Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2015-2

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organizations

| CoE/EN | ILO | IPU | NATO | OSCE | UN/ÜRO | UNESCO | WHO | WTO |


CoE
Euroopa Nõukogu
Council of Europe

Callewaert, Johan. The accession of the European Union to the European Convention on human rights. - Strasbourg : Council of Europe, 2014. - 104 lk.
ISBN 9789287178527
Märksõnad: Euroopa Liit; Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (1950); inimõigused; põhiõigused; õiguskaitse; rahvusvahelised lepingud; Euroopa Liidu õigus; Euroopa

Cultural routes management : from theory to practice : step-by-step guide to the Council of Europe cultural routes / Institut Europeen des Itineraires Culturels. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2015. - 207 lk.
ISBN 9789287176912
Märksõnad: kultuuripärand; kunstimälestised; ajaloo- ja kultuurimälestised; kultuuriturism; turismimarsruudid; Euroopa; käsiraamatud

Freedom(s) - learning activities for secondary schools on the case law of the European Court of Human Rights / editor: Peter G. Kirchschlaeger. - Strasbourg : Council of Europe, 2015. - 141 lk.
ISBN 9789287180698
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõigused; õiguskaitse; pretsedendiõigus; rahvusvahelised lepingud; keskkoolid; õigusharidus; Euroopa; õppematerjalid

Lécuyer, Yannick.  The right to free elections. - Strasbourg : Council of Europe, 2014. - 135 lk.
ISBN 9789287179128
Märksõnad: Euroopa Nõukogu; Euroopa Inimõiguste Kohus; pretsedendiõigus; inimõigused; rahvusvahelised lepingud; demokraatlikud valimised; valimisõigus; Euroopa

Olsberg, Jonathan ; Barnes, Andrew. Impact analysis of fiscal incentive schemes supporting film and audiovisual production in Europe : a report : December 2014. - Strasbourg : European Audiovisual Observatory, Council of Europe, 2014. - 132, [6] lk.
ISBN 9789287180261
Märksõnad: filmid; telesaated; videomängud; videosalvestised; helisalvestised; kultuuritööstus; finantseerimine; Euroopa; aruanded

Perspectives on youth. Volume 1, 2020 - what do you see? / Council of Europe, European Union. - Strasbourg : Council of Europe, 2014. - 167 lk. - (Perspectives on youth, 2313-0997 ; 1).
ISBN 9789287177391
Märksõnad: noored; noorsoopoliitika; noorsoosotsioloogia; Euroopa

Perspectives on youth. Volume 2, Connections and disconnections / Council of Europe, European Union. - Strasbourg : Council of Europe, 2014. - 172 lk. - (Perspectives on youth, 2313-0997 ; 2).
ISBN 9772313099002
Märksõnad: noored; noorsoopoliitika; noorsoosotsioloogia; Euroopa

Salát, Orsolya. The right to freedom of assembly : a comparative study. - Oxford ; Portland, Oreg. : Hart, 2015. - x, 304 lk. - (Hart studies in comparative public law ; vol. 6).
ISBN 9781849467216
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; koosolekute vabadus; põhiõigused; õiguskaitse; kohtuasjad; võrdlevuuringud; Suurbritannia; Prantsusmaa; Saksamaa; Ameerika Ühendriigid

The European Landscape Convention : challenges of participation / Michael Jones, Marie Stenseke, editors. - Dordrecht : Springer, 2011. - x, 326 lk. - (Landscape series, 1572-7742 ; vol. 13).
ISBN 9789048199310 (köites)
Märksõnad: Euroopa maastikukonventsioon (2000); Euroopa; maastikukaitse; maastikud; regionaalplaneerimine; maakasutus; maamajandus; rahvusvahelised lepingud; maastikuplaneerimine; osalusdemokraatia; juhtumiuuringud; artiklikogumikud

The gender dimension of non-medical use of prescription drugs in Europe and the Mediterranean region / Marilyn Clark and the members of the Pompidou Group Expert Working Group on the Gender Dimension of NMUPD. - Strasbourg : Council of Europe, 2015. - 148 lk.
ISBN 9789287180216
Märksõnad: retseptiravimid; psühhotroopsed ained; väärkasutus; ravimikasutus; naised; mehed; Euroopa; Vahemere maad

