Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2015-3

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organizations

| ÜLD/General | CoE/EN | ILO | IMF |
| NATO | OECD | UN/ÜRO | UNESCO | WHO | WTO |


ÜLD/General

Deference in international courts and tribunals : standard of review and margin of appreciation / edited by Lukasz Gruszczynski and Wouter Werner. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. - xxxviii, 424 lk.
ISBN 9780198716945
Märksõnad: rahvusvahelised kohtud; vaidluste lahendamine; kohtuasjad; rahvusvaheline õigus; seaduste tõlgendamine; Euroopa Liidu õigus; inimõigused; artiklikogumikud

International organizations as orchestrators / edited by Kenneth W. Abbott, Philipp Genschel . - Cambridge : Cambridge University Press, 2015 (Milton Keynes : Lightning Source, 2015). - xvii, 430 lk.
ISBN 9781107082205
Märksõnad: rahvusvahelised organisatsioonid; võim; valitsemine; juhtimine; otsustamine; rahvusvaheline koostöö; õiguslik seisund; artiklikogumikud

 

CoE
Euroopa Nõukogu
Council of Europe

Council of Europe Convention against trafficking in human organs : Santiago de Compostela, 25.III.2015 = Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains : Saint-Jacques-de-Compostela, 25.III.2015. - Strasbourg : Council of Europe, 2015. - 15 lk. - (Council of Europe treaty series ; 216).
ISBN 9789287180919
Märksõnad: elundid; elundikaubandus; illegaalne tegevus; kriminaalvastutus; kriminaalpreventsioon; kriminaalõigus; Euroopa; rahvusvahelised lepingud; rööptekstid; inglise keel; prantsuse keel

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Office

Compendium of maritime labour instruments : Maritime Labour Convention, 2006 ; Seafarer' Identity Documents (revised) Convention, 2003 ; Work in Fishing Convention and Recommendation, 2007. - 2nd rev. ed. - Geneva : International Labour Office, 2015. - x, 378 lk.
ISBN 9789221288596
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; Meretöönormide konventsioon (2006); merelaevandus; meremehed; töö (maj.); tööõigus; rahvusvahelised lepingud; konverentsikogumikud

Die Jahrhundertinitiative zur Zukunft der Arbeit : Bericht des Generaldirektors : Bericht I / Internationale Arbeitskonferenz, 104. Tagung, 2015. - Genf : Internationales Arbeitsamt, 2015. - v, 19 lk. - (Bericht / Internationale Arbeitskonferenz. 104. Tagung 2015, 0251-4095 ; Bericht 1).
ISBN 9789227289979
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); tööhõivepoliitika; töösuhted; aruanded; konverentsikogumikud

Die Lage der Arbeitnehmer der besetzten arabischen Gebiete : Bericht des Generaldirektors : Beilage / Internationale Arbeitskonferenz, 104. Tagung, 2015. - Genf : Internationales Arbeitsamt, 2015. - v, 54 lk.- (Bericht / Internationale Arbeitskonferenz. 104. Tagung 2015, 0251-4095 ; Beilage).
ISBN 9789227290012
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); töösuhted; tööhõive; elatustase; okupeeritud alad; Palestiina; aruanded; konverentsikogumikud

The future of work centenary initiative : report of the Director-General : Report I. - Geneva : International Labour Office, 2015. - v, 19 lk. - (Report / International Labour Conference. 104th session 2015, 0074-6681 ; 1).
ISBN 9789221289975
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); tööhõivepoliitika; töösuhted; aruanded; konverentsikogumikud

The situation of workers of the occupied Arab territories : report of the Director-General : appendix. - Geneva : International Labour Office, 2015. - v, 49 lk. - (Report / International Labour Conference. 104th session 2015, 0074-6681 ; Appendix).
ISBN 9789221290018
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); töösuhted; tööhõive; elatustase; okupeeritud alad; Palestiina; aruanded; konverentsikogumikud

The story of the ILO's promotion of cooperatives recommendation, 2002 (No. 193) : a review of the process of making ILO recommendation No. 193, its implementation and its impact. - Geneva : International Labour Office, 2015. - xii, 78 lk.
ISBN 9789221293750
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; ühistud; ühistegevus; konverentsikogumikud

