Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Uued raamatud: sotsioloogia, majandus, poliitika : 2014-06

| Sotsioloogia. Demograafia | Majandus | Poliitika |


 

 

SOTSIOLOOGIA. DEMOGRAAFIA
SOCIOLOGY. DEMOGRAPHY

Bogenschneider, Karen. Family policy matters : how policymaking affects families and what professionals can do. - 3rd ed. - New York, NY ; London : Routledge, 2014. - XXI, 391, [47] lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415844482 (pbk.)
Märksõnad: perepoliitika; sotsiaalpoliitika; Ameerika Ühendriigid; kõrgkooliõpikud

Espenshade, Thomas J. No longer separate, not yet equal : race and class in elite college admission and campus life / Thomas J. Espenshade and Alexandria Walton Radford ; in collaboration with Chang Young Chung. - Princeton (N.J.) ; Oxford : Princeton University Press, 2009 (Milton Keynes: LightningSource, 2014). - XVIII, 547 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780691162133 (pbk.)
Märksõnad: eliit; sotsiaalsed aspektid; kõrgharidus; vähemused; rassilised hoiakud; sotsiaalsed klassid; erakõrgkoolid; eliitharidus; Ameerika Ühendriigid

Giddens, Anthony, 1938-. Essential concepts in sociology / Anthony Giddens & Philip W. Sutton. - Cambridge ; Malden, Mass. : Polity, 2014. - VII, 223 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745649863
Märksõnad: sotsioloogia

Jarvis, Peter, 1937-. The sociology of adult & continuing education. - London ; New York : Routledge, 2012, 2014, 1985. - [12], 278 lk. - (Routledge library editions. 79.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415750721 (pbk.)
Märksõnad: täiskasvanuõpe; elukestev õpe; andragoogika; haridussotsioloogia; faksiimiletrükised

Migration and integration : common challenges and responses from Europe and Asia / EU-Asia Dialogue ; [editors: Wilhelm Hofmeister ... [et al.]]. - Singapore : Konrad-Adenauer Stiftung, Regional Programme Political Dialogue Asia [etc.], 2014. - 287 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789810789374
Märksõnad: ränne (demogr.); sisseränne; tööränne; rändepoliitika; sotsiaalne integratsioon; juhtumiuuringud; Aasia; Jaapan; Singapur; Lõuna-Korea; Euroopa; Hispaania; Rootsi; Suurbritannia; Saksamaa; Itaalia; Holland; artiklikogumikud

Mischke, Monika. Public attitudes towards family policies in Europe : linking institutional context and public opinion. - Wiesbaden : Springer VS, 2014. - 240 lk. ill. - (Research.). - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783658035761 (pbk.)
Märksõnad: perepoliitika; klasteranalüüs; avalik arvamus; heaoluriik; Euroopa; dissertatsioonid

Shrinking cities : a global perspective / edited by Harry W. Richardson and Chang Woon Nam. - London ; New York : Routledge, 2014. – XIX, 331 lk. : ill. - (Regions and cities ; 71.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415643962 (pbk.)
Märksõnad: linnad; linnarahvastik; rahvastikukadu; rahvastiku vananemine; linnapoliitika; majanduslik areng; linnauuringud; linnasotsioloogia; juhtumiuuringud; Ladina-Ameerika; Euroopa Liidu maad; Saksamaa; Rumeenia; Eesti; Ameerika Ühendriigid; Detroit; Cleveland (Ohio); Lõuna-Korea; Hiina; India; Taiwan; Napoli; Belfast; artiklikogumikud

Turner, Bryan Stanley, 1945-. The religious and the political : a comparative sociology of religion. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. - VII, 284 lk.  - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780521675314 (paperback)
Märksõnad: Weber, Max, 1864-1920; religioonisotsioloogia; võrdlev analüüs; riigi-kiriku suhe; poliitika; religioon; ideoloogiad; kristlus; roomakatoliku kirik; islam; budism; konfutsianism; sekularism; Suurbritannia; Ameerika Ühendriigid; Hiina; Jaapan; Türgi

SOTSIAALUURINGUD
SOCIAL RESEARCH

Kuckartz, Udo. Qualitative text analysis : a guide to methods, practice & using software /  [editor: Katie Metzler]. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2014. - XVII, 173 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781446267752
Märksõnad: kvalitatiivsed uurimismeetodid; tekstianalüüs; andmetöötlus; sotsiaalteadused; kõrgkooliõpikud

MAJANDUS JA JUHTIMINE
ECONOMICS AND MANAGEMENT

MAJANDUSPOLIITIKA
ECONOMIC POLICY

Williams, Colin C. The role of informal economies in the post-Soviet world : the end of transition? / Colin C. Williams, John Round and Peter Rodgers. - London ; New York : Routledge, 2013. - XVIII, 238 lk. : ill. - (Routledge studies in the modern world economy ; 116.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415567213 (hbk.)
Märksõnad: mitteametlik majandus; majanduslik areng; majandustingimused; majanduspoliitika; postsotsialistlikud riigid; Ukraina; Venemaa; SRÜ maad

