kohaviit: 4-12-00150

Neuvonen, Riku. Sananvapauden sääntely Suomesssa. - Helsinki : Helsingin Kamari, 2012. - 570 lk.
ISBN 978-952-246-148-3
Märksõnad: sõnavabadus ; massikommunikatsioon ; ajakirjandusvabadus ; trükivabadus ; põhiõigused ; inimõigused ; õigusajalugu ; õigusloome ; õigusrikkumised ; Euroopa Liidu õigus ; Soome ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-12-04359

Шаповал, Владимир ; Корнеев, Альберт. История Конституции Украины. - Киев : [б.и.], 2012. - 127 lk.
ISBN 978-966-2607-31-4
Märksõnad: põhiseadused ; õigusloome ; seaduseelnõud ; õigusajalugu ; Ukraina ; 1990-ndad
Kohaviit: 2-12-04461

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Kulla, Heikki. Hallintomenettelyn perusteet. - 8., uudistettu pain. - Helsinki : Talentum, 2012. - XVII, 489 lk.
ISBN 978-952-14-1769-6
Märksõnad: avalik haldus ; haldusmenetlus ; haldusaktid ; avalik teave ; konfidentsiaalsuskohustus ; menetlusõigus ; Euroopa Liidu õigus ; Soome
Kohaviit: 2-12-04360

MEDITSIINIÕIGUS
MEDICAL LAW

Nordic health law in a European context : welfare state perspectives on patients' rights and biomedicine / ed. by Elisabeth Rynning, Mette Hartlev. - Leiden : Martinus Nijhoff ; Malmö : Liber, 2011. - 310 lk.
ISBN 978-9004-22380-6
Märksõnad: inimõigused ; patsiendid ; õiguslik seisund ; patsiendi õiguste kaitse ; biomeditsiin ; inimväärikus ; privaatsus ; tervishoiuteenused ; tervisekaitse ; heaoluriik ; Põhjamaad ; Euroopa
Kohaviit: 2-12-04288
Sisukord

Koostanud Maia Ruttu
2. jaanuar 2013 


 digitaalarhiiv digar