Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2013-6

ÕIGUSE ÜLDKÜSIMUSED
GENERAL JURISPRUDENCE

Deutsche Beratung bei Rechts- und Justizreformen im Ausland : 20 Jahre Deutsche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbeit (IRZ) / hrsg. von Stefan Hülshörster, Dirk Mirow. - Berlin : Berliner Wissenschafts-Verlag (BWV), 2012. - 466 lk.
ISBN 978-3-8305-3125-8
Märksõnad: õigusreformid ; õigusloome ; õigusabi ; nõustamine ; rahvusvaheline koostöö ; Saksamaa ; artiklikogumikud ; juubeliväljaanded
Kohaviit: 2-13-02438
Sisukord

Soobik, Liina. English for law students / tekstide autorid: Merit-Ene Ilja, Merle Muda, Peep Pruks, Raul Narits, Jaan Ginter, Maret Altnurme, Madis Ernits, Helen Paliale, Andreas Kangur, Toomas Vaher, Kalle Merusk, Berit Aaviksoo, Ene Andresen, Paul Varul, Kai Kullerkupp, Irene Kull, Janno Lahe, Villu Kõve, Gaabriel Tavits, Priit Põiklik, Aivar Alavere, Jaan Sootak, Laura Feldmanis, Luke Athay, Norman Aas, Triin Göttig, Urve Liin, Andres Vutt, Lasse Lehis, Kadri Siibak, Hannes Veinla, Heiki Pisuke, Ants Nõmper, Erki Kodar, Carri Ginter, Thomas Hoffmann. - [Tallinn] : Juura, 2013. - 302 lk. - (Law Textbook).
ISBN 978-9985-75-383-5
Märksõnad: inglise keel ; oskuskeel ; õiguskeel ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-02726

TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Bydlinski, Peter. Bürgerliches Recht. Band I : allgemeiner Teil. - 6., aktualis. Aufl. - Wien : Verlag Österreich, 2013. - XXVII, 287 lk. - (Kurzlehrbücher der Rechtswissenschaften).
ISBN 978-3-7046-6408-2
ISSN 2304-7690
Märksõnad: tsiviilõiguse üldosa ; Austria ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-02486

ASJAÕIGUS
PROPERTY LAW

Kullerkupp, Kai. Vallasomandi üleandmine : õigusdogmaatiline raamistik ja kujundusvõimalused : [doktoritöö] / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendaja: Paul Varul. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013. - 398 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 45). - Autori publikatsioonid lk. 391-392. - Bibl. lk. 376-388.
Transfer of movable property : the legal and dogmatic framework and possibilities of customisation by the transfer parties. Lk. 325-375.
ISBN 978-9949-32-240-4
ISBN 978-9949-32-241-1 (pdf)
ISSN 1406-6394
Märksõnad: omandiõigus ; omand ; eraomand ; valdus ; õigusteooria ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 45
Täistekst

The proposed Nordic Saami Convention : national and international dimensions of indigenous property rights / ed. by Nigel Bankes, Timo Koivurova. - Oxford ; Portland, OR : Hart, 2013. - XV, 417 lk.
ISBN 978-1-84946-272-3
Märksõnad: omandiõigus ; omand ; maakasutus ; saamid ; põlisrahvastik ; õiguslik seisund ; põhiõigused ; maaõigus ; rahvusvahelised lepingud ; võrdlev õigusteadus ; Põhjamaad ; esseekogumikud
Kohaviit: 2-13-02407
Sisukord

VÕLAÕIGUS
CONTRACT LAW

Kalamees, Piia. Hinna alandamine õiguskaitsevahendite süsteemis : [doktoritöö] / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendajad: Karin Sein, Kalev Saare. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013. - 232 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 47). - Autori publikatsioonid lk. 228, 229. - Bibl. lk. 216-226.
Price reduction in the system of remedies. Lk. 157-213.
ISBN 978-9949-32-256-5
ISBN 978-9949-32-257-2 (pdf)
ISSN 1406-6394
Märksõnad: võlaõigus ; hinnad ; õiguskaitsevahendid ; mahahindlused ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 47
Täistekst

