Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Juhend ISBNi andmiseks e-raamatutele

 

ISBN on avalikkusele kättesaadavate monograafiaväljaannete (raamatute) ja seotud toodete (multimeedia) identifikaator. ISBNi ei tohiks kasutada selliste failide identifitseerimiseks, mis liiguvad üksnes kirjastajate ja ladujate või e-raamatute konverteerijate vahel, samuti ei identifitseeri ISBN abstraktseid üksusi nagu teose sisu.
Väljaanded vajavad eraldi ISBNe juhul, kui ükskõik millises varustusahela lülis tekib vajadus neid eraldi identifitseerida.

Lõppkasutaja peab teadma, kas
a) ostetav e-raamat on kasutatav tema seadmes või tarkvara abil,
b) mida ta saab e-raamatuga teha (kopeerida, printida, edasi laenutada jm.).
Selle määravad tavaliselt failivorming ja digitaalõiguste halduse tarkvara (DRM).
Eraldi ISBNid hõlbustavad tarbijal nimetatud info haldamist, levitamist ja leidmist, samuti e-raamatu sobiva versiooni toimetamist tarbijale.
Eraldi ISBNid hõlbustavad ka e-raamatute eri versioonide loetelude koostamist äri- ja bibliograafiliste andmebaaside, müügi- ja kasutusstatistika ning e-kaubanduse toimingute jaoks, eriti juhul, kui sama kanali kaudu müüakse mitut vormingut.

Korduma kippuvad küsimused kirjastajailt ja vahendajailt

1. Kui kirjastan kahes või enamas failivormingus (nt. epub, pdf), kas pean neile andma eraldi ISBNid?
Jah. Eraldi ISBN tuleb anda elektroonilise väljaande igale failiformaadile, mis antakse välja ja levitatakse iseseisvana.

2. Kas e-raamatu erinevad versioonid, mis on samas failivormingus (nt. epub), peaksid saama eri ISBNid?
Kui need versioonid kasutavad sama DRMi (nt. Adobe ACS4) põhiliselt samade seadistustega ja on kasutatavad erinevate seadmete või tarkvaraga, tuleks kasutada üht ja sama ISBNi.
Kui kahe versiooni puhul kasutatakse sama DRMi, ent seadistused oluliselt erinevad (nt. üks võimaldab printimist, teine mitte), siis peab igale versioonile andma eraldi ISBNi.
Kui kasutatakse digitaalõiguste halduse tarkvara, mis seob selle versiooni konkreetse platvormi seadme või tarkvaraga, siis tuleb igale versioonile anda eraldi ISBN (vt. küsimus nr. 6).

3. Kui tegemist on sama sisuga, siis kuidas kindlaks teha, kas tegemist on erinevate e-raamatu toodetega ja otsustada, kas on vaja anda neile eraldi ISBNid?
Põhilised tunnusjooned, mille järgi otsustada: kas e-raamatu lugemiseks on vajalik mingi konkreetne seade või tarkvara ja missuguseid võimalusi see kasutajale pakub (nt. kopeerimine, printimine, laenutamine jm.). Selle määravad tavaliselt failivorming ja DRM.

4. Kui annan konverteerijale ainsa põhifaili ega kontrolli failivormingute kombinatsioone ning DRMi, mida see konverteerija vahendajaile pakub, kas peaksin nimetatud põhifailile ISBNi panema?
Ei pea, kui see tehakse avalikkusele kättesaadavaks täpselt samas vormingus kui põhifail (s.t. muutmatu failivorming ilma DRM piiranguteta). Peaksite andma eraldi ISBNi igale konverteerija loodud versioonile (vt. ka küsimus nr. 6). Kui teie arvutisüsteem nõuab ISBNi põhifaili identifitseerimiseks, siis tuleb seda käsitleda puhtalt sisemise identifikaatorina, vältimaks võimalust, et mitmel versioonil on sama ISBN.

5. Kui minu e-raamatute vahendajaks on omanikuvormingus e-raamatute ainuvahendaja, neid raamatuid saab osta ainult tema kodulehe kaudu (nt. Amazon Kindle, Apple i-raamatukauplus) ning vahendaja ei nõua ISBNi olemasolu, kas peaksin andma neile versioonidele ISBNi?
Ainult siis, kui soovite seda versiooni müüa/levitada veel mõne vahendaja kaudu. Kuna aga müügiplatvormidel ei ole üldjuhul koostalitlusvõimet, siis ISBNi andes veenduge, et igal versioonil oleks eraldi ISBN, vältimaks probleeme nende versioonide hilisemal levimisel kolmandate isikute kaudu.

