Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2012-4

18.01.2013

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organisations
 

| Üld/General | ICAO | ILO | IMO |
| NATO | OECD | UN/ÜRO | WHO | WTO |Üld
General

International organizations as self-directed actors : a framework for analysis / edited by Joel E. Oestreich. - New York : Routledge, 2012. - xxiv, 280 lk. - (Routledge global institutions series ; 64).
ISBN 9780415782913
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Arenguprogramm; Maailmapank; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Pagulaste Ülemkomissar; Maailma Terviseorganisatsioon; Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; UNOPS; ASEAN; ICANN; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline koostöö; inimõigused; juhtumiuuringud; artiklikogumikud

 

ICAO
Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
International Civil Aviation Organization

Aeronautical information services provided by states = Services d'information aéronatique assurés par les états = Servicios de información aeronáutica suministrados por los estados = Аэронавигационное информационное обслуживание, предоставляемое государствам. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2012. - 1 irdlehtraamat.
ISSN 0443-7818
Doc 7383-AIS/503
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; aeronavigatsioon; infosüsteemid; infoteenindus; rahvusvahelised lepingud; aastaraamatud

Aircraft nationality and registration marks : international standards and recommended practices. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2012. - 1 irdlehtraamat. – (International standards and recommended practices. Annex 7 to the Convention on International Civil Aviation).
AN 7
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsioon (1944); tsiviillennundus; lennundus; õhusõidukid; registreerimismärgid; standardid (normid); rahvusvahelised lepingud; jätkväljaanded

Assessment of ADS-B and multilateration surveillance to support air traffic services and guidelines for implementation. - Montreal : International Civil Aviations Organization, 2012. - xii, 26 lk.
Cir 326 AN/188
ISBN 9789292319809
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; transporditeenused; kontroll; seire

Manual on a 300 m (1 000 ft) vertical separation minimum between FL 290 and FL 410 inclusive. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2012. - 1 irdlehtraamat.
Doc 9574-AN/934
Märksõnad
: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; lennujuhtimine; käsiraamatud; jätkväljaanded

Manual on privatization in the provision of airports and air navigation services. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2012. - 1 irdlehtraamat.
Doc 9980
Märksõnad:
lennundus; tsiviillennundus; lennuliiklus; lennujuhtimine; erastamine; käsiraamatud; jätkväljaanded

Technical provisions for Mode S Services and extended squitter. - Montreal : International Civil Aviation Organization, 2012. - 1 irdlehtraamat.
Doc 9871-AN/464
Märksõnad: Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; lennundus; tsiviillennundus; lennujuhtimine; radarid; järelevalve; valvesüsteemid; rahvusvahelised lepingud; käsiraamatud; jätkväljaanded

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Organisation

Current and future skills, human resources development and safety training for contractors in the oil and gas industry : issues paper for discussion at the global dialogue forum on future needs for skills and training in the oil and gas industry (Geneva, 12-13 December 2012). - Geneva : International Labour Office, 2012. - 38 lk.
ISBN 9789221265351
Märksõnad: naftatööstus; gaasitööstus; tööjõuvajadus; tööjõud; ohutus; koolitus; oskustöölised; konverentsikogumikud

Judgments of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization : 113th session. - Geneva : International Labour Office, 2012. - 310 lk.
ISSN 0378-7362
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tööõigus; rahvusvahelised kohtud; halduskohtud; vahekohtud; kohtuasjad; kohtulahendid; jätkväljaanded

 

IMO
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
International Maritime Organization

Code of safe practice for ships carrying timber deck cargoes, 2011. - London : IMO, 2012. - v, 98 lk.
ISBN 9789280115499
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; mereohutus; lastid; ehituspuit; tarbepuit; õigusaktid

FTP Code : International code for application of fire test procedures, 2010 : 2012 edition. - London : International Maritime Organization, 2012. - vi, 271 lk.
ISBN 9789280115482
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; rahvusvaheline õigusloome; tulekindluskatsed; tulekustutusvahendid; teimimine; standardid (normid)

Guide to maritime security and the ISPS Code : 2012 edition. - London : IMO, 2012. - xv, 369 lk.
ISBN 9789280115444
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; meretransport; merelaevandus; laevad; sadamad; julgeolek; ohutus; ohutuseeskirjad; rahvusvahelised lepingud