Nõmm, Iko. Käibekohustuse rikkumisel põhinev deliktiõiguslik vastutus : [doktoritöö] / Tartu Ülikooli õigusteaduskond ; juhendaja: Janno Lahe. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013. - 212 lk. - (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis ; 46). - Autori publikatsioonid lk. 209. - Bibl. lk. 191-206.
Delictual liability based on the violation of the duty to maintain safety. Lk. 158-190.
ISBN 978-9949-32-264-0
ISBN 978-9949-32-265-7 (pdf)
ISSN 1406-6394
Märksõnad: võlaõigus ; vastutus ; õigusteooria ; käibekohustused ; ohutus ; õigusrikkumised ; dissertatsioonid
Kohaviit: PE A/1819 ; 46
Täistekst

ELAMUÕIGUS
HOUSING LAW

Сухнёва, Марина. 100 вопросов о квартирном товариществе. - Tallinn : Kooperatiivelamute Toetuse Agentuur KETA, 2013. - 168 lk.
ISBN 978-9949-33-004-1
Märksõnad: korteriühistud ; kinnisvarahaldus ; Eesti ; teatmikud ; küsimused ; vastused
Kohaviit: 1-13-02556

Wohnungseigentum in Österreich und Deutschland : aktuelle Entwicklungen und Perspektiven / für den Evangelischen Bundesverband für Immobilienwesen in Wissenschaft und Praxis hrsg. von Dagmar Reiß-Fechter, Martin Häublein. - München : Beck ; Wien : Manz, 2012. - VIII, 185 lk. - (Partner im Gespräch ; 93).
ISBN 978-3-406-64333-0 (Beck)
ISBN 978-3-214-03886-1 (Manz)
Märksõnad: korteriomand ; eluase ; korteriühistud ; kinnisvara ; asjaõigus ; Saksamaa ; Austria
Kohaviit: PL A/75 ; 93
Sisukord

INTELLEKTUAALNE OMAND
COPYRIGHT LAW

Individualism and collectiveness in intellectual property law / ed. by Jan Rosén. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2012. - XV, 370 lk. - (ATRIP Intellectual Property).
ISBN 978-0-85793-897-8
Märksõnad: intellektuaalne omand ; autoriõigus ; õiguskaitse ; individualism ; kollektivism ; rahvusvaheline õigus ; konkurentsiõigus ; patendiõigus ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-13-0285
Sisukord

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

Comparative company law : a case-based approach / ed. by Mathias Siems, David Cabrelli. - Oxford ; Portland, OR : Hart, 2013. - XI, 399 lk.
ISBN 978-1-84113-891-6
Märksõnad: äriühinguõigus ; võrdlev õigusteadus ; õigussüsteemid ; juhtumiuuringud ; Saksamaa ; Prantsusmaa ; Suurbritannia ; Hispaania ; Itaalia ; Poola ; Soome ; Läti ; Ameerika Ühendriigid ; Jaapan
Kohaviit: 2-13-02939
Sisukord

Glücksspielrecht : Glücksspielstaatsvertrag §§ 33c ff. GewO, SpielV, RennwLottG : Kommentar / hrsg. von Johannes Dietlein, Manfred Hecker, Markus Ruttig ; bearb. von Dieter Birk ... [et al.]. - 2. Aufl. - München : Beck, 2013. - XXIX, 523 lk. - ([Gelbe Erläuterungsbücher]).
ISBN 978-3-406-63774-2
Märksõnad: hasartmängud ; loterii ; kihlveod ; Saksamaa ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 1-13-01611
Sisukord

Gortsos, Christos. Fundamentals of public international financial law : international banking law within the system of public international financial law. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 315 lk. - (Schriften des Europa-Instituts der Universität des Saarlandes. Rechtswissenschaft ; 65).
ISBN 978-3-8329-7180-9
Märksõnad: pangandusõigus ; rahvusvaheline rahandus ; rahvusvaheline pangandus ; rahvusvaheline õigus ; finantsõigus
Kohaviit: PL A/6552 ; 89
Sisukord

