Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Johannes Voldemar Veski. 140 aastat sünnist

15.03.2013

Eesti keeleteadlase, sõnaraamatute koostaja ja terminoloogi Johannes Voldemar Veski sünnist möödub tänavu 140 aastat.
Sel puhul on Rahvusraamatukogu humanitaarteaduste saalis avatud näitus, mis annab ülevaate J. V. Veski koostatud sõnastikest ja teistest teatmeteostest, artiklitest, samuti tema elu ja loomingu käsitlustest.

Johannes Voldemar Veski töötas Tartu Ülikoolis õppejõuna aastail 1919-1956. Oli 1914-1922 Tartus Eesti Kirjanduse Seltsi teaduslik sekretär, 1919-1956 Tartu Ülikooli eesti keele õppejõud (1946-1956 eesti keele kateedri juhataja, aastast 1947 professor, 1947-1952 ühtlasi Keele ja Kirjanduse Instituudi sõnaraamatute ja õigekeelsussektori juhataja. Toimetas 1915-1934 ajakirja Eesti Kirjandus ja 1936-1940 ajakirja Eesti Keel. 1946-1968 oli Emakeele Seltsi esimees.
J. V. Veski valiti Eesti Kirjanduse Seltsi ja Emakeele Seltsi auliikmeks, Tartu Ülikooli audoktoriks, ta oli Eesti NSV teeneline teadlane (1945) ja Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemik (1946).
J. V. Veski suri kõrges eas Tartus 28. märtsil 1968, ta on maetud Tartu Raadi kalmistule.

J. V. Veski auks korraldab Emakeele Selts igal aastal Tartus Veski päeva konverentsi.  Johannes Voldemar Veski on keelekonverentside algataja, eesti kirjakeele arendamise keelekorraldusliku suuna rajaja, teenekas kirjakeele normija ja ühtlustaja. Ta oli „Eesti õigekirjutuse sõnaraamatu“ (1918) toimetaja ja „Eesti õigekeelsuse-sõnaraamatu“ I-III (1925-1937) peamine koostaja. Tema keelekorralduse põhimõteteks olid otstarbekus, süsteemsus, traditsioonipärasus ja rahvakeelsus ning veendumus, et kõik keele arendamiseks vajalik leidub keeles endas.

J. V. Veskile kuulub eestikeelse teadussõnavara rajamisel ja arendamisel eriline koht. Enamik oskuskeele komisjone loodi tema osalusel ja valmis ligi 40 oskussõnastikku ühtekokku üle 180 000 eestikeelse terminiga matemaatika, geograafia, keemia, arstiteaduse, füüsika, taimenimetuste, ravimite, sõjanduse, õigusteaduse, kunsti, fotograafia, raamatukogunduse alalt. Paljud Veski loodud terminid tulid kasutusse ka üldises keeletarvituses.

Näitus on avatud 27. juunini


 digitaalarhiiv digar