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Office

Achieving equal employment opportunities for people with disabilities through legislation : guidelines. - 2nd ed. - Geneva : International Labour Office, 2014. - vi, 102 lk.
ISBN 9789221291213
Märksõnad: puuetega inimesed; töötamisvõimalused; võrdsed võimalused; põhiõigused; tööõigus; õigusloome; juhendid

Draft programme and budget for 2016-17 and other questions : second item on the agenda : programme and budget proposals for 2016-17 and other questions : report II / International Labour Conference, 104th session 2015. - Geneva : Interanational Labour Office, 2015. - 1 kd. (eraldi pag.).
ISBN 9789221290032
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tegevuskavad; eelarve; konverentsikogumikud

Employment and decent work for peace and resilience : revision of the employment (transition from war to peace) recommendation, 1944 (no. 71) : fifth item on the agenda : report V(1) / International Labour Organization. - Geneva : International Labour Office, 2015. - iii, 80 lk. : ill. - (Report / International Labour Conference. 105th session, 2016, 0074-6681 ; 5 (1)).
ISBN 9789221297215
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tööhõive; tööhõivepoliitika; töösuhted; konverentsikogumikud

Fair migration : setting an ILO agenda : report of the Director-General : report I (B). - Geneva : International Labour Office, 2014. - iii, 25 lk. - (Report / International Labour Conference. 103rd session, 2014, 0074-6681 ; 1 (B)).
ISBN 9789221277361
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tööjõu mobiilsus; tööränne; välisränne; välistööjõud; töötingimused; aruanded

Giving a voice to rural workers : third item on the agenda : information and reports on the application of conventions and recommendations : report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution). - Geneva : International Labour Office, 2015. - ix, 133 lk. - (Report / International Labour Conference. 104th session, 2015, 0074-6681 ; iii (1B)).
ISBN 9789221290070
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; maatöötajad; organisatsioonid; sotsiaalne õiglus; põhiõigused; aruanded

Information document on ratifications and standards-related activities (up to 31 December 2014) : third item on the agenda : information and reports on the application of Conventions and Recommendations. - Geneva : Interanational Labour Office, 2015. - vi, 310 lk. - (Report / International Labour Conference. 104th session 2015, 0074-6681 ; 3 (part 2)).
ISBN 9789221290094
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); standardid (normid); ratifitseerimine; tööõigus; konverentsikogumikud

Labour protection in a transforming world of work : a reccurent discussion on the strategic objective of social protection (labour protection) : sixth item on the agenda. - Geneva : International Labour Office, 2015. - v, 72 lk. - (Report / International Labour Conference. 104th session, 2015, 0074-6681 ; 6).
ISBN 9789221290230
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töökaitse; sotsiaalkaitse; aruanded; konverentsikogumikud

Small and medium-sized enterprises and decent and productive employment creation : fourth item on the agenda. - Geneva : International Labour Office, 2015. - ix, 71 lk. - (Report / International Labour Conference. 104th session, 2015, 0074-6681 ; 4).
ISBN 9789221290117
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; väikeettevõtted; keskmise suurusega ettevõtted; tööhõive; konverentsikogumikud; aruanded

The Director-General's Programme and Budget proposals for 2016-17 : first item on the agenda / International Labour Office, Governing Body (GB), Programme, Financial and Administrative Section (PFA). - Geneva : Interanational Labour Office, 2015. - vii, 89 lk.
ISBN 9789221290353
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tegevuskavad; eelarve; konverentsikogumikud

The situation of workers of the occupied Arab territories : report of the Director-General : appendix. - Geneva : International Labour Office, 2014. - v, 55 lk. - (Report / International Labour Conference. 103rd session 2014, 0074-6681 ; Appendix).
ISBN 9789221277385
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); töösuhted; tööhõive; elatustase; okupeeritud alad; Palestiina; aruanded; konverentsikogumikud

The transition from the informal to the formal economy : fifth item on the agenda : Report V (2B) = La transition de l'économie informelle vers léconomie formelle : cinquième question àl'ordre du jour. - Geneva : International Labour Office, 2015. - 29 lk. - (Report / International Labour Conference. 104th session 2015, 0074-6681 ; v (2B)).
ISBN 9789220290156
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; mitteametlik majandus; üleminekumajandus; konverentsikogumikud

