Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia

 

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2015 - 5 kauneimat Eesti lasteraamatut 2015

25 KAUNEIMAT EESTI RAAMATUT 2015

Juba väljakujunenud traditsiooni kohaselt valib asjatundjatest žürii jaanuaris Eestis eelmise kalendriaasta jooksul avaldatud raamatute hulgast välja kauneimad. Koguseliselt 25, mis on konkursile esitatud kuues erinevas kategoorias: aime-, ilu-, õppe-, lastekirjandus, kunst ja sari. Ilu on tihti vaataja silmades ja mõnes stiilis on tavamõistes ilusat raamatut justkui lihtsam teha. Palju pilte, vähe teksti, selged värvid ja eriefektid võivad tunduda edu võtmena.

Auväärt žürii, kes koosnes lisaks kujundajatele ka Rahvusraamatukogu, trükikoja ja kirjastuste esindajatest, tõstis esile siiski hästi teostatud tervikuid, kus sisus kasutatud kirjastiilid jäid pigem märkamatuks, kuna tähtsamaks oli peetud selgust ja loetavust. Kus trükkimiseks kasutatud paberi, erinevate köitematerjalide ning eriefektide valikul oli järgitud sisu spetsiifikat. Samuti prooviti kõikidest esitatud liikidest midagi esile tõsta. Vaadati, et valitud raamatud moodustaksid meeleoluka ja kaasaegse komplekti, mida võib uhkusega saata ka rahvusvahelistele konkurssidele. Et arvamus oleks objektiivne, oli sel aastal üheks hindajaks ka Soome kauneimate raamatute konkursi kahe viimase aasta žürii liige.

Endiselt on suur oskus jätta midagi tegemata, kui võimalus selleks on olemas. Proovida uusi materjale, kirjastiile ja makette, kui palju testitud mudeleid on vormistamise kaugusel. Kasutada katmata paberit värviliste piltide reprodutseerimiseks, kui see nõuab suuremat hoolt materjali ettevalmistamisel, aga arvestab rohkem lugejaga. Mitte kasutada sisu kujunduses kogu vikerkaart, kui trükitakse neljavärvi ofsetis. Vähenevate tiraažide tingimustes ei ole mängud käsitöölise köitega enam õnneks nii ressursimahukad ja siin on näha selget trendi turvaliselt säilitusühikult huvitava elamuse suunas.

Seekord esitati konkursile kokku 163 raamatut 65 kirjastajalt, mis on küll mullusest pisut rohkem, kuid siiski samas suurusjärgus eelnevatel aastatel esitatuga. Korduvalt on olnud jutuks, et Eesti tingimustes 25 kauneimat raamatut, mida omakorda pingeritta ei panda, ei ole võrreldav meie lähinaabrite sarnaste konkurssidega. Neid päris laitmatuid tervikuid oleks meil ehk pigem 10–15, aga see pisut suurem kogus annab ilmselt selgema pildi meie raamatukujunduse hetkeseisust.

Mart Anderson
žürii esimees

 

25 BEST DESIGNED ESTONIAN BOOKS OF 2015

Following a well-established tradition, every January a Jury of experts comes together to pick the most outstanding designs from among the books published the previous calendar year. Twenty-five all in all, submitted in six categories: nonfiction, fiction, textbooks, children’s literature, art, and book series. Beauty is in the eye of the beholder, and certain genres and styles are often viewed as a shoo-in for the best book design shortlist. Lots of pictures, just a sprinkling of text, brilliant colours, and offbeat effects – these are habitually seen as a key to success.

However, the honourable Jury, made up of designers, but also of representatives of the National Library, printing shops and publishing houses, highlighted expertly executed ensembles where the types used withdrew to the background for the sake of clarity and good readability, and where the choice of paper, binding materials, and original techniques were put in the service of the content. Due consideration was given to all categories: it was essential that the books chosen should comprise an appealing and modern set that could be proudly submitted to international contests. For a truly impartial, unprejudiced opinion, this year the Jury included a member of the panel of judges for Finland’s Best Designed Book of the Year.

