Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2013-11

| Sotsioloogia. Demograafia | Majandus | Poliitika |


 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA
SOCIOLOGY. DEMOGRAPHY

Rahvastikuprotsessid Läänemere piirkonnas 21. sajandil : Eesti Statistikaseltsi 25. konverents : [12.-13. november 2013, Tallinn] = Demographic processes in the Baltic Sea region in the 21st century : 25th conference of the Estonian Statistical Society ; Loenduse õppetunnid ja tulevikuvaated : Balti [17.] seminar = Lessons and prospects of census : Baltic seminar / [toimetanud Helin Kapsta ; tõlkinud Helen Loode ; kaanekujundus: Uku Nurges]. - Tallinn : Statistikaamet, 2013. - (Eesti Statistikaseltsi teabevihik, 24.).
ISBN 9789985745498
Märksõnad: Eesti Statistikaselts. Konverents (25 : 2013 : Tallinn); rahvastikuprotsessid; rahvastikuareng; ränne (demogr.); rahvastik; etniline koosseis; perekond; reproduktiivne käitumine; rahvaloendused; rahvastikustatistika; Läänemeremaad; Baltimaad; Eesti; 21. saj; konverentsikogumikud; teesid; kavad

Tinn, Eduard, 1943-. Lääne tsivilisatsioonist ja Euroopa tupikseisust / [toimetanud Aili Saks, tehniliselt toimetanud Lemmi Tinn ; registri koostanud Sirje Roosalu ; kujundanud Andres Tali]. - [Tallinn] : Tammerraamat, 2013.
ISBN 9789949526109 (köites)
Märksõnad: tsivilisatsioon; filosoofia; sotsioloogia; filosoofia ajalugu; ajalugu; poliitika; ühiskond; Euroopa; Eesti; Venemaa; publitsistika; artiklid (meedia); artiklikogumikud

Ethno-cultural development of national minorities in North-West Russia, Nordic and Baltic countries : materials of the international seminar (19-20 October 2011, Petrozavodsk) = Этнокультурное развитие национальных меньшинств на Северо-Западе России, в Северных странах и странах Балтии : материалы международного семинара (19-20 октября 2011 года, Петрозаводск) / Nordic Council of Ministers, Institute of Linguistics, History and Literature of the Karelian Research Centre (RAS), State Committee of the Republic of Karelia on National Politics and Relations with Religious Associations ; [научный редактор З. И. Строгальщикова]. - Петрозаводск : Nordic Council of Ministers, 2012.
ISBN 9785927405565
Märksõnad: vähemusrahvused; rahvuslik identiteet; rahvuskultuur; sotsiaalkultuuriline areng; Loode-Venemaa; Skandinaavia; Baltimaad; konverentsikogumikud

MEEDIA
MEDIA

Blinka, Lukas, 1980-. The "good" and the "bad" of the internet : studying subjective well-being as an outcome of young people's online practices. - Tartu : University of Tartu Press, 2013. - (Dissertationes de mediis et communicationibus Universitatis Tartuensis, 20.). - Sisaldab autori publikatsioonide loetelu, bibliogr.
ISBN 9789949323814 (trükis)
TÄISTEKST.
Märksõnad: noored; uus meedia; meediakasutus; Internet; võrgusuhtlus; ajaveebid; mõjud; riskitegurid; heaolu; argikultuur; dissertatsioonid

Kõuts-Klemm, Ragne. Media-connected society: the analysis of media content and usage patterns from a systems-theoretical perspective. - Tartu : University of Tartu Press, 2013. - (Dissertationes de mediis et communicationibus Universitatis Tartuensis, 21.). – Sisaldab autori publikatsioonide loetelu, bibliogr.
ISBN 9789949324149
TÄISTEKST.
Märksõnad: ühiskond; sotsiaalsed süsteemid; integratsioon; sotsiaalne integratsioon; süsteemiteooria; kommunikatsioon; meedia; ajalehed; sisuanalüüs; meediakasutus; meediauuringud; dissertatsioonid

MAJANDUS
ECONOMICS AND FINANCE

MAJANDUSTEADUS
ECONOMIC SCIENCE

Igaühele majandusest / tõlkija Olavi Teppan ; illustratsioonid James Graham. - Tallinn : Koolibri, 2013.
ISBN 9789985031643 (köites)