MAKSUÕIGUS
REVENUE LAW

Heinrich, Johannes. Österreichisches Steuerrecht 2013. - Wien : Verlag Österreich, 2013. - XXII, 403 lk. - (Kurzlehrbücher der Rechtswissenschaften).
ISBN 978-3-7046-6412-9
ISSN 2304-7690
Märksõnad: maksustamine ; tulumaks ; käibemaks ; Austria ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-02488

Lehis, Lasse. Eesti maksuseaduste kommentaarid. Maksualaste Riigikohtu lahendite register 2013 / Eesti Maksumaksjate Liit, Advokaadibüroo Casus. - Tartu : Casus Tax Services OÜ, 2013. - 467 lk.
ISSN 1406-8028
Märksõnad: maksustamine ; maksukorraldus ; tulumaks ; topeltmaksustamine ; lepingud ; sotsiaalmaks ; töötuskindlustus ; käibemaks ; kogumispension ; aktsiisid ; Eesti. Riigikohus ; Eesti ; õigusaktid ; kommentaarid ; kohtulahendid
Kohaviit: PE A/2044 ; 2013

Всё о минимальной обязанности работодателя по социальному налогу в 2013 году (на примерах осуществления налогового учёта) / [перев. с эст. языка и сост.: Е. Коростелёва ; ред.: Владимир Вaйнгорт]. - Таллин[н] : "Из первых рук...", 2013. - 27 lk. koos kaantega. - (Библиотека журнала "Налоги и бухгалтерский учёт. Экспресс-консультация").
ISBN 978-9985-861-59-2
Märksõnad: tööandjad ; sotsiaalmaks ; maksustamine ; raamatupidamine ; Eesti
Kohaviit: 3-13-00979

KESKKONNAÕIGUS
ENVIRONMENTAL LAW

Kohustused ja maksustamine / Erametsakeskus. - Tallinn : Erametsakeskus, 2013. - 28 lk. - (Metsmik : kasulikud teadmised metsa majandamiseks ; 4).
Märksõnad: metsamajandus ; metsakasvatus ; metsaomanikud ; kohustused ; maksustamine ; teatmikud
Kohaviit: 1-13-02453
Täistekst

Metsa dokumentatsioon / Erametsakeskus. - Tallinn : Erametsakeskus, 2013. - 20 lk. - (Metsmik : kasulikud teadmised metsa majandamiseks ; 3).
Märksõnad: metsamajandus ; lepingud ; hinnad ; toetused ; teatmikud
Kohaviit: 1-13-02451
Täistekst

Metsa majandamise vormid / Erametsakeskus. - Tallinn : Erametsakeskus, 2013. - 24 lk. - (Metsmik : kasulikud teadmised metsa majandamiseks ; 5).
Märksõnad: metsamajandus ; metsakasvatus ; ettevõtlus ; teatmikud
Kohaviit: 1-13-02456
Täistekst

Seadusandlus / Erametsakeskus. - Tallinn : Erametsakeskus, 2013. - 32 lk. - (Metsmik : kasulikud teadmised metsa majandamiseks ; 6).
Märksõnad: metsamajandus ; metsakasvatus ; metsakaitse ; metsaomanikud ; kohustused ; Eesti ; seadused ; teatmikud
Kohaviit: 1-13-02457
Täistekst

MAAÕIGUS
LAND LAW

Omaniku ja külalise õigused eramaal / koost.: Mirjam Vili ; eess.: Jaanus Aun. - [Tallinn] : Erametsakeskus, 2013. - 16 lk. koos kaantega. - Bibl. lk. 15.
Märksõnad: maaomand ; eramaa ; igaüheõigus ; Eesti ; infotrükised
Kohaviit: 1-13-02424
Täistekst