It is, admittedly, a great skill to exercise restraint – when and where possible. To give a chance to new or experimental materials, types or layouts while there are so many proven techniques itching to be applied. To use uncoated paper to reproduce colour pictures and make it thus easier on the reader, even with the greater amount of care that goes into preparation. To steer clear of the rainbow when the book is printed in four colour offset. As the print runs are shrinking, experiments with artisan binding are, fortunately, less resource extensive, and we are witnessing an unmistakable trend from a safe conservation unit towards excitement and adventure.

This year, 163 books were submitted to the contest by 65 publishers, slightly more than last year but just about on par with earlier years. It has been a recurring theme in professional discussions that our list of the 25 best, albeit unranked, book designs does not lend itself very well for comparison with the analogous contests held by our neighbours. Indeed, the truly flawless, superbly balanced designs would probably number around just 10–15, however, this list of 25 is sure to provide a more adequate picture of the situation in Estonian book design.

Mart Anderson
Chair of the Jury

 

 

IN PRINCIPIO. THE WORD IN ARVO PÄRT'S MUSIC
Koostajad: Hedi Rosma, Kristina Kõrver, Kai Kutman
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Arvo Pärdi Keskus
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-38-053-4; 392 lk
Formaat: 130x210 mm
Paber: sisu Munken Polar 100 g/m², Arctic Volume 130 g/m²; kaas Rives Sensation Gloss Shetland Bright White 270 g/m²

Žürii: Tundlik, suursugune ja rafineeritud. Väärikale sisule on antud väärikas vorm. Minimalistlike kaante vahelt avaneb meisterlik ja üllatusi pakkuv köide. Kõik detailid alates paberist, fondist, illustratiivsest materjalist ja küljendusest toetavad kujunduse üldkontseptsiooni. Žürii üksmeelne lemmik!

IN PRINCIPIO. THE WORD IN ARVO PÄRT'S MUSIC
Compiled by: Hedi Rosma, Kristina Kõrver, Kai Kutman
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Arvo Pärt Centre
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: Sensitive, majestic, and refined. Noble form for noble content. The minimalist covers reveal an exquisite volume full of surprises. Every single detail, from the paper and the types used, to layout and illustrations, support the overall design concept. The Jury’s unanimous favourite!

 

Kristi Kongi
MA EI OLE OMA PEAD PADJAL LIIGUTANUD
Koostajad, toimetajad: Kristi Kongi, Indrek Sirkel, Anu Vahtra
Kujundaja: Indrek Sirkel
Kirjastaja: Lugemik
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9603-7-8; 400 lk
Formaat: 150x215 mm
Paber: Munken Print White 100 g/m², MultiArt Gloss 130 g/m²; kaas Scandia White 300 g/m²

Žürii: Äge kunstnikuraamat! Mugav käepärane formaat ja köide. Arvestades raamatusse koondatud materjali hulka (rohkem kui 400 ülelehe illustratsiooni), on lõpptulemus üllatavalt praktiline ja kergelt haaratav. Hea reproduktsioon ja eri paberitüüpide vahelduv kasutamine teeb piltide vaatamise mitmekihilisemaks.

Kristi Kongi
I HAVEN'T MOVED MY HEAD FROM THE PILLOW
Edited by: Kristi Kongi, Indrek Sirkel, Anu Vahtra
Designer: Indrek Sirkel
Publisher: Lugemik
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A super cool artist’s book! A handy format and convenient binding solution. Considering the amount of material (more than 400 full-page illustrations), the end result is surprisingly functional and easily accessible. Good quality of reproduction and diverse use of paper provide depth and layers.

 

Andrus Kivirähk
OSKAR JA ASJAD
Illustraator ja kujundaja: Anne Pikkov
Küljendaja: Jan Garšnek
Kirjastaja: Film Distribution
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-38-645-1; 296 lk
Formaat: 150x235 mm
Paber: Munken Print Cream 100 g/m²

Žürii: Kaasaegse kaanekujunduse  ja vana hea Eesti lasteraamatu illustratsiooni meeldiv kohtumine. Kujundus ja fondivalik arvestab ealisusega ja teeb raamatu jälgimise mugavaks, lugemise lihtsaks. Soe, ajatu ja eatu, hea tundega lasteraamat, kus kujundus ja paberivalik lähtub teksti temaatikast.