Молодежь в решении глобальных и региональных проблем экономики : материалы IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, проводимой в рамках IV Евразийского экономического форума молодёжи "Диалог цивилизаций: Youth Global Mind" (Таллинн, 17 мая 2013 года) / Институт экономики и управления Ecomen, Студенческое научное общество Института экономики и управления Ecomen, Русское академическое общество Эстонии, Евразийский экономический клуб учёных ; [редакционно-издательский совет: Х. З. Барабанер ... и др.]. - Таллинн : Ecomen, 2013. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949917020
Märksõnad: majandustingimused; majandusteadus; majanduspoliitika; ettevõtlus; konverentsikogumikud

MAJANDUSTEADUS. SÕNASTIKUD
ECONOMIC SCIENCE. DICTIONARIES

Райзберг, Борис Абрамович, 1929-. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева ; под общей редакцией Б. А. Райзберга. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2013. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М".).
ISBN 9785160033907
Märksõnad: majandus; majandusteadus; oskussõnastikud; seletussõnaraamatud

EESTI MAJANDUS
ECONOMY OF ESTONIA

Eesti parimad ettevõtted 2013 : ettevõtluse auhind, Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabel / koostajad: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Tööandjate Keskliit. - [Tallinn : Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, 2004]- . - 1 kord aastas.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: ettevõtted; ettevõtlus; edetabelid; konkurentsivõime; Eesti; aastaraamatud

Makarov, Pavel, 1956-. BLRT Grupp 100 : anno 1912 / [autor ja koostaja Pavel Makarov ; tõlge eesti keelde: Mati Laos, Viktor Sepp, tõlge inglise keelde: Sander Kingsepp, Alexander Romenski, Viktor Sepp ; toimetaja Irina Pastuhhova ; eessõna: Fjodor Berman ; kujundus: Roman Lihhavtšuk, kaas: Juri Bek]. - Tallinn : BLRT Grupp : Makarov Publishing, 2012.
Märksõnad: BLRT Grupp; laevatehased; laevaremont; laevaehitus; tööstusajalugu; Tallinn; juubeliväljaanded

Pilgud ette : arengufondi mõtteraamat 2013 / [toimetaja Margo Kokerov ; kujundaja Martin Pedanik ; fotod: Hele-Mai Alamaa. - [Tallinn] : Eesti Arengufond, 2013.
ISBN 9789949940516
Märksõnad: Eesti Arengufond; majandus; ettevõtlus; majandustingimused; majanduslik prognostika; visioonid; Eesti

EESTI MAJANDUS. PÕLLUMAJANDUS
ECONOMY OF ESTONIA. AGRICULTURE

Piimafoorum 2013 / Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ; [koostaja Roomet Sõrmus]. - Tallinn : Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2001- . - 1 kord aastas.
ISSN 1736-1095
Märksõnad: Euroopa Liit; liitumine; piimandus; piimakari; piimatööstus; konkurentsivõime; piimatooted; turukorraldus; rahvusvaheline kaubandus; kvoodid; Eesti; Euroopa; aastaraamatud

Põllumajandusministeeriumi aastaraamat 2012 / koostanud Merike Koov. - Tallinn : Põllumajandusministeerium, 2012- . - 1 kord aastas.
ISSN 2228-1959
Märksõnad: Eesti. Põllumajandusministeerium; ministeeriumid; põllumajandus; Eesti; aastaraamatud

TÖÖ-ÖKONOOMIKA
LABOUR ECONOMICS

Kõrgelt kvalifitseeritud kolmandate riikide kodanike rände soodustamine Euroopa Liidus ja Eestis = Attracting highly qualified and qualified third-country nationals in the European Union and Estonia / [Eva-Maria Asari (Eesti aruanne) ; tõlkimine: Kesklinna Tõlkekeskus ; vastutav toimetaja Kert Valdaru ; Euroopa Komisjon (koondaruanne)]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, [2013]. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985672228
Märksõnad: tööränne; sisseränne; sisserändajad; oskustöölised; tööjõu mobiilsus; ajude äravool; rändepoliitika; Euroopa Liidu maad; Eesti; aruanded

