Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Ajalugu

 

Winkelmann, Eduard. Bibliotheca Livoniae historica : systematisches Verzeichniss der Quellen und Hülfsmittel zur Geschichte Estlands, Livlands und Kurlands. Berlin, 1878. (Kuni 1877. aastani ilmunud kirjandus).

 Die livländische Geschichtsliteratur. Riga, 1881-1923. (Hõlmab perioodi 1879-1913).

Blumfeldt, Evald ; Loone, Nigolas. Bibliotheca Estoniae historica 1877-1917. Tartu : Loodus, 1933-1939. Elektrooniliselt kättesaadav ka Virtuelle Fachbibliothek Osteuropa kaudu.

 Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade. Tartu, 1922-1938. (Hõlmab aastaid 1918-1931).
 Baltische Bibliographie : Schrifttum über Estland, Lettland, Litauen. Marburg : Herder-Institut, 1954- .

 Bibliographia studiorum Uralicorum 1917-1987. Archaeology = Библиографический указатель работ по уралистике. Helsinki ; Москва : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ; Aкадемия Наук СССР, 1988.

 Bibliographia studiorum uralicorum 1917-1987. 1, Arkeologia = Archaeology = Uralistiikan tutkimuksen bibliografia = Bibliography on Uralic studies : 4 osaa / Suomen Akatemia ; Neuvostoliiton tiedeakatemia. Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988.

 Revalsche Zeitung : artiklid 1860-1871: teema-, isiku- ja kohakartoteek. Asub teatmesaalis 5. korrusel. Samas asuvad ka kartoteegid, mis koondavad andmeid enne 1944. aastat ja aastail 1952-1991 ilmunud artiklite kohta.

  

Ajalooteavet pakuvad ka:

Eesti Muuseumide Veebivärav

Rahvusarhiiv

Filmiarhiiv

Tallinna Linnaarhiiv

Eesti Ajaloomuuseum

Eesti Sõjamuuseum

Eesti Kirjandusmuuseum - Kultuurilooline arhiiv

Eesti Vabadusvõitluse Muuseum

Eesti Meremuuseum

Okupatsioonide Muuseum

Histrodamus - interaktiivne ajalooalane veebikeskkond

 

 


 digitaalarhiiv digar