Andrus Kivirähk
OSKAR AND THINGS
Designer and illustrator: Anne Pikkov
Typesetting by: Jan Garšnek
Publisher: Film Distribution
Printer: Greif

Jury: A delightful rendezvous of modern cover design and good old Estonian children’s illustration. The age-appropriate design and choice of type lend accessibility and good readability. A warm, timeless and ageless children’s book where the design and choice of paper both spring from the subject matter.

 

TALLINNA ARHITEKTUURIBIENNAALI „ISEJUHTIV LINN” 2015 KATALOOG
Koostaja: Marten Kaevats
Kujundajad: Kaia Rähn, Erik Teemägi
Kirjastaja: Eesti Arhitektuurikeskus
Trükikoda: Ilotrükk
ISBN: 978-9949-9182-8-7; 300 lk
Formaat: 140x200 mm
Paber: sisu Munken Pure 120 g/m², Munken Polar Rough 120 g/m², Arctic Volume White 115 g/m²; kaaned Munken Pure Rough 300 g/m²

Žürii: Efektne ja silmatorkav kaanelahendus, kus lihtne sümbol kaanel haakub sobivalt käsiteldava teemaga. Eri kunstiprojekte ühendav kirju materjal on oskuslikult tervikuks kokku liidetud. Kasutajasõbralik väike formaat. Kakskeelse raamatu selge lahendus, kus teine keel lugemismugavust ei vähenda – raamatut võib lugeda kahelt poolt.

TALLINN ARCHITECTURE BIENNALE ˮSELF-DRIVEN CITYˮ 2015 CATALOGUE
Compiled by: Marten Kaevats
Designers: Kaia Rähn, Erik Teemägi
Publisher: Estonian Centre of Architecture
Printer: Ilotrükk

Jury: A striking, eye-catching cover, the laconic image on the cover clicks well with the subject matter. An expert amalgamation of motley material embracing an array of art projects. User-friendly small format. A clear-cut solution for a bilingual book in which readability is not sacrificed: the book can be read from both ends.

 

HOPELESS YOUTH!
Koostajad: Francisco Martínez, Pille Runnel
Kujundaja: Margus Tamm
Kirjastaja: Eesti Rahva Muuseum
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-548-10-1; 544 lk
Formaat: 140x210 mm
Paber: Holmen Book White 70 g/m², MultiArt Silk 115 g/m²

Žürii: Teaduslikule materjalile on antud rabavalt nooruslik vorm. Hea tehnilise teostusega raamat, õnnestunud paberivalik. Eripalgeline materjal selgelt kujundatud ja hõlpsalt jälgitav. Pilgupüüdjaks efektne graffiti-element raamatuseljal.

HOPELESS YOUTH!
Compiled by: Francisco Martínez, Pille Runnel
Designer: Margus Tamm
Publisher: Estonian National Museum
Printer: Greif

Jury: Academic content wrapped in a staggeringly youthful package. Good technical execution, happy choice of paper. The diverse material is deftly arranged and easily followed. A flashy graffiti symbol catches the eye on the spine.

 

NIMED, SÕNAD, NÕIAMÄRGID. 4X(4+4)X4 = NOOR EESTI LUULE
Koostaja: Jürgen Rooste
Kujundaja: Krete Pajo
Köide: Lennart Mänd
Kirjastaja: Eesti Köitekunstnike Ühendus, Eesti Kirjanduse Teabekeskus
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9985-9368-6-3; 144 lk
Formaat: 170x205 mm
Paber: Munken Print White 120 g/m²

Žürii: Eksperimentaalne ja metsik! Tehniliselt põneva köitelahendusega, sisu toetab vormi – nii nagu luuletajad raamatus on noored, on ka kujundus justkui noor ja justkui teadlikult pooltoores.
Soome kauneimate raamatute žürii liikme eripreemia

NAMES, WORDS, WITCH'S SYMBOLS 4X(4+4)X4= YOUNG ESTONIAN POETRY
Compiled by: Jürgen Rooste
Designer: Krete Pajo
Binding by: Lennart Mänd
Publisher: Estonian Association of Designer Bookbinders, Estonian Literature Centre
Printer: Printon