Soon, Silja. Uus töötaja ettevõttes / [Silja Soon, Neenu Pavel ; toimetaja Evelin Kivimaa ; fotograaf Virginia Kullasepp]. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, c2013.
ISBN 9789949944637
Märksõnad: töötajad; noored töötajad; juhendamine; koolitus; töösuhted; töölepingud; tööõigus; Eesti; infotrükised

Strauss-Raats, Pille. Tööstress : mis põhjustab tööstressi? Mida peaks tegema tööandja? Mida saab teha töötaja? / [Pille Strauss-Raats ; toimetaja Evelin Kivimaa ; fotograaf Virginia Kullasepp]. - 3., muudet. tr. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, c2013. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949944668
Märksõnad: tööstress; läbipõlemine (psühh.); kohanemine (psühh.); töötervishoid; Eesti; infotrükised

Новый работник на предприятии / Silja Soon, Neenu Pavel. - Tallinn : Tööinspektsioon, 2013.
ISBN 9789949946228
Märksõnad: töötajad; noored töötajad; juhendamine; koolitus; töösuhted; töölepingud; tööõigus; Eesti; infotrükised

PANGANDUS
BANKING

Eesti Panga 2012. aasta aruanne. - Tallinn : Eesti Pank, 1994- . - 1 kord aastas.
ISSN 1406-1406
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Eesti Pank; keskpangad; rahandus; pangandus; Eesti; aruanded; aastaraamatud

INVESTEERINGUD
INVESTMENTS

Stephan, Johannes, 1966-. The technological role of inward foreign direct investment in Central East Europe. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - (Studies in economic transition.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137333759 (köites)
Märksõnad: otseinvesteeringud; välisinvesteeringud; tehnoloogilised uuendused; üleminekumajandus; Kesk-Euroopa; Ida-Euroopa

RAAMATUPIDAMINE
ACCOUNTANCY

Lepvalts, Enno. Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine. - Tallinn : Pandekt, 2013.
ISBN 9789949468560
Märksõnad: raamatupidamine; dokumendid; aruandlus; Eesti

TURUNDUS
MARKETING

Martin, Ron. Kuidas suurendada müüki. - Tallinn : Mercurius, 2013.
ISBN 9789949332199
Märksõnad: jaekaubandus; müümine; müügijuhtimine; müügisuhtlemine

STATISTIKA. KOGUMIKUD
STATISTICAL REPORTS

Läänemaa aastaraamat 2012 [Elektrooniline teavik] / Lääne Maavalitsus. - Haapsalu : Lääne Maavalitsus, 2009- . - 1 kord aastas.
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad; maakonnad; Läänemaa; statistilised andmed; jätkväljaanded; CD-ROMid

Sotsiaaltrendid 6 = Social trends 6 / Statistikaamet ; teadustoimetaja Ellu Saar ; toimetaja Kairit Põder. - Tallinn : Statistikaamet, 1998- . - 1 kord kolme aasta jooksul. - Sisaldab bibliogr.
ISSN 1406-6432
Märksõnad: sotsiaalstatistika; rahvastikustatistika; sotsiaaluuringud; Eesti; jätkväljaanded

Tervisestatistika Eestis ja Euroopas 2007, 2009 ja 2011 / Tervise Arengu Instituut = Health statistics in Estonia and Europe 2007, 2009 and 2011 / National Institute for Health Development. - Tallinn : Tervise Arengu Instituut, 2010- . - 1 kord kolme aasta järel. - Sisaldab bibliogr.
Märksõnad: rahvatervis; tervishoid; tervishoiustatistika; sündimusnäitajad; suremusnäitajad; surmapõhjused; haigestumus; tervishoiuteenused; tervishoiukorraldus; Eesti; Euroopa Liidu maad; statistilised andmed

POLIITIKA
POLITICS

POLITOLOOGIA
POLITICAL SCIENCE

Ulas, Tiit. Vaba riik tavakodaniku vaatenurgast . - Tallinn : Ortwil, 2013.
ISBN 9789985897294
Märksõnad: poliitika; ajalugu; taasiseseisvumine; ühiskond; reformid; meedia; majandus; sallivus; Harta-12; analüüsid; arvamused

