Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2015-4

Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organizations

| ILO | IMO | OECD | OSCE | UN/ÜRO | UNESCO | WHO | WTO |ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Office

Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations : (articles 19, 22 and 35 of the Constitution) : third item on the agenda : information and reports on the application of Conventions and Recommendations : general report and observations concerning particular countries. - Geneva : International Labour Office, 2015. - xxiii, 572 lk. - (Report / International Labour Conference. 104th session 2015, 0074-6681 ; III (part 1A)).
ISBN 9789221290056
Märksõnad: Rahvusvaheline Tööorganisatsioon; töö (maj.); standardid (normid); rahvusvahelised lepingud; ratifitseerimine; tööõigus; tööhõive; konverentsikogumikud

 

IMO
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
International Maritime Organization

IMDG Code : International Maritime Dangerous Goods Code : incorporating amendment 2014. - London : International Maritime Organization, 2015. - 501 lk.
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; merelaevandus; meretransport; kaubalaevastik; laevandus; veesõidukid; liiklusohutus; ohtlikud ained; klassifikatsioonid; õigusaktid; jätkväljaanded

IMO Standard Marine Communication Phrases = IMO mereside standardväljendid = Стандартные фразы ИМО для общения на море / Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Mereakadeemia ; tõlkinud Elna Aun ; toimetanud Helje Heinoja ; kaanekujundus: Tiia Eikholm. - Tallinn : Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2015 (Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda). - 393 lk.
ISBN 9789985808580
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; meresõit; mereohutus; laevad; inglise keel; eesti keel; vene keel; oskussõnastikud

IMSAS : IMO member state audit scheme : 2015 edition. - London : International Maritime Organization, 2015. - vi, 201 lk. - (IMO publication).
ISBN 9789280115918
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; meretransport; laevandus; rahvusvahelised organisatsioonid; auditeerimine; resolutsioonid
 
 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

OECD360 : Eesti 2015 : millised on Eesti tulemused teistega võrreldes? / eessõna: Angel Gurría. - Pariis : OECD, 2015. - 48 lk.
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; majandustingimused; majanduskasv; sotsiaalne areng; sotsiaalmajanduslikud näitajad; Eesti; statistilised andmed

OSCE
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon
Organization for Security and Co-operation in Europe

Estonia: parliamentary elections, 1 March 2015 : OSCE/ODIHR Needs Assessment Mission report 19-21 January 2015. - Warsaw : OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2015. - 11 lk.
Märksõnad: vaatlused; hinnangud; Eesti. Riigikogu; parlamendivalimised; Eesti; aruanded

Верховский, Александр Маркович. Уголовное право стран ОБСЕ против преступлений ненависти, возбуждения ненависти и языка вражды / Информационно-аналитический центр "Сова". - Москва : Центр "Сова", 2014. - 280 lk.
ISBN 9785984180320
Märksõnad: Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon; kriminaalõigus; rahvusvaheline õigus; vihkamine; vihakuriteod; kuritegevus; kriminoloogia; ennetamine; grupid; kriminaalpreventsioon; Euroopa


UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nations

Agriculture. - Geneva : World Trade Organization, 2015. - 117 lk. - (The WTO agreements series, 1020-4768 ; 2015).
ISBN 9789287040220
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; põllumajanduslepingud; põllumajanduskaubandus; rahvusvaheline kaubandus

CEVNI : European code for inland waterways / Economic Commission for Europe, Inland Transport Committee, Working Party on Inland Water Transport. - 5th rev. ed. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - xvii, 198 lk.
ISBN 9789211170900
Märksõnad: siseveetransport; siseveeteed; laevaliiklus; Euroopa; liikluseeskirjad

Lapse õigused / Õiguskantsleri Kantselei. - Tallinn : Õiguskantsleri Kantselei, 2015 Tallinn : Aktaprint. - 17 lk.
Märksõnad: Lapse õiguste konventsioon (1989); lapse õigused; rahvusvahelised lepingud; lastekaitse; lapsed; kohustused; Eesti

Principles for responsible contracts integrating the management of human rights risks into state-investor contract negotiations : guidance for negotiators / Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - iii, 34 lk.
ISBN 9789211542141
Märksõnad: inimõigused; välisinvesteeringud; rahvusvahelised lepingud; läbirääkimised; riskihaldus; sotsiaalne vastutus; käsiraamatud

Rethinking development strategies after the financial crisis. Volume 1, Making the case for policy space / edited by Alfredo Calcagno ; United Nations Conference on Trade, Development and Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. - New York N.Y. ; Geneva : United Nations, 2015. - ix, 105 lk.
ISBN 9789211128949
Märksõnad: finantskriisid; majanduslik areng; arengupoliitika; arenguteooriad

The least developed countries report 2015 : transforming rural economies / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - xiv, xii, 162 lk. (The least developed countries, 0257-7550 ; 2015).
ISBN 9789211128802
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; arengumaad; mahajäämus (maj.); maamajandus; põllumajandus; kasvufaktorid; majandusnäitajad; rahvusvaheline abi; aruanded; statistilised andmed; jätkväljaanded