Выполнение программы МОТ 2012-13 : доклад Генерального директора (прилагается к докладу председателя Административного совета) / Международная конференция труда, 103-я сессия, 2014 год. - Женева : Международное Бюро Труда, [2014]. - xii, 75 lk. - (Доклад Генерального директора / Международная конференция труда, 103-я сессия, 2014, 0251-3730 ; 103).
ISBN 9789224277344
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); tegevuskavad; aruanded; konverentsikogumikud

Занятость и достойный труд в целях обеспечения мира и жизнестойкости : Рекомендация 1944 года о занятости в период перехода от войны к миру (71) : пятый пункт повестки дня / Международная конференция труда, 105-я сессия, 2016 г. - Первое изд., 2015. - Женева : Международное бюро труда, 2015. - iii, 84 lk. : ill. ; 30 cm. - (Доклад / Международная конференция труда, 105-я сессия, 2016, 0251-3730 ; 105, v (1)).
ISBN 9789224297212
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; tööhõive; tööhõivepoliitika; töösuhted; konverentsikogumikud

Переход от неформальной к формальной экономике : пятый пункт повестки дня : доклад V(2B) / Международная конференция труда, 104-я сессия, 2015 г. - Женева : Международное бюро труда, 2015. - iii, 16 lk. - (Доклад / Международная конференция труда, 104-я сессия, 2015, 0251-3730 ; 104, v (2B)).
ISBN 9789224290152
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; mitteametlik majandus; üleminekumajandus; konverentsikogumikud

Положение трудящихся оккупированных арабских территорий : доклад Генерального директора : приложение / Международная конференция труда, 103-я сессия, 2014 г. - Женева : Международное бюро труда, [2014]. - v, 62 lk. ; 29 cm. - (Доклад Генерального директора / Международная конференция труда, 103-я сессия, 2014, 0251-3730 ; Приложение).
ISBN 9789224277382
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); töösuhted; tööhõive; elatustase; okupeeritud alad; Palestiina; aruanded; konverentsikogumikud

 

IPU
Parlamentidevaheline Liit
Inter-Parliamentary Union

Activities of the Inter-Parliamentary Union in 2014 : annual report of the Secretary General. - Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2015. - 42 lk.
ISSN 1997-8421
Märksõnad: Parlamentidevaheline Liit; rahvusvahelised organisatsioonid; parlamendid; aruanded; aastaraamatud

Women in Parliament : 20 years in review. - Geneva : Inter-Parliamentary Union, 2015. - 19 lk.
ISBN 19935196
Märksõnad: naised; esindatus; parlamendiliikmed; parlamendid; 20. saj. lõpp; 21. saj. Algus

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

2015 7th International Conference on Cyber Conflict : architectures in cyberspace : 26-29 May 2015, Tallinn, Estonia / NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, IEEE ; M. Maybaum, A.-M. Osula, L. Lindström (eds.) ; foreword: Gabriel Jakobson, Rain Ottis. - Tallinn : NATO CCD COE, 2015. - Lohkva : Greif. - 250 lk.
ISBN 9789949954421 (köites)
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; kübersõda; küberturve; küberruum; riiklik julgeolek; rahvusvaheline julgeolek; heidutus; sõjaline koostöö; rahvusvaheline koostöö; konverentsikogumikud

Bytyçi, Enver.  Coercive diplomacy of NATO in Kosovo / translated from Albanian into English : Iris Gjymshana. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015. - vi, 327 lk.
ISBN 9781443872720 (köites)
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; sõjalised organisatsioonid; sõjalised konfliktid; konfliktijuhtimine; interventsioonid; lennuväeoperatsioonid; õhusõda; Kosovo; Serbia; Albaania; Jugoslaavia; 1990-ndad; 21. saj.algus

 

OSCE
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon
Organization for Security and Co-operation in Europe

OSCE Parliamentary Assembly 12th Autumn Meeting : Budva, Montenegro 13-15 October 2013 : report / OSCE Parliamentary Assembly. - Copenhagen : OSCE PA, 2013. - 19, [2] lk.
Märksõnad: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon. Parlamentaarne Assamblee; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline julgeolek; rahvusvaheline koostöö; koosolekud; aruanded; konverentsikogumikud

OSCE Parliamentary Assembly 13th Winter Meeting Vienna, Austria, 13-14 February 2014 : report / prepared by the International Secretariat of the OSCE PA. - Copenhagen : OSCE PA, 2014. - 23, [2] lk.
Märksõnad: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon. Parlamentaarne Assamblee; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline julgeolek; rahvusvaheline koostöö; koosolekud; aruanded; kavad; konverentsikogumikud