JUHTIMINE
MANAGEMENT

Snyder, Steven. Juhtimisraskustega võitlemise kunst : kuidas väljakutsete ja vastasseisu toel kasvada suurepäraseks juhiks ; tõlkinud Triin Aimla-Laid ; [toimetamine: Anu Rooseniit] ; eessõna: Bill George'ilt ; [kujundus: Villu Koskaru]. - [Tallinn] : Küppar & Ko, [2013]. - 231, [1] lk. : ill. - Sisaldab reg.
ISBN 9789949333462 (köites)
Märksõnad: juhtimine; juhtimisvõime; juhid; edukus; nõuanded

Hutchin, Ted. The right choice : using theory of constraints for effective leadership. - Boca Raton, FL [etc.] : CRC Press, Productivity Press book, 2012. - XXI, 154 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781439886212
Märksõnad: piirangute teooria; eestvedamine; otsustamine; probleemide lahendamine; tulemuslikkus; organisatsioonikäitumine; juhtimismeetodid

Taylor, Gerald M. Lean six sigma service excellence : a guide to green belt certification and bottom line improvement. - Fort Lauderdale, Fla. : J. Ross, c2009. - XIX, 289 lk. : ill.- Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 1604270063 (hardcover)
Märksõnad: teenused; juhtimine; kvaliteediohje; kvaliteedijuhtimine; standardid (normid); tootmisjuhtimine; timmitud tootmine

Toyota by Toyota : reflections from the inside leaders on the techniques that revolutionized the industry / edited by Samuel Obara and Darril Wilburn. - Boca Raton, FL [etc.] : CRC Press, Productivity Press book, c2012. – XXII, 216 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781439880753 (hardcover)
Märksõnad: Toyota Motor Corporation (Jaapani autotööstuskontsern); organisatsiooniarendus; eestvedamine; timmitud tootmine; tootmisjuhtimine; juhtimismeetodid; efektiivsus

Wellman, Jerry L. Organizational learning : how companies and institutions manage and apply knowledge. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2009, 2013. - XI, 202 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137301543 (pbk.)
Märksõnad: teadmusjuhtimine; organisatsioonid; juhtimine; õppiv organisatsioon; organisatsioonikäitumine

Wheelan, Susan A. Creating effective teams : a guide for members and leaders. - 4th ed. - Thousand Oaks [etc.] : SAGE, c2013. - IX, 144 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781452217079 (pbk.)
Märksõnad: grupidünaamika; grupikäitumine; grupiotsustamine; grupipsühholoogia; töökollektiivid; meeskonnatöö; organisatsioonikäitumine; organisatsioonipsühholoogia; efektiivsus; eestvedamine; teatmikud

TÖÖ. TÖÖHÕIVE
LABOR. EMPLOYMENT

Deconstructing flexicurity and developing alternative approaches : towards new concepts and approaches for employment and social policy / edited by Maarten Keune and Amparo Serrano. - New York ; London : Routledge, 2014. - XII, 203 lk. : ill. - (Routledge advances in sociology ; 122.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415634267
Märksõnad: tööhõivepoliitika; sotsiaalpoliitika; artiklikogumikud

Janoski, Thomas. The causes of structural unemployment : four factors that keep people from the jobs they deserve / Thomas Janoski, David Luke, and Christopher Oliver. - Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity, c2014. - XIV, 224 lk. : ill. - (Work & society series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780745670287
Märksõnad: tööpuudus; struktuurne tööpuudus; pikaajaline töötus; tööstusriigid; tööturg

ENERGIAPOLIITIKA
ENERGY POLICY

Estonian long-term power scenarios = Eesti pikaajalised elektritootmisstsenaariumid / Elering, Tallinn University of Technology, Ea Energy Analyses. - Tallinn : Elering, 2014. - 59 lk. : ill. - (Eleringi toimetised ; 2014/1 (6)). – Sisaldab bibliogr. - Kokkuvõte eesti keeles.
Märksõnad: elektroenergeetika; elektrienergia tootmine; Eesti; aruanded

KESKKONNAPOLIITIKA
ENVIRONMENTAL POLICY

Tosun, Jale. Environmental policy change in emerging market democracies : Central and Eastern Europe and Latin America compared. - Toronto [etc.] : Toronto University Press, 2013. - XII, 249 lk. : ill. - (Studies in comparative political economy and public policy ; 41.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781442644090 (bound)
Märksõnad: majanduslik areng; keskkonnapoliitika; arenevad turud; võrdlev analüüs; Kesk-Euroopa; Ida-Euroopa; Ladina-Ameerika

RAHANDUS
FINANCE

Tikk, Juta, 1949-. Finantsjuhtimise integreeritud mudel Eesti avaliku sektori organisatsioonide näitel / [juhendajad: Arno Almann, Toomas Haldma]. - Tallinn : EBS Print, 2014. - 215 lk. : ill. - (Doctoral thesis in management ; No. 18.). – Sisaldab autori publikatsioonide loetelu, bibliogr. - Kokkuvõte eesti keeles.
ISBN 9789949944750
Märksõnad: avalik sektor; organisatsioonid; riigiasutused; finantsjuhtimine; majandusarvestus; finantsplaanimine; Eesti; dissertatsioonid