Инициатива столетия, касающаяся будущего сферы труда : Доклад Генерального директора : Доклад I. - Женева : Международное бюро труда, [2015]. - v, 19 lk. - (Доклад Генерального директора / Международная конференция труда, 104-я сессия, 2015, 0251-3730 ; 104, I).
ISBN 9789224289972
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); tööhõivepoliitika; töösuhted; aruanded; konverentsikogumikud

Положение трудящихся оккупированных арабских территорий : доклад Генерального директора : приложение. - Женева : Международное бюро труда, 2015. - vii, 52 lk. - (Доклад Генерального директора / Международная конференция труда, 104-я сессия, 2015, 0251-3730 ; Приложение).
ISBN 9789224290015
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); töösuhted; tööhõive; elatustase; okupeeritud alad; Palestiina; aruanded; konverentsikogumikud

 

IMF
Rahvusvaheline Valuutafond
International Monetary Fund

Genugten, Willem van. The World Bank Group, the IMF and human rights : a contextualised way forward. - Cambridge etc. : Intersentia, 2015. - ix, 101 lk.
ISBN 9781780682969
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; Maailmapank; rahvusvahelised organisatsioonid; majandusorganisatsioonid; inimõigused

History of the IMF : organization, policy, and market / Kazuhiko Yago, Yoshio Asai, Masanao Itoh, editors. - Tokyo etc. : Springer, 2015. - xx, 324 lk. - (Studies in economic history, 2364-1797).
ISBN 9784431553502
Märksõnad: Rahvusvaheline Valuutafond; rahvusvahelised organisatsioonid; rahandusasutused; rahandusajalugu; majandusorganisatsioonid; rahvusvahelised majandussuhted; rahvusvaheline rahandus

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

Harsch, Michael F. The power of dependence : NATO-UN cooperation in crisis management. - New York : Oxford University Press, 2015. - xii, 212 lk.
ISBN 9780198722311
Märksõnad: Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Afganistani sõda, 2001-; sõjalised konfliktid; kodusõjad; kriisijuhtimine; sõjaline koostöö; rahvusvaheline koostöö; rahuvalveoperatsioonid; juhtumiuuringud; Afganistan; Kosovo; Bosnia ja Hertsegoviina

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD yearbook : better policies for better lives. - Paris : OECD, 2015. - 96 lk. - (OECD observer, 0029-7054).
ISSN 0029-7054
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; majandustingimused; majanduskoostöö; sotsiaalne areng; aastaraamatud

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Analysis of national case studies on policy reforms to promote energy efficiency investments : synthesis report based on case studies from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Brazil, China, Croatia, Egypt, Georgia, Kuwait, Montenegro, Morocco, South Africa, Tajikistan, Thailand, Tunisia, Uruguay, Zambia / United Nations Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - x, 54 lk. - (UNECE energy series, 1014-7225 ; 44).
ISBN 9789211170955
Märksõnad: energeetika; investeeringud; investeerimiskliima; investorid; energiamajandus; energiapoliitika; keskkond; säästev areng; kliimamuutused; riigid; juhtumiuuringud; Armeenia; Aserbaidžaan; Valgevene; Brasiilia; Hiina; Horvaatia; Egiptus; Gruusia; Kuveit; Montenegro; Maroko; Lõuna-Aafrika; Tadžikistan; Tai; Tuneesia; Uruguay; Zambia; aruanded

Charter of the United Nations : together with scholarly commentaries and essential historical documents / edited and with an introduction by Ian Shapiro and Joseph Lampert. - New Haven ; London : Yale University Press, 2014. - xix, 255 lk. - (Basic documents in world politics).
ISBN 9780300180435
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; Rahvusvaheline Kohus; Ühinenud Rahvaste Harta (1945); rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvahelised kohtud; organisatsioonimuutused; institutsionaalsed reformid; konverentsid; ajalugu; hartad; põhikirjad; kodukorrad; kommentaarid

