Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2013-12

| Sotsioloogia. Demograafia | Majandus | Poliitika |


 

 

SOTSIAALUURINGUD
SOCIAL RESEARCH

Valk, Aune, 1972-. Täiskasvanute oskused Eestis ja maailmas: PIAAC uuringu esmased tulemused / Aune Valk, Vivika Halapuu ; [eessõna: Jaak Aaviksoo ; kujundus: Epp Leesik]. - Tartu : Haridus- ja Teadusministeerium, 2013. - (PIAAC uuringu tulemused ; [1]). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985722077
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: PIAAC programm; täisealised; oskused; kirjaoskus; lugemisoskus; arvutamisoskus; arvutioskus; infopädevus; probleemide lahendamine; Eesti; Euroopa; Ameerika Ühendriigid; Kanada; Austraalia; Jaapan; Korea; statistilised andmed; aruanded

SOTSIOLOOGIA
SOCIOLOGY

Subkultuurid : elustiilide uurimused / Tallinna Ülikool ; koostanud ja toimetanud Airi-Alina Allaste ; [kujundanud Norman Orro ja Sirje Ratso]. - Tallinn : Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2013. - (Acta Universitatis Tallinnensis.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985587676
Märksõnad: Non Grata (kunstirühmitus); subkultuurid; alternatiivkultuurid; punkkultuur; hip hop; mootorratturid; klubid; elulaad; kultuuriüritused; muusika; kunst; kunstnike rühmitused; kultuurielu; erikoolid; ööklubid; narkomaania; Eesti; artiklikogumikud

The Baltic edge : reflections on youth and innovation in the Baltic Sea Region / edited by Kenneth Abrahamsson and Nathalie Besèr. - [Stockholm] : Global Utmaning, 2013. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789198005318
Märksõnad: noored; noorte tööpuudus; tööhõivepoliitika; noorsoopoliitika; sotsiaalne kaasatus; Läänemere maad

POLITOLOOGIA
POLITICAL SCIENCE

ISIKUD
PERSONS

Margaret Thatcher : kõned ja intervjuud : valik / koostanud Laine Randjärv ; tõlkinud Katre Koit ja Mari Vihuri ; [peatoimetaja Katrin Kern, toimetajad Sirje Endre, Krista Parve] ; sissejuhatus: Christopher Collins ; [kujundus: Andres Tali]. - [Tallinn] : SE&JS, 2013. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949940165
Märksõnad: Thatcher, Margaret, 1925-2013; Konservatiivne Partei (Suurbritannia); poliitikud; peaministrid; poliitika; välispoliitika; rahvusvaheline poliitika; majandus; Suurbritannia; kõned; intervjuud

VALIMISED
ELECTIONS

Джонс, Дуглас У. Испорченные бюллетени : будет ли засчитан ваш голос? / Дуглас У. Джонс и Барбара Симонс ; [перевод с английского: Корней Литвинов ; предисловие: Михаил Кылварт]. - Таллинн : Таллиннская городская канцелярия : Absoluutne, 2013. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949948604
Märksõnad: valimised; hääletamine; tehnoloogilised uuendused; e-hääletamine; valijaskond; Ameerika Ühendriigid; kommentaarid

AVALIK HALDUS
PUBLIC ADMINISTRATION

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2012.-2013. aastal : riigikontrolöri kokkuvõte Eesti riigi arengu ja majanduse probleemidest : Riigikontrolli aruanne Riigikogule. - Tallinn : Riigikontroll, [1999]- . - 1 kord aastas.
Märksõnad: riigivara; riigieelarve; bilanss; kontroll; auditeerimine; Eesti; aruanded; aastaraamatud

Citizen's handbook / authors: Mart Jagomägi ... [et al.]. - [Tartu : Ilmamaa], 2013.
ISBN 9789985774970 (köites)
Märksõnad: kodanikud; kodakondsus; riik; institutsioonid; kohalikud omavalitsused; maksustamine; ravikindlustus; tervishoid; sotsiaalhoolekanne; sotsiaalkindlustus; tarbijakaitse; tööturg; riigikaitse; politsei; haridus; õigused; kohustused; kodanikuühiskond; Eesti; käsiraamatud

Справочник гражданина / составители: Март Ягомяги ... [и др.]. - [Tartu : Ilmamaa], 2013.
ISBN 9789985774960 (köites)
Märksõnad: kodanikud; kodakondsus; riik; institutsioonid; kohalikud omavalitsused; maksustamine; ravikindlustus; tervishoid; sotsiaalhoolekanne; sotsiaalkindlustus; tarbijakaitse; tööturg; riigikaitse; politsei; haridus; õigused; kohustused; kodanikuühiskond; Eesti; käsiraamatud

KAITSEPOLIITIKA
DEFENCE POLICY

Huntington, Samuel P., 1927-2008. Sõdur ja riik : tsiviil-militaarsuhete teooria ja poliitika / [tõlkijad Elmer Kohandi ja Margus Elings ; toimetaja Peeter Espak ; eessõna: Meelis Kiili ; kujundaja Anneliis Aunapuu]. - [Tallinn : Eesti Ajalehed], c2013. - (Riigikaitse raamatukogu.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949489985 (köites)
Märksõnad: sõjavägi; sõjaväelased; sõjaeetika; militarism; tsiviil-militaarsuhted; poliitiline ajalugu; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; strateegiad; Ameerika Ühendriigid

Apprenticeship, partnership, membership: twenty years of defence development in the Baltic states / edited by Tony Lawrence, Tomas Jermalavičius ; [design Kristjan Mändmaa, cover design Moonika Maidre]. - Tallinn : International Centre for Defence Studies, c2013. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949917471 (köites)
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: riiklik julgeolek; kaitsejõud; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; strateegia (sõj.); sõjaline koostöö; regionaalne koostöö; rahuvalveoperatsioonid; ajalugu; Baltimaad; artiklikogumikud

SOTSIAALPOLIITIKA
SOCIAL POLICY

Sotsiaalne rehabilitatsioon ja sotsiaalprogramm Tallinna Laste Turvakeskuses : artiklite kogumik / Erki Korp, Taimi Tulva, Indira Viiralt-Nummela, Reena Uustal. - Tallinn : E. Korp, 2013. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949304462 (köites)
Märksõnad: Tallinna Laste Turvakeskus; hoolekandeasutused; lastekaitse; sotsiaaltöö; erinoorsootöö; sotsiaalne rehabilitatsioon; sotsiaalprogrammid; Tallinn; Eesti; artiklikogumikud

MAJANDUS JA JUHTIMINE
ECONOMICS AND MANAGEMENT

EESTI MAJANDUS
ECONOMY OF ESTONIA

Lihafoorum 2013 / Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. - Tallinn : Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2003- . - Ebaregulaarne.
ISSN 1736-0919
Märksõnad: Euroopa Liit; liitumine; lihatootmine; loomakasvatus; lihatööstus; lihatooted; turukorraldus; konkurentsivõime; rahvusvaheline kaubandus; kvoodid; Eesti; Euroopa; jätkväljaanded

Трулль, Иван Иванович, 1929-. Сага о мудрости и мудром учителе : [посвящается 90-летию академика Михаила Лазаревича Бронштейна] / [редактор Светлана Иванова ; оформление: Игорь Балашов]. - Таллинн : Aleksandra, 2013.
ISBN 9789949933440
Märksõnad: Bronštein, Mihhail, 1923-; majandusteadlased; akadeemikud; professorid; Eesti; mälestused

JUHTIMINE
MANAGEMENT

Reinsalu, Ardo. Ajajuhtimine argipäevaks / [illustratsioonid: Andres Varustin ; kujundus: Rein Ustaal ; fotod: Toomas Tuul]. - Tallinn : HAL Consult, 2013. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949333479 (köites)
Märksõnad: ajajuhtimine; planeerimine; töökorraldus; vaba aeg; argikultuur; nõuanded

TÖÖ-ÖKONOOMIKA
LABOUR ECONOMICS

Soon, Silja. Ohtlikud kemikaalid töökeskkonnas : muudame koos tööelu paremaks! / [ toimetaja Evelin Kivimaa ; fotograaf Virginia Kullasepp]. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, c2013. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949946259
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: kemikaalid; ohtlikud ained; ohutusmeetmed; töökeskkond; töötervishoid; tööohutus