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Beyond the death penalty : reflections on punishment / Maastricht Centre for Human Rights ; ed. by Hans Nelen, Jacques Claessen. - Cambridge, UK. [etc.] : Intersentia, 2012. - XIV, 326 lk. - (Maastricht Series in Human Rights).
ISBN 978-1-78068-060-6
Märksõnad: kriminoloogia ; surmanuhtlus ; eluaegne vangistus ; karistused ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-13-03000
Sisukord

Grünberg, Maarja. Kriminogeensete riskide hindamine : vanglateenistuse õpik. - [Tallinn] : Justiitsministeerium, 2013. - 256 lk. - Bibl. joonealustes märkustes ja lk. 193-197.
ISBN 978-9949-9109-4-6
Märksõnad: kriminoloogia ; kuritegevus ; delinkventne käitumine ; hindamine ; riskianalüüs ; kriminaalhooldus ; õiguspsühholoogia ; õpikud
Kohaviit: 2-13-02591

MENETLUSÕIGUS
PROCEDURAL LAW

Bertel, Christian ; Venier, Andreas. Strafprozessrecht. - 6. Aufl. - Wien : Manz, 2013. - XV, 220 lk.
ISBN 978-3-214-14936-9
Märksõnad: kriminaalmenetlus ; Austria ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-03003
Sisukord

Greger, Reinhard ; Unberath, Hannes. Mediationsgesetz : Recht der alternativen Konfliktlösung : Kommentar. - München : Beck, 2012. - XVII, 343 lk.
ISBN 978-3-406-61709-6
Märksõnad: vaidluste lahendamine ; lepitamine ; mediatsioon ; vahekohtumenetlus ; Saksamaa ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 1-13-01731
Sisukord

Roth, Marianne ; Holzhammer, Richard. Zivilprozessrecht : [österreichisches Zivilprozessrecht, europäisches Zivilprozessrecht, EDV-Anwendungen in der österreichischen Justiz] / unter Mitarbeit von Andrea Holly. - Wien : Manz, 2012. - XXIV, 264 lk.
ISBN 978-3-214-08465-3
Märksõnad: tsiviilkohtumenetlus ; andmetöötlus ; Austria ; Euroopa ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-02419
Sisukord

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Adamovich, Ludwig K. ; Funk, Bernd-Christian ; Holzinger, Gerhart ; Frank, Stefan Leo. Österreichisches Staatsrecht. Band 2 : staatliche Organisation. - 2., aktualis. Aufl. - Wien : Verlag Österreich, 2013. - XVIII, 385 lk. - (Kurzlehrbücher der Rechtswissenschaften).
ISBN 978-3-7046-6332-0
ISSN 2304-7690
Märksõnad: seadusandlik võim ; täidesaatev võim ; kohtuvõim ; halduskohtud ; Austria ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-02487

Jaroń, Anna. Socio-economic constitutional rights in democratisation processes : an account of the constitutional dialogue theory. - Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2012. - 173 lk. - (Lex et Res Publica ; 1).
ISBN 978-3-631-61901-8
ISSN 2191-3250
Märksõnad: põhiõigused ; sotsiaalkaitse ; õigusteooria ; demokratiseerimine ; konstitutsionalism ; konstitutsioonikohtud ; Ida-Euroopa ; Kesk-Euroopa
Kohaviit: PL A/6 ; 1
Sisukord

Schuschnigg, Artur. Lobbyingrecht : Leitfaden mit Beispielen und Praxishinweisen : [Beispiele, Praxishinweise, Gesetzestext samt Materialien]. - Wien : Manz, 2013. - VIII, 112 lk.
ISBN 978-3-214-00451-4
Märksõnad: lobitöö ; parteid ; huvigrupid ; huvikaitse ; avalik õigus ; seadused ; Austria ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-13-02479

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Besonderes Verwaltungsrecht / hrsg. von S. Bachmann ... [et al.]. - 9., aktualis. Aufl. - Wien : Verlag Österreich, 2012. - 610 lk.
ISBN 978-3-7046-6349-8
Märksõnad: haldusõigus ; Austria ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-02484

