Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Infoteaduste uudiskirjanduse nimestik 2014-2/3

Üldküsimused | Raamatuteadus | Infoteadus | Infopädevus. Infootsing. Infokäitumine | Raamatukogundus | Raamatukogude ajalugu | Raamatukoguhooned ja sisustus | Raamatukogutöötajad. Infospetsialistid. Haridus ja täienduskoolitus | Raamatukogutüübid | Raamatukogude juhtimine | Kogude arendamine. Kataloogimine. Liigitamine ja märksõnastmine | Kogud. Säilitamine. Digiteerimine. Digitaalraamatukogud | Lugejateenindus. Infoteenindus | Infotehnoloogia raamatukogus. Internet. Veeb | Bibliograafia | Lugemine

 

RAAMATUTEADUS

The book : a global history / edited by Michael F. Suarez, S.J. and H. R. Woudhuysen. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - xx, 748 lk. : ill. - Bibliograafia peatükkide lõpus. - Register lk. [717]-748. – TLÜAR.
ISBN 9780199679416 (köites)
Märksõnad: raamatuajalugu

Fraser, James Howard. Publishing and Book Design in Latvia : a re-discovery : [Latvian-language publishing, Russian-language publishing, publishing in the Jewish community, German-language publishing] / James H. Fraser ; editor: Raimonds Briedis. - [Rīga : Neputns, 2014]. - 334 lk. : ill., kaart. - Sisaldab bibliogr., reg. – RR.
ISBN 9789934512186
Märksõnad: kirjastajad ; kirjastused ; kirjastamine ; raamatukunst ; raamatuillustratsioon ; raamatukujundus ; ajakirjakujundus ; ajalugu ; kunstiajalugu ; Läti

Uses of the written word in medieval towns : medieval urban literacy II / edited by Marco Mostert and Anna Adamska. - Turnhout : Brepols, c2014. - xx, 453 lk. : ill. – (Utrecht studies in medieval literacy ; 28). - Sisaldab bibliograafiat. – TÜR.
ISBN 9782503549606 (köites)
Märksõnad: linnad ; keskaeg ; kirjaoskus ; kommunikatsioon ; keeleajalugu ; kultuuriajalugu ; raamatuajalugu ; interdistsiplinaarsed uuringud ; Euroopa ; raamatukaubandus ; artiklikogumikud

К 500-летию начала книгопечатания у южных славян : мемориальный сборник / составитель Вл. Глудков. - Москва : [б.и.], 1994. - 113 lk., [5] l. ill. - Sisaldab bibliograafiat. - Tekst vanaslaavi keeles. – TÜR.
Märksõnad: trükised ; lõunaslaavi keeled ; vanaslaavi keel ; trükindus ; ajalugu ; raamatuajalugu ; 15.-16. saj ; juubeliväljaanded

 

INFOTEADUS

Chowdhury, Gobinda G. Sustainability of scholarly information / G. G. Chowdhury. - London : Facet, 2014. - XIV, 231 lk. : ill. - Bibliogr. peatükkide lõpus, sisaldab reg. – RR.
ISBN 9781856049566
Märksõnad: digitaalinformatsioon ; jätkusuutlikkus ; juurdepääs infole ; avatud juurdepääs ; infosüsteemid ; infoteenindus ; infohaldus ; digitaalraamatukogud

 

INFOPÄDEVUS. INFOOTSING. INFOKÄITUMINE

Kronqvist-Berg, Maria. Social media and public libraries : exploring information activities of library professionals and users / Maria Kronqvist-Berg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 2014. - 250 lk. : ill. - Dissertatsioon, Åbo Akademi, Handelshögskolan, 2014. - Resümee rootsi keeles. - Sisaldab bibliograafiat. – RR, TLÜAR, TÜR.
ISBN 9789517657303
Märksõnad: raamatukogud ; rahvaraamatukogud ; veeb 2.0 ; sotsiaalmeedia ; raamatukoguhoidjad ; lugejad ; infokäitumine ; dissertatsioonid

 

