Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

2016-1

 Uued raamatud : rahvusvahelised organisatsioonid
New books : international organizations


| ÜLD/General | CoE/EN | ILO | IMO | NATO | OECD | UN/ÜRO | WHO | WTO |ÜLD/General

Women in science and technology in Asia / Association of Academies and Societes of Sciences in Asia. - Gyeonggi-Do : Panmun Education, 2015. - xii, 178 lk.
ISBN 9791186795002
Märksõnad: naised; teadlased; teadus; tehnoloogia; teaduspoliitika; karjäär (teenistuskäik); Aasia; aruanded

 

CoE
Euroopa Nõukogu

Council of Europe

Lõhmus, Katri. Caring autonomy : European human rights law and the challenge of individualism. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - xi, 246 lk.
ISBN 9781107081772
Märksõnad: Euroopa Inimõiguste Kohus; inimõigused; põhiõigused; reproduktiivne käitumine; seksuaalne orientatsioon; eutanaasia; individualism; Euroopa Liidu maad

 

ILO
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
International Labour Office

Decent work for persons with disabilities : promoting rights in the global development agenda / International Labour Office, Gender, Equality and Diversity Branch. - 3. ed. - Geneva : International Labour Office, 2015. - xii, 178 lk.
ISBN 9789221293576
Märksõnad: tööhõive; puuetega inimesed; võrdsed võimalused; põhiõigused

Global employment trends for youth / International Labour Organization, Economic and Labour Market Analysis Department. - Geneva : International Labour Office, 2015. - 92 lk.
Märksõnad: noored; tööturg; tööhõivepoliitika; prognostika; arengusuunad; jätkväljaanded

Global wage report 2014/2015 : wages and income inequality. - Geneva : International Labour Office, 2015. - xx, 114 lk.
ISBN 9789221286646
Märksõnad: palk; keskmine palk; tulud; tulujaotus; ebavõrdsus; palgapoliitika; aruanded

 

IMO
Rahvusvaheline Mereorganisatsioon
International Maritime Organization

A pocket guide to recovery techniques : 2014 edition. - 2nd ed. - London : International Maritime Organization, 2014. - 44 lk.
ISBN 9789280116007
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; merendus; elupäästmine; päästeoperatsioonid; mereohutus; päästevahendid; päästepaadid; päästeparved; päästevestid; evakuatsioon; juhendid; käsiraamatud

Guidelines on low cost, low technology assessment of dredged material : 2015 edition. - London : International Maritime Organization, 2015. - ix, 78 lk.
ISBN 9789280116069
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; Londoni kaadamise konventsioon (1972); mered; süvendamine; merereostus; setted; jäätmed; kaadamine; keskkonnamõju hindamine; juhendid; rahvusvahelised lepingud

Waste assessment guidelines under the London Convention and Protocol : 2014 edition / International Maritime Organization. - 2nd ed. - London : International Maritime Organization, 2014. - v, 124 lk.
ISBN 9789280116137
Märksõnad: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; Londoni kaadamise konventsioon (1972); merendus; merereostus; kaadamine; jäätmed; keskkonnamõju hindamine; merekaitse; mereohutus; rahvusvahelised lepingud; õigusaktid; juhendid

 

NATO
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
North Atlantic Treaty Organization

Cyber war in perspective : Russian aggression against Ukraine / edited by Kenneth Geers ; cover design: Villu Koskaru. - Tallinn : NATO CCDCOE, 2015 (Tallinn : EVG Print). - 174 lk.
ISBN 9789949954445
Märksõnad: kübersõda; Venemaa; agressioon; Ukraina

 

OECD
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
Organisation for Economic Co-operation and Development

Education at a glance : OECD indicators / Centre for Educational Research and Innovation (CERI), Indicators of Education Systems. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015. - 568 lk. - (Education and skills).
ISSN 1563-051X
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; haridus; hindamine; haridussüsteemid; kultuuridevahelised uuringud; indikaatorid (andmed); haridusstatistika; haridusuuringud; statistilised andmed; aastaraamatud; jätkväljaanded

 

UN/ÜRO
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
United Nati
ons

Handbook on measuring quality of employment : a statistical framework / prepared by the Expert Group on Measuring Quality of Employment ; United Nations, Economic Commission for Europe. - New York N.Y.; Geneva : United Nations, 2015. - 320 lk.
ISBN 9789211170986
Märksõnad: tööhõive; kvaliteet; hindamine; käsiraamatud; statistilised andmed

Human development report 2015 / published for the United Nations Development Programme (UNDP). - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2015. - 288 lk.
ISSN 0969-4501
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Arenguprogramm; inimareng; sotsiaalne areng; tarbimine; statistilised andmed; aruanded; aastaraamatud

International sales law : a global challenge / edited by Larry A. DiMatteo. - New York (N.Y.) : Cambridge University Press, 2014, 2015. - lv, 747 lk. - (Milton Keynes : Lightning Source, 2016).
ISBN 9781107585003
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (1980); rahvusvaheline kaubandus; rahvusvahelised lepingud; müügilepingud; rahvusvaheline õigus; siseriiklik õigus; äriõigus; võrdlev analüüs; kohtuasjad; artiklikogumikud

Recommendations on the transport of dangerous goods : manual of tests and criteria. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - 456 lk.
ISSN 1014-7160
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Majandus- ja Sotsiaalnõukogu; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Euroopa Majanduskomisjon; transport; rahvusvaheline transport; kaubavedu; ohtlikud ained; ohutuseeskirjad; reguleerimine; spetsifikatsioonid; testid; käsiraamatud; jätkväljaanded

