Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2013-5

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

XII Riigikogu stenogrammid 2012. III köide : III istungjärk : 2. aprill - 17. mai. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2012. - XXXIV, 532 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-13-00901
Täistekst

XII Riigikogu stenogrammid 2012. IV köide : III istungjärk : 28. mai -14. juuni. Erakorralised istungjärgud : 8. august, 30. august, 30. august. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2012. - XXX, 516 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Täistekst

XII Riigikogu stenogrammid 2012. V köide : IV istungjärk : 10. september - 11. oktoober. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2013. - XXIX, 525 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Kohaviit: 3-13-00902
Täistekst

XII Riigikogu stenogrammid 2012. VI köide : IV istungjärk : 15. oktoober - 8. november. - Tallinn : Riigikogu Kantselei dokumendi- ja asjaajamisosakond, 2013. - XXVI, 375 lk. + hääletustabelid.
Märksõnad: Eesti. Riigikogu ; parlamendid ; istungjärgud ; Eesti ; stenogrammid
Täistekst

ÕIGUSAJALUGU
HISTORY OF LAW

Corpus Iuris Civilis : Text und Übersetzung. Band 5 : Digesten 28-34 / gemeinschaftlich übersetzt und hrsg. von Okko Behrends ... [et al.]. - Heidelberg : Müller, 2012. - XVIII, 704 lk.
ISBN 978-3-8114-6444-5
Märksõnad: Rooma õigus ; eraõigus ; ladina keel ; kreeka keel ; saksa keel ; rööptekstid
Kohaviit: 2-13-01025

The Oxford handbook of the history of international law / ed. by Bardo Fassbender, Anne Peters ; assistant eds: Simone Peter, Daniel Högger. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2012. - XL, 1228 lk. - (Oxford Handbooks).
ISBN 978-0-19-959975-2
Märksõnad: rahvusvaheline õigus ; juristid ; käsiraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 3-13-00548
Täistekst

Rechtsprechung in Osteuropa : Studien zum 19. und frühen 20. Jahrhundert. 1.-2. kd. / hrsg. von Zoran Pokrovac. - Frankfurt am Main : V. Klostermann, 2012. - (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte ; 275.1, 275.2 / Rechtskulturen des modernen Osteuropa. Traditionen und Transfers ; 6.1, 6.2).
1. kd. - XII, 473 lk.
2. kd. - VI, 475.-747. lk.
ISBN 978-3-465-04168-9
ISSN 1610-6040
Märksõnad: kohtud ; õigusemõistmine ; õigussüsteemid ; kohtusüsteemid ; Ida-Euroopa ; 19. saj. ; 20. saj. 1. pool ; artiklikogumikud
Kohaviidad: PL A/6730 ; 275,1 ja PL A/6730 ; 275,2
Sisukord

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Kanerva, Ari ; Kuhanen, Petteri. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta : kommentaari. - Helsinki : Kiinteistöalan Kustannus, 2013. - 387 lk.
ISBN 978-951-685-229-7
Märksõnad: võlaõigus ; üürilepingud ; äriruumid ; rentimine ; õigusloome ; Soome ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 3-13-00662

The place of religion in family law : a comparative search / ed. by Jane Mair, Esin Örücü. - Cambridge, UK [etc.] : Intersentia, 2011. - XV, 385 lk. - (European Family Law Series ; 30).
ISBN 978-1-78068-015-6
Märksõnad: perekonnaõigus ; perekond ; abielu ; religioon ; identiteet ; riigi-kiriku suhe ; kanooniline õigus ; õigusajalugu ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa ; esseekogumikud
Kohaviit: PL A/5920 ; 30
Sisukord

Tönsmeyer, Britt. Die Grenzen der elterlichen Sorge bei intersexuell geborenen Kindern : de lege lata und de lege ferenda. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 294 lk. - (Nomos Universitätsschriften. Recht ; 770).
ISBN 978-3-8329-7318-6
Märksõnad: perekonnaõigus ; lapsed ; hermafroditism ; seksuaalse arengu anomaaliad ; vanemlik eestkoste ; lapsevanema-lapse suhe ; õiguslikud aspektid ; meditsiiniõigus ; Saksamaa ; dissertatsioonid
Kohaviit: 2-13-02291
Sisukord