Budget of the United States Government : fiscal year 2015 / produced by the U.S. Government Printing Office. - [Doc. ed.]. - Washington, D.C. : U.S. Government Printing Office, 1972- . - 1 kord aastas. - ( House document).
Märksõnad: riigieelarve; riigirahandus; eelarvepoliitika; Ameerika Ühendriigid; aastaraamatud

Budget of the United States Government: fiscal year 2015 [Elektrooniline teavik] / produced by the U.S. Government Printing Office. - Washington, DC : Executive Office of the President, Office of Management and Budget, 1996- . - 1 kord aastas.
Märksõnad: riigieelarve; riigirahandus; eelarvepoliitika; Ameerika Ühendriigid; aastaraamatud; CD-ROMid

Poltimäe, Helen, 1976-. The distributional and behavioural effects of Estonian environmental taxes / [supervisors: Tiiu Paas, Henrik Klinge Jacobsen]. - Tartu : University of Tartu Press, 2014. - 140, [1] lk. : ill. - (Dissertationes rerum oeconomicarum Universitatis Tartuensis, 49.). -  Sisaldab autori publikatsioonide loetelu, bibliogr. - Kokkuvõte eesti keeles.
ISBN 9789949325481
TÄISTEKST.
Märksõnad: keskkonnamaksud; saastetasud; mõjud; majandustingimused; tulujaotus; majandusanalüüs; keskkonnamajandus; Eesti; dissertatsioonid

ETTEVÕTLUS. TURUNDUS
BUSINESS MANAGEMENT. MARKETING

Eesti tippjuhid 2014 / AS Äripäev. - Tallinn : Äripäev, 2002- . - 1 kord kahe aasta jooksul. - (Eesti majanduse leksikon.). - Sisaldab reg.
ISSN 1736-6666
Märksõnad: tippjuhid; juhid; ettevõtted; biograafialeksikonid; jätkväljaanded; Eesti

Osterwalder, Alexander. Ärimudeli generatsioon : käsiraamat visionääridele, mängureeglite muutjatele ja mässajatele / Alexander Osterwalder ja Yves Pigneur ; tõlkija Riina Vällo ; [toimetaja: Aita Nurga] ; kujundaja: Alan Smith. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, 2014. - 278 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949413461
Märksõnad: ettevõtlus; äriplaanid; äriettevõtted; strateegiline planeerimine; käsiraamatud

Entrepreneurship and management in forestry and wood processing : principles of business economics and management processes / Franz Schmithüsen, Bastian Kaiser, Albin Schmidhauser ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2014. - XXVIII, 497 lk. : ill. - (Routledge explorations in environmental economics ; 42.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415591010
Märksõnad: metsakorraldus; metsamajandus; metsakaubandus; metsavarud; säästev areng; metsatööstus; puidutööstus; puidutöötlemine; ettevõttemajandus; äriprotsessid; arengustrateegiad

Sernovitz, Andy. Word of mouth marketing : how smart companies get people talking /  foreword by Seth Godin ; afterword by Guy Kawasaki. - 3rd ed. - Austin, Tex. : Greenleaf Book Group Press, c2012. - XIX, 215 lk. : ill.
ISBN 9781608323661
Märksõnad: suust-suhu-turundus; turundus; suuline kommunikatsioon

SUHTEKORRALDUS
PUBLIC RELATIONS

Lee, Murray, 1965-. Policing and media : public relations, simulations and communications / Murray Lee and Alyce McGovern. - London ; New York : Routledge, 2014. - XIII, 248 lk. - (New directions in critical criminology ; 4.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415632133 (paperback)
Märksõnad: kriminoloogia; politsei; meedia; suhtekorraldus; uus tehnoloogia; sotsiaalmeedia

TRANSPORT
TRANSPORT

Eesti laevanduse aastaraamat 2014 / Eesti Meremeeste Liit ; toimetanud Enn Kreem. - Tallinn : Sekstant, 1995- . - 1 kord aastas.
ISSN 1406-0817
Märksõnad: laevandus; merendus; Eesti; aastaraamatud

Eesti Maanteemuuseumi aastaraamat 2013 / toimetaja Mairo Rääsk. - [Tartu] : Eesti Maanteemuuseum, 2009- . - 1 kord aastas. - Sisaldab bibliogr.
ISSN 1736-8499
Märksõnad: Eesti Maanteemuuseum; maanteed; teedeehitus; maanteeliiklus; muuseumid; muuseumikogud; Eesti; aastaraamatud

СОЛАС : поправки 2010 и 2011 годов / Международная морская организация. - Лондон : Международная морская организация, 2013. - VII, 39 lk.
ISBN 9789280115420
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; meretransport; ohutus; mereohutus; rahvusvahelised lepingud

STATISTIKA
STATISTICS

Wheelan, Charles. Alasti statistika : koorime andmetelt hirmutava kesta / [tõlkijad Mart Rummo, Vahur Lokk ; toimetaja Ivika Arumäe ; kujundaja Rein Soonsein]. - [Tallinn] : Äripäev, 2014. - 325 lk. : ill. - (Äripäeva raamat.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949523382 (köites)
Märksõnad: statistika; matemaatiline statistika

