Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued õigusraamatud Eesti Rahvusraamatukogus : 2013-8

 TSIVIILÕIGUS
CIVIL LAW

Civil and commercial mediation in Europe. Volume I : national mediation rules and procedures / ed. by Carlos Esplugues, José Luis Iglesias, Guillermo Palao. - Cambridge [etc.] : Intersentia, 2013. - XXII, 539 lk.
ISBN 978-1-78068-077-4
Märksõnad: vaidluste lahendamine ; mediatsioon ; lepitusmenetlus ; äriõigus ; Euroopa Liidu õigus ; siseriiklik õigus ; Euroopa ; Baltimaad
Kohaviit: 2-13-03220
Sisukord

Davys, Mark. Land law. - 8th ed. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. - XXVI, 295 lk. - (Palgrave Macmillan Law Masters).
ISBN 978-1-137-28148-7
Märksõnad: asjaõigus ; maaomand ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-03311
Sisukord

Müller-Bromley, Stephanie. Portugiesisches Zivilrecht. Band 1, Teilband 2 : Sachenrecht. - Baden-Baden : Nomos, 2013. - 124 lk. - (Schriften zum portugiesischen und lusophonen Recht ; 3/2).
ISBN 978-3-8329-8007-8
Märksõnad: asjaõigus ; Portugal
Kohaviit: 2-13-03271
Sisukord

Sheehan, Duncan. The principles of personal property law. - Oxford, UK ; Portland, Oregon : Hart, 2011. - XLV, 438 lk.
ISBN 978-1-84113-316-4
Märksõnad: asjaõigus ; vallasvara ; Inglismaa ; Wales ; Suurbritannia ; kõrgkooliõpikud
Kohaviit: 2-13-03640
Sisukord

ÄRIÕIGUS
COMMERCIAL LAW

German banking law : deutsch-englische Textausgabe / hrsg. von Wolfgang Vahldiek. - 4. Auflage. - München : Beck, 2013. - Irdlehtraamat.
ISBN 978-3-406-61008-0
Märksõnad: pangandusõigus ; laenud ; krediidiasutused ; pangandus ; Saksamaa ; seadused ; rööptekstid ; saksa keel ; inglise keel
Kohaviit: 2-13-03219
Sisukord

Handbook of research on international consumer law / ed. by Geraint Howells...[et al.]. - Cheltenham, UK ; Northampton, Mass. : Elgar 2010, 2011. - IX, 592 lk. - (Research Handbooks in International Law).
ISBN 978-0-85793-890-9
Märksõnad: tarbijakaitse ; tarbijakaitseõigus ; rahvusvaheline õigus ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus ; käsiraamatud
Kohaviit: 2-13-03638
Sisukord

Legal and economic principles of world trade law / ed. by Henrik Horn, Petros C. Mavroidis. - New York : The American Law Institute ; Cambridge, England : Cambridge University Press, 2013. - XII, 367 lk. - (The American Law Institute Reporters Studies on WTO Law).
ISBN 978-1-107-03861-5
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon ; Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe ; rahvusvaheline kaubandus ; väliskaubandus ; reguleerimine ; majanduslikud aspektid ; kaubanduslepingud ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline õigus
Kohaviit: 2-13-03309
Täistekst

Sandvik, Björn ; Sisula-Tulokas, Lena. Kansainvälinen kauppalaki. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 2013. - 286 lk.
ISBN 978-952-246-238-1
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (1980) ; rahvusvaheline kaubandus ; rahvusvaheline õigus ; rahvusvahelised lepingud ; müügilepingud
Kohaviit: 2-13-03694

INTELLEKTUAALNE OMAND
INTELLECTUAL PROPERTY

Haunss, Sebastian. Conflicts in the knowledge society : the contentious politics of intellectual property. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2013. - XIV, 281 lk. - (Cambridge Intellectual Property and Information Law).
ISBN 978-1-107-03642-0
Märksõnad: tarkvara ; patendid ; õiguskaitse ; poliitilised aspektid ; sotsiaalsed muutused ; sotsiaalsed konfliktid ; piraatlus (autoriõigus) ; teadmusühiskond
Kohaviit: 2-13-04232
Täistekst

Herman, Bill D. The fight over digital rights : the politics of copyright and technology. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. - XIX, 243 lk.
ISBN 978-1-107-01597-5
Märksõnad: autoriõigus ; andmetöötlus ; infoallikad ; e-teavikud ; digitaalinformatsioon ; digitaalõiguste haldus ; infovõrgud ; tsensuur ; Ameerika Ühendriigid
Kohaviit: 2-13-04233
Täistekst

KESKKONNAÕIGUS
ENVIRONMENTAL LAW

Aun, Jaanus. Metsaomaniku juriidiline abimees / rets.: Eerik Entsik. - Tallinn : Eesti Metsaselts, 2012. - 202 lk. - Bibl. lk. 188-191.
ISBN 978-9949-9138-2-4
Märksõnad: metsandus ; erametsad ; metsakasutus ; maksustamine ; õigusrikkumised ; õigusloome ; õigusaktid ; Eesti ; käsiraamatud
Kohaviit: 1-13-03278

Weber, Rolf H. Energy law in Switzerland. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer ; Bern : Stämpfli, 2012. - 288 lk.
ISBN 978-90-411-4569-7 (Kluwer)
ISBN 978-3-7272-7708-5 (Stämpfli)
Märksõnad: energiavarud ; energiaallikad ; energeetika ; energiamajandus ; õiguslikud aspektid ; siseriiklik õigus ; rahvusvaheline õigus ; Euroopa Liidu õigus ; maksuõigus ; konkurentsiõigus ; Šveits
Kohaviit: 2-13-03209