Climate change 2013 : the physical science basis : Working Group I contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Intergovernmental Panel on Climate Change ; edited by Thomas F. Stocker. - New York : Cambridge University Press, 2014. - xi, 1535 lk.
ISBN 9781107661820
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Keskkonnaprogramm; Ülemaailmne Meteoroloogiaorganisatsioon; kliimamuutused; vähendamine; riiklik poliitika; rahvusvaheline koostöö; kasvuhoonegaasid; keskkonnaaspektid; aruanded

Climate change 2014 : impacts, adaptation, and vulnerability. Part B, Regional aspects : Working Group II contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change / Intergovernmental Panel on Climate Change ; edited by Vicente R. Barros. - New York : Cambridge University Press, 2014.- iii, 1133-1820 lk.
ISBN 9781107683860
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Keskkonnaprogramm; Ülemaailmne Meteoroloogiaorganisatsioon; kliimamuutused; mõjud; kliimamuutustega kohanemine; haavatavus; keskkonnapoliitika; riskihaldus; rahvusvaheline koostöö; aruanded

Climate 2020 : facing the future / UNA-UK ; editor Natalie Samarasinghe. - London : Witan Media : on behalf of United Nations Association - UK, 2015. - 163 lk.
ISBN 9780992922351
Märksõnad: kliimamuutused; globaalsoojenemine; kliimamuutustega kohanemine; prognoosid; kliimapoliitika; keskkonnapoliitika; rahvusvaheline koostöö; rahvusvahelised lepingud; artiklikogumikud

Economic development in Africa : report 2015 : unlocking the potential of Africa's services trade for growth and development / United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) ; prepared by a research team consisting of Patrick Osakwe. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - viii, 136 lk. - (Economic development in Africa, 1990-5114 ; 2015).
ISBN 9789211128888
Märksõnad: majanduslik areng; teenused; rahvusvaheline kaubandus; teenusteturg; Aafrika; aruanded

Environmental performance reviews series / Economic Commission for Europe, Committee on Environmental Policy. - New York ; Geneva: United Nations, 2015.
ISSN 1020-4563
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; keskkond; keskkonnakorraldus; keskkonnakaitse; keskkonnapoliitika; keskkonnamajandus; seire; veemajandus; rahvusvaheline koostöö; statistilised andmed; Euroopa; jätkväljaanded

Improving environment and health in Europe : how far have we gotten? / World Health Organization Regional Office for Europe, United Nations Economic Commission for Europe. - Copenhagen : World Health Organization, 2015. - xiv, 134 lk.
ISBN 9789289050876
Märksõnad: keskkonnatervis; keskkonnahäiringud; tervisepoliitika; rahvatervis; sotsiaalmajanduslikud näitajad; Euroopa; aruanded

Legal guide on contract farming. - Rome : UNIDROIT : FAO : IFAD, 2015. - xviii, 233 lk.
ISBN 9788886449304
Märksõnad: põllumajandustoodang; turundus; põllumajanduslepingud; lepinguõigus; vaidluste lahendamine; rahvusvaheline eraõigus; seaduste kooskõlastamine

Max Planck yearbook of United Nations law / Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. - London etc. : Kluwer Law International ; Leiden etc. : Nijhoff, 2014. - 752 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised kohtud; lepinguõigus; mereõigus; inimõigused; interventsioonid; rahuvalveoperatsioonid; rahvusvahelised organisatsioonid; õiguslik seisund; aastaraamatud

Recommendations on the transport of dangerous goods : model regulations. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - 398 lk.
ST/SG/AC.10/1/Rev.19(Vol.1)
ISSN 1014-5753
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Majandus- ja Sotsiaalnõukogu; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; transport; rahvusvaheline transport; kaubavedu; ohtlikud ained; transporditeenused; ohutuseeskirjad; klassifikatsioonid; rahvusvahelised lepingud; reguleerimine; jätkväljaanded

State of India's livelihoods report 2014 : an ACCESS publication / contributors: Sankar Datta. - New Delhi : Oxford University Press : ACCESS Development Services, 2015. - xiv, 110 lk.
ISBN 9780199458271
Märksõnad: majanduslik areng; säästev areng; majandustingimused; India; aruanded