Together with UNECE on the road to safety : cutting road traffic deaths and injuries in half by 2020 / United Nations, Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - viii, 56 lk.
ISBN 9789211171020
Märksõnad: maanteetransport; liiklusohutus; liikluspoliitika; Euroopa; 21. saj. 1. pool

Transport for sustainable development : the case of inland transport / United Nations, Economic Commission for Europe. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - xxii, 255 lk. - (Transport trends and economics).
ISBN 9789211170962
Märksõnad: transport; sisetransport; säästev areng

Technology and innovation report 2015 : fostering innovation policies for industrial development. - New York ; Geneva : United Nations Conference on Trade and Development, 2015. - xxiv, 115 lk.
ISBN 9789211128895
ISSN 2076-2917
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; innovatsioonid; uus tehnoloogia; teadus- ja arendustegevus; koostöö; arengumaad; aruanded

UNCTAD handbook of statistics 2015 = Manuel de statistiques de la CNUSED 2015/ United Nations Conference on Trade and Development. - New York ; Geneva : United Nations, 2015. - 398 lk.
ISSN 0251-9461
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon. Kaubandus- ja Arengukonverents; maailmamajandus; rahvusvaheline kaubandus; majanduslik areng; kaubanduse areng; eksport; import; statistilised andmed; teatmikud; aastaraamatud

Weapons under international human rights law / edited by Stuart Casey-Maslen. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014, 2015. - xlviii, 633 lk. - (Milton Keynes : Lightning Source, 2016).
 ISBN 9781107538061
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; relvad; tulirelvad; sõjalised konfliktid; konfliktid; inimõigused; rahvusvaheline õigus; humanitaarõigus; kohtuasjad; artiklikogumikud

Yearbook of the United Nations 2011 / United Nations, Department of Public Information. - New York : United Nations ; The Hague : Martinus Nijhoff, 2015. - 1541 lk.
ISSN 0082-8521
Märksõnad: Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; rahvusvahelised organisatsioonid; struktuur; julgeolek; majandus; poliitika; sõjavangid; inimõigused; naised; pagulased; narkootikumid; kultuur; haridus; rahvusvaheline õigus; rahvusvahelised lepingud; õigusaktid; resolutsioonid; aastaraamatud

 

WHO
Maailma Terviseorganisatsioon
World Health Organization

Access to modern energy services for health facilities in resource-constrained settings : a review of status, significance, challenges and measurement / World Health Organization, World Bank ; lead authors are Mikul Bhatia. - Reprinted in 2015 with changes. - Geneva : World Health Organization, 2015. - vi, 102 lk.
ISBN 9789241507646
Märksõnad: tervishoiuasutused; energiatarbimine; elektrivarustus; energia säästmine; taastuvad energiaallikad; arengumaad; aruanded

Basic documents : including amendments adopted up to 2015. - Geneva : World Health Organization, 2014. - 216 lk.
ISSN 0512-3003
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tervishoid; rahvusvahelised organisatsioonid; dokumendid; põhikirjad; rahvusvahelised lepingud; jätkväljaanded

Global tuberculosis report 2015. - Geneva : Global Tuberculosis Programme, World Health Organization, 2015. - 204 lk.
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; tuberkuloos; epidemioloogia; ennetav meditsiin; nakkushaiguste tõrje; farmakoteraapia; ravi; tervishoiustatistika; statistilised andmed; aastaraamatud; CD-ROMid

Immunization in practice : a practical guide for health staff : 2015 update / Immunization, Vaccines and Biologicals, World Health Organization. - Geneva : World Health Organization, 2015. - 291 lk.
ISBN 9789241549097
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; immuniseerimine; terviseprogrammid; tervishoiukorraldus; bioloogilised preparaadid; vaktsiinid; süstimine; käsiraamatud

Targets and beyond - reaching new frontiers in evidence / WHO Regional Office for Europe. - Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2015. - xv, 131 lk. - (The European health report ; 2015).
ISBN 9789289014304
Märksõnad: tervishoid; rahvatervis; tervisepoliitika; eesmärgid; tervishoiustatistika; terviseseisund; suremus; Euroopa; aruanded

World report on ageing and health. - Geneva : World Health Organisation, 2015. - xii, 246 lk.
ISBN 9789241565042
Märksõnad: Maailma Terviseorganisatsioon; vananemine (biol.); rahvastiku vananemine; eakad; tervis; eeldatav eluiga; tervishoiuteenused; tervishoiupoliitika; eakate poliitika; aruanded

 

WTO
Maailma Kaubandusorganisatsioon
World Trade Organization

International trade statistics 2015. - Geneva : World Trade Organization, 2015. - 166 lk.
ISSN 0072-064X
Märksõnad: rahvusvaheline kaubandus; statistilised andmed; aastaraamatud

Services profiles 2015. - Geneva : World Trade Organization, 2015. - 194 lk.
Märksõnad: taristu; transporditeenused; finantsteenused; telekommunikatsioon; kindlustus; teenused; statistilised andmed; aastaraamatud

Trade profiles 2015. - Geneva : World Trade Organization, 2015. - 202 lk.
Märksõnad: Maailma Kaubandusorganisatsioon; kaubanduspoliitika; majandusnäitajad; rahvusvaheline kaubandus; teenused; tööstus; statistilised andmed; aastaraamatud

World tariff profiles 2015 / World Trade Organization, International Trade Centre, United Nations Conference on Trade and Development. - Geneva : WTO/UNCTAD, 2015. - 208 lk.
Märksõnad: toll; tollitariifid; statistilised andmed; aastaraamatud

 

 

 


 digitaalarhiiv digar