TÖÖÕIGUS
LABOUR LAW

Jakhelln, Henning ; Fremstad Moen, Kristine ; Brandsnes Faret, Maarten. Labour law in Norway / general ed.: Roger Blanpain. - Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2013. - 428 lk.
ISBN 978-90-411-4733-2
Märksõnad: töösuhted ; tööhõive ; töölepingud ; kollektiivlepingud ; kollektiivsed läbirääkimised ; ametiühingud ; töövaidlused ; Norra
Kohaviit: 2-13-03641

Töölepingu seadus : [seisuga 1. juuli 2009] : selgitused töölepingu seaduse juurde / Sotsiaalministeerium ; koost.: Egle Käärats, Thea Treier, Seili Suder, Maria Pihl, Mariliis Proos. -  [Tallinn] : Juura, 2013. - 192 lk. - Bibl. lk. 188-192.
ISBN 978-9985-75-380-4
Märksõnad: töölepingud ; Eesti ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-13-03557
Täistekst

SOTSIAALÕIGUS
SOCIAL PROTECTION LAW

Pennings, Frans. Social security law in the Netherlands / general ed.: Roger Blanpain. - Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2013. - 208 lk.
ISBN 978-90-411-4792-9
Märksõnad: sotsiaalkaitse ; sotsiaalkindlustus ; sotsiaaltoetused ; Holland
Kohaviit: 2-13-03639

KARISTUSÕIGUS
CRIMINAL LAW

Harrison, Karen ; Ryder, Nicholas. The law relating to financial crime in the United Kingdom. - Farnham, Surrey ; Burlington, VT : Ashgate, 2013. - X, 191 lk.
ISBN 978-1-4094-2389-8
Märksõnad: majanduskuriteod ; finantskuriteod ; terrorism ; finantseerimine ; rahapesu ; pettus ; korruptsioon ; Suurbritannia
Kohaviit: 2-13-03627
Sisukord

Üprus, Avo. Eluaegne vangistus : eluaegse vanglakaristuse kandmine ja sellest vabastamine. -  [Tallinn] : Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut, 2013. - 79 lk.
ISBN 978-9949-33-245-8
Märksõnad: Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut ; eluaegne vangistus ; karistusest vabastamine ; restoratiivõigus ; Eesti ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 2-13-04088

RIIGIÕIGUS
CONSTITUTIONAL LAW

Bednarik, Silvia. Präventive Normenkontrolle durch Verfassungsgerichte : eine staatsrechtliche und rechtsvergleichende Untersuchung im europäischen Raum. - Berlin : Logos, 2012. - VI, 530 lk.
ISBN 978-3-8325-3196-6
Märksõnad: Euroopa Liit ; konstitutsioonikohtud ; õigusnormid ; kehtivus ; kontroll ; õigusloome ; Euroopa Liidu õigus ; võrdlev õigusteadus ; Euroopa Liidu maad
Kohaviit: 1-13-01824
Sisukord

Grzeszick, Bernd ; Lang, Heinrich. Wahlrecht als materielles Verfassungsrecht : der Wahlgesetzgeber zwischen verfassungsrechtlicher Bindung und politischer Gestaltungsfreiheit - Überlegungen am Beispiel des 19. Gesetzes zur Änderung des Bundeswahlrechts. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 147 lk.
ISBN 978-3-8329-7666-8
Märksõnad: valimisõigus ; õigusloome ; õigusreformid ; Saksamaa
Kohaviit: 2-13-03221
Sisukord

HALDUSÕIGUS
ADMINISTRATIVE LAW

Bundespolizeigesetz ; Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz ; Gesetz über den unmittelbaren Zwang : Kommentar / hrsg. von Dietrich Heesen ... [et al.] ; unter Mitarbeit von Ralf Gnüchtel ... [et al.]. - 5. Aufl. - Hilden : Verlag Deutsche Polizeiliteratur, 2012. - 1495 lk.
ISBN 978-3-8011-0590-7
Märksõnad: politsei ; haldusmenetlus ; Saksamaa ; seadused ; kommentaarid
Kohaviit: 2-13-03637

RAHVUSVAHELINE ÕIGUS
INTERNATIONAL LAW

Legal equality and the international rule of law : essays in honour of P. H. Kooijmans / ed. by Janne Elisabeth Nijman, Wouter G. Werner. - The Hague : T.M.C. Asser Press, 2013. - XIV, 266 lk. - (Netherlands Yearbook of International Law ; 43).
ISBN 978-90-6704-914-6
ISSN 0167-6768
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid ; rahvusvahelised lepingud ; rahvusvaheline koostöö ; Holland ; aastaraamatud
Kohaviit: PL A/5622 ; 2012
Sisukord

INIMÕIGUSED
HUMAN RIGHTS

Sexuality and equality law / ed. by Suzanne B. Goldberg. - Farnham, UK ; Burlington, VT : Ashgate, 2013. - XXXI, 557 lk. - (The Library of Essays on Equality and Anti-Discrimination Law).
ISBN 978-1-4094-3507-5
Märksõnad: seksuaalsus ; võrdõiguslikkus ; samasooliste partnerlus ; seksuaalvähemused ; geid ; õiguslik seisund ; sooline diskrimineerimine ; inimõigused ; esseekogumikud
Kohaviit: 3-13-01482
Sisukord

Koostas Maia Ruttu
31. oktoober 2013


 digitaalarhiiv digar