OSCE Parliamentary Assembly's 23rd Annual Session Baku : Helsinki +40: towards human security for all : report : Baku, 28 June - 2 July 2014 / OSCE Parliamentary Assembly. - Copenhagen : OSCE PA, 2014. - 31, [2] lk.
Märksõnad: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon. Parlamentaarne Assamblee; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline julgeolek; rahvusvaheline koostöö; istungid; aruanded; konverentsikogumikud

Social SCAPE : new ways that parliaments, governments, and civil society are increasing civic participation / OSCE Parliamentary Assembly ; editor: Neil H. Simon. - Copenhagen : OSCE PA, 2014. - 23 lk.
Märksõnad: parlamendid; valitsused; kodanikuühiskond; sotsiaalmeedia; poliitiline osalus; kaasamine; edendamine; Euroopa; Kanada; Ameerika Ühendriigid; infotrükised

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Buck, Trevor. International child law. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, 2014. - xxx, 478 lk.
ISBN 9780415825924
Märksõnad: Lapse õiguste konventsioon (1989); lapsed; õiguslik seisund; lastekaitse; töötavad lapsed; rahvusvaheline lapserööv; lapsendamine; prostitutsioonile sundimine; lapssõdurid; lapse õigused; perekonnaõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud

Detention guidelines : guidelines on the applicable criteria and standards relating to the detention of asylum-seekers and alternatives to detention / United Nations High Commissioner for Refugees. - Geneva : UNHCR, 2012. - 62 lk.
Märksõnad: varjupaigataotlejad; varjupaigaõigus; pagulased; asüül; õiguskaitse; inimõigused; juhendid; teatmikud

Globally harmonized system of classification and labelling of chemicals (GHS). - 6th rev. ed. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - vi, 521 lk.
ISBN 9789211170870
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; kemikaalid; ohtlikud ained; ohutus; klassifikatsioonid; märgistamine; juhendid

Human development report 2014 : sustaining human progress: reducing vulnerabilities and building resilience. - New York : United Nations Development Programme, 2014. - ix, 225 lk.
ISBN 9789211263688
Märksõnad: inimareng; sotsiaalne areng; sotsiaalprobleemid; haavatavus; vähendamine; statistilised andmed; aruanded

Information economy report 2015 : unlocking the potential of E-commerce for developing countries / United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - xiv, 120 lk.
ISBN 9789211128871
Märksõnad: e-kaubandus; infomajandus; teadmistepõhine majandus; infotehnoloogia; arengumaad; aruanded

Lõksudest välja? / Eesti Koostöö Kogu ; peatoimetaja Raivo Vetik ; eessõnad: Toomas Hendrik Ilves, Raivo Vetik ; illustratsioonid: Karel Korp. - Tallinn : Eesti Koostöö Kogu, 2015. - 303 lk. - (Eesti inimarengu aruanne, 1406-5398 ; 2014/2015).
Märksõnad: inimareng; sotsiaalne areng; majanduslik areng; heaolu; sotsiaalne sidusus; haridus; keskkond; ränne (demogr.); keskkond; kultuur; poliitika; Eesti; 21. saj. algus; artiklikogumikud

Rule-of-law tools for post-conflict states : archives / United Nations, Human Rights Office of the High Commissioner. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - iv, 48 lk. - (United Nations publication ; E.15.XIV.1).
ISBN 9789211542080
Märksõnad: rahvusvaheline õigus; inimõigused; arhiivid; juurdepääs infole; isikuandmed; isikuõigused

UNECE countries in figures / United Nations Economic Commission for Europe, Statistical Division. - New York : United Nations, 2015. - 134 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; majandus; sotsiaalmajanduslikud näitajad; rahvastik; perekond; haridus; tööhõive; tulud; kulud; tervishoid; transport; turism; energeetika; keskkond; telekommunikatsioon; kuritegevus; statistilised andmed; Põhja-Ameerika; Euroopa; Eesti; aastaraamatud

