Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

VABAKASUTUSPÄEV

Vabakasutuspäevast

Iga aasta 1. jaanuaril lõpeb tuhandete teoste autorikaitse, misjärel saavad need kõigile vabalt kättesaadavaks.

Autoriõigus kaitseb autorit, andes teose loojatele – kirjanikele, kunstnikele, heliloojatele jt. piiratud ajaks ainuõiguse oma teostele. Kolmandatel isikutel tuleb teose muuks kui isiklikuks tarbeks autorilt või autoriõiguste haldajalt luba küsida.

Autoriõiguste tähtaeg tähendab autori eluaastaid ja kindel arv aastaid pärast autori surma. Euroopa õigusruumis on see 70 aastat.

Kui autoriõiguste kaitse tähtaeg lõpeb, saavad läbi ka teose kasutamispiirangud. Raamatud, kunstiteosed jm. looming on vabakasutuses autorikaitse tähtaja lõppemise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist, seetõttu nimetatakse 1. jaanuari vabakasutuspäevaks (Public Domain Day). Üritusi vabakasutusele tähelepanu pööramiseks toimub paljudes riikides ka järgnevatel kuudel.

Vabakasutuspäeva võib nimetada aknaks 70 aasta tagusesse aega, kui ka unustusse vajunud autorid ning nende looming jõuavad taas laiema publiku ette. See rikkalik kirjandus- ja kunstiloome saab vabalt kasutatavaks mistahes viisil. Raamatuid, muusikat, filme, kunstiteoseid võib reprodutseerida, jagada, tõlkida, uuesti välja anda, kartmata sealjuures seadust rikkuda. Vabakasutuses teosed on ka ammendamatuks inspiratsiooniallikaks uute teoste loomisel, näiteks kirjandus-, kunsti- või muusikateoste uusversioonideks.

Siiski ei lõpe tähtaja saabumisel alati teose kasutamispiirangud, nimelt juhul, kui teosel on kaasautoreid, kelle õigused veel kehtivad – tõlkijad, illustreerijad, kujundajad jt. Samuti jääb autorile alati õigus teose autorsusele ehk oma nime all ei või kellegi loodud teost avaldada.

Vabakasutuse üks aktiivsemaid toetajaid Creative Commons on loonud autoritele vabakasutuslitsentsi CC0 Public Domain Dedication, mille kaudu autor või õiguste haldaja loobub kõigist autoriõigustest ja kaasnevatest õigustest, andes loomingu vabakasutusse enne autoriõiguste kaitse tähtaja saabumist. Vabakasutuslitsentsi on kasutatud ka Europeana projektis, mille kaudu tehti vabalt kättesaadavaks 20 miljonit teost Euroopa kultuurivaramust.

Vaata ka:

 

Kontakt: Ivi Smitt, ivi.smitt@nlib.ee, Eesti Rahvusraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu 2014

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia