Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2014-03/04

| Sotsioloogia. Demograafia | Majandus | Poliitika |


 

 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA

SOCIOLOGY. DEMOGRAPHY

Käärik, Henn, 1950-. Klassikaline ja nüüdisaegne sotsioloogiline teooria : valik autoreid /  [kaanekujundaja Kalle Paalits]. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, c2013.  - 336 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949324873 (köites)
Märksõnad: Comte, Auguste, 1798-1857; Marx, Karl, 1818-1883; Pareto, Vilfredo, 1848-1923; Weber, Max, 1864-1920; Durkheim, Émile, 1858-1917; Simmel, Georg, 1858-1918; Michels, Robert, 1876-1936; Sorokin, Pitirim, 1889-1968; Merton, Robert King, 1910-2003; Foucault, Michel, 1926-1984; Habermas, Jürgen, 1929-; Bourdieu, Pierre, 1930-2002; Black, Donald; sotsioloogia; teooriad; ühiskonnateooriad; sotsioloogid; kõrgkooliõpikud

Rohtmets-Aasa, Helen, 1977-. Eesti Vabariigi sisserändepoliitika aastatel 1920-1923. - Tartu : Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014. - 165, [1] lk. : ill. - (Dissertationes historiae Universitatis Tartuensis, 33.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949324798
TÄISTEKST.
Märksõnad: ränne (demogr.); tagasiränne; pagulased; sisseränne; rändepoliitika; poliitiline ajalugu; Eesti; 1920-ndad; dissertatsioonid

Välistudengite ränne Euroopa Liitu = Immigration of international students to the EU / [Euroopa Komisjon ; tõlkimine: A&A Lingua OÜ ; kujundus: AD Angels OÜ]. - Tallinn : Sisekaitseakadeemia, 2013. - 84, 84 lk. : ill. - (Euroopa rändevõrgustik = The European migration network ; 10). – Sisaldab bibliogr. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9789985672259
Märksõnad: Euroopa Liit; rändepoliitika; kõrgharidus; välisüliõpilased; õpiränne; kõrghariduspoliitika; elamisload; tööturg; Euroopa; aruanded

Bauman, Zygmunt, 1925-. Liquid surveillance : a conversation / Zygmunt Bauman and David Lyon. - Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity, c2013. - VII, 182 lk. - (Polity conversations series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745662831 (pbk.)
Märksõnad: uus meedia; sotsiaalmeedia; järelevalve; sotsiaalne kontroll; tarbimine; modernsus; postmodernism; digitaaltehnoloogiad; infoühiskond; dialoogid; diskussioonid; vestlused (ajak.)

Bauman, Zygmunt, 1925-. Toward a critical sociology : an essay on commonsense and emancipation. - Abingdon : Routledge, 2010. - V, 115 lk. - (Routledge revivals.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9780415573108 (pbk)
Märksõnad: sotsioloogia; kriitiline teooria; esseed; faksiimiletrükised

Liquid sociology : metaphor in Zygmunt Bauman's analysis of modernity / edited by Mark Davis. - Farnham ; Burlington (Vt.) : Ashgate, 2013. - XII, 240 lk. - (Classical and contemporary social theory.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781409438878 (köites)
Märksõnad: Bauman, Zygmunt, 1925-; Baudrillard, Jean, 1929-2007; Žižek, Slavoj, 1949-; modernsus; metafoorid; Teise kuvand; teisesus; sotsioloogia; ühiskonnateooriad; artiklikogumikud

SOTSIAALFILOSOOFIA
SOCIAL PHILOSOPHY

A companion to Greek and Roman political thought / edited by Ryan K. Balot. - Chichester, UK ; Malden, Mass. : Wiley-Blackwell, 2009, 2013. - XXVIII, 659 lk.  - (Blackwell companions to the ancient world.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781118451359 (pbk.)
Märksõnad: poliitiline filosoofia; politoloogia; poliitilised teooriad; demokraatia; vana-kreeka; vana-rooma; antiikfilosoofia; filosoofia ajalugu; käsiraamatud

SOTSIAALUURINGUD
SOCIAL RESEARCH

Lõimumisvaldkonna sotsiaalsete gruppide uuring : uuringu raport / [Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut ; projektijuht Erle Rikmann ; uuringujuht Gerli Nimmerfeldt ; kujundaja Aivar Joorik]. - Tallinn : Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, 2013. - 144 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949291236
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: integratsioon; sotsiaalne integratsioon; venekeelsed; noored; haridus; sisserändajad; mustlased; vähemusrahvused; riigiametnikud; klasteranalüüs; sotsiaaluuringud; küsitlusuuringud; Eesti; aruanded

Võrdse kohtlemise edendamine ja teadlikkus Eestis : uuringuaruanne / [toimetajad Kristina Kallas ... jt.]. - Tartu : Balti Uuringute Instituut, 2013. - 84 lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949949403
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: võrdsed võimalused; võrdõiguslikkus; sooline võrdõiguslikkus; edendamine; hoiakud; diskrimineerimine; seadused; õiguskaitse; tööturg; sotsiaaluuringud; Eesti; aruanded

Equal treatment in Estonia: awareness and promotion : research report / [editors: Kristina Kallas ... et al.]. - Tartu : Institute of Baltic Studies, 2013. - 84 lk. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949949427
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: võrdsed võimalused; võrdõiguslikkus; sooline võrdõiguslikkus; edendamine; hoiakud; diskrimineerimine; seadused; õiguskaitse; tööturg; sotsiaaluuringud; Eesti; aruanded

Содействие равному обращению и осведомленность о нем в Эстонии : отчет об исследовании / [редакторы: Кристина Каллас ... итд.]. - Тарту : Институт Балтийских исследований, 2013. - 92 lk. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985965887
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: võrdsed võimalused; võrdõiguslikkus; sooline võrdõiguslikkus; edendamine; hoiakud; diskrimineerimine; seadused; õiguskaitse; tööturg; sotsiaaluuringud; Eesti; aruanded

SOTSIAALNE ARENG
SOCIAL DEVELOPMENT

Bauman, Zygmunt, 1925-. Memories of class : the pre-history and after-life of class. - Abingdon [etc.] : Routledge, 2010. - VII, 209 lk. - (Routledge revivals.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415573016 (pbk)
Märksõnad: sotsiaalsed klassid; sotsiaalsed konfliktid; industriaalühiskond; korporatism; sotsiaalajalugu; faksiimiletrükised

Rikmann, Erle, 1974-. Construction of civil society in Estonia : discursive and institutional changes : academic dissertation. - Tallinn : [Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut], 2012. - 248 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr., autori publikatsioonide loetelu. - Kokkuvõte soome keeles.
ISBN 9789949290611
Märksõnad: kodanikuühiskond; sotsiaalne areng; sotsiaalsed muutused; Eesti; dissertatsioonid

Roots, Ave, 1981-. Occupational and income mobility during post-socialist transformation of 1991–2004 in Estonia. - Tartu : University of Tartu Press, 2013. - 129, [1] lk. - (Dissertationes sociologicae Universitatis Tartuensis, 9.). - Sisaldab bibliogr., autori publikatsioonide loetelu. - Kokkuvõte eesti keeles.
ISBN 9789949324354
TÄISTEKST.
Märksõnad: ametialane liikuvus; tööjõu mobiilsus; sotsiaalne mobiilsus; tulud; palk; sotsiaalne staatus; majandusdemograafia; siseränne; üleminekuühiskond; postsotsialistlikud riigid; poliitilised muutused; sotsiaalsed muutused; 1990-ndad; 2000-ndad; Eesti; dissertatsioonid

Sociologies of moderation : problems of democracy, expertise and the media / edited by Alexander Thomas T. Smith and John Holmwood. - Malden, MA [etc.] ; Chichester : Wiley-Blackwell/The Sociological Review, 2013. - [IX], 217 lk. - (The sociological review monographs.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781118825020
Märksõnad: poliitika; poliitiline sotsioloogia; konverentsikogumikud

MEEDIA. KOMMUNIKATSIOON
MEDIA. COMMUNICATION

Gupta, Ravi. Using social media for global security / Ravi Gupta, Hugh Brooks. - Indianapolis, IN : Wiley, 2013. - XXXIII, 417 lk. : ill. -  Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781118442319 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: sotsiaalmeedia; sotsiaalsed võrgustikud; rahvusvaheline julgeolek; probleemide lahendamine; luure; privaatsus

Kiisel, Maie, 1979-. Problems of critical analysis of communication of environmental issues and risks. - Tartu : University of Tartu Press, 2013. - (Dissertationes de mediis et communicationibus Universitatis Tartuensis, 22.). - Sisaldab bibliogr., autori publikatsioonide loetelu. - Kokkuvõte eesti keeles.
ISBN 9789949324620
TÄISTEKST.
Märksõnad: keskkond; riskitegurid; keskkonnateadvus; kommunikatsioonijuhtimine; kriitiline diskursusanalüüs; Eesti; dissertatsioonid

Political communication cultures in Europe : attitudes of political actors and journalists in nine countries / edited by Barbara Pfetsch. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. - XV, 338 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230302013 (hardback)
Märksõnad: poliitiline kommunikatsioon; meedia; ajakirjandus; meediasuhted; Euroopa; artiklikogumikud

MAJANDUS
ECONOMICS AND FINANCE

TÖÖ-ÖKONOOMIKA. TÖÖOHUTUS
LABOUR ECONOMICS. OCCUPATIONAL SAFETY

Kalle, Eedo, 1949-. Tootlikkusealane evolutsioon Eestis / [kaane kujundanud Tiia Eikholm] ; Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, ärikorralduse instituut. - 2., täiend. tr. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2014. - 250 lk. – Sisaldab bibliogr., Eedo Kalle tootlikkuse/tööviljakuse alaste olulisemate publikatsioonide loetelu.
ISBN 9789949235803
Märksõnad: tootmine; tootmisjuhtimine; tootlus; tööviljakus; efektiivsus; õppematerjalid

Levašov, Sven. Töötajate juhendamine ja väljaõpe : muudame koos tööelu paremaks! / [toimetaja Evelin Kivimaa ; fotod: Virginia Kullasepp]. - 3., täiend. tr. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, c2013. - 28, [1] lk. koos kaanega : ill.
ISBN 9789949948710
Märksõnad: töökaitse; tööohutus; töökeskkond; töötajad; töökohad; juhendamine; koolitus; Eesti; infotrükised

Miidla-Vanatalu, Meeli. Töölepingu lõppemine : muudame koos tööelu paremaks! / [toimetaja Evelin Kivimaa]. - 3., täiend. tr. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, c2013 - 12 lk. : ill.
ISBN 9789949946280
Märksõnad: töölepingud; töölepingu lõpetamine; tööõigus; Eesti; infotrükised

Reisberg, Rein. Libisemine ja komistamine : kuidas ennetada õnnetusi? : muudame koos tööelu paremaks! / [Rein Reisberg, Erki Tiivas, Endel Laurik ; toimetaja Evelin Kivimaa ; fotod: Virginia Kullasepp]. - 3., täiend. tr. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, c2013. - 28 lk. : ill.
ISBN 9789949949731
Märksõnad: tööõnnetused; kukkumine; tööohutus; ennetamine; töökeskkond; infotrükised

Siitam, Niina. Töövaidluse lahendamine töövaidluskomisjonis : muudame koos tööelu paremaks! / [Niina Siitam, Elina Soomets ; toimetaja Evelin Kivimaa ; fotograaf Virginia Kullasepp]. - [Tallinn] : Tööinspektsioon, c2013. - 20 lk. : ill.
ISBN 9789949949540
Märksõnad: töövaidlused; töösuhted; vaidluste lahendamine; komisjonid; Eesti

Левашов, Свен. Инструктаж и обучение работников : улучшим трудовую жизнь вместе! / [редактор Эвелин Кивимаа ; фотографии: Виргиния Кулласепп]. - [Таллинн] : Tööinspektsioon, с2013. - 28, [1] lk. koos kaanega : ill.
ISBN 9789949949762
Märksõnad: töökaitse; tööohutus; töökeskkond; töötajad; töökohad; juhendamine; koolitus; Eesti; infotrükised

Мийдла-Ванаталу, Меэли. Прекращение трудового договора : улучшим трудовую жизнь вместе! / [редактор Эвелин Кивимаа]. - 3-е, дополн. изд. - [Таллинн] : Tööinspektsioon, c2013. - 12 lk. : ill.
ISBN 9789949949700
Märksõnad: töölepingud; töölepingu lõpetamine; tööõigus; Eesti; infotrükised

Рейсберг, Рейн. Скольжение и спотыкание : как предотвратить несчастные случаи? : улучшим трудовую жизнь вместе! / [Рейн Рейсберг, Эрки Тийвас, Эндель Лаурик ; редактор Эвелин Кивимаа ; фотографии: Виргиниа Кулласепп]. - [Таллинн] : Tööinspektsioon, c2013. - 28 lk. : ill.
ISBN 9789949949793
Märksõnad: tööõnnetused; kukkumine; tööohutus; ennetamine; töökeskkond; infotrükised

Соон, Силья. Опасные химикаты в рабочей среде : улучшим трудовую жизнь вместе! / [русский перевод: бюро переводов EM Tõlge ; редактор Эвелин Кивимаа ; фотографии: Виргиниа Кулласепп]. - [Таллинн] : Tööinspektsioon, c2013. - 24, [1] lk. koos kaanega : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949948772
Märksõnad: kemikaalid; ohtlikud ained; ohutusmeetmed; töökeskkond; töötervishoid; tööohutus

Страусс-Раатс, Пилле. Стресс на работе : что является причиной стресса на работе? Что должен делать работодатель? Что может сделать работник? : улучшим трудовую жизнь вместе! / [русский перевод: бюро переводов EM Tõlge ; редактор Эвелин Кивимаа ; фотографии: Виргиниа Кулласепп]. - 3-е изд, измен. - [Таллинн] : Tööinspektsioon, c2013. - 16 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr
ISBN 9789949948741
Märksõnad: tööstress; läbipõlemine (psühh.); kohanemine (psühh.); töötervishoid; Eesti; infotrükised

EESTI MAJANDUS
ECONOMY OF ESTONIA

Eesti akna- ja uksetööstus : 2011 : sektoruuring / Arcus Uuringud ; [analüütik: Indrek Kaunissaare ; kujundaja: Hardi Brenner]. - Tallinn : Arcus Uuringud, 2012. - 78 lk. : ill.
ISBN 9789949936915

Eesti kummi- ja plastitööstus : 2006 - 2011 : sektoruuring / Arcus Uuringud ; [analüütik: Andrei Kiting ; kujundaja: Hardi Brenner]. - Tallinn : Arcus Uuringud, 2012. - 78 lk. : ill.
ISBN 9789949307517

Eesti mööblitööstus : 2006-2011 : sektoruuring / Arcus Uuringud ; [analüütik: Andrei Kiting ; kujundaja: Hardi Brenner]. - Tallinn : Arcus Uuringud, 2012. - 84 lk. : ill.
ISBN 9789949936908

Eesti pagaritööstus : 2006 -2011 : sektoruuring / Arcus Uuringud ; [analüütik: Kristiina Vilbaste ; kujundaja: Hardi Brenner]. - Tallinn : Arcus Uuringud, 2012. - 84 lk. : ill.
ISBN 9789949307500

Eesti tekstiilitööstus : 2011 : sektoruuring / Arcus Uuringud ; [analüütik: Indrek Kaunissaare ; kujundaja: Hardi Brenner]. - Tallinn : Arcus Uuringud, 2012. - 80 lk. : ill.
ISBN 9789949936939

Eesti väikelaevaehituse sektor : 2011 : sektoruuring / Arcus Uuringud ; [analüütik: Indrek Kaunissaare ; kujundaja: Hardi Brenner]. - Tallinn : Arcus Uuringud, 2012. - 74 lk. : ill.
ISBN 9789949936922

Läänemaa majandusülevaade 2012. Euroopa Liidu toetused 2008-2012 / [koostajad: Simo Veikolainen, Tanis Kulp, Jüri Hiiesalu ; eessõna: Innar Mäesalu, Andres Huul]. - Haapsalu : Lääne Maavalitsus, 2013. - 60 lk. : ill., portr.
Märksõnad: majandustingimused; majandussektorid; Läänemaa; Euroopa Liit; toetused; statistilised andmed

Palga TOP / AS Äripäev ; toimetajad Aivar Hundimägi, Raivo Sormunen. - Tallinn : Äripäev, 2013- . - 1 kord aastas.
ISSN 2228-4435
Märksõnad: ettevõtted; palk; Eesti; aastaraamatud

Riigimets : Läänemaa metskond : RMK Läänemaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 / [tekst: RMK ; fotod: Lea Tammik (esikaas), Kaupo Kikkas]. - Tallinn : [Riigimetsa Majandamise Keskus, 2012]. - 59 lk. : ill. ;  1 l. kaart.
Märksõnad: Läänemaa metskond; metskonnad; metsakorraldus; metsamajandus; Läänemaa

Riigimets : Lääne-Virumaa metskond : RMK Lääne-Virumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 / [tekst: RMK ; fotod: Lea Tammik (esikaas), Kaupo Kikkas]. - Tallinn : [Riigimetsa Majandamise Keskus, 2012]. - 59 lk. : ill. ;  1 l. kaart.
Märksõnad: Lääne-Virumaa metskond; metskonnad; metsakorraldus; metsamajandus; Lääne-Virumaa

Riigimets : Põlvamaa : RMK Põlvamaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 / [tekst: RMK ; fotod: Lea Tammik (esikaas), Kaupo Kikkas]. - Tallinn : [Riigimetsa Majandamise Keskus, 2012]. - 59 lk. : ill. ; 1 l. kaart.
Märksõnad: Põlvamaa metskond; metskonnad; metsakorraldus; metsamajandus; Põlvamaa

Riigimets : Pärnumaa : RMK Pärnumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 / [tekst: RMK ; fotod: Lea Tammik (esikaas), Kaupo Kikkas]. - Tallinn : [Riigimetsa Majandamise Keskus, 2012]. - 59 lk. : ill. ; 1 l. kaart.
Märksõnad: Pärnumaa metskond; metskonnad; metsakorraldus; metsamajandus; Pärnumaa

Riigimets : Raplamaa : RMK Raplamaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 / [tekst: RMK ; fotod: Lea Tammik (esikaas), Kaupo Kikkas]. - Tallinn : [Riigimetsa Majandamise Keskus, 2012].  - 59 lk. : ill. ;  + 1 l. kaart.
Märksõnad: Raplamaa metskond; metskonnad; metsakorraldus; metsamajandus; Raplamaa

Riigimets : Valgamaa metskond : RMK Valgamaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 / [tekst: RMK ; fotod: Lea Tammik (esikaas), Kaupo Kikkas]. - Tallinn : [Riigimetsa Majandamise Keskus, 2012]. - 59 lk. : ill. ;  + 1 l. kaart.
Märksõnad: Valgamaa metskond; metskonnad; metsakorraldus; metsamajandus; Valgamaa

Riigimets : Võrumaa metskond : RMK Võrumaa metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 / [tekst: RMK ; fotod: Lea Tammik (esikaas), Kaupo Kikkas]. - Tallinn : [Riigimetsa Majandamise Keskus, 2012]. - 59 lk. : ill. ;  + 1 l. kaart.
Märksõnad: Võrumaa metskond; metskonnad; metsakorraldus; metsamajandus; Võrumaa

Riigimets : Vändra metskond : RMK Vändra metskonna metsa majandamise kava aastani 2021 / [tekst: RMK ; fotod: Lea Tammik (esikaas), Kaupo Kikkas]. - Tallinn : [Riigimetsa Majandamise Keskus, 2012]. - 59 lk. : ill. ;  + 1 l. kaart.
Märksõnad: Vändra metskond; metskonnad; metsakorraldus; metsamajandus; Vändra; Pärnumaa

Teraviljafoorum 2014 / Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ; koostaja Martin Vilen. - Tallinn : Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2003- . - 1 kord aastas.
ISSN 1736-0900
Märksõnad: Euroopa Liit; teraviljakasvatus; teraviljad; turukorraldus; konkurentsivõime; rahvusvaheline kaubandus; kvoodid; Eesti; Euroopa; aastaraamatud

RAHANDUS
FINANCE

Coates, John. Kui koerast saab hunt : kuidas riskimine meie keha ja mõtlemist mõjutab /  [tõlkija Signe Rummo ; toimetaja Triin Olvet ; kujundaja Rein Soonsein]. - [Tallinn] : Äripäev, 2014. - 351 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949523283 (köites)
Märksõnad: riskihaldus; rahandus; otsustamine; börs; börsispekulatsioon; psühholoogilised aspektid; finantspsühholoogia; riskikäitumine; intuitsioon; stress

Ovsianikas, Valerijus. 101 küsimust FOREXIST. - Tallinn : Admiral Markets, 2014. - 215 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949335084 (köites)
Märksõnad: valuutaturg; investeeringud; valuutatehingud; teatmikud

TURISMIMAJANDUS
TOURISM INDUSTRY

Bardone, Ester, 1975-. My farm is my stage: a performance perspective on rural tourism and hospitality services in Estonia. - Tartu : University of Tartu Press, 2013. - 252, [1] lk. : ill. - (Dissertationes ethnologiae Universitatis Tartuensis, 4.). - Sisaldab bibliogr., autori publikatsioonide loetelu. - Kokkuvõte eesti keeles.
ISBN 9789949324514
TÄISTEKST.
Märksõnad: Eesti; maapiirkonnad; maaturism; taluturism; külalismajandus; klienditeenindus; elamusturism; performatiivsus; väikeettevõtted; turundusstrateegiad; 20. saj; 21. saj. algus; dissertatsioonid

KAUBANDUS
TRADE

Siimon, Aino, 1943-. Kaubandus : põhimõisted ja -seosed / [kujundaja Kristjan Allik]. - [Tallinn] : Innove, 2014. - 203 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949524679
Märksõnad: kaubandus; kaubandusteooria; õppematerjalid

Õiglase kaubanduse teejuht / [MTÜ Mondo ; esikaane foto: Simon Rawle]. - Tallinn : Mondo, 2014. - 22, [1] lk. koos kaanega : ill.
Märksõnad: õiglane kaubandus; rahvusvaheline kaubandus; arengumaad; eetilised aspektid; teatmikud

TURUNDUS
MARKETING

Florès, Laurent. How to measure digital marketing : metrics for assessing impact and designing success. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. - XVI, 255 lk. : ill.  – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9781137340689
Märksõnad: e-turundus; veebimeetria

Sicard, Marie-Claude. Luxury, lies, and marketing : shattering the illusions of the luxury brand / translated by Trevor Cribben Merill. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XXIII, 190 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137264688
Märksõnad: luksuskaubad; sotsiaalsed aspektid; kaubamärgid; brändid; turundus; brändimine

JUHTIMINE
MANAGEMENT

Bredin, Karin. Human resource management in project-based organizations : the HR quadriad framework / Karin Bredin and Jonas Söderlund. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XII, 238 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137372673 (pbk.)
Märksõnad: personalijuhtimine; tööjõud; töö-ökonoomika

Willcocks, Leslie P. Moving to the cloud corporation : how to face the challenges and harness the potential of cloud computing / Leslie Willcocks, Will Venters, Edgar A. Whitley. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. - XXXIV, 213 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137347466
Märksõnad: Interneti-teenused; pilvandmetöötlus; ärijuhtimine

ETTEVÕTLUS
ENTREPRENEURSHIP

Etchart, Nicole. Social enterprise in emerging market countries : no free ride / by Nicole Etchart and Loïc Comolli. - New York, NY ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2013. - XIX, 244 lk. : ill.  - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137373274 (hardback)
Märksõnad: sotsiaalsed ettevõtted; ettevõtlus; sotsiaalne vastutus; arengumaad; arenevad turud

Korngold, Alice. A better world, Inc. : how companies profit by solving global problems ... where governments cannot. - New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, c2014. – XVI, 208 lk. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137327659 (alk. paper)
Märksõnad: ettevõtted; tööstusettevõtted; sotsiaalne vastutus; sotsiaalsed aspektid; sotsiaalprobleemid

Muzi Falconi, Toni. Global stakeholder relationships governance : an infrastructure / Toni Muzi Falconi ; with James E. Grunig ... [et al.]. - New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014. - VIII, 155 lk. : ill. - (Palgrave pivot.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137396808
Märksõnad: hargmaised ettevõtted; juhtimine; aruanded; äriühingute valitsemine

SÄÄSTEV ARENG
SUSTAINABLE DEVELOPMENT        

Keskkonnajuhtimine avalikus sektoris : juhendmaterjal keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamiseks avaliku sektori organisatsioonides / [SEI Tallinn ; kujundaja Britta Tammiste]. - Tallinn : Keskkonnaministeerium, 2013. - 51 lk. koos kaanega : ill. Märksõnad: keskkonnajuhtimissüsteemid; avalik sektor; halduskorraldus; bürood; keskkonnasõbralikkus; juhendid

POLIITIKA. POLITOLOOGIA
POLITICS. POLITICAL SCIENCE

DEMOKRAATIA
DEMOCRACY

e-democracy : a group decision and negotiation perspective / David Ríos Insua, Simon French, editors. - Dordrecht [etc.] : Springer, c2010. - XII, 364 lk. : ill. - (Advances in group decision and negotiation, vol. 5). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789400733244
Märksõnad: e-riik; demokraatia; osalusdemokraatia; e-hääletamine; otsustamine; grupiotsustamine; läbirääkimised; juhtumiuuringud; Rootsi; Eesti; artiklikogumikud

Lühiste, Kadri, 1981-. Regime support in European democracies. - Tartu : University of Tartu Press, 2013. - 123, [1] lk. : ill. - (Dissertationes rerum politicarum Universitatis Tartuensis, 9.). - Sisaldab bibliogr., autori publikatsioonide loetelu. - Kokkuvõte eesti keeles.
ISBN 9789949324330
TÄISTEKST.
Märksõnad: poliitilised süsteemid; demokraatia; kodanikud; poliitilised hoiakud; poliitiline soosing; Euroopa; dissertatsioonid

Purcell, Mark Hamilton. The down-deep delight of democracy. - Chichester ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2013. - IX, 174 lk. : ill. - (Antipode book series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781444349979 (cloth)
Märksõnad: demokraatia; poliitilised teooriad; poliitiline filosoofia; politoloogia

PARTEID. LIIKUMISED
POLITICAL PARTIES. MOVEMENTS

East Asian social movements : power, protest, and change in a dynamic region / Jeffrey Broadbent, Vicky Brockman, editors. - New York [etc.] : Springer, 2009, 2011 (Milton Keynes : LightningSource, [2014]). - XIV, 516 lk. : ill. - (Nonprofit and civil society studies.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781461427858 (pbk.)
Märksõnad: sotsiaalsed liikumised; protestiliikumised; roheline liikumine; kodanikuühiskond; Ida-Aasia; Jaapan; Taiwan; Lõuna-Korea; Hongkong; Singapur; Hiina; artiklikogumikud

The Palgrave handbook of social democracy in the European Union / edited by Jean-Michel de Waele, Fabien Escalona, and Mathieu Vieira. - Houndmills, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XXII, 608 lk. : ill. - (Palgrave handbooks.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137293794
Märksõnad: sotsiaaldemokraatia; Euroopa Liidu maad; käsiraamatud

Stoll, Heather, 1976-. Changing societies, changing party systems. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. - XV, 340 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781107675742 (pbk.)
Märksõnad: parteid; parteisüsteemid; Venemaa; Iisrael; Ameerika Ühendriigid

VÄLISPOLIITIKA
FOREIGN POLICY

Menéndez Alarcón, Antonio V., 1953-. French and US approaches to foreign policy. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. - VIII, 126 lk. - (Palgrave pivot.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137358783 (hardback : alk. paper)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; välispoliitika; poliitiline ajalugu; Prantsusmaa; Ameerika Ühendriigid; 20. saj. 2. pool

The United States and Iraq since 1990 : a brief history with documents / edited by Robert K. Brigham. - Chichester ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2014. - XXI, [5], 301 lk. : kaart. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405198998 (pbk.)
Märksõnad: sõjad; Lahesõda, 1990-1991; Iraagi sõda, 2003-2011; rahvusvahelised suhted; välispoliitika; lähiajalugu; Ameerika Ühendriigid; Iraak; Kuveit; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus; dokumendid; katkendid; allikapublikatsioonid

RIIKIDE POLIITIKA. EUROOPA
NATIONAL POLITICS. EUROPE

Jeffrey, Alexander Sam. The improvised state : sovereignty, performance and agency in Dayton Bosnia. - Chichester ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2013. - XIV, 205 lk. : ill., kaart. - (RGS-IBG book series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781444337006 (pbk.)
Märksõnad: Daytoni rahuleping (1995); rahvusvahelised lepingud; rahulepingud; iseseisvus (pol.); riikluse ehitamine; kodanikuühiskond; Bosnia ja Hertsegoviina

Smith, Matthew. Policy-making in the Treasury : explaining Britain's chosen path on European Economic and Monetary Union. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2014. - IX, 250 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137337030
Märksõnad: Euroopa Rahaliit; majanduspoliitika; rahapoliitika; Suurbritannia

RIIKIDE POLIITIKA. LADINA-AMEERIKA
NATIONAL POLITICS. LATIN AMERICA

Dávila, Jerry, 1970-. Dictatorship in South America. - Chichester, UK ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2013. - XVI, 207 lk. : ill. - (Viewpoints/puntos de vista : themes and interpretations in Latin American history.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781405190565
Märksõnad: diktatuurid; sõjaväelised diktatuurid; poliitika; poliitiline ajalugu; Lõuna-Ameerika; Argentina; Brasiilia; Tšiili; 20. saj. 2. pool

The rise of post-hegemonic regionalism : the case of Latin America / Pía Riggirozzi and Diana Tussie (editors). - Dordrecht [etc.] : Springer, 2012. - XVII, 194 lk. - (United Nations University series on regionalism ; vol. 4.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789400726932
Märksõnad: regionalism (pol.); Ladina-Ameerika; artiklikogumikud

RIIK JA RELIGIOON
STATE AND RELIGION

Blackford, Russell, 1954-. Freedom of religion & the secular state. - Chichester ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2012. - 209 lk. : ill. - (Blackwell public philosophy ; 11.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780470658864 (hardcover : alk. paper)
Märksõnad: usuvabadus; riigi-kiriku suhe; sekularism

RAHVUSVAHELISED SUHTED
INTERNATIONAL RELATIONS

Guide to the scientific study of international processes / edited by Sara Mclaughlin Mitchell, Paul F. Diehl, and James D. Morrow. - Chichester ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2012. - XIV, 278 lk. - (Guides to international studies.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781118306048 (pbk.)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline poliitika; rahvusvahelised konfliktid; sõjalised konfliktid; kodusõjad; sõda; rahu; uuringud; uurimismeetodid; matemaatilised mudelid; mänguteooria; artiklikogumikud

Gupta, Manoj. Indian ocean region : maritime regimes for regional cooperation / foreword by Hasjim Djalal and Jon Van Dyke. - Heidelberg [etc.] : Springer, [2014]. - XXIV, 400 lk. : ill. - (The political economy of the Asia Pacific.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781461426431
Märksõnad: geopoliitika; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised majandussuhted; võim; merepoliitika; strateegilised uuringud; regionaalne koostöö; riigid; India ookean

Power in the 21st century : international security and international political economy in a changing world / Enrico Fels, Jan-Frederik Kremer, Katharina Kronenberg, editors. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2012. - XVIII, 319 lk. : ill. - (Global power shift : comparative analysis and perspectives.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9783642250811
Märksõnad: võim; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline julgeolek; poliitiline ökonoomia; artiklikogumikud

Toomla, Raul, 1980-. De facto states in the international system: conditions for (in-)formal engagement. - Tartu : University of Tartu Press, 2013. - 208, [1] lk. : ill. - (Dissertationes rerum politicarum Universitatis Tartuensis, 10.). – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte eesti keeles.
ISBN 9789949324668
TÄISTEKST.
Märksõnad: riigid; tunnustamine (pol., jur.); majandus; inimõigused; rahvusvaheline poliitika; rahvusvaheline õigus; juhtumiuuringud; Abhaasia; Lõuna-Osseetia; Mägi-Karabahh; Transnistria; Põhja-Küpros; Somaalimaa; Kosovo; Taiwan; Palestiina; Lääne-Sahara; dissertatsioonid

KAITSEPOLIITIKA. SÕJANDUS
DEFENCE POLICY. MILITARY AFFAIRS

Aastaraamat 2013 / Kaitseväe peastaap ; koostaja Tõnu Noorits. - Tallinn : Kaitseväe peastaap, 2010- . - 1 kord aastas.
Märksõnad: Eesti. Kaitseväe peastaap; Eesti. Kaitsevägi; kaitsevägi; staabid; juhtimine; riigikaitse; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; Eesti; aastaraamatud

Jälle kakskümmend aastat mereväge : ülevaateid ja meenutusi. Esimene raamat / [koostajad: Kalev Konso, Reet Naber ; eessõna: Sten Sepper]. - [Tartu] : Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, [2014]. - 264 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949930432 (köites)
Märksõnad: Eesti. Merevägi; merevägi; piirivalve; piirikaitse; mereväelased; ohvitserid; koolitus; aumärgid; lähiajalugu; Eesti; mälestused; juubeliväljaanded

Kaitsepolitsei aastaraamat 2013 / Kaitsepolitseiamet ; koostaja Harrys Puusepp. - [Tallinn] : Kaitsepolitseiamet, [1999]- . - 1 kord aastas.
ISSN 2228-1789
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Eesti. Kaitsepolitseiamet; julgeolekuteenistused; luureteenistused; kaitsepolitsei; Eesti; aastaraamatud

Laar, Mart, 1960-. Impeeriumi vastulöök : Vene-Gruusia sõda, august 2008 / [toimetaja Hille Saluäär ; kujundaja Mihkel Laar]. - [Tallinn] : Read. - 136 lk. : kaart. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949335053
Märksõnad: poliitiline ajalugu; Rooside revolutsioon, 2003; rahvusvahelised suhted; välispoliitika; sõjalised konfliktid; Vene-Gruusia sõda, 2008; sõjategevus; Venemaa; Gruusia; Lõuna-Osseetia; 2000-ndad

Lind, William S., 1947-. Manööversõjapidamise käsiraamat / [tõlkijad: Annika Timpka, Epp Leete, essee tõlkija Triinu Soomere ; toimetajad: Mika Raudvassar ... jt. ; eessõna: John C. Studt ; esikaane foto: Arvo Jõesalu ; kujundus: Peeter Paasmäe]. - [Tallinn] : Aburgus, c2014. - 184 lk. : ill., kaart. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949335299 (köites)
Märksõnad: manööversõda; manöövrid; taktika (sõj.); meresõda; merejalavägi; sõjaväeline väljaõpe; taktikaline ettevalmistus; Ameerika Ühendriigid; käsiraamatud

Turvalisuspoliitika 2014 : kokkuvõte "Turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015" täitmisest / Siseministeerium. - Tallinn : Siseministeerium, 2010- . - 1 kord aastas.
ISSN 2228-0626
Märksõnad: julgeolek; turvalisus; turvatunne; kodanikukaitse; julgeolekupoliitika; arengusuunad; Eesti; aastaraamatud

Connecting security / [editor-in chief Lauri Tabur, managing editors Annika Talma-Pere, Ramon Loik]. - Tallinn : Estonian Academy of Security Sciences, 2013. - 213 lk. - (Proceedings : Estonian Academy of Security Sciences; 12). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985672280
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: sisejulgeolek; justiits- ja siseasjad; riigikaitse; julgeolekupoliitika; kuritegevus; kriminaalpoliitika; Eesti; Leedu; Euroopa Liidu maad; artiklikogumikud

Estonian Internal Security Service. Annual review 2013 / compiled by: Harrys Puusepp. - [Tallinn] : Security Police, [2003]- . - 1 kord aastas.
TÄISTEKST RR arhiivis DIGAR.
Märksõnad: Eesti. Kaitsepolitseiamet; julgeolekuteenistused; luureteenistused; kaitsepolitsei; Eesti; aastaraamatud

Lithuanian annual strategic review 2012/2013 / General Jonas Žemaitis Lithuanian Military Academy, Institute of International Relations and Political Science of the University of Vilnius, Strategic Research Center. - Vilnius : General Jonas Žemaitis Lithuanian Military Academy, [2003]- . - 1 kord aastas.
ISSN 1648-8024
Märksõnad: julgeolekupoliitika; kaitsepoliitika; välispoliitika; riiklik julgeolek; strateegiad; Leedu; aastaraamatud

Taillard, Michael, 1982-. Psychology and modern warfare : idea management in conflict and competition / Michael Taillard and Holly Giscoppa. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XI, 246 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137349613 (hardback)
Märksõnad: psühholoogiline sõda; sõjalised operatsioonid; organisatsioonikäitumine; strateegia (sõj.); sõjaline luure; psühholoogia

POLIITILINE JA SÕJAAJALUGU
POLITICAL AND MILITARY HISTORY

Eenpalu, Anne, 1954-. Isamaa ilu hoieldes : Kaarel Eenpalu 125 / [tõlkija Katrin Liiva]. - Tallinn : A. Eenpalu, 2013. - 29, [1] lk. : ill., portr. - Rööptekst inglise keeles.
ISBN 9789949331871
Märksõnad: Eenpalu, Kaarel, 1888-1942; riigitegelased; presidendid; peaministrid; siseministrid; ajalugu; eestlus; Eesti; 20. saj. 1. pool; biograafiad; pühendusteosed

Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts 25 : ajalookonverents 28. septembril 2013 Tallinnas / Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts, Eesti Ajaloomuuseum ; [kogumiku koostas Merike Jürjo]. - Tallinn : Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts, 2013. - 65 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr. - Ettekanded ja artiklid eesti, inglise ja vene keeles.
ISBN 9789949334919
Märksõnad: Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts; sõjaajalugu; seltsid; ajalugu; juubeliaasta; Eesti; konverentsikogumikud

Grabbi, Hellar, 1929-. Neli presidenti : mälestuslikud esseed / [toimetanud Iti ja Urmas Tõnisson ; kaanekujundus: Mari Ainso ; esikaane fotod: Valter Lemberg, Erik Peinar, Toomas Volmer]. - Tartu : Ilmamaa, 2014. - 480 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985774885 (köites)
Märksõnad: Päts, Konstantin, 1874-1956; Meri, Lennart, 1929-2006; Rüütel, Arnold, 1928-; Ilves, Toomas Hendrik, 1953-; Grabbi, Hellar, 1929-; Toomepuu, Jüri, 1930-; Eesti Kodanik, Valimisliit; Eesti Kodanike Liit; Parem Eesti (rahvuslaste ühendus); Eesti. Valitsus eksiilis; Vaba Eesti (pagulasajakiri); presidendid; riigipead; ajalugu; poliitiline ajalugu; Eesti; 20. saj; 21. saj. algus; mälestused; esseed; kirjad

Helme, Rein, 1954-2003. Soome vallutamine 1808-1809 / [koostaja Eneken Helme ; toimetajad Ene Hanson, Toomas Tamla ; kaas ja illustratsioonid: Vladimir Tšernetsov ; fotod: Boris Mäemets, Peep Pillak, Ardi Hallismaa]. - Tallinn : Grenader, 2014. - 63, [1] lk. : ill., kaart. – Sisaldab Rein Helme teaduslike tööde bibliogr. - Kokkuvõte inglise keeles.
ISBN 9789949512324 (köites)
Märksõnad: Tšernetsov, Vladimir, 1958-; Vene-Rootsi sõda, 1808-1809; sõjaajalugu; sõjategevus; sõjavägi; väejuhid; Venemaa; Rootsi; Soome; 19. saj. algus; faksiimiletrükised; Helme, Rein, 1954-2003; ajaloolased; riigitegelased; Eesti; ajalookaardid; mälestused; personaalnimestikud

Lindmäe, Herbert, 1930-. Suvesõda Petserimaal 1941 / [toimetaja Peep Varju]. - Tartu : Valge Raamat, 2013. - 500 lk. : ill., kaart., portr. - (Suvesõda ; 8.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949334841 (köites)
Märksõnad: Nõukogude okupatsioon; riigipöörded; repressioonid; küüditamine; Teine maailmasõda, 1939-1945; sissisõda; rahvuslik vabadusvõitlus; metsavennad; lahingud; langenud; ohvrid; Setumaa; 1940-1945

Toomepuu, Jüri, 1930-. Eesti lähiajaloo kolm põhiprobleemi, kolmkümmend kolm lahendust / [keeletoimetaja Elle Hein]. - Tallinn : Grenader, 2014. - 254 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789949512331 (köites)
Märksõnad: Päts, Konstantin, 1874-1956; Meri, Lennart, 1929-2006; Rüütel, Arnold, 1928-; Ilves, Toomas Hendrik, 1953-; presidendid; rahvastik; õigussüsteemid; riigiõigus; põhiseadused; riiklik julgeolek; riigikaitse; kaitsepoliitika; poliitika; poliitiline ajalugu; lähiajalugu; Eesti; ühiskonnakriitika; nõuanded

Гайнуллин, Марат Самигуллович, 1933-. Галерея остзейских героев эпохи наполеоновских войн : исторические портреты /  [редактор Ирина Ристмяги]. - Таллинн : KPD Kirjastus, 2013. - 392 lk. : ill., portr., kaart., vapp.  – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985899984
Märksõnad: Napoleoni sõjad, 1799-1815; 1812. a. isamaasõda; aadel; kindralid; baltisakslased; sõjaajalugu; sõjategevus; aumärgid; medalid; vapid; Venemaa; Balti kubermangud; 18. saj. lõpp; 19. saj. algus; biograafiad; portreed

POLIITILINE VÄGIVALD
POLITICAL VIOLENCE

Eestist 1945-1953 küüditatute nimekiri = Name list of persons deported from Estonia 1945-1953 / Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB) .. [jt.] ; koostanud [ja toimetanud] Leo Õispuu ; [inglise keelde tõlkinud Kirill Lebed ; eessõna: Toomas Hendrik Ilves ; kujundaja: Raul Juurma]. - Tallinn : Eesti Memento Liit, 2014. - 278 lk. : ill., portr. - (Represseeritud isikute registrid (RIR) ; raamat 8/3.). - (Represseeritud isikute registrid (RIR) ; raamat 8/3 = Repressed persons records (RPR) ; book 8/3). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789985991466
Märksõnad: Nõukogude okupatsioon; küüditamine; inimsusvastased kuriteod; ohvrid; Eesti; 1945-1960; nimestikud; statistilised andmed

Kull, Martin S., pseud. "... kuni surm teid lahutab" / [toimetanud Valdek Kiiver ; kujundanud Arvo Rebane]. - Tartu : Eesti Ajalookirjastus, 2014. - 176 lk. : ill., portr. - (Metsavenna-eri.). - Sisaldab reg.
ISBN 9789949943067 (köites)
Märksõnad: Kaaruks, Endel, 1921-1945; Jakovits, Voldemar, 1910-1991; Kanne, Harald, 1920-; Paits, August; NSV Liit. Riikliku Julgeoleku Peavalitsus; Nõukogude okupatsioon; inimsusvastased kuriteod; metsavennad; sissisõda; ajalugu; Järvamaa; 1940-ndad; 1950-ndad

Kull, Martin S., pseud. Hundijaht. - Tartu : Eesti Ajalookirjastus, 2014. - 192 lk. : ill.  - (Metsavenna-eri.). - Sisaldab reg.
ISBN 9789949943074 (köites)
Märksõnad: Mitt, Üinart; Karu, Lembit; Raju, Peep; Abel, Heldur; Tõlgu, Aksel; Nõukogude okupatsioon; metsavennad; ajalugu; Eesti; 1950-ndad

Книги памяти жертв политических репрессий в СССР : аннотированный указатель / Российская национальная библиотека, Международный проект "Возвращенные имена" ; [составители: Ю. П. Груздев, А. Я. Разумов]. - Санкт-Петербург : [б.и.], 2004. - 335 lk.  - (Возвращенные имена).
ISBN 5819201892
Märksõnad: nõukogude võim; Nõukogude okupatsioon; repressioonid; poliitiline vägivald; ohvrid; NSV Liit; Eesti; Läti; Leedu; bibliograafiad; annotatsioonid


 digitaalarhiiv digar