RAAMATUKOGUNDUS

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat 2012/24. Tallinn : Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, 2014. – 160 lk. : ill. - Sisaldab bibliograafiat. - Kokkuvõtted inglise keeles. – RR, TLÜAR, TTÜR, TÜR.
ISSN 1406-0876
Märksõnad: Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing ; raamatukogundus ; raamatukoguteadus ; raamatukoguhoidjad ; kutseorganisatsioonid ; raamatukoguühingud ; Eesti ; aastaraamatud

Allison, Dee Ann. The patron-driven library : a practical guide for managing collections and services in the digital age / Dee Ann Allison. - Oxford [etc.] : Chandos, 2013. - xxii, 352 lk. : ill. – (Chandos information professional series, 2052-210X). - Sisaldab bibliogr., reg. – RR, TÜR.
ISBN 9781843347361
Märksõnad: raamatukogud ; raamatukogufondid ; digitaalkogud ; kogude arendamine ; raamatukoguteenindus ; e-kirjastamine ; infopädevus ; raamatukoguhoidjad ; raamatukoguhooned

 

RAAMATUKOGUDE AJALUGU

Põltsamaa raamatukogud : A. W. Hupeli aegadest 21. sajandisse / [koostajad: Rutt Rimmel, Siiri Õunap ; toimetajad Riina Mägi, Rutt Rimmel, Siiri Õunap ; kujundaja: Riina Soom]. - Põltsamaa] : Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu, 2014. - 323 lk. : ill., portr. - Sisaldab bibliograafiat ja registrit. – RR, TLÜAR, TÜR.
ISBN 9789949338108 (köites)
Märksõnad: Hupel, August Wilhelm, 1737-1819 ; Põltsamaa Lugemise Ring ; Põltsamaa Haridusselts ; Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu (Põltsamaa) ; raamatukogud ; lugemisringid ; raamatukogude ajalugu ; Põltsamaa ; Jõgevamaa ; 18. saj. 2. pool ; 19. saj. ; 20. saj. ; 21. saj. algus

 

RAAMATUKOGUTÜÜBID

Eesti Rahvusraamatukogu aastaraamat 2013 = National Library of Estonia yearbook 2013. - Tallinn : Eesti Rahvusraamatukogu, [2014. – 26 lk.: ill.] – Lisa: Eesti Rahvusraamatukogu strateegilised eesmärgid 2014-2018. - Rööptekst inglise keeles. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. - RR, TLÜAR, TTÜR, TÜR.
ISSN 1736-4418
Märksõnad: Eesti Rahvusraamatukogu ; rahvusraamatukogud ; Estonica kogu ; Eesti ; aruanded ; aastaraamatud

Annual report 2013 / Boris Yeltsin Presidential Library. - St. Petersburg : Boris Yeltsin Presidential Library, [2014. – 112 lk. : ill.] – RR.
Märksõnad: Boris Jeltsini nimeline Presidendiraamatukogu ; rahvusraamatukogud ; Venemaa ; aruanded ; jätkväljaanded

Carlsson, Hanna. Den nya stadens bibliotek : om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek / Hanna Carlsson. - Lund : Faculty of Humanities, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, 2013. - 209, [1] lk. : ill. – (Lund studies in arts and cultural sciences, 2001-7529 ; 3). - Doktoritöö: Lunds universitet, 2013. - Sisaldab bibliogr. – RR.
ISBN 9789174736915
Märksõnad: Malmö Linnaraamatukogu ; rahvaraamatukogud ; linnaraamatukogud ; raamatukoguteenindus ; arengustrateegiad ; elektrooniline meedia ; digitaaltehnoloogiad ; organisatsioonimuutused ; kultuuripoliitika ; Malmö ; Rootsi ; dissertatsioonid

Jahresbericht 2013 / Deutsche Nationalbibliothek. - Frankfurt am Main ; Leipzig : Deutsche Nationalbibliothek, 2014. – 82 lk. : ill. - Kättesaadav ka võrguteavikuna. – RR.
ISSN 1864-2640
Märksõnad: Deutsche Bibliothek ; Saksa Rahvusraamatukogu ; rahvusraamatukogud ; Saksamaa ; aruanded ; aastaraamatud