Taal, Kaia. Eelista töölepingut : tunne oma õigusi ; tööta alati töölepinguga / [toimetaja Evelin Kivimaa ; fotograaf Virginia Kullasepp]. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, c2013.
ISBN 9789949949502
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: töölepingud; töövõtulepingud; tööõigus; võlaõigus; Eesti; infotrükised

Тааль, Кайа. Предпочитайте трудовой договор : знайте свои права ; всегда работайте по трудовому договору / [ редактор Эвелин Кивимаа ; фотографии: Виргиния Кулласепп]. - [Таллинн] : Tööinspektsioon, c2013.
ISBN 9789949949526
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: töölepingud; töövõtulepingud; tööõigus; võlaõigus; Eesti; infotrükised

TRANSPORDI ÖKONOOMIKA
TRANSPORT ECONOMICS

Tuuna, Priit. Sõidukijuhi töö-, sõidu- ja puhkeaja korraldus : käsiraamat / [ toimetaja Evelin Kivimaa ; fotod: Priit Tuuna]. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, c2013.
ISBN 9789949944606
Märksõnad: autojuhid; bussijuhid; transporditöötajad; töökorraldus; tööaeg; puhkus (töökorraldus); Eesti; eeskirjad; käsiraamatud

Тууна, Прийт. Организация рабочего времени, времени вождения и периодов отдыха водителя транспортного средства : справочник / [ русский перевод: бюро переводов EM Tõlge ; редактор Эвелин Кивимаа ; редактор русского перевода: Анастасия Миносенко ; фотографии: Прийт Тууна]. - [Таллинн] : Tööinspektsioon, c2013.
ISBN 9789949944699
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: autojuhid; bussijuhid; transporditöötajad; töökorraldus; tööaeg; puhkus (töökorraldus); Eesti; eeskirjad; käsiraamatud

STATISTIKA. KOGUMIKUD
STATISTICS. DIRECTORIES

Eesti piirkondlik areng 2013 / Statistikaamet ; koostanud Mihkel Servinski, Marika Kivilaid ja Greta Tischler ; toimetaja Ene Narusk = Regional development in Estonia 2013 / Statistics Estonia. - Tallinn : Statistikaamet, 2010- . - 1 kord aastas.
ISSN 1736-8693
Märksõnad: maakonnad; vallad; linnad; sotsiaalmajanduslikud näitajad; Eesti; statistilised andmed; aastaraamatud

Kriminaalpoliitika arvudes: võrdlusi statistikast ja uuringutest = Comparative data on crime and justice in Estonia / Justiitsministeerium, kriminaalpoliitika osakond ; [koostaja Jako Salla]. - Tallinn : Justiitsministeerium, 2013. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949910977
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: kriminaalpoliitika; arengusuunad; kriminaalpreventsioon; kuritegevus; statistika; võrdlevuuringud; Eesti; Euroopa; statistilised andmed

Latvia : statistics in brief 2013 / Central Statistical Bureau of Latvia. - Riga : Central Statistical Bureau of Latvia, 1993- . - 1 kord aastas. - (Latvijas statistika.).
ISSN 1407-0634
Märksõnad: sotsiaalmajanduslikud näitajad; riiklik statistika; Läti; statistilised andmed; aastaraamatud

Statistical yearbook of Norway 2013 / Statistics Norway. - Oslo-Kongsvinger : Statistics Norway, 1964- . - 1 kord aastas. - ( Norges offisielle statistikk = Official statistics of Norway).
ISSN 0809-1919
Märksõnad: riiklik statistika; sotsiaalmajanduslikud näitajad; Norra; statistilised andmed; aastaraamatud

 

Turisms Latvija 2013 : statistikas biletens / Latvijas Republikas Centrala Statistikas Parvalde = Tourism of Latvia : statistical bulletin / Central Statistical Bureau of Latvia. - Riga : Latvijas Republikas Centrala Statistikas Parvalde, 1997- . - 1 kord aastas.
ISSN 1407-2653
Märksõnad: turism; Läti; statistilised andmed; aastaraamatud


 digitaalarhiiv digar