POLIITIKA. POLITOLOOGIA
POLITICS. POLITICAL SCIENCE

EESTI POLIITIKA
ESTONIAN POLITICS

Ansip, Andrus, 1956-. Pühendumus : artiklid ja kõned / [kaanekujundus: Asko Künnap ; kaanefoto autor: Kaupo Kikkas]. - Tallinn : Reformierakond : Liberalismi Akadeemia, 2014. - 384 lk., 8 l. ill., portr.
ISBN 9789949335848 (köites)
Märksõnad: Ansip, Andrus, 1956-; Eesti Reformierakond; poliitikud; peaministrid; majandusministrid; linnapead; poliitika; Eesti; kõned

Eesti NATO lugu 1991-2004 / koostanud [ja toimetanud] Lauri Lindström ja Henrik Praks ; [tõlkijad Margus Enno ja Hille Saluäär ; eessõna: Toomas Hendrik Ilves ; kujundaja Rein Seppius]. - Tallinn : Eesti NATO Ühing : Aade AV, 2014. - 279 lk. : ill., portr. – Sisaldab bibliogr. - Osa teksti inglise keeles.
ISBN 9789949335381 (köites)
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; liitumine; rahvusvaheline koostöö; kaitsepoliitika; julgeolekupoliitika; poliitiline ajalugu; Eesti; 1990-ndad; 2000-ndad; mälestused; artiklikogumikud

Euroopa Parlamendi valimiste käsiraamat 2014 / Vabariigi Valimiskomisjon. - [Tallinn] : Vabariigi Valimiskomisjon, 2014. - 160 lk. : ill.
Märksõnad: Euroopa Parlament; parlamendivalimised; hääletamine; korraldamine; valimiskomisjonid; valimisõigus; Eesti; seadused; õigusaktid; käsiraamatud

Helme, Mart, 1949-. Poliitikast ja sõjast / [toimetaja Mai Luht]. - [Tallinn] : Kunst, c2014. - 222, [1] lk.
ISBN 9789949486724 (köites)
Märksõnad: poliitika; rahvusvaheline poliitika; poliitiline ajalugu; ajalugu; sõjad; Eesti; ettekanded; mõtisklused; artiklikogumikud

Iseseisvusmanifest : artikleid, dokumente ja mälestusi / Rahvusarhiiv ; [koostajad Tõnu Tannberg ja Ago Pajur ; toimetaja Katre Kaju ; kujundanud Kalle Müller]. - Tartu : Rahvusarhiiv, 2014. - 373 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9789985858851 (köites)
Märksõnad: Kukk, Juhan, 1885-1942; Peterson, Ferdinand, 1887-1979; Juhtund, Johan, 1891-1942; Põdder, Ernst, 1879-1932; Veiler, Aleksander, 1887-1950; Jans, Johan, 1880-1941; Jürima, August, 1887-1942; Kuusner, Hugo, 1887-1942; Järve, Jaan, 1894-1945; Jürvetson-Jürimäe, Maria, 1881-1967; Lüüs, Aadu, 1878-1967; Devis, Artur, 1886-1942; Kann, Peeter, 1883-1943; Lintrop, Jaan, 1885-1962; Juhkam, Mihkel, 1884-1942; Aviksoo, Heinrich, 1880-1942; Treufeldt, Jaan, 1888-1979; Süvalep, Arnold, 1888-1968; Talts, Gustav, 1887-1941; Käsebier, Tõnis, 1885-1936; Eesti. Ajutine Maanõukogu. Vanematekogu; Eestimaa Päästekomitee; Eesti iseseisvusmanifest (1918); vabadusliikumine; iseseisvumine; iseseisvus (pol.); manifestid; poliitiline ajalugu; Eesti; 1910-ndad; artiklikogumikud; dokumendid; allikapublikatsioonid; mälestused

Ojuland, Kristiina, 1966-. Dekaad : kümme aastat NATOs ja Euroopa Liidus / [toimetajad: Anu Kikas ... jt. ; kaanefoto: Ülo Josing]. - [Ihasalu] : K. Ojuland, c2014. - 176 lk. : ill. - Osa teksti inglise keeles.
ISBN 9789949337132
Märksõnad: Euroopa Liit; Euroopa Parlament; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; Ojuland, Kristiina, 1966-; Eesti; poliitikud; poliitiline tegevus; poliitika; välispoliitika; rahvusvaheline poliitika; rahvusvahelised suhted; artiklid (meedia); artiklikogumikud; kõned

Sokk, Henn. Konstantin Päts ja Järvamaa. - Paide : Konstantin Pätsi Muuseum, 2014. - 51, [1] lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949335466
Märksõnad: Päts, Konstantin, 1874-1956; poliitikud; presidendid; poliitiline tegevus; visiidid; kultuurielu; kodulugu; Järvamaa; Eesti; 1910-ndad; 1920-ndad; 1930-ndad

Tallinna kaheksas linnavolikogu = The eighth Tallinn City Council = Таллиннское восьмое городское собрание / [koostaja Ester Šank ; tõlkijad Reet Klooren, Natalia Vaino ; eessõna: Toomas Vitsut ; kujundaja Ott Rammo ; fotod: Albert Truuväärt ... jt.]. - Tallinn : Tallinna Linnavolikogu Kantselei, 2014. - 80 lk. : ill., portr. - Rööptekst inglise ja vene keeles.
ISBN 9789949336142 (köites)
Märksõnad: rööptekstid; Tallinna Linnavolikogu; linnavolikogud; haldusajalugu; Tallinn