Jury: Experimental and wild! A technically exciting binding solution, content supporting the form: the authors (poets) are young, and so is the design – young and somewhat raw, deliberately immature.
Special prize of the member of the Jury of Finland’s Best Designed Book of the Year

 

RUUMIPILT 2014/2015. EESTI PARIMAD INTERJÖÖRID JA DISAIN
Koostaja: Piret Lindpere
Kujundaja: Margus Tammik
Kirjastaja: Eesti Sisearhitektide Liit
Trükikoda: Printon
ISSN:1736-4493; 168 lk
Formaat: 220x285 mm
Paber: sisu MultiOffset 140 g/m², kaas MultiOffset 240 g/m²

Žürii: Mänguline esikaas haakub hästi teemaga. Maitsekas tüpograafia ja selge värvilahendus koondavad eriilmelise pildimaterjali kenasti hallatuks tervikuks.

RUUMIPILT 2014/2015. ESTONIA'S BEST INTERIORS AND DESIGN
Compiled by: Piret Lindpere
Designer: Margus Tammik
Publisher: Estonian Association of Interior Architects
Printer: Printon

Jury: The whimsical front cover clicks well with the subject matter. Tasteful typography and the lucid colour scheme merge the diverse pictorial elements into a nicely manageable ensemble.

 

Gianni Rodari
TELEFONILOOD
Kujundaja: Villu Koskaru
Illustraator: Olga Pärn
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-27-789-6; 176 lk
Formaat: 168x230 mm
Paber: G-Print 130 g/m²

Žürii: Imeliselt isikupäraste illustratsioonidega raamat. Hea näide, kuidas kirjastaja on väärtustanud illustratsioone ja lasknud kunstnikul möllata. Küljendus võiks rohkem toetada ilmekaid pilte, kuid raamat tervikuna on mõnusalt mänguline. Hea näide pildistiiliga kooskõlas pealkirjafondist.

Gianni Rodari
TELEPHONE TALES
Designer: Villu Koskaru
Illustrator: Olga Pärn
Publisher: Tänapäev
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A book with wondrously unique illustrations. A good example of the publisher appreciating the significance of illustration and allowing the artist to run wild. The layout fails to fully support the expressive pictures, but the book as a whole is a jolly romp. A happy marriage of the title font and picture style.

 

Vahur Afanasjev
TÜNSAMÄE TIGU
Kujundaja: Katrin Kisand
Kirjastaja: Tartu NAK
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-38-029-9; 112 lk
Formaat: 215x215 mm
Paber: Munken Print Cream 115 g/m²

Žürii: Julge, ambitsioonikas ja isegi hea maitse piiril mängiv kaanelahendus, mis kutsub raamatut avama. Sisus avaneb kontrastina vana hea klassika. Mõtteid suunavad illustratsioonid, õnnestunud ühevärvitrükk.

Vahur Afanasjev
THE SNAIL OF TÜNSAMÄE
Designer: Katrin Kisand
Publisher: Tartu NAK
Printer: Greif

Jury: Bold and ambitious cover solution tiptoeing on the border of good taste, an explicit invitation to open the book. By contrast, what’s between the covers is a good old classic. Thought-provoking illustrations, high-quality monochrome print.

 

inBoil
LOREM IPSUM. KATKENDEID KIRJUTAMATA ROMAANIDEST
Kujundaja: Peeter Paasmäe
Kirjastaja: Elmatar
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-491-53-7; 88 lk
Formaat: 125x240 mm
Paber: Munken Pure 100 g/m²

Žürii: Vimkaga raamat ehk hea näide sellest, kuidas teha raamat vähese tekstiga. Klassikalist menüüd meenutav trükis kutsub end avama, tekitades ootuse algavast elamusest.

inBoil
LOREM IPSUM. EXCERPTS FROM NOVELS NOT WRITTEN
Designer: Peeter Paasmäe
Publisher: Elmatar
Printer: Greif

Jury: A book with a twist, an excellent example of how to make a book with next to no text. Reminiscent of a classic restaurant menu, the book just aches to be opened, offering a promise of adventure.