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Converged markets - converged power? : regulation and case law / [ed. and coordinator: Susanne Nikoltchev]. - Strasbourg : European Audiovisual Observatory, 2012. - 187 lk. - (IRIS Special).
ISBN 978-92-871-7595-3
Märksõnad: konkurentsiõigus ; meedia ; audiovisuaalne kommunikatsioon ; telekommunikatsiooniturg ; reguleerimine ; turuvõim
Kohaviit: 3-13-00642
Sisukord

Handbuch Insolvenzrecht - Osteuropa : Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ukraine, Ungarn / hrsg. von Thomas Jungreithmeir ... [et al.]. - Wien : Linde, 2012. - 505 lk.
ISBN 978-3-7073-2191-3
Märksõnad: pankrotiõigus ; pankrotid ; pankrotimenetlus ; Ida-Euroopa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-13-01660

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Haase, Florian ; Steierberg, Daniela. Tax law in Germany. - München : Beck, 2012. - XVIII, 290 lk. - (German Law Accessible).
ISBN 978-3-406-63559-5
Märksõnad: maksukorraldus ; ettevõtte tulumaks ; äriühingud ; maksustamine ; äriõigus ; äriühinguõigus ; investeeringud ; Saksamaa
Kohaviit: 2-13-01666
Sisukord

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Blomsma, Jeroen. Mens rea and defences in European criminal law. - Cambridge, UK [etc.] : Intersentia, 2012. - XVIII, 623 lk. - (School of Human Rights Research Series ; 54).
ISBN 978-1-78068-104-7
Märksõnad: kuriteod ; tahtlus (süüvorm) ; süü (jur.) ; kriminaalvastutus ; kaitse (jur.) ; kriminaalmenetlus ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-13-02366
Sisukord

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Адвокатура в Республике Беларусь / [И. И. Мартинович и др.] ; под общей ред. И. И. Мартинович, Н. В. Калмыковой. - Минск : Тесей, 2011. - 457 lk.
ISBN 978-985-463-443-2
Märksõnad: advokatuur ; advokaadid ; Valgevene
Kohaviit: 1-13-01682

Kohtute aastaraamat 2012 / toimetuskolleegium: Rutt Teeveer, Meelis Eerik, Henn Jõks, Eerik Kergandberg, Andra Pärsimägi, Harri Salmann, Marin Sedman, Eve Rohtmets. - Tartu : Riigikohus, 2013. - 116 lk.
Märksõnad: kohtud ; kohtusüsteemid ; kohtunikud ; kohtumenetlus ; Eesti ; aastaraamatud
Kohaviit: PE B/3349
Täistekst

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Arjakas, Küllo. Eesti lipp / toim. Katrin Streimann. - [Tallinn] : Menu Kirjastus, 2013. - 191 lk.
ISBN 978-9949-495-46-7
Märksõnad: riigilipud ; lipud ; rahvussümboolika ; Eesti Üliõpilaste Selts ; üliõpilasseltsid ; ajalugu ; poliitiline ajalugu ; Eesti ; 19. saj. lõpp ; 20. saj. ; 21. saj. algus
Kohaviit: 3-13-00870

Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland. Band 10 : Deutschland in der Staatengemeinschaft / hrsg. von Josef Isensee, Paul Kirchhof. - 3., völlig neubearb. und erw. Aufl. - L, 882 lk.
ISBN 978-3-8114-6210-6
Märksõnad: Saksamaa ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-13-01651

Klatt, Matthias ; Meister, Moritz. The constitutional structure of proportionality. - Oxford, U.K. : Oxford University Press, 2012. - XVII, 184 lk.
ISBN 978-0-19-966246-3
Märksõnad: proportsionaalsuse põhimõte ; õigusteooria ; kohtulahendid ; kohtud ; pretsedendiõigus
Kohaviit: 2-13-01780
Täistekst

Kommers, Donald P. ; Miller, Russel A. The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany / with a new foreword by Ruth Bader Ginsberg. - 3rd ed., rev. and expanded. - Durham, NC ; London : Duke University Press, 2012. - XXVI, 874 lk.
ISBN 978-0-8223-5266-2
Märksõnad: konstitutsionalism ; föderalism ; demokraatia ; põhiõigused ; õigusajalugu ; konstitutsioonikohtud ; kohtuasjad ; Saksamaa ; Lääne-Saksamaa
Kohaviit: 3-13-00705
Täistekst