Guidelines for the control and mangement of ships' biofouling to minimize the transfer of invasive aquatic species : 2012 edition. - London : IMO, 2012. - iii, 34 lk.
ISBN 9789280115451
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; laevad; biosaaste; mereelustik; bioinvasioon; reostustõrje; käsiraamatud

IMSBC Code : International Maritime Solid Bulk Cargoes Code : incorporating amendment 01-11 and supplement : 2012 edition. - London : IMO, 2012. - v, 502 lk.
ISBN 9789280115352
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; meretransport; merelaevandus; kaubalaevad; kaubavedu; lossimine; ohutuseeskirjad; õigusaktid

International convention for safe conteiners, 1972 (CSC) : 2012 edition. - 5th ed. - London : IMO, 2012. - vi, 57 lk.
ISBN 9789280115468
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; laevandus; laevad; konteinerid; konteinerveod; konteinerilaevad; mereohutus; rahvusvahelised lepingud

Procedures for port state control 2011 : 2012 edition. - 2nd ed. - London : International Maritime Organization, 2012. - v, 148 lk.
ISBN 9789280115505
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; meretransport; sadamad; kontroll; rahvusvahelised lepingud

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

Diriöz, H. The Security sector legislation of Ukraine : 2008-2010 updates. - Geneva ; Kyiv : Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2011. - 202 lk.
ISBN 97896696911057
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; riiklik julgeolek; riigikaitse; kaitsevägi; reformid; sõjatööstus; sõjaline koostöö; julgeolekupoliitika; kaitsepoliitika; riigiõigus; õigusloome; õigusaktid; Ukraina

Pursuing strategy : NATO operations from the Gulf War to Gaddafi / edited by Håkan Edström and Dennis Gyllensporre. - Basingstoke ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2012. - xiii, 205 lk. - (New security challenges).
ISBN 9780230292802
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; strateegiad; strateegia (sõj.); sõjapoliitika; rahvusvaheline julgeolek; julgeolekupoliitika; rahvusvaheline koostöö; sõjaline koostöö; sõjalised operatsioonid; esseekogumikud

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

Andrews, Dan ; Cingano, Federico. Public policy and resource allocation : evidence from firms in OECD Countries : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 40 lk. - (OECD Economics Department working papers, 1815-1973 ; no. 996).
Märksõnad: ettevõtted; tootlus; majanduspoliitika; e-raamatud

Free movement of workers and labour market adjustment : recent experiences from OECD countries and the European Union. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 298 lk.
ISBN 9789264177178
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; tööjõu vaba liikumine; tööränne; tööturg; tööhõivepoliitika; Euroopa Liidu maad

Gal, Peter ; Hijzen, Alex ; Wolf, Zoltan. The role of institutions and firm heterogeneity for labour market adjustment : cross-country firm-level evidence : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 45 lk. - (OECD social, employment and migration working papers, 1815-199X ; no. 134).
Märksõnad: tööturg; tööhõivepoliitika; finantskriisid; e-raamatud

International migration outlook : annual report. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 365 lk.
ISSN 1995-3968
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; välisränne; arengusuunad; maailm; riigid; rändepoliitika; rändestatistika; välistööjõud; statistilised andmed; aruanded; aastaraamatud

Meeting global challenges through better governance : international co-operation in science, technology and innovation. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 244 lk.
ISBN 9789264178694
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid; valitsustevahelised organisatsioonid; rahvusvaheline koostöö; globaalprobleemid; põllumajandus; tervishoid; energeetika; tuumaenergia; Maa (planeet); teadus; tehnoloogia; innovatsioonid

Mourougane, Annabelle. Promoting SME development in Indonesia : [võrguteavik]. - Paris : OECD Publishing, 2012. - 39 lk. - (OECD Economics Department working papers, 1815-1973 ; no. 995).
Märksõnad: väikeettevõtted; keskmise suurusega ettevõtted; ettevõtluspoliitika; Indoneesia; e-raamatud

OECD employment outlook. - Paris : Organisation for Economic Co-Operation and Development, 2012. - 260 lk.
ISSN 1013-0241
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; tööhõive; tööturg; aastaraamatud

OECD pensions outlook. - Paris : OECD, 2012. - 230 lk.
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; pensionid; pensionipoliitika; pensionisüsteemid; pensionireformid; pensionifondid; statistilised andmed; aastaraamatud

Pal, Leslie Alexander. Frontiers of governance : the OECD and global public management reform. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2012. - xxii, 283 lk. - (Public sector organizations).
ISBN 9780230309302
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; valitsemine; avalik haldus; haldusjuhtimine; haldusreformid; halduspoliitika; avalik sektor; rahvusvahelised organisatsioonid