Кавказ спустя 20 лет : геополитика и проблемы безопасности : труды международной научной конференции (Владикавказ-Цхинвал, 20-30 июня 2011 г.) / Российская академия наук, Правительство Республики Северная Осетия-Алания, Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева [и др. ; ответственные редакторы: З. В. Канукова и др.]. - Владикавказ : [б.и.], 2011. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785904695101
Märksõnad: Tabolov, Soltanbek, 1946-1993; riigitegelased; geopoliitika; julgeolek; rahvuspoliitika; rahvussuhted; etnilised konfliktid; sotsiaalkultuuriline areng; rahvusvahelised suhted; Kaukaasia; Osseetia; Tšetšeenia; Abhaasia; Armeenia; Dagestan; Venemaa; konverentsikogumikud

Карельское национальное движение. Ч. 2, Умеренное крыло : сборник материалов и документов / Российская академия наук, Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая [и др. ; составители: Е. И. Клементьев, А. А. Кожанов]. - Петрозаводск : [Карельский научный центр], 2012.
ISBN 9785941220960
Märksõnad: sotsiaalsed liikumised; rahvuslikud liikumised; organisatsioonid; ühingud; karjalased; Karjala; Venemaa; dokumendid; allikapublikatsioonid

Кузнецов, Борис Аврамович, 1944-. "Она утонула..." : правда о "Курске", которую скрывают Путин и Устинов / [редактура: Эмма Дарвис ; обложка: Владимир Каневский]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Таллинн : Издательство "КПД", 2013. – Sisaldab bibliogr.,  reg.
ISBN 9789985899960 (köites)
Märksõnad: Kursk (allveelaev); allveelaevad; laevahukud; katastroofid; Venemaa

Основы политической элитологии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г. К. Ашин, А. В. Понеделков, А. М. Старостин, С. А. Кислицын. - 2-е изд., испр. и доп. - [Москва] : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2013. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9785397039802
Märksõnad: eliit; võimkond; poliitika; politoloogia; Venemaa; kõrgkooliõpikud

Россия и международная безопасность в космосе / Институт проблем международной безопасности РАН, Факультет мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова ; [ответственный редактор А. А. Кокошин]. - Москва : [Красанд, 2013].
ISBN 9785396004917
Märksõnad: rahvusvaheline julgeolek; universum; majanduslikud aspektid; kosmoseõigus; kosmosetehnoloogia; raketid; rahvusvaheline koostöö; Venemaa

POLIITILINE JA SÕJAAJALUGU
POLITICAL AND MILITARY HISTORY

Donner, Kai, 1888-1935. Kaks vaadet marssal Mannerheimile / Jörn Donner ; rootsi keelest tõlkinud [ja eessõna] Tõnis Arnover ; [toimetanud Anne Velliste ; kujundanud Kadri Kuusk]. - [Viimsi] : Aade, 2013. – Sisaldab nimeloendit.
ISBN 9789949925537 (köites)
Märksõnad: Mannerheim, Carl Gustaf Emil, 1867-1951; marssalid; poliitikud; presidendid; suurkujud; poliitiline ajalugu; sõjaajalugu; Soome kodusõda, 1918; Soome; 20. saj. 1. pool; biograafiad

Elame veel ... 3 / [koostaja Vilja Roots]. - Põltsamaal : V. Roots, 2013.
ISBN 9789949331635
Märksõnad: Nõukogude okupatsioon; repressioonid; vangilaagrid; poliitvangid; küüditamine; Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjategevus; Eesti; Põltsamaa; Jõgevamaa; Siber; NSV Liit; 1940-ndad; mälestused

Leesalu, Viljat, 1917-2000. "Saatana pojad" / [toimetanud Valdek Kiiver ; kujundanud Arvo Rebane]. - Tartu : Eesti Ajalookirjastus, 2013. - (Metsavenna-eri.).
ISBN 9789949943036 (köites)
Märksõnad: Leesalu, Viljat, 1917-2000; Erna (luureüksus); Nõukogude okupatsioon; Teine maailmasõda, 1939-1945; sõjavägi; metsavennad; sõjaline luure; dessantväeosad; ajalugu; Eesti; Tallinn; mälestused


 digitaalarhiiv digar