Lithuanian public libraries : preserving, creating, cooperating / [editor:] County Public Libraries Association, [in cooperation with:] Lithuanian Librarians' Association ; [compiled by Gerda Putnaitė ... [et al.] ; translated by Loreta Dapkienė ; edited by: Laima Pačebutienė]. - [Vilnius] : County Public Libraries Association : Lithuanian Librarians' Association, 2012. - 131, [1] lk. : ill. - Bibliogr. joonealustes märkustes. – RR.
ISBN 9789986314097
Märksõnad: rahvaraamatukogud ; raamatukogufondid ; kogud ; koostöö ; raamatukogundus ; regioonid ; Leedu ; teatmikud

Polish libraries 2013 / National Library of Poland. - Warsaw : National Library of Poland, 2013. – 263 lk. : ill. – RR.
ISSN 2300-9217
Märksõnad: raamatukogud ; raamatukogundus ; Poola ; aastaraamatud

Rocznik Biblioteki Narodowej XLIV = The National Library year-book XLIV. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2013. – 360 lk. : ill. - Sisukord ka inglise keeles. – RR.
ISSN 0083-7261
Märksõnad: Poola Rahvusraamatukogu ; rahvusraamatukogud ; raamatukoguteadus ; Poola ; aastaraamatud

Библиотеки Белоруси в цифрах и фактах (1991-2011) / Национальная библиотека Беларуси ; [составители: Л. Г. Кирюхина и др.]. - Минск : [Национальная библиотека Беларуси], 2012. - 66 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr. – RR.
ISBN 9789856879862
Märksõnad: raamatukogud ; raamatukogundus ; Valgevene ; statistilised andmed

 

KOGUDE ARENDAMINE. KATALOOGIMINE. LIIGITAMINE JA MÄRKSÕNASTMINE

Sheehan, Kate. The ebook revolution : a primer for librarians on the front lines / Kate Sheehan. - Santa Barbara [etc.] : Libraries Unlimited, 2013. - xiii, 146 lk. : ill. - Sisaldab bibliogr. (lk. [121]-141) ja reg. – RR.
ISBN 9781610691833 (pbk.)
Märksõnad: e-raamatud ; e-teavikud ; e-lugerid ; raamatukogufondid ; raamatukogud ; komplekteerimine ; e-kirjastamine ; raamatukaubandus ; arengusuunad

 

INFOTEHNOLOOGIA RAAMATUKOGUS. INTERNET. VEEB

Users' perceptions of the benefits of information and communication technologies in public libraries in Lithuania : final research report 2013 = Vartotojų nuomonė apie informacinių ir komunikacinių technologijų naudą Lietuvos viešosiose bibliotekose : 2013 m. tyrimo ataskaita / [authors: Susannah Quick, Gillian Prior ... [et al.] ; editors: Giedrė Čistovienė, Ineta Krauls]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2013. - 24, 24 lk. : ill. – Tirelraamat. - Bibliogr. joonealustes märkustes. - Rööptekst leedu keeles. – RR.
ISBN 9786094050848
Märksõnad: raamatukogud ; rahvaraamatukogud ; infoteenindus ; külastajad ; infotehnoloogia ; kommunikatsioonitehnoloogia ; arvutid ; kasutamine ; õppimine ; uuringud ; Leedu ; aruanded

 

LUGEMINE

Reading in changing society / [University of Tartu Press ; introduction and] edited by Marju Lauristin and Peeter Vihalemm ; [cover design Kalle Paalits]. - Tartu : University of Tartu Press, 2014. - 210 lk. : ill. – (Studies in reading and book culture, 2382-6673 ; 2). - Bibliograafia artiklite lõpus. – RR, TLÜAR, TTÜR, TÜR.
ISBN 9789949325757
Märksõnad: Tallinna Keskraamatukogu ; Eesti Rahvusraamatukogu ; Prima Vista, Tartu kirjandusfestival ; lugemine ; lugemisharjumused ; elulaad ; raamatukogud ; e-raamatud ; perioodikaväljaanded ; digitaalkogud ; kirjandusfestivalid ; lugemise uurimine ; Eesti ; Rootsi ; Läti ; konverentsikogumikud

 

 


 digitaalarhiiv digar