Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

e-Varamu portaal - "Teaduse teekaardi" projekti "e-Varamu" arendusprojekt

1.      EESMÄRK

Eesti e-varamu on ühtne e-keskkond, mille eesmärk on pikaajaliselt säilitada ja kättesaadavaks teha Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ressursse; tõsta mäluasutuste digiteerimisvõimekust ning tagada Eesti jaoks oluliste kogude säilimine.

2.      AJALINE RAAMISTIK

E-varamu portaali loomise eest vastutab ELNET Konsortsium ja selle loomine on plaanis aastatel 2012-2015.

3.      TAUSTAINFO

Teekaardi projekt "Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp) tervikuna hõlmab laia spektrit tegevusi, mille võib liigitada üldjoontes kaheks: mälusasutustes oleva informatsiooni digiteerimine teadustöö efektiivemaks muutmiseks ja raamatute pikaajalise säilivuse tagamine.

Uus loodav ühtne e-keskkond tagab internetis läbi ühe värava juurdepääsu Eesti mäluasutustes olevale teaduskirjandusele, rahvusteavikutele, eesti-kesksetele kultuuriloo ja rahvaluule kollektsioonidele, haruldastele vanaraamatutele, arhiivides ja muuseumides peituvale teabele ja muule siin nimetamata vaimuvarale, mis seni on olnud vaid materiaalsel kujul või killustatult erinevatel internetilehekülgedel.

Infrastruktuur loob võimekuse digiteerida, et seeläbi võimalikule kasutajale paremini kättesaadavaks teha, kuid ka pikaajaliselt säilitada nii elektroonilist kui ka originaalkujul olevat Eesti raamatukogude, arhiivide ja muuseumide vaimuvara.

4.      TULEMUSED

Eesti mäluasutuste vaimuvara, ka võimalikult täielik valik eestikeelset vaimuvara muutub interneti kasutajatele kogu maailmas kättesaadavaks.

5.      PARTNERID

Partneriteks on Eesti avalik-õiguslike ülikoolide raamatukogud, Rahvusraamatukogu, Riigiarhiiv, teised tähtsamad arhiivid ja muuseumid. Neutraliseerimiskeskuse partneriteks on ka Baltimaade raamatukogud.

6.      KONTAKT

Peeter Kondratjev (e-post peeter dot kondratjev at elnet dot ee),  E-varamu portaali ülesehitamise töörühma juht

Kalev Pihl (e-post kalev dot pihl at elnet dot ee), projekti "Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp)" raames loodava portaali ülesehitamise spetsialist.

Rahvusraamatukogu esindaja projektis on e-teenuste peaspetsialist Maie Ristissaar, tel. 630 7382, e-post Maie dot Ristissaar at nlib dot ee

 

 

 


 digitaalarhiiv digar