Knyrim, Rainer. Datenschutzrecht : Praxishandbuch für richtiges Registrieren, Verarbeiten, Übermitteln, Zustimmen, Outsourcen, Werben u.v.m. - 2., vollst. überarb. Aufl. - Wien : Manz, 2012. - XXIII, 403 lk.
ISBN 978-3-214-00687-7
Märksõnad: andmekaitse ; isikuandmed ; õiguskaitse ; Austria ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-13-02418
Sisukord

Liiv, Kalle ; Selge, Ilmar. Kas eksamitulemus on vaidlustatav halduskohtus? - Tallinn : [Ortwil], 2013. - 44 lk.
ISBN 978-9985-897-28-7
Märksõnad: halduskohtud ; eksamid ; tulemused ; kohtuasjad ; edasikaebemenetlus ; Eesti
Kohaviit: 1-13-02466

Die Vermessung des virtuellen Raums / hrsg. von Hermann Hill, Utz Schliesky. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 368 lk. - (Verwaltungsressourcen und Verwaltungsstrukturen ; 19. E-Volution des Rechts- und Verwaltungssystems ; 3).
ISBN 978-3-8329-7421-3
Märksõnad: avalik haldus ; haldussüsteem ; e-riik ; Internet ; demokraatia ; Saksamaa ; konverentsikogumikud
Kohaviit: 2-13-02485
Sisukord

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Bantekas, Ilias ; Oette, Lutz. International human rights law and practice. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. - XLVII, 731 lk.
ISBN 978-0-521-15236-5
Märksõnad: inimõigused ; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; majandus ; globaliseerumine ; ohvrid ; terrorism ; poliitilised õigused ; nõukogud ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-02489
Sisukord

Czech yearbook of international law. Vol. 4/2013 : regulatory measures and foreign trade / ed. by Alexander J. Belohlávek, Filip Cerný, Nadežda Rozehnalová. - New York, N.Y. : Juris Publishing, 2013. - XII, 227 lk.
ISBN 978-1-57823-334-2
ISSN 2157-2976
Märksõnad: Tšehhi ; aastaraamatud ; artiklikogumikud
Kohaviit: PL A/6734 ; 2013
Sisukord

Indigenous rights in the age of the UN declaration / ed. by Elvira Pulitano ; with an afterword by Mililani B. Trask. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2012. - XVI, 352 lk.
ISBN 978-1-107-02244-7
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Peaassamblee ; ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioon (2007) ; põlisrahvastik ; õiguslik seisund ; rahvuslik enesemääramine ; kultuuriline identiteet ; põhiõigused ; maaõigus ; rahvusvahelised lepingud
Kohaviit: 2-13-02830
Täistekst

Making equal rights real : taking effective action to overcome global challenges / ed. by Jody Heymann, Adèle Cassola. - Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2012. - XXI, 397 lk.
ISBN 978-1-107-00845-8
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ; inimõigused ; põhiõigused ; võrdõiguslikkus ; võrdsed võimalused ; juhtumiuuringud ; artiklikogumikud
Kohaviit: 2-13-02829
Täistekst

Salinas de Frías, Ana. Counter-terrorism and human rights in the case law of the European Court of Human Rights. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2012. - 461 lk.
ISBN 978-92-871-7197-9
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus ; terrorismivastane võitlus ; terrorism ; ennetamine ; inimõigused ; põhiõigused ; õiguskaitse ; rahvusvahelised kohtud ; pretsedendiõigus ; rahvusvahelised lepingud ; Euroopa
Kohaviit: 2-13-00643
Sisukord

Tallinn manual on the international law applicable to cyber warfare : prepared by the International Group of Experts at the invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence / general ed.: Michael N. Schmitt. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. - XIX, 282 lk.
ISBN 978-1-107-02443-4
Märksõnad: sõjaõigus ; infosõda ; küberterrorism ; kübersõda ; küberturve ; eksperthinnangud ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-13-02496
Täistekst

Koostanud Maia Ruttu
30. august 2013


 digitaalarhiiv digar