Leonhard Lapin, Eino Mäelt
PEOLEO. 1964–1974
Kujundaja: Tiit Jürna
Kirjastaja: Eesti Keele Sihtasutus
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9985-79-631-3, 128 lk
Formaat: 119x119 mm
Paber: Munken Pure 120 g/m²

Žürii: Julge ja rõõmus retrokas. Hea balanss materjali „kirjususe” ja seda korrastava kujundusviisi vahel. Küljendus toetab käsitletava ajastu stiili. Formaadivalik ja trükitehnilised lahendused avavad sisu ja kutsuvad teost avastama.

Leonhard Lapin, Eino Mäelt
PEOLEO. 1964–1974
Designer: Tiit Jürna
Publisher: Eesti Keele Sihtasutus
Printer: Pakett

Jury: Bold, merry and vintage inspired. Good balance between the kaleidoscopic material and the structured approach to design. The layout supports period style. The format and printing solutions are both enlightening and inviting as far as the content is concerned.

 

EHITAMATA. VISIOONID UUEST ÜHISKONNAST 1986–1994
Koostaja: Ingrid Ruudi
Kujundaja: Margus Tamm
Kirjastaja: Eesti Arhitektuurimuuseum
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9949-9679-0-2; 208 lk
Formaat: 210x270 mm
Paber: MultiOffset 140 g/m², Munken Print Cream 100 g/m²

Žürii: Teemat õilistav, ajas tagasivaatav album. Kujundus mängib retrohõnguga ja „ehitamisjärgus” pealkirjad räägivad sama keelt trükise sisuga. Formaat toetab algmaterjali head eksponeerimist.

UNBUILT. VISIONS FOR A NEW SOCIETY 1986–1994
Compiled by: Ingrid Ruudi
Designer: Margus Tamm
Publisher: Museum of Estonian Architecture
Printer: Greif

Jury: An album that elevates its subject matter while looking back in time. The design flirts with the retro mood, and the headings “under construction” speak the same language with the subject matter. The format supports the strong presentation of the material.

 

Anu Vahtra
UNTITLED
Kujundajad: Indrek Sirkel, Anu Vahtra
Kirjastaja: Lugemik
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9603-6-1; 132 lk
Formaat: 230x320 mm
Paber: Munken Lynx Rough 90/120/300 g/m²

Žürii: Detailideni viimistletud tervik, kujundus on olnud väljakutse trükitööstusele, mis on hästi õnnestunud. Tunnustus trükikojale.

Anu Vahtra
UNTITLED
Designed by: Indrek Sirkel, Anu Vahtra
Publisher: Lugemik
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A meticulously elaborate ensemble; the design must have been a real challenge for the printer, but the result is a roaring success. Props to the printing shop.

 

Max Harnoon
MUSTVALGE
Koostaja: Asko Künnap
Kujundaja: Asko Künnap
Kirjastaja: Näo Kirik
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9949-9465-9-4; 144 lk
Formaat: 120x200 mm
Paber: Scandia 2000, Natural 115 g/m²

Žürii: Minimalistlike kujundusvõtetega huvitekitav objekt. Lumivalge paber, süsimust trükk ja kaaned vormivad nimele kohasema väljaande, kui seda oli originaal.

Max Harnoon
BLACK-AND-WHITE
Compiled by: Asko Künnap
Designer: Asko Künnap
Publisher: Näo Kirik
Printer: Printon

Jury: The minimalist design technique piques interest. The snow white paper, the coal black print and covers are even more fitting to the title than the original ever was.

 

Doris Kareva
PEREKONNAALBUM
Kujundaja: Piia Ruber
Kirjastaja: Verb
Trükikoda: Pakett
ISBN 978-9949-9690-3-6; 90 lk
Formaat: 115x165 mm
Paber: Munken Lynx 120 g/m²

Žürii: See raamat puudutab lähedalt. Väga tugeva kujunduskeelega raamat, kus „torkivad” ja „isiklikud” illustratsioonid ning fondivalik toetavad raamatu teemat. Sama tunnet oleks oodanud ka tundlikumal paberivalikul.

Doris Kareva
FAMILY ALBUM
Designer: Piia Ruber
Publisher: Verb
Printer: Pakett

Jury: This book touches the nerve. Very strong design language where the “prickly” and “personal” illustrations as well as the choice of type carry the content. A more sensitive choice of paper would have been in order so as to recreate the same feeling.