Trade and development report 2015 : report by the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development / United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - 214 lk.
ISSN 0255-4607
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; maailmamajandus; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvaheline rahandus; majanduslik areng; rahandus; kapitalikäive; arengumaad; aastaraamatud

Updated handbook for the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution and its protocols / Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - 253 lk.
ISBN 9789211170931
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; Piiriülese õhusaaste konventsioon (1979); õhu saastamine; keskkonnamürgid; biolagunevad jäätmed; raskmetallisaaste; saastevähendus; keskkonnakaitse; rahvusvahelised lepingud; protokollid; käsiraamatud

 


UNESCO
Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
United Nations Educational Scientific and Cultural Organization

Borko, Harold. Index of information utilization potential (I.U.P.) : the final report of phase 2 of the I.U.P. pilot project / by Harold Borko and Michel J. Menou ; General Information Programme and UNISIST. - Paris : UNESCO, 1983. - 115 lk.
Märksõnad: info; kommunikatsioon; pilootprojektid; rahvusvahelised projektid; statistilised andmed; Ladina-Ameerika; Põhja-Ameerika; Prantsusmaa; Saksamaa; Ungari; Poola; Suurbritannia; Jaapan; aruanded
 

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

25 years : progress on sanitation and drinking water : 2015 update and MDG assessment / UNICEF, World Health Organization. - New York : UNICEF ; Geneva : World Health Organization, 2015. - 5, 80 lk.
ISBN 9789241509145
Märksõnad: veevarustus; sanitaarkaitse; joogivesi; veepuhastus; veevarud; säästev areng; arendusprogrammid; hindamine; aruanded

Investing to overcome the global impact of neglected tropical diseases : third WHO report on neglected tropical diseases 2015 / produced under the overall direction and supervision of Dirk Engels and Denis Daumerie ; the report was edited by Peter Holmes ; WHO Department of Control of Neglected Tropical Diseases. - Geneva : World Health Organization, 2015. - xvi, 191 lk.
ISBN 9789241564861
Märksõnad: troopikameditsiin; troopikahaigused; parasitoosid; arengumaad; nakkushaiguste tõrje; ennetav meditsiin; aruanded

Mental health atlas 2014 / World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse. - Geneva : World Health Organization, 2015. - 67 lk.
ISBN 9789241565011
Märksõnad: vaimne tervis; rahvatervis; psühhiaatria; psühhiaatriline ravi; tervishoiuteenused; tervisepoliitika; tervishoiutöötajad; tervishoiustatistika; teatmikud; statistilised andmed

Promoting health, preventing disease : the economic case / World Health Organization, Regional Office for Europe, European Observatory on Health Systems and Policies, Organisation for Economic Co-operation and Development ; edited by David McDaid, Franco Sassi, Sherry Merkur. - Maidenhead, Berkshire : Open University Press, McGraw-Hill Education, 2015. - xxix, 337 lk. - (European Observatory on Health Systems and Policies series).
ISBN 9780335262267
Märksõnad: tervisedendus; rahvatervis; kroonilised haigused; riskitegurid; ennetav meditsiin; majanduslikud aspektid; terviseökonoomika

WHO report on the global tobacco epidemic 2015 / World Health Organization. - Geneva : World Health Organization, 2015. - 354 lk.
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tubakas; suitsetamine; tervisepoliitika; ennetav meditsiin; tubakatööstus; riiklik poliitika; kontrollipoliitika; majanduslikud aspektid; aruanded; jätkväljaanded

WHO guidelines for indoor air quality : household fuel combustion / World Health Organization, Europe. - Geneva : World Health Organization, 2014. - xvi, 160 lk.
ISBN 9789241548878
Märksõnad: majapidamised; kütused; õhu saastamine; siseõhk; keskkonnategurid; juhendid          

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

The making of the TRIPS Agreement : personal insights from the Uruguay Round negotiations / edited by Jayashree Watal and Antony Taubman. - Geneva : World Trade Organization, 2015. - xxiv, 480 lk.
ISBN 9789287040251
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; Intellektuaalomandi Õiguste Kaubandusaspektide Leping (1994); Uruguay voor; intellektuaalne omand; tööstusomand; õiguskaitse; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; läbirääkimised

The WTO at twenty : challenges and achievements. - Geneva : World Trade Organization, 2015. - 83 lk.
ISBN 9789287040633
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; kaubandusorganisatsioonid; rahvusvahelised organisatsioonid; rahvusvaheline kaubandus; rahvusvahelised majandussuhted; rahvusvaheline kaubandus; reguleerimine; kaubanduslepingud; juubeliväljaanded

World trade report 2015. - Geneva : World Trade Organization, 2015. - 158 lk.
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; majanduspoliitika; majandustingimused; aastaraamatud

 


 digitaalarhiiv digar