DEMOKRAATIA
DEMOCRACY

Citizenship and security : the constitution of political being / edited by Xavier Guillaume and Jef Huysmans. - London ; New York : Routledge, 2013. - XII, 232 lk. : ill. - (PRIO new security studies.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415668996 (pbk.)
Märksõnad: kodakondsus; sisserändajad; sotsiaalne integratsioon; inimõigused; riiklik julgeolek; artiklikogumikud

Coburn, Noah. Derailing democracy in Afghanistan : elections in an unstable political landscape / Noah Coburn and Anna Larson. - New York : Columbia University Press, c2014. - XVIII, 284 lk. : ill., kaart. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780231166201 (cloth : alk. paper)
Märksõnad: valimised; parlamendivalimised; presidendivalimised; hääletamine; vägivald; demokratiseerimine; rahvusvaheline abi; interventsioonid; Afganistan; 21. saj. algus

Cohen, Cathy J., 1961-. Democracy remixed : [black youth and the future of American politics]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, c2010. - VIII, 281 lk. : ill. - (Transgressing boundaries.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199896264
Märksõnad: noored; afroameeriklased; hoiakud; eluolu; poliitika; Ameerika Ühendriigid

Presidents, oligarchs and bureaucrats : forms of rule in the post-Soviet space / edited by Susan Stewart ... [et al.]. - Farnham, UK ; Burlington, VT : Ashgate, 2012. - XVII, 258 lk. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781409412502 (hbk. : alk. paper)
Märksõnad: poliitilised süsteemid; valitsemisvormid; autoritaarsed režiimid; totalitarism; demokraatia; presidentaalne demokraatia; demokratiseerimine; poliitilised muutused; Rooside revolutsioon, 2003; Oranž revolutsioon, 2004; poliitika; postsotsialistlikud riigid; juhtumiuuringud; Venemaa; Ukraina; Gruusia; Kesk-Aasia; Kasahstan; Kõrgõzstan; artiklikogumikud

KÕRGEMAD RIIGIVÕIMU- JA VALITSEMISORGANID
PARLIAMENTS. GOVERNMENTS

Brown, Ian. Regulating code : good governance and better regulation in the information age / Ian Brown and Christopher T. Marsden. - Cambridge, Mass. ; London : The MIT Press, 2013. - XIX, 267 lk. - (Information revolution and global politics.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780262018821
Märksõnad: arvutivõrgud; programmeerimiskeeled; Internet; valitsemine; õigusloome;

Legislatures of small states : a comparative study / edited by Nicholas D.J. Baldwin. - London ; New York : Routledge, 2013. - X, 216 lk. : ill. - (Library of legislative studies.). – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415538336 (hardback)
Märksõnad: seadusandlik võim; parlamendid; parlamentarism; poliitilised süsteemid; väikeriigid; võrdlev analüüs; võrdlev poliitika; Vaikse ookeani maad; Kariibi mere maad; Euroopa; Liechtenstein; Lesotho; Malta; Svaasimaa; Bermuda; Gibraltar; Guernsey; Jersey; Man (saar); Hongkong; Nunavut; Šotimaa; artiklikogumikud

Ringe, Nils. Bridging the information gap : legislative member organizations as social networks in the United States and the European Union / Nils Ringe and Jennifer Nicoll Victor ; with Christopher J. Carman. - Ann Arbor, Md. : University of Michigan Press, 2013. - XI, 274 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780472118809 (cloth : alk. paper)
Märksõnad: parlamendid; seadusandlik võim; õigusloome; sotsiaalsed võrgustikud; avalik haldus; sotsiaalsed aspektid; poliitiline sotsioloogia; võrdlev analüüs; Ameerika Ühendriigid; Euroopa Liidu maad

PARTEID JA LIIKUMISED
POLITICAL PARTIES. MOVEMENTS

Cabada, Ladislav. Party systems in East Central Europe / Ladislav Cabada, Vít Hloušek, and Petr Jurek. - Lanham, Md. [etc.] : Lexington Books, 2014. - XI, 207 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780739182765 (cloth : alk. paper)
Märksõnad: parteisüsteemid; parteid; valitsused; poliitiline ajalugu; postsotsialistlikud riigid; Ida-Euroopa; Kesk-Euroopa; 19. saj. 2. pool; 20. saj; 21. saj. algus

Gauja, Anika. The politics of party policy : from members to legislators. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - VIII, 259 lk. : ill. - (Understanding governance.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780230283459
Märksõnad: Leiboristlik Partei (Suurbritannia); Austraalia Tööpartei; Uus-Meremaa Tööpartei; parteid; liikmeskond; poliitiline juhtimine; parlamendid; parlamendiliikmed; kultuuridevahelised uuringud; võrdlev poliitika; Suurbritannia; Austraalia; Uus-Meremaa