Ado Kisand
SAAKS VEEL EESTISSEGI. PÄEVIK 1939–1947
Kujundaja: Mart Kivisild
Kirjastaja: Hea Lugu
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN 978-9949-561-39-1; 208 lk
Formaat: 188x300 mm
Paber: sisu Munken Print Cream 115 g/m²; eesleht Munken Pure 150 g/m²

Žürii: Paberi ja materjalide valik ning kujunduses kasutatud teatav abitus sobivad raamatu temaatikaga. Kadunud aegade karm elu on õnnestunult edasi antud.
Eesti Rahvusraamatukogu eriauhind Kuldraamat

Ado Kisand
JUST TO GET BACK TO ESTONIA. DIARY 1939–1947
Designer: Mart Kivisild
Publisher: Hea Lugu
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: The choice of paper and materials as well as the certain vulnerability in design agree with the subject matter. A fitting representation of the tough times past.
Special prize Golden Book of the National Library of Estonia

 

Melanie Kaarma, Aino Voolmaa, Mari Sumera
EESTI RAHVARÕIVAD
Kujundaja: Piia Ruber
Kirjastaja: Eesti Rahva Muuseum
Trükikoda: Print Best
ISBN: 978-9949-548-16-3; 622+9 lk
Formaat: 180x290 mm
Paber: Galerie Art Silk 130/150 g/m²

Žürii: Elegantne suurteos. Mahukas materjal on kenasti jaotatud erinevate trükistega, kasutajasõbralik, selge info esitlus. Paberivalik võimaldab saavutada maksimaalselt loomutruu värvikvaliteedi. Fondivalik annab eelisõiguse pildile – antud teose peategelasele.

Melanie Kaarma, Aino Voolmaa, Mari Sumera
ESTONIAN FOLK COSTUMES
Designer: Piia Ruber
Publisher: Estonian National Museum
Printer: Print Best

Jury: An elegant magnum opus. The extensive material has been nicely systematised to achieve user friendly, coherent presentation of information. The choice of paper enables a highly natural colour quality. The type steps to the background to give prominence to the picture, the true protagonist.

 

Lauri Kaldoja
PANOPTIKON
Kujundaja: Arthur Arula
Kirjastajad: Lauri Kaldoja, Q-Damm
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-38-812-7; 104 lk
Formaat: 130x190 mm
Paber: Munken Print Cream 115 g/m²; PopSet 120 g/m²

Žürii: Minimalistlikuna mõjuv hästi hallatud tervik, kus küljendus hingab üht rütmi trükikoja võimekusega alates mahtude jagamisest kuni trükitehniliste finessidega arvestamiseni. Perfektne tulemus, tagasihoidlik ja täiuslik raamat, mille taga kujundaja tööd nagu ei näekski.

Lauri Kaldoja
PANOPTICON
Designer: Arthur Arula
Publishers: Lauri Kaldoja, Q-Damm
Printer: Pakett

Jury: A well-managed yet minimalist ensemble in which the layout breathes in the same rhythm with the printing capacities, from structuring to the printing finesses. A perfect end result, a modest yet impeccable book which gives no hint of the designer’s hard work.

 

Donald Tomberg
VEELKORD KAZIMIRIST, VLADIMIRIST JA TEISTEST
Kujundaja: Piia Ruber
Kirjastaja: Verb
Trükikoda: Pakett
ISBN: 978-9949-9690-2-9; 144 lk
Formaat: 130x200 mm
Paber: sisu Munken Print White 100 g/m²; kaas Munken Print White 300 g/m²

Žürii: Raamatu võlu peitub silmahakkavate ja huvitekitavate illustratsioonide kasutuses. Kaas ja eeslehed hästi välja mängitud, hea sümpaatne tervik. Fondivalik ja küljendus võiks enam arvestada lugemismugavust.

Donald Tomberg
OF KAZIMIR, VLADIMIR AND OTHERS, ONCE AGAIN
Designer: Piia Ruber
Publisher: Verb
Printer: Pakett

Jury: This book owes its charm to eye-catching and compelling illustrations. Well-played cover and flyleaves, on the whole a nice and attractive ensemble. Fonts and layout could be more conducive to readability, though.