Tomuschat, Christian. Human rights : between idealism and realism / Christian Tomuschat. - 3rd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - liii, 464 lk. - (The collected courses of the Academy of European Law ; vol. 13/3).
ISBN 9780199683727
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; inimõigused; põhiõigused; humanitaarõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvaheline koostöö; siseriiklik õigus

Water and climate change adaptation in transboundary basins : lessons learned and good practices / United Nations Economic Commission for Europe, International Network of Basin Organizations. - Geneva : United Nations ; Paris : International Network of Basin Organizations, 2015. - xix, 104, 1 lk. - (United Nations publication).
ISBN 9789211170832
Märksõnad: piiriveekogud; vesikonnad; magevesi; veevarud; keskkonnaaspektid; kliimamuutustega kohanemine; piiriülene koostöö; veevarustus; rahvusvaheline koostöö; ressursikasutus; veekasutus; keskkonnapoliitika; riiklik poliitika

World investment report 2015 : reforming international investment governance / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - xiv, 218, A18 lk. - (World investment report, 1020-2218 ; 2015).
ISBN 9789211128918
Märksõnad: rahvusvaheline rahandus; investeeringud; välisinvesteeringud; otseinvesteeringud; investeerimispoliitika; aruanded

СПС с поправками, внесенными по состоянию на 30 сентября 2015 года : соглашение о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок / Европейская экономическая комиссия, Комитет по внутреннему транспорту. - Нью-Йорк ; Женева : Организация объединенных наций, 2015. - viii, 85 lk.
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; riknevad kaubad; toiduained; kaubavedu; külmutusautod; rahvusvaheline transport; veolepingud; rahvusvahelised lepingud


UNESCO
Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

Blake, Janet. International cultural heritage law. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. - xxii, 359 lk. - (Cultural heritage law and policy).
ISBN 9780198723516
Märksõnad: kultuuripärand; kultuurivarad; õiguskaitse; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; keskkonnaõigus; intellektuaalne omand; inimõigused; kultuuripoliitika

Dromgoole, Sarah. Underwater cultural heritage and international law. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013, 2015 (Milton Keynes : Lightning Source, 2015). - xxxii, 400 lk. - (Cambridge studies in international and comparative law).
ISBN 9781107480124
Märksõnad: UNESCO veealuse kultuuripärandi kaitse konventsioon (2001); kultuuripärand; kaitse; õiguskaitse; rahvusvaheline õigus; siseriiklik õigus; mereõigus; rahvusvahelised lepingud; laevahukud; allveearheoloogia; päästekaevamised

Gender equality : heritage and creativity. - Paris : UNESCO, 2014. - 158 lk.
ISBN 9789231000508
Märksõnad: sugupooled; naised; mehed; sooline võrdõiguslikkus; kultuuripärand; kultuur; filmikunst; etenduskunstid; moekunst; juhtumiuuringud; Prantsusmaa; Aafrika

Globalization, culture and development : the UNESCO Convention on Cultural Diversity / edited by Christiaan De Beukelaer, Miikka Pyykköen, J.P. Singh. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2015 (Milton Keynes : Lightning Source, 2015). - xvi, 268 lk.
ISBN 9781137397621
Märksõnad: Kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioon (2005); multikultuursus; kultuurierinevused; kultuurivarad; kultuuripärand; õiguskaitse; edendamine; kultuur; globaliseerumine; kultuuripoliitika; rahvusvahelised suhted; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud

O'Keefe, Patrick J. Shipwrecked heritage : a commentary on the UNESCO Convention on Underwater Cultural Heritage. - 2nd ed. - Crickadarn, UK : Institute of Art and Law, 2014. - xxxvi, 172 lk.
ISBN 9781903987339
Märksõnad: UNESCO veealuse kultuuripärandi kaitse konventsioon (2001); kultuuripärand; kaitse; õiguskaitse; rahvusvaheline õigus; mereõigus; rahvusvahelised lepingud; interpretatsioon; laevahukud; allveearheoloogia; päästekaevamised; kommentaarid

The world's heritage : the bestselling guide to the most extraordinary places / UNESCO World Heritage Centre. - 4th ed. - Paris : UNESCO ; Glasgow : HarperCollins, 2015. - 912 lk.
ISBN 9780008126308
Märksõnad: UNESCO; kultuuripärand; ajaloo- ja kultuurimälestised; ehitusmälestised; kunstimälestised; loodusmälestised; vaatamisväärsused; teatmikud; reisijuhid