6. Pakun kirjastajatele e-raamatu konverteerimise teenust, aga nad ei anna igale minu loodud versioonile eraldi ISBNi. Mida peaksin tegema?
Kui kirjastaja ei paku vahelülile (konverteerijale) sellel eesmärgil ISBNi, siis võib vahelüli erandkorras anda versioonile ise ISBNi. ISBN agentuurid annavad selleks otstarbeks vahelülidele ISBN prefikseid. Antud juhul peaks ISBNi ja seonduvad metaandmed edastama kirjastajale, rahvuslikule ISBN agentuurile ja rahvusraamatukogule.

7. E-raamatu lugemisseadmed pakuvad erinevaid võimalusi, nagu kirjasuurus, teksti teisendamine kõneks, järjehoidja tegemine, värv jms. Ehkki minu raamatu sisu, failivorming ja DRM on samad, sõltub lugeja kasutatud seadmest. Kuidas see mõjutab ISBNide andmist?
Ei mõjuta üldse. Kui sisu, failivorming, DRM ja seaded ei ole muutunud, siis e-raamatu lugemisel kasutatavast seadmest või tarkvarast sõltuvad erisused ei mõjuta ISBNi.
Pange tähele, et ühe- või mitmevärviliste kujutiste olemasolu e-väljaannetes, mis on ette nähtud vastavalt ühe- või mitmevärviseadmele, kujutab endast sisu muutust ja seepärast ka ISBNi muutust. Kui aga väljaanne sisaldab värvilisi kujutisi, ent konkreetsel seadmel on ainult ühevärviekraan, on tegemist seadme piiranguga ja sellega ei kaasne uut ISBNi.

8. Kas täiustatud e-raamatul, mis sisaldab audio-, video- või muud täiendavat sisu, peaks olema erinev ISBN kui standardsel e-raamatul?
Jah. Kuna täiustatud e-raamatul on täiendav sisu, siis on selgelt tegemist erineva tootega ja sellel peab olema eraldi ISBN.

9. Kas e-raamatute tarkvararakendustel (nt. iPhone, Android jt.) võivad olla ISBNid?
Jah, eeldusel, et nad sisaldavad olulisel määral teksti. E-raamatu rakendus on tekstilise ja muu sisu ning tarkvara kombinatsioon. Kui tarkvara on erinev (nt. suunatud teistsugustele operatsioonisüsteemidele), siis peab igal versioonil olema eraldi ISBN. (Vt. ka küsimust nr. 6.) Kui rakendus tehakse kättesaadavaks ainsa kanali kaudu, siis eraldi ISBNi ei anta.

10. Kirjastan e-raamatu kaht versiooni, üks DRM-ita ja teine sotsiaalse DRM-iga, mis ei sea kasutajale mingeid piiranguid (nt. vesimärgistamine). Kas pean võtma kaks eraldi ISBNi?
Ei pea kui sotsiaalne DRM ei sea mingeid piiranguid ega mõjuta kasutaja jaoks oluliselt toote harjumuspärast tarbimist, s.t. vesimärk ei varja teksti.

11. Kuidas saab e-raamatu kõiki versioone kokku linkida?
ISTC (International Standard Text Code) on uus ISO identifikaator, mis identifitseerib raamatu aluseks olevat sisu ja on seepärast ühine kõigil sama pealkirjaga digitaalsetel ja füüsilistel vormidel. ISTCde andmine hõlbustaks kõigi versioonide linkimist ja koos mingi filtreerimiselemendi, nt. tootevormingu lisamisega saab selle abil samuti linkida kõik e-raamatu versioonid. Mõned süsteemid juba kasutavad selle funktsiooni andmiseks sisemist tööidentifikaatorit, ent seda ei saa kasutada levitamisele kuuluvates e-raamatutes.
Täiendav info ISTC kohta aadressil http://www.istc-international.org

12. Kuidas identifitseerida raamatu peatükid või muud osad, mida kavatsen eraldi kättesaadavaks teha?
Kui teete peatükid või muud osad raamatust eraldi kättesaadavaks tavapärase varustusahela kaudu ja soovite nende kandmist kaubanduslikesse andmebaasidesse, siis peaksite käsitlema neid eraldi väljaannetena ja andma neile ISBNid. Kui e-raamatute osi levitatakse ainsa kanali kaudu, nagu nt. kirjastaja koduleht, siis piisab sisemistest omaniku identifikaatoritest.

Teksti koostas Rahvusvaheline ISBN Agentuur
Tõlkis Mari Kannusaar

 


 digitaalarhiiv digar