Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2013-1

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Alexy, Robert. Begriff und Geltung des Rechts. - 3. Aufl. der Studienausg. (= 5. Aufl.). - Freiburg ; München : Karl Alber, 2011. - 215 lk. - (Alber Studienausgabe / Alber-Reihe. Rechts-Sozialwissenschaft).
ISBN 978-3-495-48063-2
Märksõnad: õigusteooria ; positivism ; jurisprudents ; õigusnormid
Kohaviit: 1-12-03937

Ivar Aimre personaalbibliograafia / Sisekaitseakadeemia ; koost. ja eess.: Liina Tamm. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2012. - 20 lk. - Nimeregister lk. 19-20.
ISBN 978-9985-67-207-5
Märksõnad: õigusteadus ; õigussotsioloogia ; sotsioloogid ; juristid ; Eesti ; personaalnimestikud ; bibliograafiad
Kohaviit: 1-12-03837
Täistekst

Rebhan, Hanno. Österreich wird Verfassungsstaat : Entstehung und Entwicklung moderner Verfassungsstaatlichkeit (1848-1918). - Marburg : Tectum, 2012. - 287 lk. - (Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag. Politikwissenschaften ; 47).
ISBN 978-3-8288-2788-2
Märksõnad: õigusajalugu ; riigiõigus ; Austria
Kohaviit: 1-13-00621
Sisukord

Санфилиппо, Чезаре. Курс римского частного права : учебник : перевод с итальянского / Институт государства и права Российской академии наук ; под общей ред. Д. В. Дождева. - Москва : Норма, 2012. - 463 lk.
ISBN 978-5-468-00123-3
Märksõnad: Rooma õigus ; eraõigus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-12-05400

Schlözer, August Ludwig von. Allgemeines StatsRecht und StatsVerfassungsLere / mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Erich Bödeker. - Hildesheim [etc.] : Olms, 2011. - XXXVII, [372] lk. - (Historia scientiarum. Fachgebiet Rechtswissenschaften).
ISBN 978-3-487-14326-2
ISSN 1430-8320
Märksõnad: õigusajalugu ; riigiõigus ; riigiteooriad ; poliitilised teooriad ; poliitilised süsteemid ; põhiseadused ; teadusajalugu ; statistika ; Saksamaa ; faksiimiletrükised
Kohaviit: 1-12-03933

Õiguskeel 2012 : [artiklikogumik] / Justiitsministeerium ; peatoim. Karmen Vilms. - Tallinn : Juura, 2012. - 120 lk. - Kogumik sisaldab veebiväljaandes Õiguskeel aasta jooksul ilmunud kirjutisi.
ISSN 1736-7840
Märksõnad: õiguskeel ; eesti keel ; õigusloome ; õigusaktid ; aastaraamatud
Kohaviit: PE A/2528 ; 2012

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Stöcker, Otmar M. ; Stürner, Rolf. Flexibilität, Sicherheit und Effizienz der Grundpfandrechte in Europa. Band III : Ergebnisse der Workshops des runden Tisches "Grundpfandrechte" in Berlin 2010/2011. - 3., erw. Aufl. - Berlin : Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2012. - 197 lk. - (Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken ; 50).
ISBN 978-3-9812784-9-1
Märksõnad: asjaõigus ; piiratud asjaõigused ; kinnispant ; omand ; maksejõuetus ; hüpoteegid ; finantsõigus ; võrdlev analüüs ; Euroopa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: PL A/6588 ; 50

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY LAW

Pedley, Paul. The e-copyright handbook. - London : Facet, 2012. - 194 lk.
ISBN 978-1-85604-827-9
Märksõnad: autoriõigus ; infoõigus ; digitaalinformatsioon ; e-teavikud ; andmebaasid ; võrguteenused ; digitaalkogud ; litsentsid ; laenutus (rmtk.) ; õigusaktid ; raamatukogud ; Euroopa ; Suurbritannia ; Ameerika Ühendriigid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-12-04538

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Merimaa, Mati ; Mändla, Sirli. Commercial and economic law in Estonia / general ed.: Roger Blanpain ... [et al.]. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer ; Frederick, MD : Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, 2011. - 172 lk. - Bibl. 29-36.
ISBN 978-90-411-3639-8
Märksõnad: majandusõigus ; äriühinguõigus ; õigusaktid ; Eesti
Kohaviit: 2-12-05390
Sisukord

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Kutsehaigused : käsiraamat tööandjale. - Tallinn : Pandekt, 2012. - 280 lk. + CD-ROM.
ISBN 978-9949-468-42-3
Märksõnad: töötervishoid ; töökaitse ; kutsehaigused ; etioloogia ; riskitegurid ; ennetav meditsiin ; diagnostika (med.) ; käsiraamatud ; CD-ROMid
Kohaviit: 1-12-03425

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Lall, Annika. Surnukeha naha eri seisunditest tulenevad daktüloskopeerimismeetodid : metoodilised soovitused kriminalistidele ja ekspertidele. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2011. - 72 lk. - Bibl. lk. 71-72.
ISBN 978-9985-67-197-9
Märksõnad: kriminoloogia ; kriminalistika ; ekspertiis ; daktüloskoopia ; õppematerjalid
Kohaviit: 1-12-03859
Täistekst

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Kohtud töötavad inimeste ja riigi heaks : kohtute ülesanne on kaitsta inimeste õigusi ja õigusriiki / Riigikohus. - Tallinn : Riigikohus, 2012. - 12 lk.
Märksõnad: kohtud ; kohtusüsteemid ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-12-03772

Lindell, Bengt. Civilprocessen : rättegång samt skiljeförfarande och medling. - 3. uppl. - Uppsala : Iustus Förlag, 2012. - 784 lk.
ISBN 978-91-7678-822-6
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; vahekohtumenetlus ; Rootsi
Kohaviit: 2-12-05316

Liukkonen, Iiro. I svarandens frånvaro : förenklade brottmålsrättegångar i tingsrätten. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistus, 2012. - XLIV, 531 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 311).
ISBN 978-951-855-324-6
ISSN 0356-7206
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; ringkonnakohtud ; kohtualused ; kaitse (jur.) ; võrdlev õigusteadus ; Soome ; Euroopa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 311

Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ / под. ред. Е. А. Борисовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 2012. - 766 lk.
ISBN 978-5-91768-269-3 (Норма)
ISBN 978-5-16-005430-8 (Инфра-М)
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; edasikaebemenetlus ; kohtusüsteemid ; kohtulahendid ; järelevalve ; kontroll ; võrdlev analüüs ; Euroopa Liidu maad ; SRÜ maad ; kõrgkooliõpikud ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-12-05385
Sisukord

Василевич, Григорий. Правонарушения. Закон. Ответственность. - Минск : Право и экономика, 2011. - 361 lk. - (Юридическое обозрение).
ISBN 978-985-552-001-7
Märksõnad: õigusrikkumised ; vastutus ; kriminaalvastutus ; seaduslikkus ; prokurörid ; seaduslikkuse järelevalve ; prokuratuur ; Valgevene ; artiklikogumikud
Kohaviit: 1-13-00505

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Албрант, Мерле ; Мейорг, Марианне ; Папп, Юлле-Марике. Закон о равном обращении : справочник / Tallinna Tehnikaülikool, õiguse instituut ; при составлении помогла Келли Гросстхал ; перевод с эстонского: Валерий Калабугин (первое издание), Иван Лаврентьев (дополнение второго издания) ; ред. Марианне Мейорг. - 2-е изд., доп. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2012. - 83 lk.
ISBN 978-9949-23-348-9
Märksõnad: võrdsed võimalused ; võrdõiguslikkus ; diskrimineerimine ; seadused ; põhiõigused ; inimõigused ; õiguskaitse ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-12-03871
Täistekst

Albrant, Merle ; Meiorg, Marianne ; Papp, Ülle-Marike. Võrdse kohtlemise seadus : käsiraamat / Tallinna Tehnikaülikool, õiguse instituut ; koostamisel aitas kaasa Kelly Grossthal ; toim. Marianne Meiorg. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2012. - 83 lk. - Bibl. lk. 59-65.
ISBN 978-9949-23-347-2
Märksõnad: võrdsed võimalused ; võrdõiguslikkus ; diskrimineerimine ; seadused ; põhiõigused ; inimõigused ; õiguskaitse ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-12-03868
Täistekst

Asari, Eva-Maria ; Maasing, Helina. Rände- ja varjupaigapoliitika aruanne 2011 - olulised arengusuunad Eestis ja teistes EL liikmesriikides = Migration and Asylum Policy Report 2011 - Estonian report / tlk.: Kaidi Talsen. - 72, 45 lk. - (Euroopa rändevõrgustik = The European migration network ; 9). - Bibl. lk. 64-66. - Tirelraamat. - Tekst eesti ja inglise k.
ISBN 978-9985-67-210-5
Märksõnad: varjupaigaõigus ; rändepoliitika ; sisseränne ; Euroopa Liidu õigus ; eesti keel ; inglise keel ; Eesti ; Euroopa Liidu maad ; aruanded
Märksõnad: PE A/2748 ; 9
Täistekst

Grundlagarna : regeringsformen, successionsordningen, riksdagsordningen / Erik Holmberg ... [et al.]. - 3. uppl. - Stockholm : Norstedts Juridik, 2012. - 963 lk.
ISBN 978-9139111597
Märksõnad: Rootsi. Riigipäev ; parlamendid ; Euroopa Liidu õigus ; põhiseadused ; kommentaarid ; kodukorrad ; Rootsi
Kohaviit: 2-12-05315

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Maasing, Helina. Välistudengite ränne - Eesti aruanne = Immigration of international students - Estonian national report / tlk.: Kaidi Talsen. -  Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2012. - 48, 52 lk. - (Euroopa rändevõrgustik = The European migration network ; 8). - Bibl. lk. 46-47. - Tirelraamat. - Rööptekst inglise k.
ISBN 978-9985-67-208-2
Märksõnad: elamisload ; kõrgharidus ; välisturundus ; välisüliõpilased ; õpiränne ; rändepoliitika ; kõrghariduspoliitika ; tööturg ; Eesti ; aruanded
Kohaviit: PE A/2748 ; 8
Täistekst

Pirita, Johannes. Eesti liiklusreeglid ja ohutu sõidu õpetus : täiendatud 2012 / toim. Silvi-Aire Villo ; joonised: Tiina Alver, Kaie Lilleorg. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Ilo, 2012. - 248 lk.
ISBN 978-9949-17-272-6
Märksõnad: liiklus ; sõiduõpetus ; autoliiklus ; liikluse reguleerimine ; liiklusohutus ; Eesti ; liikluseeskirjad
Kohaviit: 2-12-05529

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Самович, Юлия. Право на обращение в Европейский Суд по правам человека : учебное пособие. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Риор : ИНФРА-М, 2012. - 141 lk. - (Высшее образование).
ISBN 978-5-369-00911-6 (Риор)
ISBN 978-5-16-005318-9 (ИНФРА-М)
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus ; inimõigused ; õiguskaitse ; rahvusvahelised kohtud ; kaebused ; Euroopa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-12-05399

Koostas Maia Ruttu
31. jaanuar 2013 


 digitaalarhiiv digar