VIII INFOPOLIITIKA FOORUM
Kodaniku roll seadusloomes. Kas minu sõna maksab?

5. novembril 2014 kell 13 Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis

ESINEJAD

Alari Rammo on Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja suhtekorralduse hariduse saamise järel töötanud igas sektoris ja alates 2004. aastast tegev Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidus, viimasel ajal keskendunud huvikaitsetegevuste juhtimisele ja vabaühenduste nõustamisele. 2013. aastal kaitses ta õigusteaduse magistrikraadi. Vabatahtlikuna töötab Alari kino ja teatriga tegelevates MTÜdes ning juhib oma korteriühistut Kalamajas.

Hille Hinsberg on Praxises töötamise ajal juhtinud kodanikuühiskonna arengu, valitsemiskultuuri parendamise ja infoühiskonna teemadega seotud projekte. Muu hulgas on ta vedanud Valitsemise Valvurite võrgustikku ning loonud riigieelarvet visualiseeriva veebilehe. Hille oli üks Rahvakogu eestvedajaist. Ta esineb kodanike osalemise ja hea valitsemise teemalistel konverentsidel nii Eestis kui mitmel pool maailmas. Ta on Avatud Valitsemise Partnerluse sõltumatu hindaja ning Eesti ja Põhjamaade avaandmete kogukonna aktiivne liige ning vabatahtlikuna tegev Teeme Ära liikumises, EMSLi ja sotsiaalsete ettevõtete kasvulava Domus Dorpatensise nõukogus. Hille on töötanud Riigikantseleis valitsusasutuste nõustajana kodanikeühenduste ja avalikkuse kaasamisel.

Erle Rikmann on Riigikogu õigus- ja analüüsiosakonna nõunik. Ta oli 2005. aastal Tallinna Ülikoolis üks Kodanikeühiskonna uurimise- ja arenduskeskuse asutajatest ning 2009. aastast ka selle juht. Erle on kaitsnud doktorikraadi ühiskonnateadustes Helsingi Ülikoolis.

Rait Maruste on XII Riigikogu Põhiseaduskomisjoni esimees. Ta on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduse alal, kaitsnud õigusteaduse kandidaadi kraadi Leningradi Ülikoolis ning end täiendanud Cambridge'i Ülikoolis. Ta on töötanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas, olnud 1992–1998 Riigikohtu esimees ning 1998–2010 Eestist nimetatud kohtunik Euroopa Inimõiguste Kohtus. Maruste on ka Rahvusvahelise Alalise Vahekohtu ja Rahvusvahelise Kohtunike Ühingu auhinnažürii liige.

Andrei Korobeinik on IT-ettevõtja, poliitik ja Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni juhatuse liige. Ta on ka 2011. aastast Maleliidu president ja Vene teatri nõukogu esimees. 2012. aasta aprillist kuni 2013. aasta detsembrini oli ta XII Riigikogu liige.

Juhani Lemmik on riigivalitsemise nõunik Riigikantselei strateegiabüroos, kus ta koordineerib avatud valitsemise partnerluse tegevuskava elluviimist, valmistab ette struktuurivahenditest rahastatava poliitikakujundamise kvaliteedi arendamise meedet ning on seotud teiste riigiasutuste toetamise, mõjude hindamise ja kaasamise teemadega. Ta on töötanud avalikus sektoris üle 14 aasta, olles seotud ka avaliku halduse reformi, strateegilise planeerimise juurutamise, mõjude hindamise ja kaasamise edendamisega. Juhani on töötanud ka Horvaatia rahandusministeeriumi heaks eelarvestamise arendamise valdkonnas. 2006. aastast kuulub ta Rahvusvahelise Kriminaalkohtu finants- ja eelarvekomiteesse, aidates liikmesriike eelarve- ja administratiivpoliitiliste otsuste langetamisel.

Kristi Liiva on kommunikatsiooninõustaja ja Arvamusfestivali eestvedaja. Ta on töötanud Hansa- ja Hoiupangas suhtekorraldusvaldkonna ametikohtadel, olnud Juhan Partsi valitsuse pressibüroo direktor (2003–2005) ja Eesti Energia kommunikatsioonijuht (2005–2007).

Madle Lippus on Uue Maailma seltsi üks eestvedajatest. Alates 2013. aastast lööb ta aktiivselt kaasa linnauuringute ning -praktikaga tegelevas MTÜ Linnalaboris. 2011. aastal asus Madle Vabariigi Presidendi vabakonnanõuniku ametikohale. Lisaks kuulub ta Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukokku ning mitmesse teise kodanikuühiskonna võrgustikku. 2012. aastal kaitses Madle magistrikraadi Tallinna Ülikoolis linnakorralduse erialal, keskendudes osalusplaneerimisele.

Karmen Linask on Rahvusraamatukogu parlamendiinfo keskuse juhataja. Ta on Rahvusraamatukogus töötanud 1998. aastast ning olles juristi haridusega, tegelenud mitme õigusteemaga, sh. spetsialiseerunud autoriõigusele.

Arutelujuhid

Tiina Kaalep on ajakirjanik ja meediajuht. Ta on olnud Eesti Ekspressi peatoimetaja, ERRi ja Eesti Ekspressi kirjastuse juhatuse liige ning juhtinud ka Raadio 2 Tartu toimetust ja Postimehe uudiste toimetust. ERRis kuulusid tema valdkonda uudised, ühiskondlikud saated ning majandus- ja välispoliitikasaated.

Raivo Ruusalepp on Rahvusraamatukogu arendusjuht, Tallinna Ülikooli lektor ja Eesti Äriarhiivi konsultant. Ta on konsultandina töötanud ka Ajalooarhiivis, Riigikantseleis ja vanemteadurina Essexi Ülikoolis. Oma Tallinna Ülikooli teadustöös uurib ta riskihalduse meetodite rakendusvõimalusi digitaalses säilitamises.