 

Merle Liivak, Hele-Mai Alamaa
KAHVLIAHVI KOKARAAMAT
Kujundaja ja illustraator: Moonika Maidre
Kirjastaja: Pilgrim
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9985-529-97-1; 256 lk
Formaat: 170x245 mm
Paber: sisu Munken Print White 115 g/m²; eesleht Munken Lynx 150 g/m²

Žürii: Soe, mõnus ja vanillilõhnaline. Raamatu meeleolu toetavad kõik valitud kujunduselemendid (font, värvigamma, paber), mis on omakorda seotud üheks tervikuks. Samal ajal jääb teos väga praktiliseks, retseptide jälgimine on lihtne ja loogiline. Suureks toeks raamatu õnnestumisel on „muretu lapsepõlve” tundega tehtud fotod.

Merle Liivak, Hele-Mai Alamaa
KITCHEN MONKEY’S COOKBOOK
Designer and illustrator: Moonika Maidre
Publisher: Pilgrim
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: Warm, snug, and smelling of vanilla. All the design elements (type, colouring, paper) contribute to the overall mood and act in perfect harmony. The book never loses its functionality and logic, the recipes are easy to follow. The successful outcome is bolstered by the photographs that exude the air of “carefree childhood”.

Tõnis Saadoja
TÕNIS SAADOJA. TÖÖD 2008–2014
Tekstide autorid: Andres Kurg, Aare Pilv, Eero Epner, Niels Van Tomme, Anu Allas, Maria-Kristiina Soomre
Kujundaja: Indrek Sirkel
Kirjastaja: Lugemik
Trükikoda: Tallinna Raamatutrükikoda
ISBN: 978-9949-9603-3-0; 376 lk
Formaat: 170x235 mm
Paber: Munken Polar 120 g/m²

Žürii: Pedantne ja väljapeetud kunstnikuraamat. Minimaalsete kujundusvõtetega hoiab teos end hästi koos. Vaatajal on võimalus süveneda kunstniku maailma, kujundaja antud hea tempo ja rütmiga. Liigendused  teemade vahel on läbi mõeldud eri paberivalikutega.

Tõnis Saadoja
TÕNIS SAADOJA. WORKS 2008–2014
Texts by: Andres Kurg, Aare Pilv, Eero Epner, Niels Van Tomme, Anu Allas, Maria-Kristiina Soomre
Designer: Indrek Sirkel
Publisher: Lugemik
Printer: Tallinn Book Printers

Jury: A meticulously planned and stylish artist’s book. The book is expertly held together by minimalist design techniques. The good rhythm suggested by the designer allows the reader to delve deep into the artist’s world. The themes are structured through the medium of a well-considered choice of paper.

Péter Dóka
LILLA KUNINGATÜTAR. ÜHEKSA MUINASJUTTU
Kujundaja ja illustraator: Anne Pikkov
Küljendaja: Ulvi Lahesalu
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9985-3-3405-8; 128 lk
Formaat: 168x205 mm
Paber: G-Print 115 g/m²

Žürii: Kujundaja on hallanud tervikut, raamatu mõju tuleb esile illustratsioonides, tervikut hoiab koos ühtne värvigamma. Kaant ja sisu ühendavad põnevad eeslehed.

Péter Dóka
THE PURPLE PRINCESS. NINE FAIRY TALES
Designer and illustrator: Anne Pikkov
Typesetting by: Ulvi Lahesalu
Publisher: Varrak
Printer: Printon

Jury: The designer has expertly mastered all the aspects, the actual impact that the book makes is revealed in illustrations. The whole ensemble is glued together by the consistent colour scheme. The intriguing endpapers form a bridge between the covers and the body matter.

 

Grigori Oster
VALLATU MATEMAATIKA. ÜLESANNETE KOGUMIK
Kujundaja ja illustraator: Ulla Saar
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Printon
ISBN: 978-9985-3-3561-1; 108 lk
Formaat: 200x255 mm
Paber: MultiOffset 120 g/m²

Žürii: Võluva kiiksuga õppe- ja üldhuviraamat, mille kelmikus ja huumor kujunduses toetavad üldlevinud mõistes raske aine söödavaks tegemist. Sümpaatne ja värske lähenemine. Inspireerivad illustratsioonid teevad käsiteldava teema lõbusaks ja kaasakiskuvaks.

