Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Heliraamatute genereerija ja Digari helindamisliides - Riikliku programmi „Eesti keeletehnoloogia 2011-2017” projekt koostöös Eesti Keeleinstituudi ja Pimedate raamatukoguga

09.06.2015

1.      EESMÄRK
Heliraamatute genereerija ja digitaalarhiivi DIGARi helindamisliidese tarkvaralahenduse eesmärk on nägemispuude või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimestele pakkuda võimalust kuulata eestikeelset kirjandust ja ilmunud trükiseid helisalvestistena ning osa saada Eesti keskse trükiste digitaalarhiivi DIGAR kogudest audio vormis.
2.      AJALINE RAAMISTIK
Projekti lõpptähtaeg on 2015.a.
3.      TAUSTAINFO
Projekti eesmärk on vastavuses „Sundeksemplari seaduse“ ja selle kavandatavate parandustega ning ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga, mis kohustab ilmuvaid raamatuid, trükimeediat ja digitaalsel kujul arhiivimaterjale erivajadustega inimestele kättesaadavaks tegema ja lähtub võrdse kohtlemise printsiibist, pakkudes neile teenuseid samaaegselt tavainimeste võimalustega.
Teenuse peamiseks sihtgrupiks on nägemispuude või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega  inimesed (sh vaeglugejad ehk düsleksiaga inimesed). Eesti Pimedate Raamatukogu lugejaskond hõlmab 2013. a. detsembri seisuga 700 nägemispuude või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimest Eestis ja välisriikides (Kanada, Läti, Soome, Hispaania, Rootsi). Lugemine on probleemiks igale seitsmendale-kaheksandale eestlasele. Kuid lisaks neile on teenuse võimalikud kasutajad ka eakad, lapsed ja eesti keele õppijad.
4.      TULEMUSED
Projekti tulemusena käivitatakse teenus, mis võimaldab Eesti Pimedate Raamatukogu vahendusel tellida raamatu, ajakirja või muu trükise helindatud versiooni Rahvusraamatukogu kõneserverist. Projektiga tehakse kättesaadavaks DIGARi arhiivimaterjalid (sh ka vanemad teavikud) helifailina. Lisaks pakutakse projekti tulemina avaliku teenusena EKI kõneserveris heliraamatute genereerimist, kus inimesed saavad elektroonilisel kujul omi tekste või raamatuid helifailideks teisendada.
5.      PARTNERID
Partneriteks on Eesti Keele Instituut, Eesti Pimedate Raamatukogu, Eesti Pimedate Liit.
6.      KONTAKT
Rahvusraamatukogu esindaja projektis on arendusjuht Raivo Ruusalepp, tel. 630 7166, e-post Raivo dot Ruusalepp at nlib dot ee.

 


 digitaalarhiiv digar