Language rights revisited - the challenge of global migration and communication / ed.: Dagmar Richter ... [et al.]. - Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag (BWV) ; Oisterwijk : Wolf Legal Publishers, 2012. - 381 lk. - (Recht der Jugend und des Bildungswesens : RdJB-Bücher ; 4).
ISBN 978-9-0585-0882-9 (Wolf Legal Publishers)
Märksõnad: mitmekeelsus ; keeleline mitmekesisus ; ränne (demogr.) ; keelelised vähemused ; vähemuste õigused ; põhiõigused ; keeleseadused ; rahvusvaheline õigus ; Euroopa ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-13-01658

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Freedom of connection, freedom of expression : the changing legal and regulatory ecology shaping the Internet / William H. Dutton ... [et al.] ; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). - Paris : UNESCO, 2011. - 103 lk.
ISBN 978-92-3-104188-4
Märksõnad: Internet ; õiguskaitse ; sõnavabadus ; informatsioonivabadus
Kohaviit: 2-13-00641
Täistekst

Huomo, Laura. Maakaasuputkiston projektirahoitus : rahoitus- ja vakuusoikeudellinen tutkimus maakaasuputkiston projektirahoituksesta. - Helsinki : Suomalainen Lakimiesyhdistus, 2013. - XXVIII, 396 lk. - (Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja ; 313).
ISBN 978-951-855-326-0
ISSN 0356-7206
Märksõnad: maagaas ; energiaturg ; energiapoliitika ; gaasijuhtmed ; gaasitransport ; projekteerimine ; finantseerimine ; varaline õigus ; õiguskaitse ; Soome ; Rootsi ; Norra ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/1815 ; 313

Mitsch, Wolfgang. Medienstrafrecht. - Heidelberg [etc.] : Springer, 2012. - XXIV, 328 lk.
ISBN 978-3-642-17262-5
Märksõnad: meedia ; massikommunikatsioon ; andmekaitse ; privaatsus ; autoriõigus ; kriminaalõigus ; menetlusõigus ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-01783
Sisukord

Social media and the law : a guidebook for communication students and professionals / ed. by Daxton R. "Chip" Stewart. - New York ; London : Routledge, 2013. - XIII, 234 lk.
ISBN 978-0-415-53513-7
Märksõnad: sotsiaalmeedia ; sotsiaalsed võrgustikud ; õiguslikud aspektid ; võrgusuhtlus ; sõnavabadus ; privaatsus ; õiguskaitse ; laim ; Ameerika Ühendriigid ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-13-02352
Täistekst

Tavits, Gaabriel. Avaliku teenistuse õiguslikud alused / retsensent: Mall Gramberg. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2013. - 95 lk. - Bibl. lk. 90-93.
ISBN 978-9985-67-214-3
Märksõnad: avalik teenistus ; teenistujad ; Eesti
Kohaviit: 1-13-02093
Täistekst

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

The British year book of international law. Vol. 82/2011. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - XVIII, 1143 lk.
ISSN 0068-2691
Märksõnad: rahvusvahelised kohtud ; inimõigused ; õigusemõistmine ; kohtulahendid ; Suurbritannia ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/4025 ; 2011
Sisukord

Constitutional justice in Southeast Europe : constitutional courts in Kosovo, Serbia, Albania and Hungary between ordinary judiciaries and the European Court of Human Rights / ed.: Enver Hasani ... [et al.]. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 194 lk.
ISBN 978-3-8329-7701-6
Märksõnad: inimõigused ; Euroopa Inimõiguste Kohus ; kohtumenetlus ; rahvusvahelised kohtud ; konstitutsioonikohtud ; konstitutsionalism ; Kagu-Euroopa ; Kosovo ; Serbia ; Albaania ; Ungari ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-13-01657

Schiedermair, Stephanie. Der Schutz des Privaten als internationales Grundrecht. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2012. - XIII, 460 lk. - (Jus publicum ; 216).
ISBN 978-3-16-151936-9
ISSN 0941-0503
Märksõnad: inimõigused ; põhiõigused ; isikuõigused ; privaatsus ; andmekaitse ; õiguskaitse ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa ; dissertatsioonid
Kohaviit: PL A/4039 ; 216
Täistekst

Koostanud Maia Ruttu
31. mai 2013

Järgmine nimestik ilmub augusti lõpus 


 digitaalarhiiv digar