Kaarbo, Juliet. Coalition politics and cabinet decision making : a comparative analysis of foreign policy choices. - Ann Arbor, Mich. : The University of Michigan Press, 2013. - XI, 340 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780472035465
Märksõnad: koalitsioonivalitsused; koalitsioonid; otsustamine; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; võrdlev analüüs; võrdlev poliitika; Holland; Jaapan; Türgi

Understanding European movements : new social movements, global justice struggles, anti-austerity protest / edited by Christina Flesher Fominaya and Laurence Cox. - London ; New York : Routledge, 2013. - XIX, 263 lk. : ill. - (Routledge advances in sociology ; 103.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781138025462
Märksõnad: sotsiaalsed liikumised; protestiliikumised; meeleavaldused; lähiajalugu; juhtumiuuringud; Euroopa; Prantsusmaa; Itaalia; Rumeenia; Ungari; Saksamaa; Island; Hispaania; Kreeka; Suurbritannia; Iirimaa; Taani; 20. saj. 2. pool; 21. saj. algus; artiklikogumikud

AVALIK HALDUS
PUBLIC MANAGEMENT

Governance and public management : strategic foundations for volatile times / edited by Charles Conteh, Thomas J. Greitens ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2014. - XX, 187 lk. : ill. - (Routledge critical studies in public management ; 17.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415704625 (hardback)
Märksõnad: avalik haldus; valitsemine; haldusjuhtimine; strateegiad; artiklikogumikud

The SAGE handbook of public administration / edited by B. Guy Peters and Jon Pierre. - Concise 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2012, 2014. - XXIII, 689 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781446295809 (pbk.)
Märksõnad: avalik haldus; haldusjuhtimine; käsiraamatud

SOTSIAALPOLIITIKA
SOCIAL POLICY

Changing social risks and social policy responses in the Nordic welfare states / edited by Ivan Harsløf and Rickard Ulmestig. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XV, 295 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781137267184
Märksõnad: sotsiaalne keskkond; sotsiaalsed muutused; riskitegurid; struktuurne tööpuudus; ettevõtlus; sisseränne; üksikvanemad; sotsiaalpoliitika; heaoluriik; sotsiaalkaitse; Põhjamaad; artiklikogumikud

Desai, Murli. The paradigm of international social development : ideologies, development systems and policy approaches. - New York ; London : Routledge, 2014. - XVI, 359 lk. - (Routledge studies in development and society ; 35.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415854405 (hbk.)
Märksõnad: sotsiaalne areng; paradigmad; sotsiaalkaitse; sotsiaalpoliitika; sotsiaalteenused; valitsusvälised organisatsioonid; sotsiaaltöö; võrdlev analüüs

The making of ageing policy : theory and practice in Europe / edited by Rune Ervik, Tord Skogedal Lindén. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2013. - XI, 288 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781781952474 (hardback)
Märksõnad: eakad; sotsiaalhoolekanne; pikaajaline hooldus; eakate poliitika; sotsiaalpoliitika; pensionipoliitika; juhtumiuuringud; Euroopa; artiklikogumikud

RIIKIDE POLIITIKA. EUROOPA
NATIONAL POLITICS. EUROPE

Döşemeci, Mehmet. Debating Turkish modernity : civilization, nationalism, and the EEC. - New York : Cambridge University Press, 2013. - XI, 231 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781107044913 (hardback)
Märksõnad: Euroopa Majandusühendus; liitumine; rahvuslus; rahvusvahelised suhted; poliitiline ajalugu; lähiajalugu; Türgi; Euroopa; 20. saj. 2. pool

Самородний, Олег, 1961-. Соотечественники Кремля / [дизайн обложки Калли Самородни]. - Кярдла : О. Самородний, 2014. - 287 lk. : ill., portr. - Sisaldab reg.
ISBN 9789949336371
Märksõnad: venelased; venekeelsed; rahvussuhted; sisepoliitika; mõjud; rahvusvahelised suhted; Eesti; Venemaa; 1990-ndad; 21. saj. algus

RIIKIDE POLIITIKA. AASIA
NATIONAL POLITICS. ASIA

Shinoda, Tomohito, 1960-. Contemporary Japanese politics : institutional changes and power shifts. - New York : Columbia University Press, 2013. - XVII, 328 lk. : ill. - (Contemporary Asia in the world.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780231158534 (pbk. : alk. paper)
Märksõnad: Jaapani Liberaal-Demokraatlik Partei; Jaapani Demokraatlik Partei; parteid; poliitika; poliitilised muutused; poliitilised reformid; haldusreformid; valimised; poliitiline juhtimine; poliitiline ajalugu; Jaapan

Understanding North Korea : indigenous perspectives / edited by Han Jong-Woo and Jung Tae-hern ; [contributors: Kee Kwang-seo ... [et al.]]. - Lanham [etc.] : Lexington Books, 2014. - XIV, 414 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780739179208 (cloth : alk. paper)
Märksõnad: poliitilised süsteemid; poliitika; majanduspoliitika; sotsiaalpoliitika; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; lähiajalugu; Põhja-Korea; Ameerika Ühendriigid; Hiina; Lõuna-Korea; Ida-Aasia; artiklikogumikud