Partnership for democratic governance : concluding report (2007-2011). - Paris : OECD Publishing, 2011. - 44 lk.
Märksõnad: demokraatia; demokratiseerimine; valitsemine; avalikud teenused; üleminekuühiskond; rahvusvaheline koostöö; nõustamine; arengumaad; 21. saj. algus; aruanded

Systemic financial risk. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2012. - 81 lk. - (OECD reviews of risk management policies).
ISBN 9789264112728
Märksõnad: rahvusvaheline rahandus; finantsturg; riskihaldus; majandusmudelid; simulatsioon

The impact of the OECD and UN model conventions on bilateral tax treaties / edited by Michael Lang. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - liv, 1190 lk. - (Cambridge tax law series).
ISBN 9781107019720
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon. Rahanduskomisjon; Tulu ja kapitali maksustamise mudelkonventsioon; Arenenud ja arenevate riikide vaheline topeltmaksustamise vältimise mudelkonventsioon; topeltmaksustamine; tulumaks; kapitalimaksud; maksustamine; maksuõigus; rahvusvaheline maksuõigus; rahvusvahelised lepingud; seaduste tõlgendamine; arenenud riigid; arengumaad; kommentaarid

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations
 

ADR applicable as from 1 January 2013 : European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road / Economic Commission for Europe, Committee on Inland Transport. - New York ; Geneva : United Nations, 2012.
1. osa. - 632 lk.
2. osa. - 668 lk.
ECE/TRANS/215
Märksõnad:
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; rahvusvaheline transport; maanteetransport; autotransport; ohtlikud ained; klassifikatsioonid; Euroopa; statistilised andmed; rahvusvahelised lepingud; jätkväljaanded

Di Mauro, Danilo. The UN and the Arab-Israeli conflict : American hegemony and UN intervention since 1947. - London ; New York : Routledge, 2012. - xxv, 326 lk. - (Routledge studies in Middle Eastern politics ; 42).
ISBN 9780415685627
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Araabia-Iisraeli konflikt; rahvusvahelised konfliktid; sõjalised konfliktid; rahuprotsess; mediatsioon; interventsioonid; rahuvalveoperatsioonid; poliitiline ajalugu; Palestiina; Iisrael; Ameerika Ühendriigid

Environmental performance reviews. Tajikistan : second review / Economic Commission for Europe, Committee on Environmental Policy. - New York ; Geneva : United Nations, 2012. - 214 lk. - (Environmental performance reviews series, no. 33).
ECE/CEP/163
ISBN 9789211170603
Märksõnad: keskkonnapoliitika; keskkonnakorraldus; keskkonnakaitse; loodusvarad; säästev areng; kliimamuutused; veevarud; jäätmekäitlus; bioloogiline mitmekesisus; keskkonnatervis; rahvusvaheline koostöö; statistilised andmed; Tadžikistan

Environmental performance reviews. Turkmenistan : first review / Economic Commission for Europe, Committee on Environmental Policy. - New York ; Geneva : United Nations, 2012. - 213 lk. - (Environmental performance reviews series, no. 35).
ECE/CEP/165
ISBN 9789211170665
Märksõnad: keskkonnapoliitika; keskkonnakorraldus; keskkonnakaitse; loodusvarad; säästev areng; põllumajandus; metsandus; bioloogiline mitmekesisus; energia; kliimamuutused; rahvusvaheline koostöö; statistilised andmed; Türkmenistan

European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (ADN) ; including the Annexed Regulations, applicable as from 1 January 2013 / Economic Commission for Europe, Committee on Inland Transport. - New York ; Geneva : United Nations, 2012.
1. osa. - 370 lk.
2. osa. - 425 lk.
ECE/TRANS/231
ISBN 9789211391459
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; siseveeteed; rahvusvaheline transport; ohtlikud ained; Euroopa; statistilised andmed; rahvusvahelised lepingud

Flynn, Eilionóir. From rhetoric to action : implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - xxviii, 461 lk. - (Cambridge disability law and policy series).
ISBN 9781107011717
Märksõnad: Puuetega inimeste õiguste konventsioon (2006); rahvusvahelised lepingud; puuetega inimesed; õiguslik seisund; õiguskaitse; sotsiaalkaitse; invapoliitika; strateegiad; tegevuskavad; võrdlev analüüs; rahvusvaheline õigus; siseriiklik õigus