Vreeland, James Raymond ; Dreher, Axel. The political economy of the United Nations Security Council : money and influence. - New York : Cambridge University Press, 2014, 2015 (Milton Keynes : Lightning Source, 2015). - xix, 291 lk.
ISBN 9780521740067 (pbk.)
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Julgeolekunõukogu; rahvusvahelised suhted; rahvusvahelised organisatsioonid; finantseerimine; majanduslikud aspektid; rahvusvaheline abi; töökorraldus; otsustamine; poliitiline ökonoomia

 


UNESCO
Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Education for all 2000-2015 : achievements and challenges / United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ; [director: Aaron Benavot]. - Paris : UNESCO Publishing, 2015. - xv, 499 lk. - (EFA global monitoring report ; 2015).
ISBN 9789231000850
Märksõnad: haridus; hariduspoliitika; haridusstatistika; aruanded; statistilised andmed

 

 
WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Diagnosis-related groups in Europe : moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals / [European Observatory on Health Systems and Policies] ; edited by Reinhard Busse, Alexander Geissler, Wilm Quentin, Miriam Wiley. - Maidenhead : Open University Press, 2011. - xxx, 458 lk. : ill. - (European observatory on health systems and policies series).
ISBN 9780335245574
Märksõnad: tervishoiuasutused; haiglad; tervishoiuteenused; haiglaravi; finantseerimine; ravikulud; juurdepääs infole; terviseökonoomika; Euroopa; artiklikogumikud

Governance for health equity : taking forward the equity values and goals of health 2020 in the WHO European Region / World Health Organization, Regional Office for Europe ; Chris Brown. - Updated reprint 2014. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2014. - xi, 63 lk.
ISBN 9789289000550
Märksõnad: tervisepoliitika; tervishoiuteenuste kättesaadavus; rahvatervis; sotsiaalmajanduslikud näitajad; Euroopa; aruanded

Evaluation of certain food additives : seventy-ninth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives / World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United Nations. - Geneva : World Health Organization, 2015. - x, 124 lk. - (WHO technical report series, 0512-3054 ; 990).
ISBN 9789241209908
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; Toitlus- ja Põllumajandusorganisatsioon; toidulisaained; lõhna- ja maitsetugevdajad; toksikoloogia; riskianalüüs; toidu saastumine; toidukontroll; aruanded

WHO Expert Committee on Drug Dependence : thirty-sixth report. - Geneva : World Health Organization, 2015. - ix, 50 lk. - (WHO technical report series, 0512-3054 ; 991).
ISBN 9789241209915
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; psühhotroopsed ained; narkootikumid; klassifitseerimine; ravimsõltuvus; ravimiohutus; ravimikontroll; aruanded

World health statistics 2015. - Geneve : World Health Organization, 2015. - 161 lk.
ISSN 1999-5202
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tervis; tervishoiustatistika; tervishoiuteenused; terviseseisund; tervisenäitajad; maailm; statistilised andmed; aastaraamatud

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

Jones, Kent Albert.  Reconstructing the World Trade Organization for the 21st century : an institutional approach. - New York : Oxford University Press, 2015. - xx, 298 lk.
ISBN 9780199366040 (alk. paper)
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; institutsioonid; institutsionaalsed reformid; töökorraldus; rekonstrueerimine; vabakaubandus; rahvusvaheline kaubandus; kaubanduslepingud; kaubanduspoliitika; rahvusvahelised majandussuhted

Joseph, Sarah. Blame it on the WTO? : a human rights critique. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - xxxv, 327 lk.
ISBN 9780199689767
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvaheline õigus; inimõigused; majanduslikud aspektid; äriõigus; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvahelised organisatsioonid

The Oxford handbook on the World Trade Organization / edited by Amrita Narlikar, Martin Daunton, Robert M. Stern. - Oxford : Oxford University Press, 2012, 2014. - xxvii, 849 lk. - (Oxford handbooks in political science & international relations).
ISBN 9780199586103 (köites)
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; rahvusvahelised majandussuhted; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvahelised organisatsioonid; kaubandusorganisatsioonid; rahvusvaheline õigus; käsiraamatud

Wilkinson, Rorden.  What's wrong with the WTO and how to fix it. - Cambridge ; Malden (Mass) : Polity, 2014. - xvi, 221 lk. ; 21 cm. - (What's wrong series).
ISBN 9780745672465
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; kaubandusorganisatsioonid; rahvusvaheline kaubandus; kaubanduspoliitika; vabakaubandus; globaliseerumine

 


 digitaalarhiiv digar