RIIKIDE POLIITIKA. PÕHJA-AMEERIKA
NATIONAL POLITICS. NORTH AMERICA

Perspectives on presidential leadership : an international view of the White House / edited by Michael Patrick Cullinane, Clare Frances Elliott. - New York ; London : Routledge, 2014. - XIX, 234 lk. - (Routledge research in American politics and governance ; 15.).
ISBN 9780415857703
Märksõnad: Washington, George, 1732-1799; Adams, John Quincy, 1767-1848; Lincoln, Abraham, 1809-1865; Johnson, Andrew, 1808-1875; Roosevelt, Theodore, 1858-1919; Harding, Warren Gamaliel, 1865-1923; Roosevelt, Franklin Delano, 1882-1945; Truman, Harry S., 1884-1972; Johnson, Lyndon B., 1908-1973; Reagan, Ronald, 1911-2004; Bush, George, 1924-; Clinton, Bill, 1946-; Obama, Barack, 1961-; presidendid; poliitiline juhtimine; presidendivalimised; poliitiline ajalugu; juhtumiuuringud; Ameerika Ühendriigid; artiklikogumikud

RAHVUSVAHELISED SUHTED
INTERNATIONAL RELATIONS

Border encounters : asymmetry and proximity at Europe's frontiers / edited by Jutta Lauth Bacas and William Kavanagh. - New York ; Oxford : Berghahn, 2013. - X, 292 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781845453961 (hardback : alk. paper)
Märksõnad: Schengeni leping (1985); piirialad; piiriülene koostöö; riigipiirid; piirikontroll; ränne (demogr.); juhtumiuuringud; Euroopa; artiklikogumikud

Borders and border regions in Europe : changes, challenges and chances / Arnaud Lechevalier, Jan Wielgohs (eds.). - Bielefeld : Transcript, 2013. - 269 lk. : ill. - (Political science ; vol. 15.). – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9783837624427 (pbk.)
Märksõnad: piirialad; territoriaalne ühtekuuluvus; piiriülene koostöö; rahvusvahelised suhted; riigipiirid; piirikontroll; poliitiline ajalugu; Euroopa; Euroopa Liidu maad; Poola; Saksamaa; 20. saj; 21. saj. algus; artiklikogumikud

Chubb, Danielle L. Contentious activism & inter-Korean relations. - New York : Columbia University Press, c2014. - XVI, 272 lk. - (Contemporary Asia in the world.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780231161367 (cloth : alk. paper)
Märksõnad: ülestõusud; poliitilised muutused; demokratiseerimine; liitumine; inimõigused; rahvusvahelised suhted; poliitiline ajalugu; lähiajalugu; Lõuna-Korea; Põhja-Korea; 20. saj. lõpp; 21. saj. algus

Karakatsanis, Leonidas. Turkish-Greek relations : rapprochement, civil society and the politics of friendship. - London ; New York : Routledge, 2014. - XXI, 283 lk. : ill. - (Routledge advances in Mediterranean studies.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415730457 (hardback : alk. paper)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; kultuurisuhted; intellektuaalne koostöö; kodanikuühiskond; Türgi; Kreeka

Moltz, James Clay. Crowded orbits : conflict and cooperation in space. - New York : Columbia University Press, 2014. - VIII, 226 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780231159128 (cloth)
Märksõnad: rahvusvahelised suhted; universum; relvastuskontroll; julgeolek; kosmonautika; rahvusvaheline koostöö; diplomaatia; Ameerika Ühendriigid; Venemaa; Jaapan

Pamment, James. New public diplomacy in the 21st century : a comparative study of policy and practice. - London ; New York : Routledge, 2013. - XI, 165 lk. - (Routledge new diplomacy studies.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781138789371 (pbk.)
Märksõnad: välispoliitika; rahvusvahelised suhted; avalik diplomaatia; meedia; poliitiline kommunikatsioon; võrdlevuuringud; Ameerika Ühendriigid; Suurbritannia; Rootsi

Routledge handbook of political islam / edited by Shahram Akbarzadeh. - London ; New York : Routledge, 2012. - XV, 321 lk. - (Routledge handbooks.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415484732 (hardback)
Märksõnad: Islami vennaskond; Hamas (usulis-poliitiline liikumine); Hezbollah (organisatsioon); Hizb at-Tahrīr (panislamistlik partei); islamism; poliitika; poliitilised liikumised; poliitiline filosoofia; Araabia-Iisraeli konflikt; terrorism; terrorismivastane võitlus; islamimaad; Lähis-Ida; Liibanon; Iraan; Saudi Araabia; Kesk-Aasia; Türgi; Pakistan; Indoneesia; käsiraamatud

Shadian, Jessica Michelle. The politics of arctic sovereignty : oil, ice and Inuit governance. - London ; New York : Routledge, 2014. - XIX, 252 lk : ill. - (Routledge advances in international relations and global politics ; 115.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780415640350 (hardback)
Märksõnad: Arktika Nõukogu; Inuitide Polaarühingu Nõukogu; inuitid; põlisrahvastik; rahvuslik enesemääramine; õiguslik seisund; rahvusvaheline õigus; iseseisvus (pol.); rahvusvahelised suhted; geopoliitika; keskkonnapoliitika; nafta; valitsemine; Arktika; Kanada; Alaska; Gröönimaa

