Kodulehelt

Uudistest

Kontaktidest

---

E-kataloog ESTER

Artiklite andmebaas ISE

Digitaalarhiiv DIGAR

Raamatukogu avatud E-R 10-20

L 12-19

P suletud 

Vene raamatu rahvusvaheline koondkataloog 1918-1926

1. EESMÄRK
Rahvusvahelise koondkataloogi eesmärk on bibliograafilise andmebaasi loomine, mis kajastab vene raamatu repertuaari alates 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni järgsetest aastatest kuni kataloogimise tsentraliseerimiseni Venemaal, hõlmates aastaid 1918-1926. Projekti raames kataloogitakse Vene NFSV kirjastuste väljaandeid, venekeelseid välismaiste kirjastuste trükiseid ning valgekaartlaste poolt väljaantud raamatuid.

2. AJALINE RAAMISTIK
Projekt algas 2001. aastal. Projekti lõpetamise tähtaeg ei ole kindlaks määratud.

3. TAUSTAINFO
Projekti algatas Venemaa Rahvusraamatukogu eesmärgiga koguda võimalikult täielik andmestik perioodil 1918-1926 ilmunud vene kirjanduse kohta, mis moodustab olulise osa Venemaa retrospektiivsest rahvusbibliograafiast.

4. TULEMUSED
Projekti tulemusena luuakse ajavahemikul 1918-1926 Venemaal ja väljaspool Venemaad ilmunud venekeelsete raamatute andmebaas Сводный каталог русской книги (1918-1926) (sisaldab 108.034 kirjet; seisuga 10.08.2012) ja koondkataloog trükivormis.

Käesolevaks ajaks on trükist ilmunud koondkataloogi 1. ja 2. köide ning 3. köide kahes osas: Международный сводный каталог русской книги 1918-1926 = International union catalogue of Russian books (1918-1926) / Сост. И. А. Ковалева и др.,; Ред.: Е. К. Соколинский; Российская национальная библиотека. – Санкт-Петербург, 2002– . – Т. 1: А–Бедный. XXXVI, 700 c.; Т. 2: Бедринский–Бялыницкий. XXXI, 704 c.; Т. 3, ч.1:В–Временная. 2008. LXXII, 725, [1]c.; Т. 3, ч.2:Временник–Вячеслов. 2009. XVIII, 675, [1]c.

5. PARTNERID
Venemaa Rahvusraamatukogu algatatud projektile teevad kaastööd 736 mäluasutust (raamatukogud, raamatupalatid, muuseumid, arhiivid ja ülikoolid) 38 riigist. Projekti juhib professor Jevgeni Sokolinski. Eestist osalevad projektis Eesti Rahvusraamatukogu ja Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu.

6. KONTAKT
Projekti kohalik koordinaator on Eesti Rahvusraamatukogu kogude osakonna vanemteadur Larissa Petina, tel. 630 7305, e-post Larissa dot Petina at nlib dot ee. TLÜARis oli töö teostajaks kuni 2009.a. baltika ja haruldaste raamatute osakonna vanembibliograaf Ljubov Janubekova, tel.665 9429, e-post Ljubov dot Janubekova at tlulib dot ee. Alates 2010.a. on kontaktisikuks vanaraamatu peaspetsialist Helje-Laine Kannik, tel. 665 9429, e-post helje dot kannik at tlulib dot ee.

Projekti veebileht (vene keeles)
Projekti andmebaas: http://www.nlr.ru:8101/rlin/ruslbr_v2.php?database=RLINXVIIIn


 digitaalarhiiv digar