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization


Chrysotile asbestos. - Geneva : World Health Organization, 2014. - iii, 44 lk.
ISBN 9789241564816
Märksõnad: asbest; kantserogeenid; asbestoos; kopsuvähk; tervisekahjustused; riskianalüüs; tööohutus

Preventing and addressing intimate partner violence against migrant and ethnic minority women: the role of the health sector / by Carmen Vives- Cases ... [et al.] ; World Health Organization, Regional Office for Europe. - Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe, 2014. - vi, 17 lk. - (Policy brief / World Health Organization. Regional Office for Europe).
ISBN 9789289050746
Märksõnad: paarisuhtevägivald; ennetamine; naised; ohvrid; migrandid; etnilised vähemused; tervishoiuteenuste kättesaadavus; tervisepoliitika

WHO study group on tobacco product regulation : report on the scientific basis of tobacco product regulation : fifth report of a WHO study group. - Geneva : World Health Organization, 2015. - 234 lk. - (WHO technical report series, 0512-3054 ; 989).
ISBN 9789241209892
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tubakatooted; tubakas; tubakasuits; nikotiin; raskmetallid; mürgisus; suitsetamine; sõltuvushäired; tubakatööstus; kontrollipoliitika; reguleerimine; õigusloome; aruanded

World malaria report. - Geneva : World Health Organization, 2014. - 227 lk.
Märksõnad: malaaria; farmakoteraapia; malaariavastased ravimid; nakkushaiguste tõrje; ennetav meditsiin; tervishoiukorraldus; terviseprogrammid; aruanded; aastaraamatud

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

Bernasconi-Osterwalder, Nathalie. Environment and trade : a guide to WTO jurisprudence / Nathalie Bernasconi-Osterwalder ; with Daniel Magraw . - Abingdon ; New York : Earthscan, 2014. - xx, 370 lk.
ISBN 9781138001978
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; väliskaubandus; rahvusvaheline kaubandus; keskkonnategurid; kaubandustõkked; keskkonnapoliitika; majanduslikud aspektid; vaidluste lahendamine; keskkonnaõigus; äriõigus; rahvusvaheline õigus; kohtuasjad; käsiraamatud

Liberalising trade in the EU and the WTO : a legal comparison / edited by Sanford E. Gaines, Birgitte Egelund Olsen and Karsten Engsig Sørensen. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012, 2014 (Milton Keynes : Lightning Source, 2015). - xvi, 503 lk.
ISBN 9781107471184
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; Euroopa Liit; kaubanduspoliitika; väliskaubandus; rahvusvaheline kaubandus; piirangute kaotamine; kaubanduslepingud; vaidluste lahendamine; äriõigus; rahvusvaheline õigus; Euroopa Liidu õigus; võrdlev õigusteadus; artiklikogumikud

Rolland, Sonia E. Development at the World Trade Organization / Sonia E. Rolland. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012, 2013. - xxxviii, 361 lk. - (International economic law series).
ISBN 9780199682270
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; kaubandusorganisatsioonid; õiguslik seisund; vaidluste lahendamine; majandusõigus; äriõigus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; rahvusvaheline kaubandus; arengupoliitika; majanduspoliitika; kaubanduspoliitika

The role of trade in ending poverty / joint publication by the World Bank Group and the World Trade Organization. - Geneva : World Trade Organization, 2015. - 75 lk.
ISBN 9789287040138
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; majanduskasv; vaesus

The WTO building : art and architecture at the Centre William Rappard / World Trade Organization, Information and External Relations Division. - Rev. ed. - [Geneva] : World Trade Organization, [2015]. - 73 lk.
ISBN 9789287039675
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; William Rappardi Keskus (Genf); Épitaux, George, 1873-1957; Brunoni, Ugo; Rappard, William, 1883-1958; kaubandusorganisatsioonid; hooned; arhitektuur; kunst; ruumikujundus; dekoor; kunstnikud; pargid; Genf; Šveits; albumid

 


 digitaalarhiiv digar