Information and communication technologies in parliamentary libraries : handbook / document prepared by the United Nations Department of Economic and Social Affairs, the Inter-Parliamentary Union and the IFLA section on Library and Research Services for Parliaments through the Global Centre for ICT in Parliament. - New York : United Nations, 2012. - 98 lk.
ISBN 9789291425440
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; parlamendiraamatukogud; infotehnoloogia; kommunikatsioonitehnoloogia; käsiraamatud

International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination : selected decisions of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination / Volume I, Thirty-sixth to seventy-fifth sessions (August 1988-August 2011). - New York ; Geneva : United Nations, 2012. - 213 lk.
HR/CERD/PUB/1
ISBN 9789211541953
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Rassilise Diskrimineerimise Likvideerimise Komitee; Rahvusvaheline konventsioon rassilise diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta (1965); inimõigused; rahvusvahelised lepingud; diskrimineerimine; rassism; likvideerimine; komiteed; otsused

Trade and development report 1981-2011 : report by the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2012. - 224 lk.
UNCTAD/GDS/2012/1
ISSN 0255-4607
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; maailmamajandus; rahvusvaheline kaubandus; majanduslik areng; rahandus; aastaraamatud

Women and the right to adequate housing / United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights. - New York [N.Y.] ; Geneva : United Nations, 2012. - iv, 93 lk.
HR/PUB/11/02
ISBN 9789211541922
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; inimõigused; naised; diskrimineerimine; naiste õigused; eluase; elamistingimused; eluasemepoliitika

World programme for human rights education : second phase : plan of action. - New York ; Geneva : United Nations, 2012. - 47 lk.
HR/PUB/12/3
Märksõnad: inimõigused; õiguskasvatus; 2010-ndad; tegevuskavad

Всемирная программа образования в области прав человека : второй этап : план действий. - Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2012. - v, 54 lk.
HR/PUB/12/3
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; inimõigused; õiguskasvatus; 2010-ndad; tegevuskavad

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Chorev, Nitsan. The World Health Organization between north and south. - Ithaca ; London : Cornell University Press, 2012. - ix, 273 lk.
ISBN 9780801450655
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tervishoiuorganisatsioonid; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvatervis; tervishoiupoliitika; rahvusvaheline koostöö; strateegiad

Global plan for insecticide resistance management in malaria vectors / World Health Organization, WHO Global Malaria Programme. - Geneva : World Health Organization, 2012. - 130 lk.
ISBN 9789241564472
Märksõnad: malaaria; ennetav meditsiin; ravi; putuksiirutajad; putukatõrje; insektitsiidid; resistentsus; terviseprogrammid; strateegiad

Putting our own house in order : examples of health-system action on socially determined health inequalities. - Geneva : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2010. - x, 61 lk.
ISBN 9789289002097
Märksõnad: tervis; tervishoid; terviseseisund; tervishoiuteenused; võrdsed võimalused; ebavõrdsus; sotsiaalmajanduslikud näitajad; sotsiaalne keskkond; tervisepoliitika; tervisedendus; Euroopa; Euroopa Liidu maad

WHO Expert Committee on Leprosy : eighth report. - Geneva : World Health Organization, 2012. - vii, 61 lk. - (WHO technical report series, 968).
ISBN 9789241209687
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; leepra; epidemioloogia; ennetav meditsiin; farmakoteraapia; kemoteraapia; aruanded

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

10 things the WTO can do. - Geneva : World Trade Organization, 2012. - 53 lk.
ISBN 9789287038319
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvahelised majandussuhted; tegevuskavad

Feichtner, Isabel. The law and politics of WTO waivers : stability and flexibility in public international law. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - xiv, 393 lk. - (Cambridge international trade and economic law ; 7).
ISBN 9781107012899
Märksõnad: Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe; Maailma Kaubandusorganisatsioon; kaubanduspoliitika; väliskaubandus; reguleerimine; edendamine; äriõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvaheline õigusloome; stabiilsus; paindlikkus

Preferential trade agreements : a law and economics analysis / edited by Kyle W. Bagwell, Petros C. Mavroidis. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - 274 lk. - (Columbia studies in WTO law and policy).
ISBN 9781107000339
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; kaubanduspoliitika; regionalism (pol.); väliskaubandus; reguleerimine; enamsoodustusrežiim; kaubanduslepingud; äriõigus; majandusanalüüs

 


 digitaalarhiiv digar