VÄLISPOLIITIKA
FOREIGN POLICY

Foreign policy and maritime security of India / edited by K. S. Pavithran. - New Delhi : New Century Publications, c2013. - XIII, 317 lk. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9788177083514
Märksõnad: välispoliitika; merendus; rahvuslikud huvid; mereohutus; energiajulgeolek; India; India ookean; artiklikogumikud

Malone, David, 1954-. Does the elephant dance? : contemporary Indian foreign policy. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - XXII, 425 lk. : kaart. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780199661275
Märksõnad: välispoliitika; rahvusvahelised suhted; multilateralism; majandus; India

Marolov, Dejan. Republic of Macedonia foreign policy : diplomacy in the Middle of the Balkans. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, c2013. - [IX], 138, [1] lk. : ill. - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781443851398
Märksõnad: Euroopa Liit; välispoliitika; iseseisvumine; poliitiline ajalugu; Makedoonia; Ameerika Ühendriigid; Albaania; Serbia; Kosovo; Bulgaaria; Kreeka; 1990-ndad; 21. saj. algus.

Shifting priorities in Russia's foreign and security policy / edited by Roger E. Kanet and Rémi Piet. - Farnham ; Burlington, Vt. : Ashgate, c2014. - XVI, 236 lk. : kaart. - (Global interdisciplinary studies series.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781409454151 (hardback : alk. paper)
Märksõnad: Putin, Vladimir, 1952-; rahvusvahelised suhted; välispoliitika; riiklik julgeolek; kaitsepoliitika; Venemaa; Euroopa; Ameerika Ühendriigid; Aasia; Lähis-Ida; 21. saj. algus; artiklikogumikud

Soviet Union / [Department of State, Office of the Historian, Bureau of Public Affairs] ; editor: Melissa Jane Taylor ; general editor: Adam M. Howard. - Washington : United States Government Printing Office, 2013. - XXXIII, 973 lk. - (Foreign relations of the United States, 1977-1980 ; Vol. 6.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9780160921704
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid. Riigidepartemang; välispoliitika; rahvusvahelised suhted; diplomaatilised suhted; külm sõda; Ameerika Ühendriigid; NSV Liit; 1970-ndad; läkitused; memorandumid; telegrammid; dokumendid; allikapublikatsioonid

JULGEOLEKUPOLIITIKA
SECURITY POLICY

Beschloss, Michael R., 1955-. Kõige kõrgemal tasandil : külma sõja lõpu telgitagused. I osa / Michael R. Beschloss, Strobe Talbott ; inglise keelest tõlkinud Marja Liidja ; [kaane kujundanud Reet Helm ; toimetanud Anneli Sihvart]. - Tallinn : Ersen, 2014. - 302, [1] lk.
ISBN 9789949255108
Märksõnad: Bush, George, 1924-; Gorbatšov, Mihhail, 1931-; rahvusvahelised suhted; välispoliitika; külm sõda; poliitilised muutused; riigipead; presidendid; poliitiline ajalugu; Ameerika Ühendriigid; NSV Liit; 1980-ndad; 1990-ndad

Food security : the role of Asia and Europe in production, trade, and regionalism / EU-Asia Dialogue ; [editors: Wilhelm Hofmeister ... [et al.]]. - Singapore : Konrad-Adenauer Stiftung, Regional Programme Political Dialogue Asia [etc.], 2014. - 169 lk. : ill. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789810790967
Märksõnad: toidujulgeolek; toiduvarud; põllumajandustoodang; põllumajandussaadused; kaubandus; regionalism; Euroopa; Aasia

SÕJANDUS
MILITARY AFFAIRS

Beevor, Antony, 1946-. Stalingrad / inglise keelest tõlkinud Vello Lään ; [toimetanud Kristiina Ainelo ; kujundanud Kutt Niinepuu]. - [Tallinn] : Tänapäev, 2014. - 375 lk., 8 l. ill. : ill., kaart. – Sisaldab bibliogr.
ISBN 9789949275328 (köites)
Märksõnad: sõjaajalugu; Teine maailmasõda, 1939-1945; Suur Isamaasõda, 1941-1945; Stalingradi lahing, 1942-1943; sõjategevus; sõjalised operatsioonid; NSV Liit; Saksamaa; Volgograd

Mehena meeste ridadesse! / [peatoimetaja Merike Jürjo ; eessõnad: Meelis Kiili, Silver Tamm ; kujundaja Marju Veermäe]. - [Tallinn : Kaitseliit], c2013. - 296 lk. : ill., portr. - Sisaldab reg.
ISBN 9789949944309 (köites)
Märksõnad: Eesti. Kaitseliit; Noored Kotkad; riigikaitseorganisatsioonid; noorteorganisatsioonid; skautlus; ajalugu; Eesti

Caverley, Jonathan D. Democratic militarism : voting, wealth, and war. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - XVI, 306 lk. : ill. - (Cambridge studies in international relations ; 131.). - Sisaldab bibliogr., reg.
ISBN 9781107667372 (pbk)

Märksõnad: poliitika; sõda; demokraatia; militarism; sõjalised kulud; kaitsekulutused; avalik arvamus; Vietnami sõda, 1946-1975; Liibanoni sõda, 2006 


 digitaalarhiiv digar