Grigori Oster
MISCHIEVOUS MATHS. COLLECTION OF EXERCISES
Designer and illustrator: Ulla Saar
Publisher: Varrak
Printer: Printon

Jury: A textbook of general interest with a charming twist, the mischief and humour in design lend appeal to the otherwise difficult subject. A winsome and fresh approach. Inspirational illustrations make the subject matter enjoyable and engaging.

 

Andrei Ivanov
KUUTÕBISE PIHTIMUS
Kujundaja: Anne Pikkov
Kirjastaja: Varrak
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9985-3-3323-5; 272 lk
Formaat: 130x200 mm
Paber: Serixo 80 g/m²

Žürii: Efektne illustratsioon, kaanekujundus tervikuna köitev, mõnusa tundega loodud peidetud pisidetailid. Lihtne ja tagasihoidlik sisu; paberivalikus oleks mänguruumi.

Andrei Ivanov
CONFESSIONS OF A SOMNAMBULIST
Designer: Anne Pikkov
Publisher: Varrak
Printer: Greif

Jury: Striking illustrations, attractive cover design, little hidden details, snug as a bug in the rug. Modest, no-frills body matter; the choice of paper leaves somewhat to be desired, though. 

Sari: ROMAANIVÕISTLUS 2015
Kujundaja: Angelika Schneider
Kirjastaja: Tänapäev
Trükikojad: Greif, Printon
Formaat: 143x215 mm
Paber: sisu Serixo 90 g/m²; kaas Geltex LS111 115 g/m²

Žürii: Selle aasta eristuvaim sarjakujundus. Kaane ja eeslehtede kujunduselementides priiskavalt mänguline ja massist eristuv. Sarjana karget põhjamaist joont hoidev. Esikaanepildid ühtlaselt abstraktsed ja vaoshoitud, mis annavad aimatava võtme teose lahtimõtestamiseks.

Series: NOVEL COMPETITION 2015
Designer: Angelika Schneider
Publisher: Tänapäev
Printers: Greif, Printon

Jury: The most distinctive design for a book series this year. Lusciously playful and vibrant design elements on the cover and endpapers rise above the masses. As a book series, however, it sticks to the crisp Nordic style. Cover illustrations are uniformly abstract and subdued, providing a subtle visual key for the content.

 

EESTLASED ILMASÕJAS. SÕDURITE KIRJU, PÄEVIKUID JA MÄLESTUSI ESIMESEST MAAILMASÕJAST
Koostaja: Tõnu Tannberg
Kujundaja: Kalle Müller
Kirjastaja: Rahvusarhiiv
Trükikoda: Greif
ISBN: 978-9985-858-93-6; 904
Formaat: 160x245 mm
Paber: sisu Serixo 100 g/m²; kaas Galerie Art Gloss 150 g/m²
Antalis AS eripreemia parima paberikasutuse eest

Estonians in the Great War. Soldiers’ Letters, Diaries and Memories from the First World War
Compiled by: Tõnu Tannberg
Designer: Kalle Müller
Publisher: National Archives
Printer: Greif
Special prize by Antalis Ltd for the best use of paper

 

 

Varasemad võidutööd >>

Korraldajad: Eesti Kujundusgraafikute Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Eesti Rahvusraamatukogu
Toetajad / Supporters: Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Antalis, Trükikoda Print Best, Heidelberg Baltic Finland OÜ, Soome Instituut, Apollo, Rahva Raamat.

Täiendav informatsioon:
Kaidi Urmet, Eesti Kirjastuste Liit, tel. 644 9866, e-post: kirjastusteliit at eki dot ee
Marika Kuldkepp, Eesti Rahvusraamatukogu, tel. 630 7271, e-post: Marika dot Kuldkepp at rahvusraamatukogu dot ee, konkurss at rahvusraamatukogu dot ee

Eesti Rahvusraamatukogu - National Library of Estonia